79548

СССР в системе международных отношений в 20-30 годах 20 века

Доклад

История и СИД

СССР через Коминтерн орган руководства коммунистическим движением мира помогал зарубежным коммунистам восстание 1922 г. по инициативе английского правительства произошел временный разрыв англосоветских отношений поскольку СССР поддержал забастовку британских горняков. вспыхнул военный конфликт с Китаем изза КВЖДКитайскоВосточная железная дорога СССР явочным порядком прибрал к рукам управление КВЖД находившейся в совместном владении кончившийся поражением Китая.

Русский

2015-02-13

21.56 KB

20 чел.

43

СССР в системе международных отношений в 20-30 годах 20 века.

После 1917 г. Россия оказалась в международной изоляции, ибо досрочно вышла из войны и отказалась платить царские долги. Первый договор заключила с ней, тем самым признавая, Эстония. В 1922 г. делегация РСФСР во главе с Г. В. Чичериным в ходе Генуэзской конференции подписала Рапалль-ский договор с Германией, также пострадавшей от Англии и Франции. С 1924 г. ее признали Англия, Франция, Италия и др., в 1933 г. — США.

СССР через Коминтерн (орган руководства коммунистическим движением мира) помогал зарубежным коммунистам (восстание 1922 г. в Болгарии, 1923 г. в Германии, в Гамбурге). Но «мировой революции» не вышло. В 1927 г. по инициативе английского правительства произошел временный разрыв англо-советских отношений, поскольку СССР поддержал забастовку британских горняков. В 1929 г. вспыхнул военный конфликт с Китаем из-за КВЖД(Китайско-Восточная железная дорога) (СССР явочным порядком прибрал к рукам управление КВЖД, находившейся в совместном владении), кончившийся поражением Китая.

В 1934 г. СССР приняли в Лигу Наций. В 1935 г. Коминтерн призвал коммунистов, социалистов и социал-демократов объединиться в борьбе с фашизмом (создание Народных фронтов). В 1935 г. СССР заключил договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией, но они не были подкреплены военными конвенциями. В 1936-1939 гг. СССР помогал республиканскому правительству Испании против мятежников-франкистов, пользовавшихся поддержкой Германии и Италии, в 1937-1941 гг. — Китаю, на который напала Япония. Летом 1938 г. произошел конфликт между СССР и Японией на озере Хасан. В 1939 г. СССР ввел войска в Монголию, подвергшейся японской агрессии, и нанёс японцам поражение на р. Халхин-Гол.

Весной 1939 г. СССР начал переговоры с Англией и Францией о союзе против Германии. Переговоры «не шли», и Сталин решил договориться с Германией, заключив пакт о ненападении 23 августа 1939 г.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22619. Вимірювальний практикум. Механіка 23 KB
  Вступні лекції Перша лекція Друга лекція Третя лекція Вимірювальний практикум Визначення густини твердого тіла Вимірювання струмів та напруг у колах постійного струму Вимірювання опорів за допомогою мостової схеми постійного струму Вимірювання електрорушійної сили ЕРС та напруг компенсаційним методом Градуювання напівпровідникового датчика температури Методичні вказівки до лабораторної роботи €œЕлектронний осцилограф€ Завдання до лабораторної роботи €œВизначення питомого опору провідника€ Механіка Вивчення коливань струни Вивчення...
22620. Вимірювання опорів за допомогою мостової схеми постійного струму 57.5 KB
  Вимірювання опорів за допомогою мостової схеми постійного струму. Вимірювання невідомих опорів за допомогою мосту Уітстона. Вимірювальні магазини опорів блок гальванометрів джерело живлення набір невідомих опорівз'єднувальні провідники.1 Вона складається з чотирьох опорів R1 R2 R3 R4 утворюючих плечі мосту гальванометра G та джерела живлення U підключених відповідно до діагоналей мосту ВД та АС.
22621. Крутильний балістичний маятник 181 KB
  Визначення швидкості польоту кулі у повітрі за допомогою крутильного балістичного маятника. Макетна установка для здійснення непружної взаємодії кулі та крутильного балістичного маятника вимірювання його кута відхилення та періоду колівань металеві кулі. Як у випадку балістичного так і балістичного крутильного маятника час співудару кулі з маятником значно менший порівняно з періодом виникаючих коливань Т тобто маятник не встигає відчутно відхилитися за час співудару. Якщо під час руху маятника знехтувати моментом сил тертя то можна...
22622. Вимірювання струмів та напруг у колах постійного струму 60 KB
  Для вимірювань у колах електричного струму користуються електровимірювальними приладами які промисловість випускає у великій кількості. Найчастіше вимірювання у колах постійного струму здійснюється за допомогою приладів магнітоелектричної системи. Магнітоелектричні прилади дозволяють отримати кут повного відхилення стрілки у межах 90 100 і можуть бути використані для вимірювань тільки постійного струму.
22623. Градуювання напівпровідникового датчика температури 81.5 KB
  При вимірюванні опору постійному струму натискати кнопку K можна тільки після підключення об'єкту вимірювання.Зняти залежність опору напівпровідникового датчика від температури та побудувати графік T = f R. Наприклад як фізичний принцип за яким можна побудувати термометр широко використовується залежність опору R від температури Т. Для реєстрації незначних змін опору супутніх незначним перепадам температур потрібна апаратура високої точності а це ускладнює але не виключає зовсім застосування металів як датчиків температури.
22624. Визначення моментів інерції твердого тіла 246.5 KB
  Визначення моментів інерції твердого тіла.Експериментальне визначення параметрів еліпсоїда інерції твердого тіла. 3 Запишемо це векторне рівняння у проекціях на вісі координат з початком у точці беручи до уваги що : 4 З метою спрощення зробимо наступні позначення у рівняннях 4: 5 Вирази позначені однаковими подвійними індексами відтворюють моменти інерції тіла відносно відповідних осей наприклад ОХ ОУ ОZ тобто ті моменти інерції...
22625. ГІРОСКОП 112.5 KB
  Вимірювання швидкості прецесії гіроскопа. Визначення моменту імпульсу та моменту інерції гіроскопа. Макетна установка для спостереження явища регулярної прецесії гіроскопа та виконання необхідних вимірювань. Головне припущення елементарної теорії гіроскопа полягає у тому що і при повільному русі осі обертання у будьякий момент часу момент імпульсу гіроскопа відносно його нерухомої точки вектор вважається направленим по осі гіроскопа у той же бік що й вектор кутової швидкості .
22626. Принципова схема лазера. Властивості лазерного випромінювання. Основні типи лазерів 47.5 KB
  Властивості лазерного випромінювання.Такий процес називається вимушеним індукованим випромінюванням. Для виходу випромінювання одне з дзеркал резонатора роблять напівпрозорим. Окрім підсилення хвилі активним середовищем є фактори що зменшують амплітуду хвилі фактори: коефіцієнт відбивання дзеркал r 1 виводимо частину випромінювання з системи дифракція розсіяння світла середовищем резонатора.
22627. Основні принципи голографії 47 KB
  Метод реєстрації фази хвилі та її відновлення називається голографією. Голограма система перепонок розташованих на шляху світлової хвилі що несе в собі зашифровану фазову та амплітудну інформацію про предмет. Інтенсивність на фотопластинці : де амплітуда опорної хвилі амплітуда відбитої від предмета хвилі. Відтворення за допомогою голограми хвилі яка була розсіяна предметом і несла з собою інформацію про нього ґрунтується на фотометричних властивостях фотографічних матеріалів.