8028

Вивчення педагогічних вимог та ознайомлення з обладнанням шкільних навчальних майстерень з трудового навчання

Лабораторная работа

Педагогика и дидактика

Тема: Вивчення педагогічних вимог та ознайомлення з обладнанням шкільних навчальних майстерень з трудового навчання Мета роботи: Ознайомитись з основними вимогами до обладнання шкільних майстерень з трудового навчання та організацією робочих місць. ...

Украинкский

2013-02-01

118 KB

45 чел.

Тема: Вивчення педагогічних вимог та ознайомлення з обладнанням шкільних навчальних майстерень з трудового навчання

Мета роботи: Ознайомитись з основними вимогами до обладнання шкільних майстерень з трудового навчання та організацією робочих місць.

ЛІТЕРАТУРА:

 1.  Д.О.Тхоржевський. Методика трудового та професійного навчання (частина ІІІ). -Київ.: РННЦ „ДІНІТ”, 2001, Розділ 3.
 2.  Трудова підготовка в закладах освіти України. №1(1) / 1995, с. 11-13.
 3.  Тхоржевский Д.А.  Методика преподавания общетехнических дисциплин и трудового обучения.К.: Вища школа, 1980. – 352 с.
 4.  Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін.К.: Вища школа,1992.–332 с.
 5.  Тхоржевський Д.О. Методика викладання загальнотехнічних дисциплін і трудового навчання. - Київ: Радянська школа, 1980, розділ 4.
 6.  Методика трудового навчання і загальнотехнічних дисциплін. / Під редакцією Д.О.Тхоржевського. – М.: Освіта, 1982.
 7.  Книга вчителя трудового навчання: Довідково-методичне видання / Упоряд. С.М. Дятленко. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 272 с.

ПИТАННЯ, ЩО ОБГОВОРЮЮТЬСЯ:

 1.  Нормативна база трудового навчання. Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу.
 2.  Характеристика приміщень і обладнання.
 3.  Санітарно-гігієнічні вимоги і режим роботи в шкільних майстернях.
 4.  Планування й облік у навчальних майстернях.

ЗМІСТ ПИСЬМОВОГО ЗВІТУ:

 1.  Підготувати письмовий звіт, в якому відобразити:
 •  відділення майстерень та вимоги до них;
 •  верстатне обладнання майстерень;
 •  робоче місце вчителя та учнів;
 •  комплекти інструментів загального та індивідуального призначення;
 •  облік та зберігання матеріалів, обладнання, інструментів та робочих  місць учнів;
 •  правила техніки безпеки, промислової санітарії та гігієни праці;
 •  характеристику електрообладнання (електророзподільний щит, прокладання контурів заземлення кабелів до станків, робочих місць учнів тощо);
 •  наочні посібники (макети, моделі, плакати та ін.).

2. Накреслити:

 •  план майстерні з обробки деревини і металу;
 •  план майстерні з обробки тканин, волокнистих матеріалів та харчових продуктів;
 •  робоче місце вчителя (з використанням ТЗН).

Письмовий звіт

Відділення майстерень, їх обладнання та вимоги до них

Для трудового навчання учнів 5-9-х класів створюються такі навчальні майстерні: (з обробки деревини, обробки металів (або комбінована), з обробки тканини, волокнистих матеріалів та з обробки харчових продуктів (або комбінована).

До складу майстерень входять допоміжні приміщення, що призначені для зберігання навчально-наочних посібників, навчального обладнання, матеріалів, незакінчених робіт та встановлення електрифікованого обладнання, яке використовується вчителем для виконання заготівельних робіт.

Навчальні майстерні призначені для трудового навчання учнів та їх поглибленої трудової підготовки; роботи технічних, художньо-прикладних гуртків, клубів за інтересами;  проведення факультативних занять з трудового навчання; організації продуктивної праці учнів

Кількість майстерень, їх різновиди і площі в кожному загально освітньому навчально-виховному закладі визначаються залежно від кількості і наповненості класів згідно з встановленими нормами.

Забороняється організація майстерень у підвальних і напівпідвальних приміщеннях. Майстерні повинні відповідати вимогам «положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах» та «Правил з техніки безпеки і виробничої санітарії для шкільних і навчально-виробничих майстерень, а також для навчальних комбінатів, цехів (прольотів, дільниць) і підприємств, у яких проводиться трудова підготовка учнів», затверджених Міністерством освіти України.

Кожна навчальна майстерня обладнується умивальником з щітками і милом у кількості 20 % від числа учнів, а також електрорушниками, ємностями для відходів, сміття, обтирочних матеріалів. Навчальні майстерні повинні повністю забезпечуватися засобами пожежогасіння, пінними та вуглекислотними вогнегасниками, ножами та універсальними аптечками пер шої допомоги.

