802

Режимы движения жидкости

Лабораторная работа

Физика

Определить режимы движения жидкости методом визуализации картин течения на установке Рейнольдса. Определить режим движения по значениям критерия Рейнольдса.

Русский

2013-01-06

61.5 KB

15 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

профессионального  образования

«Уральский Федеральный Университет имени Первого Президента России Б.Н.Ельцина»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 3

«Режимы движения жидкости»

Преподаватель                                                            

Студент                                                                  

Группа

Дата

Екатеринбург 2012г.

Цель работы

 1.  Определить режимы движения жидкости методом визуализации картин течения на установке Рейнольдса.
 2.  Определить режим движения по значениям критерия Рейнольдса.

Описание лабораторной установки и опытов Рейнольдса

Схема лабораторной установки (рис.1) включает: 1-напорный бак, в котором уровень воды поддерживается на постоянной высоте; 2-вентиль; 3- стеклянный трубопровод с внутренним диаметром d=25мм; 4- баллон, наполненный трифенилметановым красителем (фуксином), плотность которого близка плотности воды; 5- тонкая трубка с зажимом; 6-вентиль; 7- мерный бак с водомерным стеклом  8 для измерения расхода жидкости; 9-сливной кран.


Порядок проведения опытов

 1.  Открыть вентиль 2 и закрыть кран 9.

Приоткрыть вентиль 6 и установить в первом опыте малый расход воды Q, соответствующий протеканию 1л воды приблизительно за 50-60с.Открыть зажим на трубке 5 и пустить краску в поток воды, наблюдая и зарисовывая картины движения окрашенных струек при ламинарном режиме.

 1.  Измерить время t наполнения фиксированного объёма воды W в мерном баке 7.
 2.  Увеличить расход воды в трубе путём увеличения степени открытия вентиля 6. Вновь произвести измерение времени и наблюдение визуальных картин движения.
 3.  Полностью открыть вентиль 6, произвести измерение времени и наблюдение визуальной картины движения при турбулентном режиме.
 4.  Повторить опыты 1,2,3 в обратном порядке, постепенно прикрывая вентиль 6 и осуществляя переход от турбулентного режима к ламинарному.
 5.  Измерить температуру воды и определить коэффициент кинематической вязкости  .
 6.  Закрыть вентиль 6 и открыть сливной кран 9.


Обработка результатов опытов

Результаты измерений и вычислений записываются в таблицу. При обработке результатов экспериментов вычисляются следующие величины.

 1.  Объёмный расход воды  Q=W/t.
 2.  Средняя по сечению скорость  v =4Q/(d2).
 3.  Критерий Рейнольдса  Re=vd/.
 4.  Для каждого опыта вычислить величины Q, v, Re; зарисовать картину движения подкрашенной струйки и сделать заключение о режиме движения.
 5.  Для одного опыта оценить инструментальную погрешность определения экспериментальных величин по формулам

v=v(W/W+t/t+2d/d) и Re=Re(v/v+d/d+/),

где  -абсолютная максимальная погрешность измеряемой величины, определяемая точностью прибора. Обычно принимают: d=0.1мм; W=0.2 наименьшего деления шкалы мерного стекла; t=0.5 цены наименьшего деления шкалы секундомера; /=0.01.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22699. Залучення іноземних інвестицій в Україну 27 KB
  На приплив іноземних інвестицій можна впливати лише побічно а саме: шляхом приведення інституційних та правових норм в Україні відповідно до міжнародних вимог. Для залучення іноземних інвестицій в Україну та їх ефективного використання необхідно: 1. На державному рівні відмовитися від мети залучення іноземних інвестицій будьякою ціною тобто не ставити іноземні компанії в більш привілейоване положення ніж національні.
22700. Ситсема держорганів, щ о регулюють ЗЕД 34 KB
  ситсема держорганів щ о регулюють ЗЕД Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється для того щоб забезпечити: 1 захист економічних інтересів України та законних інтересів субєктів зовнішньоекономічної діяльності; 2 створення рівних можливостей для субєктів зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення інвестицій; 3 заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності....
22701. Експорт та імпорт України 26.5 KB
  Існує заборона експорту або імпорту того чи іншого товару для захисту національних інтересів економічна безпека захист культурних цінностей фінансові положення тощо. Сьогодні ні розміри експорту ні його структура не можуть задовольнити Україну. Розміри експорту поки що недостатні: в 1995 р. У його структурі найбільшу частку мають сировина матеріали і товари народного споживання 876; машини і устаткування 103 інші товари у тому числі послуги 21 що вказує на дуже неефективну структуру експорту оскільки майже 90 його...
22702. Структурна політика розвитку 35.5 KB
  сукупних економічних проблем які виникають внаслідок структурних зрушень всередині галузей народного господарства та між ними регіонами і між групами підприємств структурна політика розвитку.Структурна політика розвитку використовується там і тоді де і коли виникає потреба у скороченні періоду адаптації галузей і регіонів до необхідних змін макроекономічної структури та коли структурні зрушення мають стати соціально вигідними для економічних суб'єктів. Заходи держави орієнтовані на галузі народного господарства визначаються як галузева...
22703. Зовнішньоекономічна діяльність 26 KB
  ЗЕЗ це комплексна система різних форм міжнародного співробітництва. ЗЕЗ категорія історична: продукт цивілізації виникає з появою держави та розвивається разом з нею. ЗЕЗ виступають елементом зростання та прискорення. В залежності від ефективності ЗЕЗ розглядають класифікацію.
22704. Українська класифікація товарів ЗЕД 19 KB
  Вона розроблена на базі гармонізованої системи опису та кодування товарів яка існує в світі з 1983 р. Цифрові коди товарів уніфіковано з гармонізованою системою в світі.
22705. Географічна і галузева структура прямих іноземних інвестицій 27 KB
  Географічна і галузева структура прямих іноземних інвестицій Державний комітет статистики зафіксував у 2002 році рекордний для України показник залучення прямих іноземних інвестицій у 107 млрд. Галузева структура іноземних інвестицій визначається значною диференціацією. Більше 60 іноземних інвестицій зосереджено у п'яти галузях харчовій промисловості внутрішній торгівлі машинобудуванні фінансах та паливній промисловості. Безпосередньо в 2000 році до галузей промисловості надійшло лише близько 42 прямих іноземних інвестицій тоді як...
22706. Основні системні наслідки економічного спаду 1992-1999 рр 44.5 KB
  Об'єкт економічної стратегії в Україні на початку періоду трансформації характеризувався складною і недосконалою структурою великою кількістю неузгоджених чинників розвитку що мають різну природу. Надмірний негативний вплив цих чинників став можливим через значну розбалансованість економічної стратегії неузгодженість її елементів. Ефективність економічної стратегії на цьому етапі може бути оцінена як вкрай низька. В основі його виникнення і поширення лежить відсутність економічної свободи і надмірно високі податки.
22707. Реформування відносин власності в Україні 37.5 KB
  Зокрема у Великобританiї нараховувалось понад два десятки методик якi застосовувались у ходi приватизацiї залежно вiд ситуацiї. Для зростання виробництва iнколи достатньо лише приватизацiї управлiння шляхом переведення пiдприємств у ринковi умови iснування лiбералiзацiї ринкiв тощо. Дослiдники видiлили вимоги недотримання яких зумовлює неефективнiсть приватизацiї. Серед них утворення сприятливого для приватної власностi середовища широкi програми iнформування населення i пiдготовки спецiалiстiв встановлення прiоритетiв врахування...