80010

Психологія роботи в команді

Лекция

Психология и эзотерика

Слід зауважити, що тут мова йде не стільки про строгу диференціацію, а, скоріше, про переваги. Для пояснення розглянемо приклад людини-лівші і людини-правші. Якщо ви правша, то це ще не означає, що ви взагалі нічого не робите лівою рукою, просто ви надаєте перевагу правій руці, оскільки так вам краще і зручніше.

Украинкский

2017-02-21

93.5 KB

1 чел.

Психологія роботи в команді

Людина завжди буде суб'єктивно неповторною, однак доцільно розрізняти в ній стійке ядро природних рис, що визначає основну лінію поведінки людини в команді. Поведінка людини в кожен момент часу визначається багатьма чинниками: інтелектом, вихованням, досвідом, оточенням, роллю, яку людина на себе прийняла, мотивацією і т.д. Проте ядро вроджених характеристик, що визначає тип особи, забезпечує відносну постійність реакції людини на вплив навколишнього середовища. “Знати характер людини - це знати ті істотні для неї риси, з яких витікає, і якими визначається увесь образ її дій. Риси характеру - це ті істотні властивості людини, з яких з певною логікою і внутрішньою послідовністю витікає одна певна лінія поведінки, одні вчинки, якими виключаються, як не сумісні з ними, вчинки, що протирічать їм”.

Тип особи - абстрактна модель індивідуальних характеристик, які притаманні певній сукупності людей. Для визначення індивідуальних типів осіб було розроблено різними дослідниками понад 150 моделей. Індикатор типів особи Майерс-Бріггс (Mayers-Briggs Type Indicator, MBTI) є найбільш популярним і широко вживаним впродовж останніх 40 років. В основі цього індикатора лежить виявлення двох протилежних способів поповнення запасу енергії і зосередження уваги (шкала екстраверсія-інтроверсія), двох протилежних способів збору інформації (шкала відчуття-інтуїція), двох різних способів ухвалення рішень (шкала мислення-відчуття) і двох різних способів організації своєї взаємодії з навколишнім світом (рішення-сприйняття). Згідно MBTI, існують чотири основні характеристики типу особи:

E — Extroverted (екстраверти) / I — Introverted (інтроверти): ця пара протилежностей характеризує різні спрямованості енергії та психічної активності;

S — Sensing (конкретне сприйняття) / N — iNtuitive (інтуїція): ця пара протилежностей характеризує різні способи отримання інформації;

T — Thinking (мислення, логіка) / F — Feeling (почуття, етика): описує протилежні способи прийняття рішень;

J — Judging (рішення, раціональність) / P — Perceiving (сприйняття, ірраціональність): описує різні способи взаємодії з навколишнім світом.

Слід зауважити, що тут мова йде не стільки про строгу диференціацію, а, скоріше, про переваги. Для пояснення розглянемо приклад людини-лівші і людини-правші. Якщо ви правша, то це ще не означає, що ви взагалі нічого не робите лівою рукою, просто ви надаєте перевагу правій руці, оскільки так вам краще і зручніше. Така перевага може бути сильною - і тоді ви відносно мало користуєтеся лівою рукою, а може бути слабкою або зовсім бути відсутньою, і тоді ви володієте обома руками майже однаково.

Сьогодні в Інтернеті доступні численні онлайн тести, які дозволяють визначити тип особи, хоча багато фахівців з психології не визнають таке тестування достатньо достовірним і вважають, що визначення типу особи можливе тільки за допомогою спеціаліста. У реальному житті, людину, з якою доводиться працювати разом, не відправиш на тестування або на співбесіду з фахівцем. Нижче приведена табл. 1, яка описує основні ознаки, які притаманні тому чи іншому типу особи, і які можуть допомогти вам в типізації вашого партнера по команді за шкалою МВТІ.

Таблиця 1. Ключові поняття для різних характеристик типу особи

E — Extroverted (екстраверт)

I — Introverted (інтроверт)

взаємодія зовнішній вигляд широта широке коло знайомих розхід енергії зовнішні умови товариський спочатку говорити, потім думати

зосередженість внутрішні властивості глибина вузьке коло знайомих економія енергії внутрішні відчуття задумливий спочатку думати, потім говорити

S — Sensing (конкретне сприйняття)

N — iNtuitive (інтуїція)

послідовність інтерес до теперішнього реалістичність наполегливість практичний приземлений факти

стандартний конкретний

випадковість інтерес до майбутнього абстрагованість натхнення теоретичний витає в хмарах фантазії оригінальний загальний

T — Thinking (логіка)

F — Feeling (почуття)

об’єктивний вірний своїм переконанням закони наполегливість точність ясність критика політика неупереджений

суб’єктивний милосердний обставини переконання людяність гармонія розуміння загальні цінності співчуття

J — Judging (раціональність)

P — Perceiving (ірраціональність)

рішучий остаточний непохитний контроль завершеність структура точний передбачений термін

очікуючий попередній піддатливий пристосованість відкритість мінливість експериментальний непередбачений що таке термін?