Приміщення майстерень-оформляються стендами, таблицями і плакатами з безпеки праці і виробничої санітарії матеріалознавства, технології обробки матеріалів, профорієнтації тощо. В майстернях організовують постійно діючі виставки виробів, виготовлених учнями.

Колір фарбування стін, обладнання, інструментів добирається відповідно до вимог ергономіки і технічної естетики, з використанням сигнальних кольорів і знаків безпеки.

Вимоги до освітлення, опалення і вентиляції

Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01 температура повітря в майстернях з обробки металу та деревини має бути 16-18 град. С, інших майстернях - 17-20 град. С, відносна вологість повітря - 40-60%.

Природне й штучне освітлення приміщень майстерень має задовольняти вимоги, передбачені вимогами СНиП  II-4-79 "Естественное  и  искусственное  освещение" та ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення".

Направленість основного світлового потоку в навчальних приміщеннях повинна бути з лівого боку від учня, а на робочих місцях у навчально-виробничих приміщеннях - відповідно до технологічних вимог.

Найменша   освітленість  горизонтальних  поверхонь  на рівні 0,8 м від підлоги в приміщеннях повинна бути:

- у майстерні з обробки металу і деревини: при люмінесцентних лампах - 300 лк, при лампах розжарювання - 150 лк;

- у швейній майстерні: при люмінесцентних лампах - не менш як 400 лк, при лампах розжарювання - 200 лк;

- у проходах майстерень - відповідно не менш як 100 і 50 лк (на підлозі).

Над світловими отворами в майстернях з південною, західною і південно-західною орієнтацією вікон потрібні сонцезахисні пристрої (жалюзі, козирки).

Шибки у вікнах треба очищати від пилу й бруду не рідше як два рази на рік, а в приміщеннях із значним виділенням диму, пилу, кіптяви - у міру їх забруднення, але не менш як чотири рази на рік.

Штучне освітлення допускається загальне або комбіноване (загальне плюс місцеве). Застосовувати тільки місцеве освітлення не дозволяється.

Світильники місцевого освітлення (з будь-якими лампами) для приміщень майстерень повинні мати відбивачі, які виготовлені з матеріалу, що не просвічується, із захисним кутом, не меншим як 30 град.

У приміщеннях майстерень, коридорах улаштовують аварійне освітлення, що має створювати освітленість не меншу, як 0,3 лк на підлозі вздовж лінії основних проходів і на сходах.

Електрична частина освітлювальних установок повинна відповідати вимогам правил улаштування електроустановок, що затверджуються в установленому чинним законодавством порядку.

Приміщення майстерень мають бути обладнані опаленням та вентиляцією.

Опалення повинне забезпечувати рівномірну температуру, можливість регулювання ступеня нагріву приміщення і незалежного вмикання і вимикання опалювальних секцій.

Ворота і вхідні двері в капітальних стінах повинні бути утеплені. Біля воріт і дверей, через які відбувається транспортування матеріалів і виробів, мають бути опалювані тамбури.

У приміщеннях майстерень улаштовують змішану вентиляцію (природну й механічну), яка забезпечує повітрообмін, температуру й стан повітряного середовища, передбачені нормами ДСанПіН 5.5.2.008-01 ( v0063588-01 ).

Граничнодопустима концентрація шкідливих речовин в повітрі робочої зони майстерні не повинна перевищувати значень, указаних в ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

Незалежно від наявності вентиляційних пристроїв у віконних отворах мають бути фрамуги, що відчиняються, або інші пристрої для провітрювання: для відчинення і регулювання фрамуг вікон слід мати зручні пристрої, якими керують з підлоги.

У  майстернях з обробки металу і деревини вентиляція повинна забезпечувати повітрообмін 20 куб. м/год. на одну особу. Виробничі процеси, що супроводжуються виділенням пилу, обладнують пристроями для його уловлювання і видалення.

Місцеві відсмоктувачі  повинні забезпечувати повітрообмін 250 куб. м/год. Повітрообмін місцевої витяжки від клеєварки повинен становити 350 куб. м/год.

Вентиляційні пристрої повинні бути завжди справними і перебувати під постійним наглядом осіб, які відповідають за роботу вентиляції.

 Навчальні майстерні оснащуються верстатним та іншим обладнанням відповідно до «Типового переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання для загальноосвітніх навчально-виховних закладів», а такождидактичними матеріалами, технічною і технологічною документацією.

