8019

Вибір типу СРС для перевезення насипних вантажів

Лабораторная работа

Логистика и транспорт

Вибір типу СРС для перевезення насипних вантажів Мета роботи: Розрахувати, який об’єм вантажу (згідно таблиці 1) може бути перевезено у автомобілі-самоскиді (згідно таблиці 2) Вхідні данні: Характеристики основних насипних вантажів...

Украинкский

2013-02-01

44.5 KB

3 чел.

Вибір типу СРС для перевезення насипних вантажів

Мета роботи: Розрахувати, який обєм вантажу (згідно таблиці 1) може бути перевезено у автомобілі-самоскиді (згідно таблиці 2)

 

Вхідні данні:

  1.  Характеристики основних насипних вантажів:   таблиця 1

№ варіанту

Найменування вантажу

Щільність,

(), т/м3

Кут схилу

У русі (),О

У спокої

1

Шлак

0,7

35

50

2

Щебінь

1,8

35

45

  1.  Наданий рухомий склад автомобілів-самоскидів:  таблиця 2

Автомобіль

q, т

Vк, м3

Габарити, м

Lк; Bк ;Hк

1

Татра-815S3

15,3

8,9

4,3; 2,3; 0,9

2

КрАЗ-25651

12,0

7,98

3,5; 1,9; 1,2

Хід роботи

  1.  Згідно варіанту (+ один на вибір), з таблиці 1 визначаємо щільність 2-х вантажів та кут їх нахилу у русі при навантаженні у самоскид (згідно варіанту) з «шапкою»: ;
  2.  З урахуванням розмірів кузова визначаємо об’єм кузова (заносимо у табл. 2 на проти свого варіанту (так як у варіанті 11, (22), (33): Vк = Lк*Bк*Hк, м3.
  3.  З урахуванням розмірів кузова визначаємо об’єм одного, а потім другого з вибраних вантажів: 

         

V1=8,9+(2,3/2)3tg35=9,62 (м3)

V2=7.98+(1,9/2)3tg35=8,38 (м3)

  1.  Визначаємо максимальну масу вантажу, що перевозиться (згідно варіанту та одного на вибір):

Q1= 1,8×9,62=17,316 (т)

Q2= 0,7×8,38=5,866 (т)

  1.  Робимо висновок по розрахункам за кожним з вантажів:

, то ступінь використання вантажопідйомності автомобіля-самоскида буде визначатися співвідношенням маси вантажу та вантажопідйомністю автомобіля-самоскида за формулою: ;

, то визначаємо скільки можливо перевести такого вантажу за формулою: .

           Татра:   V=15,3/1,8=8,5 (м3)

Краз:     Km=5,866/12=0.488

Висновок: використовуючи вантажівку Татра, буде перевезно приблизно                        половину вантажу (із-за урахування об`’єму вантажу). І навпаки з вантажівкою КрАЗ – вантаж дуже тяжкий і тому за одне перевезення буде перевезено 48% вантажу.

Виконав студент групи АА-5-5                                           Бондар Т.І.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5182. Генетика и человек 241.5 KB
  Почему люди интересуются генетикой? Люди интересуются генетикой давно, правда, не всегда они называли вопросы наследования определенных признаков генетикой. Проще говоря, издревле человека интересовало, почему дети, как правило, похожи на своих роди...
5183. Генетика и эволюция. строение митотической хромосомы. Типы хромосом... 228.5 KB
  Строение митотической хромосомы. Типы хромосом, их число, размер. Кариотип и гиограмма. Хромосомы человека. Денверская классификация хромосом человека. В области первичной перетяжки располагается центромера – это пластинчатая структура, имею...
5185. Моногібридне та аналізуюче схрещування. Дигібридне схрещування. Інші лабораторні роботи 669.3 KB
  Моногібридне та аналізуюче схрещування. Дигібридне схрещування. Полігібридне схрещування. Взаємодія алельних генів. Взаємодія неалельних генів. Генетика статі. Успадкування ознак зчеплених зі статтю...
5186. Предмет генетики та її місце в системі природничих наук 1.24 MB
  Предмет генетики та її місце в системі природничих наук Предмет генетики та її місце в системі природничих наук Основні розділи генетики. Методи генетики. Гібридологічний аналіз, його значення. Історія генетики, її витоки, ет...
5187. Системы скрещивания. Гетерозис. Искусственный отбор 148 KB
  Системы скрещивания. Гетерозис. Искусственный отбор. План лекции: Классификация типов скрещивания. Родственное скрещивание (инбридинг). Неродственное скрещивание (аутбридинг). Отдаленная гибридизация...
5188. Генетика. Биоэкология. Методологические основы генетики. Курс лекций 644.5 KB
  Лекция 1. Методологические основы генетики Предмет генетики Понятие о наследственности и изменчивости Методы генетических исследований Значение генетики для практики Современные проблемы генетики Предмет генетики. Возра...
5189. Предмет і завдання медичної генетики. Роль спадковості в патології людини 150 KB
  Предмет і завдання медичної генетики. Роль спадковості в патології людини Предмет та завдання медичної генетики. Значення генетики для медицини. Питома вага природженої та спадкової патології у структурі захворюваності й смертності...
5190. Генетика людини. Основи загальної генетики. Курс лекций 496.5 KB
  Галузь біології, яка вивчає явища спадковості та мінливості живих організмів, називається генетикою. Наука генетика поділяється на загальну та спеціальну, або прикладну частини. Загальна генетика вивчає закони, закономірності та механізми спад...