80010

Психологія роботи в команді

Лекция

Психология и эзотерика

Слід зауважити, що тут мова йде не стільки про строгу диференціацію, а, скоріше, про переваги. Для пояснення розглянемо приклад людини-лівші і людини-правші. Якщо ви правша, то це ще не означає, що ви взагалі нічого не робите лівою рукою, просто ви надаєте перевагу правій руці, оскільки так вам краще і зручніше.

Украинкский

2017-02-21

93.5 KB

1 чел.

Психологія роботи в команді

Людина завжди буде суб'єктивно неповторною, однак доцільно розрізняти в ній стійке ядро природних рис, що визначає основну лінію поведінки людини в команді. Поведінка людини в кожен момент часу визначається багатьма чинниками: інтелектом, вихованням, досвідом, оточенням, роллю, яку людина на себе прийняла, мотивацією і т.д. Проте ядро вроджених характеристик, що визначає тип особи, забезпечує відносну постійність реакції людини на вплив навколишнього середовища. “Знати характер людини - це знати ті істотні для неї риси, з яких витікає, і якими визначається увесь образ її дій. Риси характеру - це ті істотні властивості людини, з яких з певною логікою і внутрішньою послідовністю витікає одна певна лінія поведінки, одні вчинки, якими виключаються, як не сумісні з ними, вчинки, що протирічать їм”.

Тип особи - абстрактна модель індивідуальних характеристик, які притаманні певній сукупності людей. Для визначення індивідуальних типів осіб було розроблено різними дослідниками понад 150 моделей. Індикатор типів особи Майерс-Бріггс (Mayers-Briggs Type Indicator, MBTI) є найбільш популярним і широко вживаним впродовж останніх 40 років. В основі цього індикатора лежить виявлення двох протилежних способів поповнення запасу енергії і зосередження уваги (шкала екстраверсія-інтроверсія), двох протилежних способів збору інформації (шкала відчуття-інтуїція), двох різних способів ухвалення рішень (шкала мислення-відчуття) і двох різних способів організації своєї взаємодії з навколишнім світом (рішення-сприйняття). Згідно MBTI, існують чотири основні характеристики типу особи:

E — Extroverted (екстраверти) / I — Introverted (інтроверти): ця пара протилежностей характеризує різні спрямованості енергії та психічної активності;

S — Sensing (конкретне сприйняття) / N — iNtuitive (інтуїція): ця пара протилежностей характеризує різні способи отримання інформації;

T — Thinking (мислення, логіка) / F — Feeling (почуття, етика): описує протилежні способи прийняття рішень;

J — Judging (рішення, раціональність) / P — Perceiving (сприйняття, ірраціональність): описує різні способи взаємодії з навколишнім світом.

Слід зауважити, що тут мова йде не стільки про строгу диференціацію, а, скоріше, про переваги. Для пояснення розглянемо приклад людини-лівші і людини-правші. Якщо ви правша, то це ще не означає, що ви взагалі нічого не робите лівою рукою, просто ви надаєте перевагу правій руці, оскільки так вам краще і зручніше. Така перевага може бути сильною - і тоді ви відносно мало користуєтеся лівою рукою, а може бути слабкою або зовсім бути відсутньою, і тоді ви володієте обома руками майже однаково.

Сьогодні в Інтернеті доступні численні онлайн тести, які дозволяють визначити тип особи, хоча багато фахівців з психології не визнають таке тестування достатньо достовірним і вважають, що визначення типу особи можливе тільки за допомогою спеціаліста. У реальному житті, людину, з якою доводиться працювати разом, не відправиш на тестування або на співбесіду з фахівцем. Нижче приведена табл. 1, яка описує основні ознаки, які притаманні тому чи іншому типу особи, і які можуть допомогти вам в типізації вашого партнера по команді за шкалою МВТІ.