Обладнання, не передбачене «Типовим переліком», у тому числі саморобне, встановлюється в майстернях за погодженням з представником органів Державного комітету України по нагляду за охороною праці. За забезпечення кабінету обладнанням, інструментами, а також необхідними матеріалами і наочними посібниками відповідає учитель обслуговуючої праці і заступник директора школи по адміністративно-господарчій роботі. Останній своєчасно організовує необхідний ремонт приміщень кабінету, нагрівальних приладів, інструментів, забезпечує дотримання в кабінеті санітарно-гігієнічних умов, правил охорони праці, а також правил пожежної безпеки.


Вимоги з безпеки праці до обладнання

Усе обладнання майстерень має бути справним   надійно закріпленим.Обладнання й механізми повинні мати всі необхідні надійно закріплені обмежувачі.

Розміщення обладнання (верстатів, машин, механізмів, верстаків тощо) має відповідати навчально-виробничому процесу, нормам розстановки обладнання й умовам його роботи, а також забезпечувати безпечні умови навчання та праці учнів.

Складування матеріалів і деталей треба виконувати на спеціальних місцях так, щоб вони не захаращували проходів і не заважали вільному обслуговуванню. Висота складування матеріалів, заготовок не повинна бути більшою 1 м. При складуванні потрібно забезпечувати стійкість складених предметів і запобігати падінню заготовок, деталей або матеріалів. Для цього застосовують спеціальні пристрої, стояки, прокладки, підкладки, підпори тощо.

Обладнання майстерень (установка для фарбування розпиленням, апарат точкового зварювання тощо), робочі місця для лиття металів і термообробки треба встановлювати в окремому приміщенні з обов'язковим влаштуванням місцевих витяжних відсмоктувачів. Фарбувати розпилюванням необхідно тільки у витяжній шафі.

Передачі (пасові, канатні, ланцюгові, фрикційні, зубчасті тощо) повинні бути забезпечені надійними і зручними в експлуатації запобіжними захисними засобами і бути пофарбованими в сигнальні кольори відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

Передачі, розміщені всередині обладнання і агрегатів, повинні бути закритими з усіх боків. Доступ до них має здійснюватися тільки за допомогою пристроїв, що відчиняються (кришка, дверці тощо).

Подавальні валики й інші подібні пристрої повинні бути забезпечені пристосуваннями, що запобігають захопленню одягу і пальців працівника.

Устаткування, пристрої та інструменти протягом усього періоду експлуатації повинні відповідати вимогам безпеки ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

Обладнання і механізми майстерень повинні мати тільки індивідуальні приводи. Передавання руху до обладнання трансмісіями в майстернях не дозволяється.

Оброблювані, рухомі або обертові деталі, вироби, що виступають за габарити обладнання, повинні бути огороджені і мати стійкі підтримувальні пристрої.

Усе верстатне обладнання, призначене для обробки крихких металів  повинно мати захисні пристрої. Під час обробки матеріалі  з утворенням зливної стружки верстати повинні бути обладнані стружколамами. Фрезерні верстати для захисту від стружки повинні мати надійні щитки й ширми. Стругальні верстати мають забезпечуватися стружкозбирачами.

Обладнання треба фарбувати світлими тонами одного кольору. Місця, що підлягають захисту, фарбують червоним кольором, який різко виділяється після зняття захисного засобу.

Справність і стан обладнання та його захисних засобів повинні перевірятися  до початку роботи майстром, інструктором виробничого навчання або вчителем, викладачем.

Пуск і зупинка обладнання і механізмів повинні бути цілком безпечними, а пускові пристрої - зручними для користування.

Пускові пристрої мають забезпечувати швидкість і плавність вмикання з робочого місця і повинні бути позбавлені можливості самовільно вмикатися. Наявність кількох місць пуску не дозволяється.

Поблизу робочого місця вчителя, викладача, майстра, інструктора виробничого навчання має бути рубильник (кнопка "Стоп") вимикання всього обладнання майстерні.

Розміщення органів керування (рукояток, маховичків, кнопок) повинно бути зручним, безпечним для користування.

Кнопки вмикання будь-якого обладнання мають бути заглиблені на 3-5 мм, а кнопки вимикання повинні виступати над панеллю не менш як на 3 мм і мати добре видимий напис "Стоп". Колір кнопок вимикання - червоний.

Пусковий педальний пристрій, якщо він є, повинен мати захисний засіб, що запобігає випадковому вмиканню (від падіння предмета на педаль, несподіваного натискання тощо).

Прибирати стружки, обрізки, пил і бруд з обладнання слід тільки за допомогою крючків, щіток тощо після  того, як вимкнено обладнання. Без використання зазначених пристроїв прибирати не дозволяється. Застосовувати стиснене повітря для здування ошурок і стружок не дозволяється.

