80100

Main and minor types of Word-Formation

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Main types of Word-FormationWe distinguish 2 main types of word-formation: derivation (encouragement, irresistible, worker) and composition (black-board, day-dream, week-end). Within these types further distinction may be made between the ways of forming words

Английский

2015-02-16

32.38 KB

5 чел.

Main and minor types of Word-Formation.

Main types of Word-FormationWe distinguish 2 main types of word-formation: derivation (encouragement, irresistible, worker) and composition (black-board, day-dream, week-end). Within these types further distinction may be made between the ways of forming words: Word-Formation Derivation ( Affixation ,Conversion) Cornposition (словосложение: Derivational Composition)Derivation - the basic ways of forming words; in derivation are affixation (feminist) and conversion (water - to water, slim - to slim).Affixation - adding affixes to stems - is a basic means of forming new words in English.Affixation is divided into suffixation and prefixation. Suffixation is characteristic of noun and adjective formation, while prefixation is typical of verb formation. Suffixes: -age, -ment, -tion, -er, -dom, -ship, -ism, -ese, -ian, -ish, -ful, -less, -y, -fy, -en Prefixes: un-, in-, syn-, non-, a-, dis-, ex-, fore-, re-, de-, extra-, vice-, ultra-, be- Conversion is the process of coining new words in a different part of speech but without adding any derivative element so that the basic forms of the original and derived words coincide. N—>V: eye - to eye, fish - to fish, dust - to dust V—>N: to move - a move, to walk - a walk, to cut - a cut Adj->N: bitter - a bitter, final - a final, poor - the poor Adj-»V: better - to better, open - to open. Composition is one of the most productive types of word-formation. It consists in joining together two or more stems to form one compound word. Compounds can be: - neutral - formed by joining together two stems without connecting elements, e.g. crybaby, goldfish, flowerbed, grandfather, armchair.-morphological - components are joined together by a linking element, e.g. craftsman, hand/craft. -syntactical - the components are joined by means of form-word stems, e.g. man-of-war, forget-me-not, bread-and-butter.Also compounds can be:a)compounds proper arc formed by joining two stems, e.g. earthquake;b)compound-derivative (stem+affixes), e.g. long-legged, broad-minded, a two-seater**c) compound-shortened words, e.g. h-bag, A-bomb.* * millowner - N+(N+er) - a derivative-compound teenager - (N+N)+cr - a compound-derivative.Minor types of Word-Formation Shortening - the dropping of the initial or final part of a word to form a shorter word. Shortening can be: acronomy / abbreviation - the process of forming a word out of the initial letters of a word combination (NATO - North Atlantic Treaty Organisation, UNO -United Nations Organisation) -blending - parts of several words arranged to form a new word (Interpol -international police, oillitex - oil politex - нефтяная политика) - clipping - a shortened word (initial, final, medial) - выпадение начальных, конечных или средних букв (laboratory - lab)- back-formation - by means of removing suffixes - отсечение суффикса (greedy—»greed, frivolous—>to frivol) -Sound imitation (звукоподражание): to row - рычать, to bubble - журчать, to giggle –хихикать-Sound interchange: blood->bleed, to speak—»speech, food-»feed Distinctive stress (ударение): to con'duct - 'conduct, to ob'ject - 'object -Reduplication: bye-bye, walkie-talkie, ping-pong, chit-chat


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36656. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах 68.5 KB
  Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах. План Суть та порядок створення товариства. Облік власного капіталу товариства. Порядок розподілу прибутку товариства його облік.
36657. ОХОРОНА ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 74.5 KB
  Основним способом охорони об’єктів інтелектуальної власності є видача автору або іншому суб’єкту права на об’єкт інтелектуальної власності охоронного документа: патенту чи свідоцтва.
36658. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 85 KB
  ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ План Поняття оцінка та види короткострокових зобов’язань пасивів. Облік заробітної плати і зобов’язань по заробітній платі. Поняття оцінка та види короткострокових зобов’язань пасивів підприємства. Зобов’язання – це заборгованість підприємства іншим підприємствам організаціям та особам яка виникає внаслідок здійснення фірмою різних угод.
36659. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 135.5 KB
  Прогнозування розвитку національної економіки 2. Макроекономічне планування розвитку національної економіки 3. Прогнозування розвитку національної економіки В умовах ринкової економіки прогнозування є важливою складовою цілісного механізму управління національною економікою.
36660. Україна у 60-80-ті роки ХХ століття 86.5 KB
  Після завершення Другої світової війни Радянський Союз постав перед проблемою відбудови значною мірою зруйнованої економіки. Особливо постраждала Україна
36661. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ 131 KB
  Методи розрахунку і облік амортизації основних засобів. Питання змісту оцінки амортизації та обліку довгострокових активів регулюються Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку № 4 €œОблік амортизації€ та № 16 €œОсновні засоби€. Довгострокові активи класифікуються за різними ознаками: 1 За ознакою матеріальності Матеріальні Основі засоби земля природні ресурси Нематеріальні Права користування майновою та інтелектуальною власністю 2 За ознакою амортизації: Необоротні активи що амортизуються Основні засоби...
36662. Облік товарно-матеріальних запасів. Система обліку та методи оцінки товарно-матеріальних запасів 97 KB
  Товарно-матеріальними запасами вважаються: товари, які були куплені підприємством і зберігаються на складі для наступної реалізації: готова продукція, напівфабрикати та незавершене виробництво: різні матеріали, що зберігаються на складі і призначені для переробки в процесі виробництва або для забезпечення виробничого процесу.
36663. Організаційно-методичні принципи сертифікації в Україні 115 KB
  Прискоренню розвитку національної системи сертифікації сприяє активне міжнародне співробітництво України в галузі технічного регулювання, безпосередня участь у роботі міжнародних і регіональних організацій та їх технічних комітетів.
36664. Термореактивные полимеры и материалы на их основе 59.5 KB
  Термореактивные полимеры (смолы) применяются в качестве связующих веществ, в которые вводят обычно отвердители, наполнители, пластификаторы и другие модифицирующие добавки. Основными требованиями к связующим веществам являются: высокая клеящая способность (адгезия)