Таблиця 1. Ключові поняття для різних характеристик типу особи

E — Extroverted (екстраверт)

I — Introverted (інтроверт)

взаємодія зовнішній вигляд широта широке коло знайомих розхід енергії зовнішні умови товариський спочатку говорити, потім думати

зосередженість внутрішні властивості глибина вузьке коло знайомих економія енергії внутрішні відчуття задумливий спочатку думати, потім говорити

S — Sensing (конкретне сприйняття)

N — iNtuitive (інтуїція)

послідовність інтерес до теперішнього реалістичність наполегливість практичний приземлений факти

стандартний конкретний

випадковість інтерес до майбутнього абстрагованість натхнення теоретичний витає в хмарах фантазії оригінальний загальний

T — Thinking (логіка)

F — Feeling (почуття)

об’єктивний вірний своїм переконанням закони наполегливість точність ясність критика політика неупереджений

суб’єктивний милосердний обставини переконання людяність гармонія розуміння загальні цінності співчуття

J — Judging (раціональність)

P — Perceiving (ірраціональність)

рішучий остаточний непохитний контроль завершеність структура точний передбачений термін

очікуючий попередній піддатливий пристосованість відкритість мінливість експериментальний непередбачений що таке термін?

Особливості поведінки людини також свідчать про домінування тієї чи іншої характеристики особи (Таблиця 2). Уважне спостереження цих особливостей допомагає визначати тип особистості.

Таблиця 2. Особливості поведінки людини в залежності від типу особи

E — Extroverted (екстраверт)

I — Introverted (інтроверт)

Люблять різноманітність і активну діяльність.

Нетерплячі при виконанні довгострокових проектів.

Цікавляться роботою оточуючих.

Часто діють швидко, без попередніх роздумів.

Сприймають телефонні дзвінки як приємні перерви в роботі.

Генерують ідеї шляхом обговорення.

Люблять працювати в оточенні людей.

Зазвичай цікавляться іншими людьми.

Надають перевагу усному спілкуванню ніж письмовому.

Вважають за краще вчитися, спілкуючись з колегами.

Люблять тишу, що дозволяє зосередитися на роботі.

Здатні працювати довгий час над одним проектом, не відриваючись.

Цікавляться фактами та ідеями, що лежать в основі роботи.

Спочатку думають, а потім (може) діють.

Сприймають телефонні дзвінки як перешкоди роботі.

Генерують ідеї шляхом індивідуальних роздумів

Люблять працювати на самоті.

Зазнають труднощів, згадуючи імена та обличчя.

Надають перевагу письмовому спілкуванню ніж усному.

Вважають за краще вчитися на основі читання літератури, а не обговорень.

S — Sensing (конкретне сприйняття)

N — iNtuitive (інтуїція)

Люблять вирішувати проблеми, використовуючи досвід і стандартні підходи.

Люблять застосовувати вже освоєні навички і знання.

Схильні не довіряти своїй інтуїції і ігнорувати її.

Рідко помиляються у фактах. Люблять роботу з практичним ухилом.

Говорячи про роботу, спочатку повідомляють конкретні деталі.

Воліють працювати усталеним способом, вдосконалюючи свою майстерність.

Зазвичай діють систематично, просуваючись крок за кроком до мети.

Звертають увагу на специфіку кожної ситуації.

Схильні спрощувати вирішуване завдання.

Приймають існуючу ситуацію як даність, з якою треба працювати.

Люблять вирішувати нові, складні проблеми.

Більше люблять освоювати нові навички та знання, ніж застосовувати їх.

Схильні слідувати своїй інтуїції, вдало чи невдало.

Можуть припускатися помилок у фактах.

Люблять роботу з новаторським ухилом.

Говорячи про роботу, спочатку представляють її загальний огляд.

Люблять зміни в своїй роботі, часом дуже радикальні.

Діють за настроєм, відповідно до приливів сил.

Звертають увагу на нові можливості та цікаві проблеми.

Схильні ускладнювати поставлене завдання.

Задаються питанням про причини ситуації, що склалася.

T — Thinking (логіка)

F — Feeling (етика)

Роблять висновки на основі логічного аналізу.

Можуть працювати при відсутності гармонійних відносин з оточуючими.

Можуть зачіпати почуття людей, не підозрюючи про це.

Схильні приймати рішення на безособовій основі, часто не приділяючи достатньої уваги побажанням людей.

Зазвичай бувають тверезомислячими і, якщо треба, критикують інших.

Звертають увагу на закономірності, що виявляються в ситуації.

Відчувають себе винагородженими, коли робота ними зроблена добре.

Краще відгукуються на ідеї оточуючих, ніж на їхні почуття.

Мають здібності до аналізу проблем або ситуацій.

Добре передбачають логічні наслідки прийнятих рішень.

Хочуть справедливої оцінки своїх заслуг.

Роблять висновки на основі ціннісних суджень.

Найкраще працюють при гармонійних відносинах з оточуючими.