Змащувати частини обладнання треба ретельно і систематично згідно з відповідною інструкцією. Система змащування забезпечується пристроями, що запобігають розбризкуванню і розливанню мастил (щітками, збирачами, листами, піддонами), і повинна бути безпечною в обслуговуванні.

Ремонтувати обладнання під час його роботи забороняється. Перед ремонтом обладнання треба його вимкнути з електромережі і привести до такого стану, при якому жодна його частина або вузол не могли б самостійно рухатися. Приводні паси треба зняти з шківів, під пускові педалі потрібно підставити підкладки (колодки). Біля пускових пристроїв і рубильників, що підводять струм, вивішують попереджувальні плакати, де зазначають, що обладнання ремонтується і пуск його заборонений. Знімні частини розміщують на заздалегідь підготовлених місцях, міцно і стійко укладають з використанням підкладок, круглі деталі - із застосуванням підпор. Для виконання ремонтних робіт між знятими деталями і біля обладнання, що ремонтується, залишають вільні проходи і робочі площі.

Перед пуском обладнання після ремонту або налагодження всі захисні засоби, а також пристрої слід поставити на місце, міцно й правильно закріпити. Працівників, які є поблизу, повідомляють про початок роботи на відремонтованому обладнанні.

Робоче місце вчителя та учнів

У навчальних майстернях обладнуються робочі місця учнів індивідуального і колективного користування та робоче місце вчителя відповідно до вимог ергономіки.

Кількість робочих місць у майстернях визначається наповненістю класів з урахуванням поділу на підгрупи відповідно до встановлених діючих нормативів.

Обладнуються робочі місця для індивідуального і загально користування та робоче місце вчителя. Робочі місця учнів обладнуються з урахуванням їх вікових особливостей, вимог НДП, ТБ, санітарним нормам.Робочі місця обладнуються сидіннями (висувними, відкідними, приставними). До слюсарних і комбінованих верстатів подається електроенергія 42 В, комплект інструментів. Робочі місця загального користуваня верстати, муфельна піч, прес для штамповки. Ці місця забезпечуються ростовими підставками, тумбою для розміщення інстурментів, заготовок, готової продукції, документами.Обладнання повинно розміщуватися так, щоб була можливість контролю за роботою всіх учнів. Світло повинне падати зліва. Свердлильний вестат встановлюється біля робочого місця вчителя.Біля робочих місць вивішуються відповідні інстукції з техніки безпеки. Зележно від місцевих умов можна вносити зміни: таку інструкцію затверджує і завіряє печаткою директор.Робоче місце вчителя розміщується на подіумі. Воно обладнується верстаком, столом, класною дошкою, електричним розподільчим щитом. До обладнання, на якому працює тільки вчитель, відноситься фугувально-пильний верстат (ФПШ-5М) та електропилка.Пристінні і вбудовані шафи для зберігання незавершених робіт учнів, інструментів, дидактичного матеріалу тощо. Аптечка з необхідним для надання першої допомоги. Поруч адреса і телефон найближчого лікувального закладу. Умивальниками зі щітками, милом та електрорушником, ящик для стружок (окремо), урна для сміття, інвентар для прибирання приміщення. Робоче місце вчителя розміщується на підвищенні розміром (орієнтовно) 3600 х 2000 х 200 мм, яке оснащується столом з місцем для технічних засобів навчання, класною дошкою, пультом для аварійного знеструмлення робочих місць учнів та обладнанням, необхідним для демонстрування прийомів роботи. В зоні робочого місця вчителя рекомендується розміщувати шафи-секції для зберігання навчально-наочних посібників, інструментів, пристосувань. До робочих місць учнів та вчителя підводиться електричний струм напругою не більше 42 В.

Правила техніки безпеки, промислової санітарії та гігієни праці

При виконанні конкретних видів робіт робочі місця учнів забезпечуються інструкціями з безпеки праці. Вони складаються на основі Типових інструкцій, розроблених Міністерством освіти України, і затверджуються директором загальноосвітнього закладу. Інструкції переглядаються в міру необхідності, але не рідше одного разу в 3 роки.

До занять (роботи) в навчальних майстернях допускаються учні, які пройшли медичний огляд і не мають відповідних протипоказань. Відомості про учнів, не допущених до роботи в навчальних майстернях, учитель отримує у медичного персоналу, закріпленого за загальноосвітнім закладом.

Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях

Приміщення майстерень навчальних закладів, розміщення в них обладнання і механізмів повинні відповідати вимогам

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України Приміщення для трудового навчання необхідно ізолювати від основних навчальних приміщень і розміщувати на першому поверсі в окремих блоках, відсіках будівлі або в окремих будівлях з гардеробом і туалетом в них.

