80210

Стратегія збуту і просування товарів

Лекция

Маркетинг и реклама

Стратегія збуту і просування товарів План Розподіл товару. Реклама Методи стимулювання збуту і пропаганда Особистий продаж і прямий маркетинг Просування товарів і правовий захист споживачів Розподіл товару. Поняття про канали розподілу Розповсюдження товарів на ринку має два елементи: Розподіл товару передача права власності від виробника до споживача. Товарорух фізичне розповсюдження товару.

Украинкский

2015-02-16

111.5 KB

0 чел.

Лекція 7. Стратегія збуту і просування товарів

План

 1.  Розподіл товару. Поняття про канали розподілу
 2.  Маркетингові системи
 3.  Поняття про маркетингову логістику
 4.  Комплекс маркетингових комунікацій. Реклама
 5.  Методи стимулювання збуту і пропаганда
 6.  Особистий продаж і прямий маркетинг
 7.  Просування товарів і правовий захист споживачів

 1.  Розподіл товару. Поняття про канали розподілу

Розповсюдження товарів на ринку має два елементи:

 1.  Розподіл товару – передача права власності від виробника до споживача.
 2.  Товарорух – фізичне розповсюдження товару.

Канал розподілу – це сукупність фізичних і юридичних осіб, які займаються безпосередньо передачею права власності від однієї особи до іншої або допомагають цьому процесу.

Функції каналу розподілу:

 1.  Дослідницька робота із збирання маркетингової інформації.
 2.  Стимулювання збуту.
 3.  Встановлення контактів із споживачами та підтримка їх.
 4.  Організація просування.
 5.  Фінансування (в тому числі лізинг, відстрочка платежів, платежі частинами).
 6.  Прийняття на себе ризиків.

Завдання каналу – знизити кількість необхідних контактів при збуті товарів.

                                                0 рівень

                                               1 рівень

                                               2 рівень

                              3 рівень

Рисунок 7.1. Рівні каналів збуту товарів на споживчому ринку

На промисловому ринку за посередників найчастіше виступають дистриб’ютори і дилери.

Дистриб’ютор – продавець за угодою, укладеною з фірмою-виробником на право продажу продукції на певній території і протягом певного терміну.

Дилер – фізична або юридична особа, яка провадить діяльність за свій рахунок і від свого імені.

 З англійської:

To distribute – розподіляти;

To deal роздавати, мати звязок.

                                                                     

                                                                                                 . . .

Рисунок 7.2. Схема збуту товарів на промисловому ринку

Дилерство може бути:

 1.  виняткове (тільки визначена фірма займається розповсюдженням продукції фірми виробника);
  1.  виняткове на певній території (теж саме, але на певній території);
  2.  угода про примусовий асортимент. Наприклад, примусовий асортимент з розчинним напоєм Yupi, коли покупця примушували купувати напої в асортименті, хоча найбільший попит мали напої з апельсиновим та лимонним смаком.

 1.  Маркетингові системи

З погляду взаємодії в ланцюгу виробник – споживач розрізняють:

1.Традиційну маркетингову систему. Така система складається з одного або кількох незалежних виробників, оптових та роздрібних фірм. Кожна з фірм самостійно займається підприємницькою діяльністю, тому прагне отримати максимальний прибуток, навіть якщо це може нашкодити системі вцілому. Жоден з учасників каналу розподілу не може контролювати інших. Ніхто також не має повноважень розподіляти функції серед учасників каналу та урегульовувати конфлікти, що виникають.

2. Вертикальну маркетингову систему, що складається з виробників, оптових та роздрібних торгових фірм, які функціонують як єдина система. Один з учасників каналу або є власником (співвласником) інших фірм-учасників, або укладає з ними угоди, або має вплив, достатній для того, щоб об’єднати інших учасників. Домінуюче місце в вертикальній маркетинговій системі може займати як виробник, так і оптова чи роздрібна торгова фірма. Вертикальні маркетингові системи створено з метою забезпечення контролю над роботою всього каналу та управління конфліктами (рис. 7.3).

