79559

Государственно-политическое развитие после распада СССР (конец 20 века - начало 21 века).

Доклад

История и СИД

Первым президентом России был избран в 1991 г. Ельцин вицепрезидентом А. началась борьба за власть и изменение Конституции между президентом Ельциным и Верховным Советом кончившаяся незаконным роспуском последнего 21 сентября 1993 г.

Русский

2015-02-13

21.38 KB

1 чел.

53

Государственно-политическое развитие после распада СССР (конец 20 века - начало 21 века).

Первым президентом России был избран в 1991 г. Б. Н. Ельцин, вице-президентом — А. В. Руцкой. Сохранялись съезд народных депутатов (формально высшая власть в стране) и Верховный Совет РСФСР (председатель — Р. И. Хасбулатов). В 1992 г. начались экономические реформы (под руководством Е. Т. Гайдара): отпущены цены, стала проводиться приватизация. Выросли внутренние долги, резко упало производство. Инфляция поглотила сбережения граждан в сберкассах. Жизненный уровень большинства населения упал, а «средним классом» стала узкая группа, воспринимаемая большинством как высший класс.

Весной 1993 г. началась борьба за власть и изменение Конституции между президентом Ельциным и Верховным Советом, кончившаяся незаконным роспуском последнего 21 сентября 1993 г. указом президента. Сопротивление сторонников Верховного Совета было подавлено и закончилось жестоким расстрелом здания Верховного Совета 4 октября. В декабре 1993 г. на референдуме была принята новая Конституция России, согласно которой президент Ельцин получил решающие полномочия (право назначения министров, роспуска парламента, издания указов в обход парламента и др.). Должность вице-президента была упразднена. Создан законодательный орган — двухпалатное Федеральное Собрание (верхняя палата — Совет Федерации, нижняя — Государственная Дума). Выборы в Государственную Думу прошли в 1993, 1995 и1999 гг. и тд.

С 2000 года в стране проводился политический курс укрепления центральной (федеральной) и ослаблению региональной властей (укрепление вертикали исполнительной власти), национализации некоторых предприятий. Что способствовало укреплению политического влияния федеральных властей и прекращению политики «парада суверенитетов», которая вела к распаду единого государства. Так же было проведено ряд социально-экономических реформ: налоговая, земельная, пенсионная, банковская, монетизация льгот и тд.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23215. Філософія Нового Часу: загальна характеристика 46 KB
  Проте свою методологію він будує на принципах раціоналістичної дедукції а експеримент визнає лише як передумову пізнання що має підпорядковуватись раціональноматематичному мисленню. У першому йдеться про вихідний пункт наукового пізнання– визначення принципів або начал. Третє правило вимагає дотримуватись певного порядку мислення який полягає в тому щоб починати з найпростіших і доступних для пізнання предметів і поступово сходити до складніших і важчих. Декарт вважає що людина від народження має певні вроджені ідеї які й становлять...
23216. Класична німецька філософія 36.5 KB
  Попершевсіх представників німецької класичної філософії об'єднує розуміння ролі філософії в історії людства і в розвитку світової культури. Подруге представники німецької класичної думки надали філософії вигляду широко розробленої та диференційованої спеціальної системи дисциплін ідей понять та категорій. Враховуючи ці основні риси німецької класичної філософії можна виділити також і основні проблеми дослідження яких перебуває в центрі уваги цього періоду розвитку світової філософії: проблема науковості філософії онтології...
23217. Своєрідність філософії українського духу 30.5 KB
  Філософія Укр.1 українська філософія створює оригінальне вчення про духовність. 3українська філософія створює оригінальну ідею сродної праці€. Українська філософія класична тим що сама має оригінальний екзистенціональний вимір і включає в себе філософію віри надії любові які заключаються в свободі.
23218. Марксистська філософія:сучасне осмислення нових положень 33.5 KB
  Згідно із матеріалістичним розумінням історія розвитку людства класифікується як суспільнофрмаційний процес. Під суспільноекономічною формацією марксизм розуміє історичний етап розвитку людства який визначається взаємодією співвідношення економічного базиса з політичною надбудовою. марксизм визначає джерело розвитку суспільноекономічної формації і цим джерелом є класова боротьба. Маркс дає цілком працездатне визначення комунізму як мети соціального розвитку стверджуючи що комунізм це такий етап розвитку людства таке...
23219. Філософська антропологія як напрямок сучасної філософії 34 KB
  €œФілософська антропологія€ як напрямок сучасної філософії сутність антропологічного підходу зводиться до спроби визначити специфіку основи та сфери власне людського буття людської індивідуальності творчих можливостей людини виходячи із самої людини і через неї пояснити її власну природу та природу навколишнього світу. філософська антропологія в широкому значенні це філософське вчення про природу і сутність людини. історія суспільство та його установи це форми доповнення біологічної недостатності людини. в антисуспільній...
23220. Філософія екзистенціалізму – історія та проблеми 37 KB
  Філософія екзистенціалізму – історія та проблеми. Хоч історичні корені екзистенціалізму сягають Давньої Греції як філософське вчення він був уголос артикульований починаючи з епохи Просвітництва. На основі їхніх славетних ключових працьБуття і час 1927 таБуття і ніщо 1943 можна вивести головні принципи екзистенціалізму. Можливо головний парадокс екзистенціалізму полягає в тім що екзистенціалісти відчувають себе здатними виробляти в рамках цього доситьтаки похмурого погляду на умови людського буття більш позитивні настанови.
23221. Філософія життя – формування нової філософської парадигми 35 KB
  Філософія життя€ – формування нової філософської парадигми. Одним із основних джерел філософії життя є ірраціоналістичнопесімістична філософія Шопенгауєра. Філософія мислення€ замінюєфілософія життя€. Основа життя за концепцією Ніцше– це воля.
23222. Філософські ідеї психоаналізу 39 KB
  Психоаналітичний підхід є однією із найвидатніших теорій особистості. У анатомії особистості він виділяв три взаємодіючі компоненти: 1. Філософські ідеї психааналізу: 1Позитивні моменти: положення про складність та багатоплановість структури особистості; про свідоме та несвідоме; про внутрішні суперечності розвитку особистості. Далі виникла потреба у подоланні біологізаторських поглядів на особистість у соціалізації фрейдистської теорії особистості що і було здійснено неофрейдистами: К.
23223. Герменевтика як напрям сучасної філософії 31.5 KB
  Герменевтика як напрям сучасної філософії Принципове положення про історичну конкретність теоретичної діяльності та про облік широкого контексту різноманітного практичного життя суб'єкта в рамках теорії пізнання було вперше чітко сформульовано в марксистськоленінській філософії. Критикуючи вузький методологізм попередньої буржуазної філософії К. Одне з найбільш впливових в сучасної буржуазної філософії напрямків герменевтична філософія претендує на не менш ніж справді адекватне критичне розуміння наукового nізнання і самої проблеми...