Не дозволяється організація майстерень у підвальних і напівпідвальних приміщеннях.

Відповідно до ДСанПіН 5.5.2-008-01 ( v0063588-01 ) майстерні повинні бути розраховані на 13-15 робочих місць, обладнаних верстатами, станками та іншим обладнанням.

Усі роботи, що проводяться в майстернях навчального закладу, повинні бути організовані таким чином, щоб повністю унеможливити утворення вибухонебезпечних концентрацій газо-, паро- і пилоповітряних сумішей в об'ємі всього приміщення та в окремих робочих зонах.

Температура поверхні обладнання і технологічних трубопроводів, до яких існує можливість доторкання учнів під час проведення навчання, не повинна перевищувати 45 град. С. За умови перевищення такої температури слід поверхні обладнання та трубопроводи закривати теплоізоляцією або розміщувати в недоступних місцях (на висоті, поза робочою зоною тощо).

Елементи обладнання і апаратури майстерні, які можуть бути джерелом небезпеки, мають бути позначені сигнальними кольорами, а в небезпечних зонах приміщення майстерні встановлені знаки безпеки за ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

У зв'язку з особливостями педагогічного процесу і великою фізичною активністю учнів під час роботи площа робочого місця на одного учня має бути збільшена на 25-40% порівняно з нормою площі робочого місця дорослого робітника.

Вимоги безпеки праці під час роботи з електрифікованим інструментом визначаються Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Розміщення та обладнання інструментальних кімнат і складів повинні бути найбільш зручними для обслуговування навчально-виробничого процесу і транспортування інструмента, пристроїв, матеріалів і готової продукції.

Учні забезпечуються обладнанням та інструментами відповідно до Переліку допоміжних засобів навчання та шкільного обладнання, рекомендованого Міністерством освіти і науки України Нестандартне саморобне обладнання, яке не зазначене у цьому Переліку, має відповідати вимогам безпеки праці, а саме:

 - принцип дії, конструктивні схеми, елементи конструкції повинні забезпечувати електро- і пожежну безпеку,

  - у разі необхідності мати захисні огорожі,

  - застосовувати засоби захисту в конструкції,

 - монтаж і експлуатація, ремонт обладнання повинні забезпечувати безпеку праці.

Склад для зберігання довгомірних пиломатеріалів і металів, фанери та інших матеріалів треба розміщувати поряд з приміщенням, де виконуються роботи з деревиною, у торцевій частині будівлі з одним виходом безпосередньо назовні та другим - у майстерню, що прилягає.

Проїзди й проходи всередині майстерні повинні мати чітко визначені габарити, окреслені білими лініями або показані знаками, що їх замінюють. Не дозволяється захаращувати проходи, сходи й коридори.

Гардеробні для зберігання верхнього одягу мають бути влаштовані окремо від гардеробних для зберігання домашнього  одягу та спецодягу.

Підлога у приміщеннях майстерень (дерев'яна, з лінолеуму тощо) має бути теплою, гладенькою, неслизькою, зручною для очищення, а також задовольняти експлуатаційні вимоги до приміщення.

Усі матеріали, які використовуються при будівництві, реконструкції та оздобленні приміщень майстерень, настилу підлоги, повинні мати позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи.

У приміщеннях, де виконується робота з кислотами і лугами, а також з іншими агресивними речовинами (солями, нафтопродуктами тощо), підлога має бути стійкою проти хімічної дії і не допускати адсорбції зазначених речовин.

Стіни мають бути покритими фарбами світлих тонів жовтого, блакитного, бежевого, зеленого кольорів; стелі, двері, віконні рами - білі. При цьому використовуються фарби, що створюють матову поверхню.

У майстернях мають бути встановлені умивальники з гарячим водопостачанням та індивідуальними змішувачами, щітками, милом і рушником або пристроями, що їх замінюють.

Майстерні, обладнані поза територією навчального закладу, необхідно забезпечувати доброякісною питною водою відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01 ( v0063588-01 ). Температура питної води повинна бути не нижчою як 8 град. С і не вищою як 20 град. С. Обов'язкова установка питних фонтанчиків або закритих баків з насадками. Воду в баках треба міняти щоденно. Біля питних баків необхідний пристрій для стікання води.

У майстерні слід мати аптечку, а також інструкцію з надання першої (долікарської) допомоги, де вказати адресу і телефон найближчої лікувально-профілактичної установи, що може надати медичну допомогу. Ця інструкція розробляється завідувачем майстерні відповідно до Правил надання першої (долікарської) допомоги (додаток 3). Учні мають бути обізнані з Правилами надання першої (долікарської) допомоги.