Люблять робити людям приємне, навіть по дрібницях.

При прийнятті рішень намагаються враховувати всі симпатії і антипатії, як свої, так і оточуючих.

Схильні співчувати іншим і не люблять, уникають говорити людям неприємні речі.

Звертають увагу на людські цінності, які проявляються в ситуації.

Відчувають себе винагородженими, коли задоволені потреби людей.

Краще відгукуються на почуття оточуючих, ніж на їх ідеї.

Здатні розуміти інтереси людей в різних ситуаціях.

Добре передбачають вплив прийнятих рішень на людей.

Періодично потребують похвали і визнання.

J — Judging (раціональність)

P — Perceiving (ірраціональність)

Найкраще працюють, коли можуть планувати роботу і дотримуватися планів.

Люблять упорядковувати і завершувати свої справи.

Можуть не помічати нові справи, які необхідно зробити.

Відчувають задоволення, прийнявши рішення з приводу ситуації або людини.

Швидко приймають остаточне рішення

Прагнуть до впорядкованої структури та планування часу.

Використовують записи при плануванні діяльності.

Приступаючи до нової роботи, прагнуть дізнатися про неї лише суттєві моменти.

Не люблять відриватися від роботи заради більш термінової справи.

Планують роботу так, що кожен крок виконується вчасно.

Люблять гнучкість у роботі.

Люблять залишати роботу незавершеною, щоб мати можливість вносити зміни.

Можуть відкладати неприємні справи, які необхідно зробити.

Допитливі і вітають новий погляд на людину і ситуацію.

Відкладають рішення. Намагаються знайти нові альтернативи і дані, відчуваючи, що ніколи не будуть володіти всією інформацією.

Схильні починати відразу кілька справ, але насилу їх завершують.

Добре пристосовуються до ситуації, що змінюється і відчувають себе незручно без змін.

Використовують записи як нагадування про все, що належить зробити.

Приступаючи до нової роботи, прагнуть дізнатися про неї все.

Залишають багато справ на останній момент, завершуючи роботу впритул до крайнього терміну.

Різні можливі комбінації чотирьох базових характеристик формують 16 психологічних типів, набір псевдонімів для яких наведено у таблиці 3.

Таблиця 3.Псевдоніми 16 типів особи

1.

ENTP, "Шукач".

9.

ESFP, "Політик".

2.

ISFP, "Посередник".

10.

INTP, "Критик".

3.

ESFJ, "Ентузіаст".

11.

ENTJ, "Підприємець".

4.

INTJ, "Аналітик".

12.

ISFJ, "Зберігач".

5.

ENFJ, "Наставник".

13.

ESTJ, "Керуючий".

6.

ISTJ, "Інспектор".

14.

INFJ, "Гуманіст".

7.

ESTP, "Маршал".

15.

ENFP, "Радник".

8.

INFP, "Лірик".

16.

ISTP, "Майстер".

Ще однією класифікацією людей за їх типом особистості є поділ за темпераментами. Темперамент (від лат. Temperamentum - належне співвідношення частин) - характеристика людини з точки зору динамічних особливостей її психічної діяльності, тобто темпу, ритму, інтенсивності окремих психічних процесів і станів. Темперамент визначається спадковістю і стійко виявляється протягом всього життя людини. Описані вище характеристики групуються в чотири темпераменти:

Холерик. Має найшвидкісніші темпоритми. Він багато і швидко говорить, без зволікання відповідає співрозмовнику. Часто перебиває: коли співрозмовник тільки почав про щось говорити, холерик уже все зрозумів і має готову відповідь.

Флегматик. Спокійна, миролюбна і стримана людина. У нього м'які і неквапливі рухи, тихий голос. Він ніколи не перебиває співрозмовника, вміє уважно вислухати і киває на знак згоди.

Сангвінік. Людина сильна, енергійна, з хорошим самоконтролем. Як правило, він діловитий, витривалий і працездатний. Нерідко - трудоголік, любить добре заробляти і робити кар'єру.

Меланхолік. Чуттєвий, образливий і дуже вразливий. Легко засмучується навіть при дрібних невдачах. Любить скаржитися на долю. Щиро вірить, що сама «важка доля» і «найтяжчі випробування» з усіх можливих на Землі випали саме йому.