Рисунок 7.3. Вертикальні маркетингові системи

Корпоративні ВМС. В таких системах координація зусиль та управління конфліктами здійснюється за рахунок того, що всі рівні каналу розподілу належать одному власникові.

Договірні ВМС складаються з незалежних компаній, об’єднаних на основі укладених угод, які здійснюють різну діяльність з виробництва та розподілу. Метою такого обєднання є збільшення обсягів продажу чи економія коштів, яких кожне підприємство окремо не могло б досягти. Існує три основних типи договірних ВМС:

 1.  добровільні об’єднання роздрібних торговців під егідою оптовиків. Такі обєднання створюються оптовиками для того, щоб допомогти роздрібним торговцям успішно конкурувати з розгалуженими мережами магазинів великих організацій. Оптовик розробляє спеціальні програми стандартизації методів роздрібного продажу для своїх підлеглих, що дозволяє їм підвищити конкурентноздатність.
  1.  кооперативи роздрібних торговців – це об’єднання роздрібних торговців, які створюють спільні підприємства для того, щоб здійснювати оптові закупки, а інколи й виробництво товарів. Члени таких утворень купують більшу частину товарів через свої кооперативи, а також спільно здійснюють рекламну діяльність. Прибуток розподіляється між учасниками пропорційно до обсягу зроблених ними закупок.
  2.  Франчайзинг – це право на роботу під імям  виробника. Учасники франчайзингових організацій, які називаються франчайзі, є ланкою між різними етапами процесу виробництва та розподілу товарів. Франчайзинг буває:
   •  виробника (“Ford” “Winner Ford Ukraine”);
   •  торговця (Макдональдс );
   •  послуги (Фірма Социс Гелап в Україні);
   •  промислова (PepsiCola Inc.” – “Росинка”, право на виробництво з використанням торгової марки / товарного знака).

Корисність використання франчайзингу – отримання “ноу-хау”,      технічні й економічні консультації, оригінальний асортимент. Успіху – 75-80%. У звичайних умовах провали фірм на ринку сягають до 80%.

     Керовані ВМС. В таких системах координуються послідовні етапи виробництва та розподілу товару. Така координація здійснюється завдяки розмірам та могутності одного із учасників системи, а не за допомогою єдиного власника всіх підприємств, які беруть участь у виробництві та розподілі товару, і не за допомогою мережі підприємств, пов’язаних договірними зобов’язаннями.

3. Горизонтальну маркетингову систему, в якій дві чи кілька компаній одного рівня об’єднують свої зусилля для освоєння нових маркетингових можливостей. Працюючи разом, компанії можуть об’єднувати свої капітали, виробничі потужності та маркетингові ресурси для того, щоб зробити більше, ніж може зробити одна компанія. Компанії об’єднуються як із своїми конкурентами, так і з фірмами, які з ними не конкурують. Вони можуть працювати разом на короткостроковій чи постійній основі або створити окреме підприємство.

4. Комбіновану (багатоканальну) маркетингову систему. Така багатоканальна система з’являється тоді, коли фірма формує декілька каналів розподілу, щоб охопити більше сегментів ринку (використовує декілька прямих і непрямих каналів).

 1.  Поняття про маркетингову логістику

Товарорух, або маркетингова логістика, - це діяльність з планування, виконання та контролю фізичного переміщення матеріалів, готових виробів та інформації, яка їх стосується, від місця їхнього виробництва до місця споживання з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку.  Коротше кажучи, цей процес передбачає доставку потрібного товару потрібному споживачеві в потрібне місце в потрібний час.

Традиційний товарорух зазвичай починається з заводських складів і полягає в тому, щоб з найменшими витратами доставити товари від цих складів до споживачів. Однак сучасні маркетологи надають перевагу використанню маркетингової логістики, яка починається з торгових точок і діє в зворотньому напрямку – в напрямку заводу.