Вимоги безпеки під час навчання учнів у навчальних і навчально-виробничих майстернях

Робоче місце учня повинно бути організоване так, щоб запобігти будь-якому нещасному випадку.

Робоче місце, за необхідності проведення робіт сидячи, обладнують сидіннями (приставними, висувними або відкидними), якими учні можуть користуватися для відпочинку і виконання окремих операцій основної роботи.

Робочі місця повинні бути обладнані спеціальними пристроями: тумбочками, висувними ящиками, шафами, інструментальними полицями або стелажами для зберігання інструмента, захисних окулярів, креслень тощо; заготовки, інструмент тощо, які зберігаються на стелажах, не повинні виступати за межі робочої площини стелажа.

Інструмент слід зберігати в спеціальних інструментальних ящиках, шафах, столиках біля обладнання, а в тих випадках, де це передбачено конструкцією машини, - всередині її.

Початкові роботи необхідно виконувати під наглядом майстра, інструктора виробничого навчання або вчителя, викладача.

Усі пристрої (кондуктори, ділильні головки тощо), що застосовуються на обладнанні, повинні бути справними, зручними, безпечними в експлуатації.

Для безпечного підіймання агрегатів і механізмів за допомогою підіймальних механізмів необхідно користуватися спеціальними захватами, які надійно їх утримують.

Особи, які проводять навчання, мають право користуватися підіймально-транспортними механізмами для знімання і транспортування деталей і механізмів, якщо вони пройшли відповідне навчання та мають посвідчення. Залучати до цієї справи учнів забороняється.

Навчальні монтажні роботи, що проводяться з використанням м'яких припоїв, не  дозволяється виконувати з використанням сплавів, що містять свинець.

Учні під час трудового навчання, а також учителі, викладачі, майстри, інструктори виробничого навчання повинні забезпечуватися справним спецодягом, спецвзуттям, запобіжними пристроями відповідно до діючих для певного виду виробництва норм. Учні, учителі, викладачі, майстри виробничого навчання під час трудового навчання повинні забезпечуватися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до типових норм, що затверджуються в установленому чинним законодавством порядку. Розміри спецодягу повинні відповідати зросту учнів. У випадку, коли роботу на металевих поверхнях треба виконувати в лежачому, сидячому положенні або на колінах, учням треба видати для обов'язкового користування під час роботи спеціальні мати або наколінники з матеріалу низької теплопровідності.

Інструмент і пристрої в лабораторіях необхідно розміщувати безпосередньо на робочому місці в тій кількості, яка необхідна для виконання даного виду робіт.

У разі пересувного робочого місця інструмент треба розміщувати в спеціальному ящику або інструментальній сумці.

Вимоги електробезпеки

Електрообладнання у навчальних приміщеннях повинно відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Електрична частина освітлювальних установок (напруга, виконання і захист освітлювальних мереж, заземлення тощо) повинна відповідати вимогам правил улаштування електроустановок, що затверджуються в установленому чинним законодавством порядку.

Електропостачання робочих місць учнів здійснюється від розподільного щита, установленого біля робочого місця вчителя, викладача, майстра, інструктора виробничого навчання.

На лабораторних столах слід установлювати розетки з підводкою електроенергії напругою 12 В для виконання  лабораторних робіт.

До початку навчання особа, яка проводить це навчання, повинна навчити учнів  правилам електробезпеки і тільки після засвоєння їх учнями може допускати їх до роботи.

У разі виявлення несправності електрообладнання слід негайно припинити роботу і повідомити особу, яка проводить навчання.

Усі роботи з електрообладнанням, умикання і вимикання електроустановок, заміна електроламп, уставка запобіжників тощо має виконувати особа з відповідним допуском з електробезпеки.

Вимоги пожежної безпеки

Для всіх приміщень майстерень вимоги пожежної безпеки визначаються Правилами пожежної безпеки для закладів, установ і організацій  системи освіти України, затвердженими наказом Міністерства освіти України і Головного управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30.09.98 N 348/70 ( z0800-98 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 17.12.98 за N 800/3240 (зі змінами) (далі - Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України).

Усі навчальні та навчально-виробничі майстерні повинні бути повністю забезпечені протипожежним інвентарем, вогнегасниками, ящиками з піском (не менш ніж по одному ящику в майстерні), сигналами та іншим обладнанням у відповідності до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України ( z0800-98 ).

Легкозаймисті і вогненебезпечні матеріали (бензин, гас,лак, фарбу, мастило тощо) зберігають у спеціальних приміщеннях, місцях і пристроях згідно з Правилами пожежної безпеки длязакладів, установ і організацій системи освіти України ( z0800-98  ). Запас цих матеріалів на робочому місці не повинен перевищувати потреби в них робочого дня; при  цьому залишати зазначені матеріали після роботи не дозволяється.

