79564

Россия в мировом человеческом сообществе. Факторы самобытности Русской истории

Доклад

История и СИД

Факторы самобытности Русской истории. В отечественной и мировой историографии существуют три основные точки зрения на проблему особенностей русской истории. Сторонники первой из них придерживающиеся концепции однолинейности мировой истории считают что те или иные особенности российской истории проявляются как отсталость России и русских.Историкипрофессионалы придерживаются термина отсталости России Сторонники второго подхода к изучению русской истории исходят из концепции многолинейности исторического развития.

Русский

2015-02-13

20.08 KB

0 чел.

4

1) Россия в мировом человеческом сообществе. Факторы самобытности Русской истории.

1) Россия - уникальная евразийская цивилизация, центр устойчивости и неустойчивости геополитического, глобального развития человеческой цивилизации. Такая функция России в механизмах социально-глобального развития человечества обусловлена особенностями Евразии как единственного места, где на единой территории происходит соединение Запада и Востока. Становление российского государства на евразийском континенте защитило Европу от "этнических войн" с Востока, обеспечило стабильность ее этногенеза в последнем тысячелетии. Необходимость военного могущества России, ее евразийская масштабность, сложившиеся духовно-культурные основания русского народа как основного "скрепа" российского суперэтноса, уникальный опыт взаимодействия более 100 народов и национальностей обусловлены исторически, определяют Россию как уникальную евразийскую цивилизацию общинного типа с доминантой ценностей коллективизма, соборности и державности.

В отечественной и мировой историографии существуют три основные точки зрения на проблему особенностей русской истории.

Сторонники первой из них, придерживающиеся концепции однолинейности мировой истории, считают что те или иные особенности российской истории проявляются как отсталость России и русских.(Историки-профессионалы придерживаются термина "отсталости" России)

Сторонники второго подхода к изучению русской истории исходят из концепции многолинейности исторического развития. Они полагают, что история человечества состоит из историй целого ряда самобытных цивилизаций, каждая из которых преимущественно развивает (развивала) какую-либо одну (или специфическое сочетание нескольких) сторону человеческой природы, эволюционирует по своему собственному пути; одной из таких цивилизаций является русская (славянская) цивилизация.

Третья группа авторов пытается примирить оба указанных подхода


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7589. Фінансова політика і фінансове право 47.5 KB
  Тема 4 Фінансова політика і фінансове право План Фінансова політика, її сутність, види і значення Фінансова політика суб’єктів господарювання фінансова політика домогосподарств фінансова політика у сфері міжнародних фінансів...
7590. Податки. Податкова система України 153.5 KB
  Тема 5. Податки. Податкова система України Економічна сутність податків: визначення поняття, характеристика функцій Характеристика елементів оподаткування Податкове законодавство України. Принципи оподаткування Загальнодержа...
7591. Бюджет. Бюджетна система 61 KB
  ТЕМА 6. Бюджет. Бюджетна система Питання до лекції Економічна сутність та призначення бюджету, його функції. Склад доходів і видатків бюджету. Бюджетна система України та принципи її побудови. Бюджетний процес: сутність, хар...
7592. Семіотичний характер логіки. 39.5 KB
  Семіотичний характер логіки. Всю множину мов можна поділити на дві підмножини: природні і штучні мови. Природні мови виникають стихійно, в умовах практичної взаємодії між людьми. Вони використовуються насамперед з комунікативною метою як ефективний ...
7593. Логічний аналіз імен 43 KB
  Взагалі всі ознаки в логіці підрозділяються на відмінні і суттєві. Відмінна ознака відрізняє певні предмети від усіх інших. Суттєві ознаки виражають якісну специфіку предмета, його сутність. Кожна суттєва ознака є відмінною але не навпаки. У змісті імені фіксується лише суттєві ознаки.
7594. Операції з іменами 45 KB
  Поділ - це здійснення переходу від одного родового імені до множини родових імен. Це процес виявлення можливий родових імен. Ім'я, обсяг якого підлягає поділу, називається подільним. Видові імена, які отримані в результаті поділу і в яких зафіксовані результати поділу називаються членами поділу. Ознака, за якою обсяг подільного імені поділяється на обсяги видових імен, називається основою поділу
7595. Класична логіка висловлювань 56.5 KB
  Класична логіка висловлювань. Характерні ознаки класичної логіки висловлювань (=пропозиційної логіки) такі: 1) В межах пропозиційної логіки розглядаються лише такі міркування, засновки і висновки яких складаються із дескриптивних висловлювань....
7596. Моделі даних. Загальні поняття 105.5 KB
  Моделі даних Загальні поняття. Термін база данихговорить про те, що йдеться про дані, тобто про інформацію, яка характеризує певний об’єкт, та, що ці дані є базовими, основними. З погляду користувача, який екс...
7597. Проектування БД. Загальні поняття 90 KB
  Проектування БД Структура БД. Одним із найважливіших понять в теорії БД є архітектура і структура БД, які служать основою для розуміння можливостей сучасних СУБД. Розрізняють три рівні архітектури БД: внутрішній рівень найбі...