Специфіка програмістської роботи обумовлює спільність психологічних рис більшості професійних розробників ПЗ. Достовірних даних статистичних досліджень знайти не вдалося, однак, на думку С. Макконнелла [17] більшість розробників ПЗ належить до двох типів:

«Інспектор» — ISTJ = I (інтроверт) + S (конкретне сприйняття) + T (логік) + J (раціональний);

«Аналітик» — INTJ = I (інтроверт) + N (інтуїція) + T (логік) + J (раціональний).

Причому характеристики S (конкретне сприйняття) і N (інтуїція) серед програмістів діляться приблизно порівну.

До підтипу S (відчуття) відносяться розробники, які живуть у фактичному світі досяжного сьогодні. Вони конкретні, точні і практичні. Прагнуть до спеціалізації. З них виходять успішні управлінці і наполегливі в реалізації програмісти. Встановлюють порядок і працюють в рамках системи, організовуючи виконання завдань і завершуючи їх в строк і в рамках бюджету. Люди типу "Інспектор":

Люблять грунтовність і детальність, справедливість, практичність. Спокійні, серйозні, наполегливі.

Характеризуються рішучістю в критичних ситуаціях, є хранителями традицій.

Прості і чужі манірності. Вони працьовиті й завзяті в роботі.

Прагнуть охоплювати всі подробиці та оперувати точними фактами.

Можуть виконувати й розбиратися в складних і багатогранних завданнях.

Не виносять недбалого ставлення до ресурсів, все необхідне має бути в потрібний час у потрібному місці.

До підтипу N (інтуїція) відносяться розробники, які розглядають широкий спектр можливостей, абстрагуються від технічних деталей, схильні узагальнювати і теоретизувати. З таких розробників, на мій погляд, виходять успішні системні аналітики та архітектори. Люди типу «Аналітик»:

Найбільш самовпевнені люди, безмежно вірять в себе і свої сили. Живуть своїм внутрішнім світом, концентруючись на можливостях.

Цікавляться майбутнім більше, ніж минулим. Це люди, які вміють застосувати на практиці теоретичні моделі.

Абсолютно не визнають авторитетів, що базуються на положенні, званні або минулих заслуги. В оцінці достоїнств будь-якої теорії покладаються лише на свою власну думку, незважаючи на те, хто відстоює подібну позицію.

Діють в життя, як би беручи участь в грі на гігантській шаховій дошці, винаходячи всі нові й нові стратегічні і тактичні ходи.

Відстоюють право думати по-своєму. Це може і допомогти і пошкодити їх кар'єрі так само, як і їх здатність ігнорувати чужі думки і бажання.

Схильні хвалити за досягнуте і уникають обговорювати негативні риси чийогось характеру. Вони віддають перевагу руху вперед ніж копанню в недоліках.

Більшість розробників ПЗ як раціональних інтровертів, слід відносити до флегматиків. Це означає, що програмісти люди спокійні як зовні, так і внутрішньо. Вони наполегливі і наполегливі трудівники, але їм потрібен час для розкачки, для зосередження уваги, для переключення уваги на інший об'єкт. Інтровертна раціональність робить їх стриманими і закритими, вони не відволікаються на зовнішні дратівливі чинники. Це зовсім не означає, що програміст не здатний спалахнути. Просто, щоб довести його до такого стану, треба витратити багато сил. Це самий врівноважений з усіх темпераментів. Мабуть, люди з іншими темпераменти в умовах постійної невизначеності та змін, жорсткого тиску термінів і замовників, виживають не так успішно.