Маркетингова логістика має справу не тільки з проблемами вихідного розподілу  (переміщення товарів від підприємств до споживачів), але й з проблемами вхідного розподілу (доставка товарів та матеріалів від постачальників на підприємства). Така система постачання  включає в себе повний цикл поставок, потоки, що підвищують вартість на кожному етапі від постачальників до кінцевих споживачів. Таким чином, завдання менеджера, який займається логістикою на підприємстві, — координувати товарорух по всьому ланцюгу поставок, а саме: діяльність постачальників, агентів по закупках, робітників відділу збуту, посередників та споживачів. Ця діяльність передбачає прогнозування, проведення закупок, планування обсягів виробництва, обробку замовлень, управління запасами, складування товарів та планування транспортних перевезень.

      Метою маркетингової логістики є забезпечення запланованого рівня обслуговування споживачів з найменшими витратами. В першу чергу компанії варто визначити ступінь важливості для споживача різних видів послуг і після цього забезпечити бажаний рівень, обслуговування для кожного сегменту ринку, беручи до уваги при цьому рівень обслуговування у конкурентів. Першочергове завдання полягає в тому, щоб забезпечити прибуток, а не обсяг продажу. Тому компанії повинні порівнювати виграші від забезпечення більш високого рівня обслуговування з витратами на його, досягнення. Деякі компанії пропонують гірший рівень обслуговування, ніж у конкурентів, але й нижчі ціни. Інші ж компанії пропонують краще обслуговування та виставляють вищі ціни для того, щоб відшкодувати свої витрати.

Визначивши цілі маркетингової логістики, компанія може переходити до створення такої системи товароруху, яка допоможе здійснювати ці цілі з мінімальними витратами. Для цього компанії необхідно прийняти рішення, пов'язані з основними функціями маркетингової логістики, такими як обробка замовлень, складування, управління запасами та транспортування.

Cьогодні компанії все частіше застосовують концепцію інтегрованого управління логістикою. Згідно цієї концепції, забезпечення кращого обслуговування клієнтів та впорядкування витрат на розподіл товарів можна досягти лише за умови командної роботи як всередині компанії, так й між всіма компаніями, які складають канал розподілу. Всередині компанії різні структурні підрозділи повинні тісно співпрацювати між собою для підвищення ефективності власної логістичної системи. Компанія, її постачальники та споживачі повинні обєднати свої зусилля для того, щоб вся система поставок працювала з максимальною продуктивністю. .Якщо компанія вважає себе недостатньо компетентною у виконанні певних функцій товароруху, вона доручає їх виконання спеціалістам для досягнення максимальної ефективності та продуктивності. Метою інтегрованого управління логістикою є узгодження всіх рішень щодо розподілу товарів. Тісної співпраці між функціональними підрозділами досягають різними способами. Деякі компанії створюють постійно діючі логістичні комітети, до яких входять менеджери, відповідальні за проведення різних заходів, пов’язаних з товарорухом. На своїх засіданнях такі комітети розробляють заходи з підвищення загальної ефективності системи маркетингової логістики. В деяких компаніях передбачена посада менеджера-логістика, який має повноваження для координації діяльності різних функціональних підрозділів. В багатьох компаніях  засновано посаду віце-президента з логістики, який має значні повноваження. Головним завданням системи інтегрованого управління товарорухом є координація логістичної та маркетингової діяльності компанії для найширшого задоволення потреб клієнтів з найменшими, витратами.

 

 4.  Комплекс маркетингових комунікацій. Реклама

 Сьогодні будь-яка компанія має доступ до складної системи маркетингових комунікацій. Компанія спілкується зі своїми посередниками, а також зі споживачами продукції та різноманітними контактними аудиторіями. Посередники, в свою чергу, також обмінюються інформацією зі споживачами та контактними аудиторіями. Споживачі обмінюються інформацією про товари один з одним та з іншими представниками контактних аудиторій. В цілому кожний елемент цієї системи є джерелом інформації для останніх.

