79539

Россия в системе международных отношений в первой четверти 19 века. Отечественная война 1812 года

Доклад

История и СИД

Россия не желая чрезмерного усиления Наполеона вновь вступила в антифранцузскую коалицию с Австрией и Англией в 1806 г. Россия вступила в континентальную блокаду прекратила экономические связи с Англией. По условиям Венского конгресса Россия получила основную часть Польши.

Русский

2015-02-13

21.34 KB

2 чел.

27

1) Россия в системе международных отношений в первой четверти 19 века. Отечественная война 1812 года.

1) В 1804 г. Россия, не желая чрезмерного усиления Наполеона, вновь вступила в антифранцузскую коалицию (с Австрией и Англией, в 1806 г. —с Пруссией). Но в 1805 г. ее армия была разбита под Аустерлицем, в 1807 г. — под Фридландом. Александр I пошёл на Тильзитский мир с Наполеоном. Россия вступила в континентальную блокаду (прекратила экономические связи с Англией). Сокращение торговли с Англией вызвало резкое недовольство помещиков. Александр I оспаривал у Наполеона влияние в Европе. Всё это привело к новому конфликту. 24 июня (по новому стилю) 1812 г. войска Наполеона вторглись в Россию. Ему противостояли армии М. Б. Барк-лая-де-Толли, П. И. Багратиона и А. П. Тормасова. Барклай и Багратион отступили в глубь России, соединились под Смоленском, где дали бой Наполеону. Вскоре Барклая сменил М. И. Кутузов, продолживший отступление. Под Бородином Наполеон не смог разбить русскую армию, но из-за тяжелых потерь Кутузов после Совета в Филях сдал Москву и русские войска ушли в Тарутинский лагерь. Ширилось партизанское движение. Не договорившись с Александром I о мире, Наполеон покинул сожженную Москву. Под Малоярославцем он не смог прорваться на богатый продовольствием юг и был вынужден двинуться на запад по разграбленной и разоренной самими французами старой смоленской дороге. После битв под Вязьмой, Красным и на р. Березине Наполеон бежал во Францию, а брошенная им армия стала разваливаться. В 1813 г. русские войска вошли в Польшу и Германию. В войну вступила Пруссия, а летом 1813 г. — Австрия. Наполеон разбил союзников под Дрезденом, но в октябре был побеждён в «битве народов» под Лейпцигом. Союзники вторглись во Францию и в марте 1814 г. вступили в Париж. По условиям Венского конгресса Россия получила основную часть Польши. Победа в Отечественной войне способствовала подъёму национального самосознания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65579. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ РУХОМ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА 297 KB
  Тому розробка з метою автоматизації процесів керування системи підтримки прийняття рішень для машиніста дизельпоїзда вітчизняного виробництва з новим тяговим електроприводом на основі асинхронних двигунів є безсумнівно актуальним завданням що визначає напрямок...
65580. Обгрунтування параметрів землезберігаючих технологій при відкритій розробці розсипних родовищ титанових руд і бурштину 238.5 KB
  Кар’єри фабрики збагачення і хвостосховища будуються на значній відстані одне від одного що погіршує технікоекономічні показники підприємств. Метою роботи є обґрунтування параметрів землезберігаючих технологій відкритої розробки обводнених розсипних родовищ...
65581. СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗСУДКУ І РОЗУМУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ 263 KB
  Чому власне співвідношення розсудку і розуму розглядається як філософсько-педагогічна проблема Наша освіта відчайдушно загрузла у болоті розсудкових форм і не менш розсудкових інноваційних симулякрів бездумних реформувань.
65582. Методи нечіткої кластеризації політематичних текстових документів 641.5 KB
  Вирішення таких задач можливе за допомогою методів кластеризації що дозволяють розбивати множину webсторінок на категорії залежно від характеристик даних документів. Слід зазначити що більшість web-сторінок є політематичними текстовими документами тобто одночасно...
65583. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З НЕСИМЕТРІЄЮ 843 KB
  Розв’язання таких задач принципово можливо на основі переходу до математичних моделей, що використовують рівняння у фазних координатах. Перейти до більш повних і точних моделей на основі рівнянь у фазних координатах, що враховують електромагнітний і електростатичний...
65584. РОЗВИТОК У КЕРІВНИКІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗДАТНОСТІ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 235 KB
  За оцінкою експертів у рейтингу якостей керівника ОРП ДПСУ найважливішою є здатність до саморегуляції в екстремальних умовах професійної діяльності. З огляду на це керівник ОРП повинен бути емоційно стриманим уміти контролювати себе тобто мати високий рівень саморегуляції...
65585. СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ КОМПОЗИТІВ МІДЬ –ТАНТАЛ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ 457.5 KB
  Для досягнення поставленої мети виникла необхідність у вирішенні таких основних задач: вибір металу проміжного між міддю та танталом шару та методів виготовлення мідних та проміжних шарів; – встановлення технологічних параметрів дифузійного зварювання які забезпечували б надійний адгезійний...
65586. Діагностика процесу чистового шліфування по динаміці зміни вихідних змінних 454.5 KB
  Вирішення перелічених завдань має особливе значення для операцій шліфування при виконанні яких на якість і продуктивність впливають збурюючи дії і зміни параметрів технологічної системи. Операція настроюється на найгірший стан системи і середовища.
65587. Багатофункціональні сонячні системи тепло-холодопостачання і кондиціювання повітря 402.5 KB
  Метою роботи є вдосконалення багатофункціональних сонячних систем тепло холодопостачання і кондиціювання повітря на основі осушувальновипарних методів і сонячної енергії для підтримки безперервності циклу.