Особливості поведінки людини також свідчать про домінування тієї чи іншої характеристики особи (Таблиця 2). Уважне спостереження цих особливостей допомагає визначати тип особистості.

Таблиця 2. Особливості поведінки людини в залежності від типу особи

E — Extroverted (екстраверт)

I — Introverted (інтроверт)

Люблять різноманітність і активну діяльність.

Нетерплячі при виконанні довгострокових проектів.

Цікавляться роботою оточуючих.

Часто діють швидко, без попередніх роздумів.

Сприймають телефонні дзвінки як приємні перерви в роботі.

Генерують ідеї шляхом обговорення.

Люблять працювати в оточенні людей.

Зазвичай цікавляться іншими людьми.

Надають перевагу усному спілкуванню ніж письмовому.

Вважають за краще вчитися, спілкуючись з колегами.

Люблять тишу, що дозволяє зосередитися на роботі.

Здатні працювати довгий час над одним проектом, не відриваючись.

Цікавляться фактами та ідеями, що лежать в основі роботи.

Спочатку думають, а потім (може) діють.

Сприймають телефонні дзвінки як перешкоди роботі.

Генерують ідеї шляхом індивідуальних роздумів

Люблять працювати на самоті.

Зазнають труднощів, згадуючи імена та обличчя.

Надають перевагу письмовому спілкуванню ніж усному.

Вважають за краще вчитися на основі читання літератури, а не обговорень.

S — Sensing (конкретне сприйняття)

N — iNtuitive (інтуїція)

Люблять вирішувати проблеми, використовуючи досвід і стандартні підходи.

Люблять застосовувати вже освоєні навички і знання.

Схильні не довіряти своїй інтуїції і ігнорувати її.

Рідко помиляються у фактах. Люблять роботу з практичним ухилом.

Говорячи про роботу, спочатку повідомляють конкретні деталі.

Воліють працювати усталеним способом, вдосконалюючи свою майстерність.

Зазвичай діють систематично, просуваючись крок за кроком до мети.

Звертають увагу на специфіку кожної ситуації.

Схильні спрощувати вирішуване завдання.

Приймають існуючу ситуацію як даність, з якою треба працювати.

Люблять вирішувати нові, складні проблеми.

Більше люблять освоювати нові навички та знання, ніж застосовувати їх.

Схильні слідувати своїй інтуїції, вдало чи невдало.

Можуть припускатися помилок у фактах.

Люблять роботу з новаторським ухилом.

Говорячи про роботу, спочатку представляють її загальний огляд.

Люблять зміни в своїй роботі, часом дуже радикальні.

Діють за настроєм, відповідно до приливів сил.

Звертають увагу на нові можливості та цікаві проблеми.

Схильні ускладнювати поставлене завдання.

Задаються питанням про причини ситуації, що склалася.

T — Thinking (логіка)

F — Feeling (етика)

Роблять висновки на основі логічного аналізу.

Можуть працювати при відсутності гармонійних відносин з оточуючими.

Можуть зачіпати почуття людей, не підозрюючи про це.

Схильні приймати рішення на безособовій основі, часто не приділяючи достатньої уваги побажанням людей.

Зазвичай бувають тверезомислячими і, якщо треба, критикують інших.

Звертають увагу на закономірності, що виявляються в ситуації.

Відчувають себе винагородженими, коли робота ними зроблена добре.

Краще відгукуються на ідеї оточуючих, ніж на їхні почуття.

Мають здібності до аналізу проблем або ситуацій.

Добре передбачають логічні наслідки прийнятих рішень.

Хочуть справедливої оцінки своїх заслуг.

Роблять висновки на основі ціннісних суджень.

Найкраще працюють при гармонійних відносинах з оточуючими.

Люблять робити людям приємне, навіть по дрібницях.

При прийнятті рішень намагаються враховувати всі симпатії і антипатії, як свої, так і оточуючих.

Схильні співчувати іншим і не люблять, уникають говорити людям неприємні речі.