Загальна програма маркетингової комунікації компанії, яка називається комплексом просування, представляє собою специфічне поєднання засобів реклами, персонального продажу, стимулювання збуту, зв'язків з громадськістю та інструментів прямого маркетингу. Інакше, просування (promotion) – це будь-яка форма повідомлення, використовувана фірмою для інформації, переконування чи нагадування споживачам про свої товари, образи, ідеї, громадську діяльність чи вплив на суспільство. Головна мета процесу просування в маркетинговій діяльності фірми – поліпшення попиту.

Кожна категорія засобів маркетингових комунікацій використовує свої специфічні прийоми. Наприклад, рекламу можна подати в надрукованому, радіо-, телевізійному, електронному чи іншому вигляді. В персональному продажу використовуються торгові презентації, ярмарки та виставки-продажі, спеціальні стимулюючі заходи. Стимулювання збуту товарів включає рекламу в місцях торгівлі, премії, знижки, купони, конкурси, спеціальну рекламу та демонстрації. Серед засобів прямого маркетингу — каталоги, телемаркетинг, факс, Internet та інше. Завдяки досягненням інформаційних технологій споживачі мають можливість отримувати інформацію не тільки за допомогою традиційних носіїв — газет, радіо, телефону та телевізора, — але й за допомогою нових, наприклад факсів, стільникових телефонів, пейджерів та комп'ютерів. Нові технології підштовхнули багато компаній до переходу від масового розповсюдження інформації до більш цілеспрямованого і навіть до спілкування один на один з кожним окремим споживачем.

В той же час поняття комунікацій не обмежується тільки цими інструментами просування. Зовнішнє оформлення товару, його ціна, загальний вигляд, колір упаковки, магазин, в якому він продається, — все це представляє спосіб передачі інформації покупцеві. Таким чином, хоча комплекс просування товару є головним в програмі маркетингових комунікацій компанії, для досягнення оптимальних результатів не слід нехтувати також й іншими складовими всього маркетингового комплексу (товар, просування, ціна та розповсюдження).

Реклама – не особова форма комунікацій, що здійснюється через мережу платних засобів поширення інформації із чітко зазначеним джерелом фінансування.

Рекламна діяльність складається із наступних основних етапів:

1-й етап – дослідницький включає в себе вивчення ринків, вивчення потреб, вивчення властивостей товару;

   2-й етап – визначення стратегії реклами передбачає визначення мети реклами, бюджету на рекламу, розробку творчого підходу, мети використання реклами;

   3-й етап – тактичні рішення включає: визначення витрат, вибір засобів реклами, розробку графіка публікацій;

   4-й етап – складання рекламних оголошень. На цьому етапі відбувається написання тексту, підготовка макету і саме виробництво реклами.

   5-й етап – перевірка результативності дії реклами.

 Визначають наступні види реклами:

 •  за характером цільової аудиторії:
 •  реклама для конкретних споживачів;
 •  індустріальна реклама;
 •  торговельна реклама;
 •  реклама для професіоналів.
  •  за географічною ознакою:
   •  міжнародна реклама;
    •  національна реклама;
    •  локальна або роздрібна реклама.
   •  за способом поширення:
    •  газетна;
    •  журнальна;
    •  телевізійна;
    •  радіо реклама;
    •  пряма поштова;
    •  на транспорті;
    •  вулична;
    •  стендова.
   •  за метою, яку має спонсор:
    •  продуктова;
    •  для просування ідей.

Цілі реклами:

 •  Надання інформації:
  •  створити впізнання марки;
   •  ознайомити з каналами розповсюдження;
   •  оголосити про пільги;
   •  показати товар у новій упаковці.
 •  Переконання (при загостренні конкурентної боротьби на етапі зрілості):
  •  поліпшити враження про товар;
   •  демонструвати переваги;
   •  забезпечити сезонний попит;
   •  продемонструвати проблеми, що породили товар.
 •  Формування образу:
  •  сприяти впізнанню;
   •  формувати образ фірми;
   •  змінити репутацію.
 •  Нагадування:
  •  стабілізувати продаж;
   •  підтримувати прихильність до марки;
   •  підтримувати впізнання.