Виробнича санітарія і гігієна праці в шкільних майстернях

Основне завдання виробничої санітари — забезпечити в приміщенні майстерень санітарно-гігієнічні умови для збереження здоров'я працюючих і створити безпечні умови праці.

Відповідно до санітарних норм на кожного працюючого відводиться не менше 4 м площі (15 м3 об'єму виробничого приміщення). Темпера гуру повітря в навчальних майстернях ручної обробки деревини підтримують у холодну пору року не нижче 18—20 °С, в слюсарній майстерні 18—20 'С, а в майстернях механічної обробки деревини — не нижче 16—18 'С.

Приміщення провітрюють за допомогою фрамуг та вентиляційних пристроїв.

Для обігрівання навчальних майстерень у більшості випадків використовують централізоване опалення. Забороняється для опалення застосовувати чавунні печі.

Найменша освітленість приміщень має бути: при люмінесцентних плитах — 300 лк; при лампах розжарювання — 150 лк.

Забороняється праця учнів, якщо шум у майстерні перевищує 75 дВ.У майстерні встановлюють умивальники з гарячою водою, милом, рушниками або електросушками. Температуру питної води підтримують від +8° до+2 °С.

Кожна майстерня забезпечується аптечками з табличкою, на якій вказується адреса і телефон найближчого лікувального закладу.

Під час роботи в шкільній майстерні необхідно дотримуватись основних правил гігієни праці.

Працювати слід у спеціальному одязі (халаті або фартусі з нарукавниками, береті). Не можна користуватись шкідливими речовинами (кислотами, лугами). Опіки кислотами і лугами необхідно терміново промити великою кількістю проточної води. Потім промити розчином соди. Внаслідок опіку-кислотою, при опіках лугами — слабким (12 %-м) розчином оцтової або соляної кислоти. Після цього звернутись до лікаря.

Під час перерви на обід слід помити руки і витерти їх особистим рушником або висушити електросушкою.

Приймати їжу треба в спеціально відведених для цього місцях, дотримуватися режиму праці і відпочинку.

Особиста гігієна та гігієна праці учнів

У шкільних навчальних майстернях для успішного навчання учнів мають бути створені всі необхідні гігієнічні умови праці, які забезпечили б правильний розвиток організму і вдосконалення фізичних та психічних якостей.

В умовах шкільних навчальних майстерень до особистої гігієни учнів, зокрема для утримання одягу і взуття, а також робочого місця в зразковій чистоті, висуваються особливі вимоги, а саме:

 для роботи в майстернях учень повинен мати свій особистий робочий одяг, добре припасований за зростом та розмірами тіла;

 взуття учнів повинно бути вільним, бо тісне взуття не тільки стомлює, а й спричиняє захворювання ніг;

 у зв'язку з тим, що в навчальних майстернях під час роботи дуже забруднюються руки, необхідно привчити учнів з перших днів занять у май стернях мити руки.

Одяг завжди повинен бути зручним. Частини одягу, що надто щільно прилягають до тіла (туго стягнутий пасок тощо), порушують правильну роботу органів дихання, кровообігу, утруднюють рухи при виконанні роботи, завдають шкоди здоров'ю.

Дуже шкідливо носити забруднений одяг, треба своєчасно прати, провітрювати і просушувати його.

Для занять у навчальних майстернях учні повинні мати робочі халати або комбінезони та робочі берети.

Зберігати одяг найкраще в спеціальних гардеробних приміщеннях і шафах.

Санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання та інструменту

1. Основні гігієнічні вимоги до обладнання майстерень полягають у забезпеченні відповідностей висоти обладнання і зросту учнів, у правильному доборі конструктивних форм, співвідношенні розмірів при розстановці обладнання щодо джерел природного освітлення.

2.Робочі столи, стільці, верстати і верстаки повинні бути такими, щоб учень, виконуючи роботу, міг правильно і зручно розмістити свій корпус, не горбитися, не скривлюватися, не підтягуватися.

3.Обладнання не повинно мати гострих кутів і виступаючих частин.

4. Розміщувати навчальне обладнання необхідно: у майстерні з обробки металу — так, щоб світло падало зліва, зверху або спереду, у майстернях з обробки дерева — справа, спереду або зверху.

Виробничі майстерні повинні бути розраховані на 13—15 робочих місць, обладнаних верстатами. У столярних майстернях повинні бути передбачені верстати заввишки 75,5; 78,0 і 80,5 см; а для обробки металу — верстати заввишки 95 і 87 см від підлоги до губок лещат.

