8001

Экологическое воспитание в школе

Доклад

Педагогика и дидактика

Экологическое воспитание в школе Экологическое воспитание - это формирование у детей экологического сознания как совокупности знаний, мышления, чувств, воли и готовности к активной природоохранительной деятельности, помогающего понимать...

Русский

2013-02-01

27.5 KB

74 чел.

Экологическое воспитание в школе

Экологическое воспитание — это формирование у детей эко­логического сознания как совокупности знаний, мышления, чувств, воли и готовности к активной природоохранительной деятельности, помогающего понимать окружающую действи­тельность как среду обитания и как эстетическое совершен­ство и ориентирующего на бережное к ней отношение, позво­ляющего заранее предусматривать и предотвращать отрица­тельные последствия промышленного освоения природных богатств.

Задачи и принципы:

 1.  Формирование у учащихся системы научных знаний о процессах и результатах взаимодействия человека, общества и природы.
 2.  Формирование экологически-ценных ориентаций, норм и правил в отношении к природе.
 3.  Формирование умений и навыков по её изучению и охране.

Направления экологического воспитания:

 1.  Формирование экологического поведения, обеспечивающего сохранение на Земле природы и человека, их взаимодействие.
 2.  Экологическое просвещение.
 3.  Изучение литературы.
 4.  Изучение экологических проблем (школы, страны, мира).
 5.  Связь с социосферой, (управления города, реакция газет, музеи, библиотеки) с международными организациями.

Формы работы (Проектирование экологических воспитательных дел):

 1.  Озеленение школьных кабинетов и рекреаций.
 2.  Составление экологических паспортов кабинетов.
 3.  Изучение среды обитания в школе.
 4.  Трудовые десанты.
 5.  Работа в школьной теплице.
 6.  Озеленение школьного двора.
 7.  Уход за школьными клумбами.
 8.  Акция «Птичка», «Синичкин дом».
 9.  Работа зелёного патруля.
 10.  Выступление агит. бригады «Ч.И.П. (Человек И Природа)».
 11.  Выпуск экологической газеты или «зелёная страничка» школьная стенгазета.
 12.  Оформление уголка «Наша природа» в школьном музее.
 13.  Работа школьного лесничества.
 14.  Презентация информационно-познавательных программ по экологии.
 15.  Работа экологического клуба «Мы и природа».
 16.  Школьная операция «Хозяин» (утепление кабинета, ремонт).
 17.  Изготовление и установка предупредительных экологических знаков.
 18.  Составление экологического кодекса учащихся.
 19.  Операция «Охотники за мусором».
 20.  Охранные походы в природу.
 21.  Экологические праздники «День Земли», «День воды».
 22.  Тематические классные часы «Лес – наше богатство», «Хлеб всему голова».
 23.  Научно-исследовательские конференции.
 24.  Конкурс экологических плакатов.
 25.  Экологические экскурсии.
 26.  Кружки «Юный эколог», «Юный турист».
 27.  Лекторий для родителей и детей «Антиникотиновое воспитание».
 28.  Операции «Зелёная аптека», «Лечебное лукошко».
 29.  Санитарные уборки леса.
 30.  Экологическая игротека (викторины на природоведческие темы, КВН «Братья наши меньшие» и др.).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25171. М.Фуко. “Слова і речі” 28 KB
  Підзаголовок €œАрхеологія гуманітарного знання€. Археологія як протиставлення кумулятивістським концепціям для яких найважливішим є прогрес знання через накопичення спостережених фактів. В книзі €œАрхеологія знання€ доробив та €œпомякшив€ розриви між епістемами за рахунок поняття €œдискурсивна практика€.
25172. Роль соціальних інститутів в житті суспільства 25.5 KB
  Соціальні інститути бувають: Економічні – поділ праці право приватної власності заробітна плата; Політичні – держава армія суд партії Інститути шлюбу та сімї Виховні Соціальні інститути в системі культури.Дюркгейма вивів ряд базових соціальних характеристик якими повинні володіти соціальні інститути. Інститути сприймаються індивідами як зовнішня реальність. Інститути сприймаються індивідом як об'єктивна реальність.
25173. Поняття нації в сучасній соціальній філософії 25 KB
  Поняття нації в сучасній соціальній філософії. Але якщо говорити про сучасне розуміння нації то панує ряд таких тенденцій: Нації – це явища модерної епохи Європоцентризм погляди дослідників завжди спрямовані на Європу пр розгляді цього поняття Нації – це штучно створений феномен вони є продуктом процесу модернізації та створені для певних цілей. Нації – це територіальні та політичні спільноти Вони завжди засновані на соціальній комунікації. Ентоні Сміт пропонує виокремлювати такі підходи до розуміння нації в сучасну епоху:...
25174. Критика соціальних теорій Гегеля і Маркса за працею К.Поппера “Відкрите суспільство та його вороги” 22.5 KB
  Найголовніший пункт критики – ідея історичної закономірності розвитку людської спільноти. Поппер відкидає поняття закону історії і каже що історичні факти можна пояснити після того як вони відбулися але шукати в них закономірності немає сенсу. Закономірності вивчає соціологія історія ж аналізує окремі події. Він вважав хибною дихотомію природничонаукового та соціального знання через те що й там і там діє принцип фальсифікації заперечував існування обєктивних законів історії стверджував відсутність жорсткого детермінізму в природі і...
25175. К.Леві-Стросс – один з найвизначніших представників структуралізму 29.5 KB
  Подібні спроби вчинялися до нього Проппом при аналізі казки але саме ЛевіСтросс вкорінив інваріантні форми структуру не у емпіричній реальності а у самій людині в несвідомих структурах розуму. – нова дисципліна яка виникає як результат об’єднання ЛевіСтросом соціальної антропології і етнологічної дисципліни. Недоліки вчення ЛевіСтросса: поглинання свободи індивіда об’єктивними закономірностями переоцінка ролі позасвідомого недооцінка ролі історії.
25176. Взаємовплив науки і філософії 27.5 KB
  Співвідношення філософії і науки можна показати на прикладі міркувань Патнема. тобто тут висловлюється думка сама про взаємовплив науки і філософії. Філософія створює для науки ціннісно нормативну сферу і в свою чергу беручи за цінності результати отримані наукою.
25177. «ПОВСТАННЯ МАС» як проблема історії ХХ ст.. (Х. Ортега-і-Гассет) 24.5 KB
  Маса за ОртегоюіГасеттом це середня людина без обличчя загальний тип. Маса – це кожен хто сприймає себе як усіх інших тобто маса поглинає особистість тому залишається посередність. Маса завжди має жагу до відновлення переходить до насилля це є одичавінням процес розпаду у розумінні ортегаіГассета тому маса переходить до прямих форм дії губить духовні форми. Маса ненавидить тих хто до неї не входить.
25178. Філософія позитивізму та неопозитивізму 29.5 KB
  Філософія позитивізму та неопозитивізму 1. Класичний позитивізм Конт Спенсер Міль 1й позитивізм Наука не пояснює а описує явища. позитивізм переживає кризу викликану прогресом природничонаукового знання. Адже прогрес науки заперечував і знецінював ті синтетичні€ узагальнення що розглядалися позитивізмом як вічні і незаперечні істини.
25179. «Ідеологія і утопія» (К. Манхейм) 26 KB
  Манхейм Системна спроба дослідження ідеології була зроблена К. Марксу надмірно широке розуміння ідеології. Подруге німецький соціолог виокремив таку важливу характеристику ідеології як систематизованість саме тому ідеологія претендувала на науковість. За цими ознаками виокремлюють два основні різновиди – відкриті і тоталітарні ідеології.