Звертають увагу на людські цінності, які проявляються в ситуації.

Відчувають себе винагородженими, коли задоволені потреби людей.

Краще відгукуються на почуття оточуючих, ніж на їх ідеї.

Здатні розуміти інтереси людей в різних ситуаціях.

Добре передбачають вплив прийнятих рішень на людей.

Періодично потребують похвали і визнання.

J — Judging (раціональність)

P — Perceiving (ірраціональність)

Найкраще працюють, коли можуть планувати роботу і дотримуватися планів.

Люблять упорядковувати і завершувати свої справи.

Можуть не помічати нові справи, які необхідно зробити.

Відчувають задоволення, прийнявши рішення з приводу ситуації або людини.

Швидко приймають остаточне рішення

Прагнуть до впорядкованої структури та планування часу.

Використовують записи при плануванні діяльності.

Приступаючи до нової роботи, прагнуть дізнатися про неї лише суттєві моменти.

Не люблять відриватися від роботи заради більш термінової справи.

Планують роботу так, що кожен крок виконується вчасно.

Люблять гнучкість у роботі.

Люблять залишати роботу незавершеною, щоб мати можливість вносити зміни.

Можуть відкладати неприємні справи, які необхідно зробити.

Допитливі і вітають новий погляд на людину і ситуацію.

Відкладають рішення. Намагаються знайти нові альтернативи і дані, відчуваючи, що ніколи не будуть володіти всією інформацією.

Схильні починати відразу кілька справ, але насилу їх завершують.

Добре пристосовуються до ситуації, що змінюється і відчувають себе незручно без змін.

Використовують записи як нагадування про все, що належить зробити.

Приступаючи до нової роботи, прагнуть дізнатися про неї все.

Залишають багато справ на останній момент, завершуючи роботу впритул до крайнього терміну.

Різні можливі комбінації чотирьох базових характеристик формують 16 психологічних типів, набір псевдонімів для яких наведено у таблиці 3.

Таблиця 3.Псевдоніми 16 типів особи

1.

ENTP, "Шукач".

9.

ESFP, "Політик".

2.

ISFP, "Посередник".

10.

INTP, "Критик".

3.

ESFJ, "Ентузіаст".

11.

ENTJ, "Підприємець".

4.

INTJ, "Аналітик".

12.

ISFJ, "Зберігач".

5.

ENFJ, "Наставник".

13.

ESTJ, "Керуючий".

6.

ISTJ, "Інспектор".

14.

INFJ, "Гуманіст".

7.

ESTP, "Маршал".

15.

ENFP, "Радник".

8.

INFP, "Лірик".

16.

ISTP, "Майстер".

Ще однією класифікацією людей за їх типом особистості є поділ за темпераментами. Темперамент (від лат. Temperamentum - належне співвідношення частин) - характеристика людини з точки зору динамічних особливостей її психічної діяльності, тобто темпу, ритму, інтенсивності окремих психічних процесів і станів. Темперамент визначається спадковістю і стійко виявляється протягом всього життя людини. Описані вище характеристики групуються в чотири темпераменти:

Холерик. Має найшвидкісніші темпоритми. Він багато і швидко говорить, без зволікання відповідає співрозмовнику. Часто перебиває: коли співрозмовник тільки почав про щось говорити, холерик уже все зрозумів і має готову відповідь.

Флегматик. Спокійна, миролюбна і стримана людина. У нього м'які і неквапливі рухи, тихий голос. Він ніколи не перебиває співрозмовника, вміє уважно вислухати і киває на знак згоди.

Сангвінік. Людина сильна, енергійна, з хорошим самоконтролем. Як правило, він діловитий, витривалий і працездатний. Нерідко - трудоголік, любить добре заробляти і робити кар'єру.

Меланхолік. Чуттєвий, образливий і дуже вразливий. Легко засмучується навіть при дрібних невдачах. Любить скаржитися на долю. Щиро вірить, що сама «важка доля» і «найтяжчі випробування» з усіх можливих на Землі випали саме йому.

Специфіка програмістської роботи обумовлює спільність психологічних рис більшості професійних розробників ПЗ. Достовірних даних статистичних досліджень знайти не вдалося, однак, на думку С. Макконнелла [17] більшість розробників ПЗ належить до двох типів:

«Інспектор» — ISTJ = I (інтроверт) + S (конкретне сприйняття) + T (логік) + J (раціональний);

«Аналітик» — INTJ = I (інтроверт) + N (інтуїція) + T (логік) + J (раціональний).