 1.  Методи стимулювання збуту. Пропаганда

Стимулювання збуту –короткочасні міри заохочення купівлі чи продажу товару або послуг. Стимулювання збуту передбачає широкий перелік заходів просування – купони, конкурси, знижки, премії тощо. Кожний з цих заходів має свої особливості. Вони привертають увагу покупців та забезпечують їх інформацією про товар, яка сприяє його купівлі. Всі вони – сильнодіючі приманки, які дають можливість споживачеві заощадити, що в його розумінні додає цінності. І, крім того, засоби стимулювання збуту спонукають та заохочують до відповіді. Вплив засобів стимулювання збуту зазвичай короткотривалий, вони не придатні для формування стійкої прихильності до товару.

Стимулювання збуту спрямоване на різні цільові групи і застосовує різноманітні прийоми. При стимулюванні споживача використовуються безкоштовні зразки, купони, знижки, конкурси, премії тощо; при стимулюванні торгівлі – оптові знижки, безкоштовні товари, спільна реклама, компенсація витрат на рекламу, знижки для дилерів; при стимулюванні продавців (торгових агентів) – подарунки, конкурси та змагання.

Кожна компанія має власну мету стимулювання збуту. Продавці можуть застосовувати стимулювання споживача з метою збільшення обсягу продажу на нетривалий час або для завоювання певного сегменту ринку на тривалий період. Стимулювання торгівлі покликане спонукати роздрібних торговців розширити товарну номенклатуру, рекламувати ці товари, відводити їм більше місця на полицях і купувати товар про запас. Метою стимулювання торгових агентів є посилення уваги до нових і вже існуючих товарів та залучення нових торгових агентів.

Стимулювання збуту, загалом, - це налагодження стосунків із споживачем. Крім нетривалого підвищення рівня продажу чи тимчасового привернення уваги до певної марки, акції щодо стимулювання збуту покликані зміцнити позицію товару на ринку і створити тривалі стосунки із покупцем.

Пропаганда (паблік рілейшнз (PR)) – не особове і неоплачуване стимулювання попиту шляхом поширення в засобах масової інформації комерційно важливих відомостей. Пропаганда (PR або зв’язки з громадськістю) – це діяльність, спрямована на формування і підтримку сприятливого іміджу фірми через налагодження стосунків між організацією та різноманітними контактними аудиторіями, ініціювання самою фірмою поширення інформації про товари, ідеї, послуги, яка подається як новина, а також запобігання та усунення небажаних чуток і дій, які можуть зашкодити діяльності фірми.

До пропаганди звертаються з метою популяризації марочних та звичайних товарів, створення іміджу особам, фірмам, країнам тощо.

 1.  Особистий продаж і прямий маркетинг

Особистий продаж (персональний продаж) – усне представлення товару під час спілкування з одним або кількома потенційними покупцями  з метою продажу товару та налагодження тривалих стосунків з клієнтами.

На певних етапах процесу купівлі, особливо на етапах формування уподобань, переконання та заохочення до дії, персональний продаж стає найефективнішим засобом. Техніка персонального продажу має кілька унікальних особливостей. Вона включає особистий контакт двох або кількох людей, під час якого учасники пристосовуються до потреб та характеру один одного. Персональний продаж сприяє також виникненню найрізноманітніших стосунків від формальних продавець – покупець до дружніх. І врешті, персональний продаж змушує покупця певним чином реагувати на звернення, хоча б просто ввічливою відмовою.

Але ці переваги обходяться недешево. Співпраця з торговими агентами передбачає укладання контрактів на тривалий час, тому змінити торговий персонал не так просто, як поновити рекламу. Крім того, персональний продаж – найдорожчий засіб стимулювання. В промислових галузях на кожний візит торгового агента до клієнта компанії в середньому витрачають 200 доларів.

