80102

Morphology and Syntax as two main parts of grammar

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Grammar is field of linguistics that covers the rules governing the use of any given natural language the rules of the language itself. The main object of TG is the grammatical structure of language, that is the system of the rules of word changing and sentence building....

Английский

2015-02-16

25.78 KB

18 чел.

Morphology and Syntax as two main parts of grammar.

Grammar is 1)field of linguistics that covers the rules governing the use of any given natural language 2 the rules of the language itself. The main object of TG is the grammatical structure of language, that is the system of the rules of word changing and sentence building. Thus, Theoretical Grammar is the branch of linguistics, which studies forms of words and their relations in sentences in an abstract way In connection with this grammar is divided into two parts: grammar which deals with grammatical word-classes (MORPHOLOGY) and grammar which deals with sentence structure (SYNTAX). Morphology is the field of linguistics that studies the internal structure of words (the grammatical teaching of the word). Morphology deals with paradigmatic and syntagmatic properties of morphemes and words. It studies the internal structure of words and their relationship to other words and word forms within the paradigm; parts of speech and their morphological cathegories.Syntax is 1)the study of the principles and rules for constructing sentences in natural languages (the grammatical teaching of the sentence). 2)set of rules and principles that govern the sentence structure of any individual language. Syntax deals with the way words arc combined into phrases, sentences and supra-sentential constructions and texts. Grammatical category is an abstract thing which based on an association of set of word-forms and their grammatical meaning. .Syntax studies principles of phrase and sentence construction.Syntax can in linguistics be described as the study of the rules, or "patterned relations" that govern the way the words in a sentence come together. Syntax attempts to systematize descriptive grammar, and is unconcerned with prescriptive grammar. Morphology is a sub discipline of linguistics that studies word structure. While words are generally accepted as being the smallest units of syntax, it is clear that in most (if not all) languages, words can be related to other words by rules. Major subsystems functioning as a unity in reality and studied in relative isolation in theories: 1the phonological system determines the acoustic form of language units (phonetics studied by Phonology). 2the lexical system is the whole set of naming means of language (vocabulary studied by Lexicology) 3the grammatical system is the whole set of regularities determining the combination of naming means in the formation of utterances (Grammar studied by Grammar). Grammar (as a science) can be practical and theoretical. Compare with Practical Grammar aim - to describe grammar rules that are necessary to understand and make sentences. TG explains these rules. As compared to the other two parts of language Grammar is 1)more abstract and systematic, 2) more stable. Grammar abstracts itself from the particular and concrete and builds its rules and laws, taking into consideration only the common features of words. It exists through ages without considerable changes. The main object of TG is the grammatical structure of language, i.e. the system of the rules of word changing and sentence building.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64825. ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МНОЖИННОГО КАРІ3ЄСУ ЗУБІВ У ПІДЛІТКІВ 230 KB
  Проблема розвитку множинного каріозного процесу у підлітків з точки зору психологічних особливостей, що обумовлюють вегетативні порушення, на даний момент недостатньо висвітлена. Застосування комплексного підходу до їх вивчення дасть можливість...
64826. МЕТОД СИНТЕЗУ ДИСКРЕТНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АБОНЕНТСЬКОЇ ЄМНОСТІ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З КОДОВИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ 899.5 KB
  Становлення та розвиток телекомунікаційних систем України як незалежної держави проходить у відповідності з Концепцією розвитку зв’язку в Україні, яка визначає основні підходи до розвитку та особливостей структурної перебудови зв’язку.
64827. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ 315 KB
  Одночасна присутність на ринку інтересів виробників та споживачів висуває проблему забезпечення необхідної точності та вірогідності результатів випробувань створення умов для забезпечення їх порівнянності та взаємного визнання незалежно від часу і місця проведення випробувань.
64828. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 1.23 MB
  Сучасні концепції які визначають розвиток таких систем відображають зростання вимог до АС декларують необхідність забезпечення можливості настроювання та управління взаємодією й обміном даними та електронними документами між її підсистемами з метою надання актуальних даних за запитами користувачів.
64829. МІЦНІСТЬ, ВИТРИВАЛІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПІДСИЛЕНИХ НАКЛЕЄНИМИ КОМПОЗИТНИМИ СТРІЧКАМИ 5.78 MB
  Розробити і впровадити ефективні методи розширення і підсилення автодорожніх мостів та в рамках науководослідних робіт згідно з тематичними планами Національного транспортного університету та Державної служби автомобільних доріг...
64830. ЕФЕКТИВНІСТЬ КРІОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОШИРЕНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ПУХЛИНИ МЕЖИСТІННЯ ТА ГНІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГРУДНОЇ СТІНКИ 137.5 KB
  Серед хворих зросла частка з мультирезистентними форми туберкульозу яким показані колапсохірургічні методи лікування різні види торакопластик. Ці методи є досить травматичними і тому від термінів післяопераційної реабілітації хворих залежить успіх всього лікування.
64831. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ОЧИЩЕННЯ ТА ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СУДНОВИХ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМІ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ 212 KB
  Основною тенденцією сучасної епохи є помітне загострення проблем глобального характеру серед яких екологічні є найважливішими в тому числі забруднення водоймищ в результаті скидання з суден необроблених стічних вод Ермолкин Н. Вміст у стічних водах хвороботворних мікроорганізмів вірусів паразитів...
64832. КОНЦЕПЦІЇ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОСТЮМУ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДИЗАЙНІ ХХ СТОЛІТТЯ: ВИТОКИ, РОЗВИТОК, ТЕНДЕНЦІЇ 221.5 KB
  Відповідно для дослідження найбільш цінним та вагомим є досвід західноєвропейських країн зокрема Франції Італії Англії на прикладі дизайну одягу яких можна вивчити процес формоутворення костюма його специфіку та особливості.
64833. ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ТРУБЛАЇНІ І СТАНОВЛЕННЯ ПРИГОДНИЦЬКОГО ЖАНРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 175.5 KB
  Микола Петрович Трублаїні художник слова який посідає почесне місце серед найвизначніших українських дитячих письменників 30х років минулого століття. Трублаїні плідно працював у пригодницькому жанрі. Трублаїні у якій він осмислює сучасний йому літературний процес основні завдання літератури.