Типи «інспектор» і «аналітик», безумовно, не єдині, психотипи які затребувані в розробці ПЗ. У кожному проекті розробки програмного продукту багато інших робіт: бізнес-аналіз, проектування ергономіки, графічний дизайн, розробка документації користувача, нарешті, керівництво командою. Ці роботи з програмуванням не мають нічого спільного. Для них потрібні зовсім інша кваліфікація та інший склад мислення. При кустарному виробництві програм ці завдання, як правило, доручаються програмістам, які це робити не вміють і не люблять. Виходить зазвичай погано, та ще й дорого. В силу своєї інтроверсії, що межує з аутизмом, програміст просто не в змозі побачити свою програму чужими очима - очима користувачів. Ніхто вже не хоче працювати з програмами з технологічною парадигмою “навороченого” інтерфейсу користувача - кустарним творінням програмістів - коли для того щоб працювати з системою, треба обов'язково знати, як вона влаштована. Це типове творіння аутиста, якому набагато важливіше бачити, як працює його програма, ніж розбиратися в тому, що вона робить для користувача.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23370. Исследование преобразователя давления Метран 100 444 KB
  Провести поверку преобразователя давления Метран100 с помощью грузопоршневого и образцового пружинного манометров. Построить градуировочную характеристику зависимости унифицированного токового сигнала Iвых от входного давления Рд. Описание лабораторной установки Лабораторная установка представляет собой поверочный грузопоршневой манометр МП60 пресс на котором установлены образцовый манометр с пределом измерения 25 МПа и преобразователь давления Метран 100 с цифровым индикатором жидкокристаллическим дисплеем для представления...
23371. Создание мультимедийных приложений 115 KB
  В настоящей лабораторной работе будет показано как создать простейшие приложения для прослушивания звуковых файлов и просмотра анимации с помощью компонента MediaPlayer. Компонент MediaPlayer Компонент MediaPlayer расположен на странице System Палитры Компонентов. Общий вид компонента MediaPlayer представлен на рис. Вид MediaPlayer на форме Ниже в таблице 16.
23372. Использование компонента Timer. Организация простейшей мультипликации 68.5 KB
  В данной работе приводятся примеры работы компонента Timer обеспечивающего доступ к системному таймеру компьютера и его использование совместно с компонентом Image для создания простейшей мультипликации. Компонент Timer. Прием сообщений от таймера компьютера в приложении Delphi обеспечивает специальный компонент Timer со страницы System Палитры Компонентов.
23373. Конструирование меню и работа со стандартными окнами диалога Windows 322.4 KB
  Контекстное меню Рабочая область редактора Панель инструментов Меню Рис. Создание главного меню приложения Для создания главного меню приложения необходимо: поместить на форму компонент MainMenu Главное меню со станицы Standard Палиры Компонентов. Двойным щелчком по данному невизуальному компоненту вызвать редактор меню: Перемещаясь по обозначенным пунктам меню задаем в свойстве Caption каждого пункта.
23374. Отображение графической информации в Delphi 112.5 KB
  Объект Canvas Delphi имеет в своём распоряжении специальный объект который оформлен в виде свойства Canvas. Слово Canvas можно перевести на русский язык как холст для рисования или канва. Если у объекта есть свойство Canvas на его поверхности можно рисовать. Кроме компонентов перечисленных выше свойством Canvas обладают также: Image SpLitter ControlBox а так же объект TPrinter который благодаря этому свойству позволяет распечатывать графические изображения на принтере.
23375. Определение момента инерции с помощью маятника Обербека 349 KB
  Китаева Определение момента инерции с помощью маятника Обербека Методические указания к выполнению лабораторной работы № 6 по курсу механики молекулярной физики и термодинамики. Маятник Обербека предназначен для изучения прямолинейного равнопеременного и вращательного движения в частности для определения ускорения момента инерции тел. Векторное уравнение 1 эквивалентно трём скалярным уравнения 2 каждое из которых из которых представляет собой основное уравнение динамики вращательного движения относительно неподвижной оси или :...
23376. Определение отношения молярных теплоёмкостей газа при постоянном давлении и объёме по методу Клемана и Дезорма 687.5 KB
  Целью настоящей работы является определение отношения молярных теплоёмкостей воздуха при постоянном давлении и объёме по методу Клемана и Дезорма. Тогда 5 Так для воздуха имеем: . Первая 1 широкая для лучшего адиабатического расширения воздуха находящегося в сосуде соединена с сосудом и запирается краном ; вторая 2 соединена с насосом и снабжена краном ; третья 3 соединена с Uобразным жидкостным водяным манометром 4....
23377. Определение момента инерции методом крутильных колебаний 633.5 KB
  Орлова Определение момента инерции методом крутильных колебаний Методические указания к выполнению лабораторной работы № 8 по курсу механики молекулярной физики и термодинамики. Это уравнение математически тождественно дифференциальному уравнению свободных незатухающих колебаний: 2 где смещение колеблющегося тела относительно положения равновесия; циклическая частота колебаний причём ...
23378. Определение скорости звука в воздухе 333 KB
  При распространении волны частицы среды колеблются около своих положений равновесия. Упругие волны бывают продольными и поперечными. В продольных волнах частицы среды колеблются в направлении распространения волны. В поперечных волнах частицы среды колеблются в направлениях перпендикулярных направлению распространения волны.