Причому характеристики S (конкретне сприйняття) і N (інтуїція) серед програмістів діляться приблизно порівну.

До підтипу S (відчуття) відносяться розробники, які живуть у фактичному світі досяжного сьогодні. Вони конкретні, точні і практичні. Прагнуть до спеціалізації. З них виходять успішні управлінці і наполегливі в реалізації програмісти. Встановлюють порядок і працюють в рамках системи, організовуючи виконання завдань і завершуючи їх в строк і в рамках бюджету. Люди типу "Інспектор":

Люблять грунтовність і детальність, справедливість, практичність. Спокійні, серйозні, наполегливі.

Характеризуються рішучістю в критичних ситуаціях, є хранителями традицій.

Прості і чужі манірності. Вони працьовиті й завзяті в роботі.

Прагнуть охоплювати всі подробиці та оперувати точними фактами.

Можуть виконувати й розбиратися в складних і багатогранних завданнях.

Не виносять недбалого ставлення до ресурсів, все необхідне має бути в потрібний час у потрібному місці.

До підтипу N (інтуїція) відносяться розробники, які розглядають широкий спектр можливостей, абстрагуються від технічних деталей, схильні узагальнювати і теоретизувати. З таких розробників, на мій погляд, виходять успішні системні аналітики та архітектори. Люди типу «Аналітик»:

Найбільш самовпевнені люди, безмежно вірять в себе і свої сили. Живуть своїм внутрішнім світом, концентруючись на можливостях.

Цікавляться майбутнім більше, ніж минулим. Це люди, які вміють застосувати на практиці теоретичні моделі.

Абсолютно не визнають авторитетів, що базуються на положенні, званні або минулих заслуги. В оцінці достоїнств будь-якої теорії покладаються лише на свою власну думку, незважаючи на те, хто відстоює подібну позицію.

Діють в життя, як би беручи участь в грі на гігантській шаховій дошці, винаходячи всі нові й нові стратегічні і тактичні ходи.

Відстоюють право думати по-своєму. Це може і допомогти і пошкодити їх кар'єрі так само, як і їх здатність ігнорувати чужі думки і бажання.

Схильні хвалити за досягнуте і уникають обговорювати негативні риси чийогось характеру. Вони віддають перевагу руху вперед ніж копанню в недоліках.

Більшість розробників ПЗ як раціональних інтровертів, слід відносити до флегматиків. Це означає, що програмісти люди спокійні як зовні, так і внутрішньо. Вони наполегливі і наполегливі трудівники, але їм потрібен час для розкачки, для зосередження уваги, для переключення уваги на інший об'єкт. Інтровертна раціональність робить їх стриманими і закритими, вони не відволікаються на зовнішні дратівливі чинники. Це зовсім не означає, що програміст не здатний спалахнути. Просто, щоб довести його до такого стану, треба витратити багато сил. Це самий врівноважений з усіх темпераментів. Мабуть, люди з іншими темпераменти в умовах постійної невизначеності та змін, жорсткого тиску термінів і замовників, виживають не так успішно.