Прямий маркетинг (директ-маркетинг) – використання різних засобів комунікації (телефон, телебачення, реклама в Internet, каталоги) для безпосереднього спілкування продавця/виробника з кінцевим покупцем, розраховане на отримання певної реакції.

Незважаючи на те, що існує багато форм прямого маркетингу – пряма поштова розсилка, телемаркетинг, електронний маркетинг, інтерактивний та інші, - всіх їх об’єднують чотири характерні особливості. Прямий маркетинг є каналом особистої комунікації, оскільки рекламне звернення зазвичай адресоване конкретній людині. Прямий маркетинг здійснюється на замовлення, тому звернення пристосовують під цільового споживача. Прямий маркетинг забезпечує діалог між комунікатором  та споживачем, а звернення коригується в залежності від реакції покупців. Це дозволяє припустити, що прямий маркетинг слушно використовувати для цілеспрямованого створення особистих стосунків.

Завдання комплексу маркетингових комунікацій

Специфічні комунікаційні завдання мають впорядкований характер і утворюють складну ієрархічну систему (див. табл.. 7.1).

Таблиця 7.1. Ієрархічна система комунікаційних завдань

Завдання комплексу маркетингових комунікацій товару

Формування попиту

Стимулювання збуту

Поліпшення образу фірми

Субпідрядні завдання:

 •  Мотивація споживача;
 •  Формування доброго ставлення до товару, фірмової марки;
 •  Надання інформації про товар, виробника, фірму;
 •  Пропаганда досвіду, репутації і традиції фірми;
 •  Формування споживчих звичок;
 •  Стимулювання покупця;
 •  Стимулювання акту купівлі;
 •  Формування переконання в необхідності товару, надання переваги марці;
 •  Нагадування про фірму та її товар.

 1.  Просування товарів і правовий захист споживачів

Серед основних способів правового захисту споживачів і конкуруючих фірм від незадовільних методів просування  можна виділити:

 1.  Надання повної інформації передбачає, що споживач для прийняття рішення про купівлю, угоду повинен мати у своєму розпорядженні всі необхідні дані про властивості товару, умови його експлуатації тощо.
  1.  Підтвердження потребує надання покупцеві відповідних документів, у яких підтверджуються заяви продавця про техніко-економічні параметри продукту. В разі необхідності можуть бути затребувані висновки експертів, науково-дослідних лабораторій тощо.
   1.  Накази про припинення означають, що фірма мусить припинити практику нечесних підходів у просуванні товару без офіційних зізнань провини або виплати штрафів.
    1.  Виправна реклама передбачає публікацію або інформування споживача про те, що фірма за якоїсь причини допустила неточність у рекламному зверненні, а тому вносить відповідні корективи, якщо вона не спромоглася виправити допущені неточності у попередніх зверненнях і це завдало шкоди покупцям.

Слід пам’ятати  про те, що не спроможна зробити жодна реклама – продати рекламований товар вдруге, якщо минулого разу вона обманула сподівання покупця. У подібному випадку збільшення розмаху рекламної роботи веде до більших збитків. Для того, щоб реклама мала успіх, вона повинна бути правдивою, відповідати дійсності, вказувати і відтіняти тільки ті властивості й переваги, що насправді є у вашого товару.

5.  Штрафні санкції з виплатою певної суми (грошової компенсації) урядові (до бюджету), споживачеві або рекламному агентству застосовують до фірм, які були спіймані на нечесній діяльності щодо просування, що привело до суттєвої шкоди певним суб’єктам ринкової діяльності.

