79560

Глобальные проблемы человечества и роль России в их решении

Доклад

История и СИД

Понятие глобальные проблемы появилось в международном лексиконе в последней трети XX в. Благодаря обмену информацией общению на международных конференциях и в международных организациях постепенно пришло понимание того что многие проблемы являются действительно глобальными. Проблемы межнациональных отношений Россия является крупнейшей ядерной державой с огромным промышленным научнотехническим интеллектуальным и культурным потенциалом.

Русский

2015-02-13

21.17 KB

19 чел.

56

Глобальные проблемы человечества и роль России в их решении.

Понятие «глобальные проблемы» появилось в международном лексиконе в последней трети XX в. Благодаря обмену информацией, общению на международных конференциях и в международных организациях постепенно пришло понимание того, что многие проблемы являются действительно глобальными. Наша страна тоже столкнулась с этими проблемами. Мощное индустриальное развитие и интенсификация сельского хозяйства породили множество экологических болевых точек. В апреле 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. В годы «перестройки» по стране прокатилась волна межэтнических конфликтов.

Примерами глобальных проблем могут быть: редотвращение ядерной войны. Экологическая проблема. Демографическая проблема.

Нормальное функционирование мирового хозяйства. Энергетическая проблема. Проблемы межнациональных отношений

Россия является крупнейшей ядерной державой с огромным промышленным, научно-техническим, интеллектуальным и культурным потенциалом. От позиции руководства СССР и современной России во многом зависит гарантированное предотвращение возможной ядерной войны и полное прекращение гонки вооружений. В этой области ещё в 60-70-е годы были подписаны серьёзные соглашения, которые стабилизировали и сделали предсказуемыми международные отношения. После продолжительных переговоров в 2010 году был подписан договор ОСВ-3, который стал очередным шагом по сокращению опасности ядерной войны.

Российское руководство выдвинуло немало инициатив, направленных на разрешение существующих глобальных проблем. На собственной территории россияне вплотную столкнулись с проблемой международного терроризма.

Решение глобальных проблем современности само по себе представляет глобальную проблему, так как требует согласования самых разнообразных интересов, выделения огромных финансовых средств, четкой координации действий всех заинтересованных сторон и последовательной политики на протяжении длительного времени.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65380. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕНЬ 238 KB
  Більшість науковців схиляються до ідей компетентнісного підходу в оцінюванні результатів навчання формування компетентностей на основі сучасних досягнень науки і техніки. Сьогодні розробляються стандарти та моделі підготовки фахівців...
65381. Формування високопродуктивних агроценозів багаторічних трав при залуженні орних земель вилучених із обробітку в південному Степу 4.66 MB
  Обґрунтувати теоретичні засади сучасного ландшафтноекологічного стану сільськогосподарських угідь південного Степу та розробити в умовах природного зволоження без зрошення енергоощадні технології створення високопродуктивних агрофітоценозів...
65382. Удосконалення технології обробки стебел безнаркотичних конопель 542 KB
  Наукові дослідження з вивчення властивостей і хімічного складу волокна конопель показали, що воно має високі показники гігроскопічності, повітропроникності, антибактеріальні, гігієнічні та антиелектростатичні властивості.
65383. ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ 147.5 KB
  Сучасні соціально-економічні перетворення в державі призвели до необхідності переосмислення ідей індивідуалізації, її сутності та можливостей у забезпеченні життєвого, професійного, особистісного самовизначення майбутнього фахівця...
65384. РОЗРОБКА МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КЕРУВАННЯ МАТРИЧНИМИ СВІТЛОДІОДНИМИ ВИПРОМІНЮВАЧАМИ 177.5 KB
  Основною причиною великих енергозатрат на освітлення є низький коефіцієнт корисної дії ККД сучасних лампових джерел світла який складає декілька відсотків. За останнє десятиліття розроблені світлодіодні джерела світла ККД яких досягає 80.
65385. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ПРОСА ПОСІВНОГО 1.49 MB
  Важливим є глибоке вивчення управління сортовими особливостями асиміляційного апарату рослин проса шляхом поєднання абіотичних і біотичних факторів та елементів технології вирощування на продуктивність рослин...
65386. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЧАСУ В СОЦІОЛОГІЇ 144.5 KB
  Представники різних наук, які, так чи інакше, підходять до проблематики часу відчувають раціональну потребу об’єднати зусилля у його подальшому вивченні. Спроби співставити і порівняти різні тлумачення часу що пропонують фізики і біологи, геологи і екологи, психологи і логіки...
65387. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ДОЗУВАННЯ І РОЗРОБКА РЕШІТНОГО ДОЗАТОРА КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ 962.5 KB
  Тому створення конструкції і обґрунтування оптимальних параметрів решітного дозатора з вібророзрідженою подачею концентрованих кормів є актуальним і перспективним науковоприкладним завданням для розвитку тваринницької галузі України...
65388. РОБАСТНА ОБРОБКА СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕГАУСОВИХ ЗАВАД 364 KB
  На сучасному етапі розвитку техніки в Україні спостерігається збільшення числа радіотехнічних систем, а саме систем радіолокації, радіонавігації, дистанційного зондування (ДЗ) та моніторингу, телекомунікацій, тощо. При цьому збільшення об’єму інформації, що передається, зростання кількості користувачів...