Типи «інспектор» і «аналітик», безумовно, не єдині, психотипи які затребувані в розробці ПЗ. У кожному проекті розробки програмного продукту багато інших робіт: бізнес-аналіз, проектування ергономіки, графічний дизайн, розробка документації користувача, нарешті, керівництво командою. Ці роботи з програмуванням не мають нічого спільного. Для них потрібні зовсім інша кваліфікація та інший склад мислення. При кустарному виробництві програм ці завдання, як правило, доручаються програмістам, які це робити не вміють і не люблять. Виходить зазвичай погано, та ще й дорого. В силу своєї інтроверсії, що межує з аутизмом, програміст просто не в змозі побачити свою програму чужими очима - очима користувачів. Ніхто вже не хоче працювати з програмами з технологічною парадигмою “навороченого” інтерфейсу користувача - кустарним творінням програмістів - коли для того щоб працювати з системою, треба обов'язково знати, як вона влаштована. Це типове творіння аутиста, якому набагато важливіше бачити, як працює його програма, ніж розбиратися в тому, що вона робить для користувача.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76812. Двенадцатиперстная кишка 181.15 KB
  Голотопическая проекция кишки приходится на эпигастральную и околопупочную области. Строение стенки Слизистая оболочка с подслизистой основой образует циркулярные складки во всех отделах кишки. Топография кишки Двенадцатиперстная кишка располагается большей своей частью забрюшинно у задней брюшной стенки на уровне ХII грудного III поясничного позвонков проецируется на эпигастральную и околопупочную области.
76813. Брыжеечная часть тонкой кишки (тощая и подвздошная), строение, стенки, кровоснабжение, иннервация 185.11 KB
  Брыжеечная часть называется по наличию у тощей и подвздошной кишки брыжейки которая представляет собой двойной листок брюшины косо прикрепляющийся к задней брюшной стенке по линии слева направо от второго поясничного позвонка к правому...
76814. Толстая кишка 189.72 KB
  Железы кишки выделяют мало ферментов всасывание ограничивается изза отсутствия кишечных ворсинок. Отличительные анатомические признаки: продольные ленты tenie coli: брыжеечная сальниковая свободная tenie mesocilic tenie omentlis tenie liber сформированные длинными гладкомышечными пучками; гаустры hustre coli поперечные вздутия с поперечными бороздами между ними образованные за счет перераспределения продольных и круговых мышц; сальниковые отростки ppendicis epiploice до 45 см длиной в виде пальцевидных выростов...
76815. Слепая кишка: строение, отношение к брюшине. Топография червеобразного отростка, кровоснабжение, иннервация 184.72 KB
  В ней присутствуют все отличительные признаки толстой кишки: продольные ленты и гаустры сальниковые привески и другие признаки толстой кишки. В просвет кишки с медиальной стороны открывается илеоцекальное отверстие в виде горизонтальной щели ограниченной верхней и нижней полулунными складками слизистой которые по углам сходятся и образуют уздечку. Всё вместе взятое складки уздечка мышца составляют илеоцекальный клапан Баугиниеву заслонку vlv ileoceclis регулирующий порционное продвижение пищевой массы из тонкой кишки в толстую....
76816. Прямая кишка 183.75 KB
  На положение и фиксацию кишки значительное влияние оказывает крестцовокопчиковое искривление нижняя часть которого служит своеобразной опорой. Начало кишки находится на уровне третьего крестцового позвонка и левого подвздошнокрестцового сустава. На положение и размеры кишки особенно влияют сигмовидная кишка и матка мышцы и клетчатка тазового дна и промежности. С прямой кишки брюшина переходит на органы малого таза расположенные перед кишкой образуя у мужчин ректовезикальное углубление excvtio rectovesiclis а у женщин ...
76817. Печень, ее развитие, строение, топография, кровоснабжение и иннервация, региональные лимфатические узлы 186.78 KB
  Печень hepr развивается из первичного эпителия энтодермы эмбриональной первичной кишки. Из переднего возникает печень из заднего желчный пузырь. Развивающаяся печень врастает между листками вентральной брыжейки сохраняя связь с кишкой благодаря растущему холедоху.
76818. Желчный пузырь. Выводные протоки желчного пузыря и печени. Кровоснабжение и иннервация желчного пузыр 184.91 KB
  Выводные протоки желчного пузыря и печени. Желчный пузырь vesic felle biliris seu cholecystis прирастает к висцеральной поверхности правой доли печени в одноименной ямке что лежит в передней половине правой сагиттальной борозды. Дно fundus vesic felle есть слепо расширенный конец выступающий из под нижнего края печени на уровне сращения VIIIIХ реберных хрящей справа. Тело corpus vesic felle сужается по направлению к воротам печени и плавно сливается с шейкой над которой нередко нависает в виде своеобразного кармана прилежащая...
76819. Поджелудочная железа, развитие, топография, строение, выводные протоки, внутрисекреторная часть, кровоснабжение, иннервация, региональные лимфатические узлы 185.67 KB
  Внутрисекреторная эндокринная часть железы создаёт инсулин глюкагон соматостатин липокаин и другие гормоны для обменных процессов и роста во всем организме. Развитие железы осуществляется из переднего и заднего выростов эпителия первичной кишки в месте образования дуоденум. Аномалия развития добавочные дольки железы. Масса органа 80 г длина 1418 см ширина 9 см толщина 23 см внутрисекреторная часть составляет 12 от массы железы.
76820. Верхний этаж брюшной полости 180.02 KB
  Брюшина верхнего этажа с диафрагмы переходит на выпуклую диафрагмальную поверхность печени образуя серповидную венечную и треугольные связки которые отграничивают внебрюшинное поле печени прирастающее к диафрагме. В последней в направлении справа налево располагается холедох воротная вена собственная артерия печени. Желудок брюшина покрывает интраперитонеально переходя на него с печени по малому сальнику. Париетальная брюшина в верхнем этаже образует три сумки: печеночную для правой и квадратной долей печени преджелудочную для...