    

 

9


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42273. Основы работы с интерфейсом оборудования Cisco 463 KB
  Новые приобретаемые навыки в работе с оборудованием Cisco: Изменение имени оборудования hostnme; Вход в привилегированный режим enble; Вход в режим конфигурации настроек configure terminl; Вход в режим конфигурирования линий консоль терминальные подключения line; Вход в режим конфигурирования интерфейсов виртуальный сетей interfce VLN ; Задание пароля для перехода в привилегированный режим enble secret; Задание ipадреса для интерфейса виртуальной сети коммутатором ip ddress ; Сохранение текущей...
42274. ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ КВАЗИЭЛЕКТРОННОЙ АТС “КВАНТ” 73.5 KB
  Изучение принципов построения и структурной схемы квазиэлектронной АТС Квантâ.Изучить принципы построения КЭ АТС Квантâ. Изучить конструкцию и технические характеристики КЭ АТС âКвантâ.
42275. КОНТРОЛЬ ФОРМЫ ПОЛИРОВАННЫХ СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕНЕВЫМ МЕТОДОМ 351 KB
  Форма волнового фронта падающего света должна быть известна заранее или соответствовать идеальной форме поверхности контролируемой детали. При отражении фронта световой волны от поверхности имеющей зональные и местные ошибки он деформируется в соответствии с видом и конфигурацией этих ошибок. Деформация h фронта: где  ошибка поверхности детали;  угол падения света на поверхность детали.
42276. Изучение программы Packet Tracer 5.1. Изучение интерфейса командной строки Cisco IOS 476.5 KB
  Введите e для отображения команд начинающихся с буквы e . Введите en. Введите команду enble в приглашение маршрутизатора. Введите c в приглашение CustomerRouter и нажмите клавишу Tb .
42277. Изучение структурных схем регистра и маркера ступеней АИ, ГИ АТСК-У 279 KB
  Изучить структурную схему АРБ АТСКУт и структурную схему маркера ступеней ГИ и АИ АТСКУ. Изучить комплектацию статива АРБ. Назначение и структурная схема АРБ. Абонентские регистры АРБ рассчитаны на прием шлейфных батарейных импульсов из аппаратов вызывающих абонентов и на выдачу информации многочастотным способом в маркеры координатных АТС и батарейным способом в приборы декадношаговых АТС.
42278. СКЛЕИВАНИЕ ЛИНЗ 408.5 KB
  Если например между положительной линзой из стекла марки К8 и отрицательной линзой из стекла марки ТФ1 будет воздушный промежуток то количество света отражаемого свободными поверхностями составит 18. Приведя поверхности в соприкосновение или заполнив промежуток между ними средой с показателем преломления равным или близким показателю преломления одной из линз потери света на отражение уменьшаются примерно до 10. Линзы в большинстве случаев склеивают веществами бальзамин М ОК72Ф ОК50 и др.
42279. Настройка статических маршрутов 58.5 KB
  Щелкните ПК офиса филиала BOpc и перейдите по ссылкам Desktop Commnd Prompt . Запишите IPадрес ПК офиса филиала BOpc и адрес шлюза по умолчанию. Адрес шлюза по умолчанию это IPадрес интерфейса FstEthernet для Офиса филиала BrnchOffice.1 адрес шлюза по умолчанию для локальной сети Офиса филиала BrnchOffice в запросе команды в ПК офиса филиала BOpc.
42280. Исследование индуктивно-связанных цепей 288.5 KB
  Целью работы является экспериментальное определение параметров двух индуктивно связанных катушек и проверка основных соотношений индуктивно связанных цепей при различных соединениях катушек. Подготовка к работе Схема замещения двух индуктивно связанных катушек удовлетворительно учитывающая электромагнитные процессы в диапазоне низких и средних частот представлена на рис. 1 где L1 R1 и L2 R2 индуктивности и сопротивления соответственно первой и второй...
42281. ЗАКОНЫ СТОЛКНОВЕНИЙ 931 KB
  Обозначим массы шаров и скорости шаров до удара и а скорости после удара и рис. 5 Скорости шаров после удара получим умножив 5 на и вычтя результат из 3 а затем умножив 5 на и сложив результат с 3: . Рассмотрим неупругое столкновение двух шаров массами и скорости которых до удара и . Установка предназначена для измерения скорости двух подвижных...