Для учня зростом до 127 см висота столярного верстата — 65,5 см, до 133 см — 70,5 см, до 141 см — 77,5 см. Діапазон регулювання висоти становить 12—13 см. При необхідності встановлюють під ноги дерев'яні підставки. Висота слюсарних верстатів до рівня губок лещат відповідно до цих трьох груп повинна бути 75—80,5 см з таким самим діапазоном коливань по висоті.

Нормальна висота робочого місця є така, коли лікоть учня, зігнутий під кутом 90°, буде на рівні лубок лещат. Верстати, механізми, пристосування та інструменти повинні бути справними, на робочому місці повинна бути захисна сітка.

Одна з найважливіших гігієнічних вимог до інструменту полягає в тому, щоб вони відповідали віковим особливостям учнів. Звичайні інструменти непридатні для навчання учнів. Застосування їх для навчання призводить до швидкої втомлюваності учнів, негативно впливає на їх поставу і шкідливо відбивається на здоров'ї.

Санітарно-гігієнічні вимоги до робочого місця

Робоче місце організовано добре, якщо при найменшій затраті сил і часу досягається його висока продуктивність, і безпека. Робоче місце організовують так, щоб запобігти будь-яким нещасним випадкам, забезпечити найкращі умови для праці і виховання культури праці.

При організації робочого місця керуються наступним:

 на ньому має бути тільки те, що потрібно для виконання завдання;

— інструмент, заготовки та документацію розкладають на відстані витягнутої руки; при цьому речі, які потрібні частіше, кладуть ближче, інструменти, які беруть лівою рукою, — з лівого боку, а ті, що беруть правою рукою, — з правого боку;

 учень повинен тримати робоче місце в чистоті і порядку, старанно прибирати його після закінчення уроків і здавати черговому або вчителю.


Наочні посібники та обладнання кабінету трудового навчання

Майстерні оснащуються посібниками і обладнанням згідно з “Типовими переліками навчально-наочних посібників і навчального обладнання для загальноосвітніх шкіл”. Потрібний для занять роздатковий і дидактичний матеріал, документацію підготовляє вчитель обслуговуючої праці. Він відповідає за охорону праці і здоров’я учнів, за виконання ними правил безпеки.

Повинні бути вітрина для виставки кращих робіт. Виріб повинен мати етикетку. На якій зазначено назву виробу, прізвище, клас.

Все обладнання в кабінеті залежно від призначення можна поділити на такі групи:

 1.  Демонстраційне обладнання (зразки готових виробів, повузлової і поопераційної обробки, інструкційні картки, муляжі кулінарних виробів, моделі, вузли машин та побутової техніки) використовується як для показу при поясненні нового матеріалу, так і для індивідуальної самостійної роботи.
 2.  Обладнання для проведення фронтальних лабораторних робіт (посуд, інструменти, приладдя, зразки волокон, тканин, круп, електрообладнання і т.д.)
 3.  Інструменти і пристрої для практичних робіт з усіх розділів програм.
 4.  Технічні засоби навчання.
 5.  Друковані посібники (плакати, таблиці).

Друковані посібники необхідно вивішувати тільки ті, які потрібно для заняття, а ті, що не використовуються, слід зберігати у шафах. Тривалий час демонструються плакати і таблиці попереджувального змісту. В кабінеті повинна бути невелика бібліотечка, необхідна вчителеві до підготовки до занять, а учителям ― для самостійної роботи.

Документація кабінету: навчальні програми, календарні плани, затверджені дирекцією школи, правила з техніки безпеки, план роботи кабінету, затверджений дирекцією школи, план роботи гуртків, які працюють на базі кабінету. Технічна документація (креслення, викройки, технологічні картки, роздатковий матеріал, таблиці). Журнал проведення інструктажу з техніки безпеки. Інвентарна книга обліку обладнання, інструментів, матеріалів. Акти-дозвіл на заняття в кабінеті (щорічно). Акт про випробування ізоляції на заземлення (за встановленою формою). Паспорти машин, електрообладнання, побутових приладів. Акти на списання з балансу школи обладнанн, господарчого інвентаря та іншого майна, що прийшов у непридатність та витрачених матеріалів.

Висновок: Ознайомились з основними вимогами до обладнання шкільних майстерень з трудового навчання та організацією робочих місць.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43911. Разработка направлений совершенствования кадровой политики ТПДН «Холмогорнефть» ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» 677.5 KB
  Анализ основных показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия Анализ эффективности использования персонала предприятия Теоретические основы совершенствования кадровой политики предприятия Целевые установки совершенствования кадровой политики предприятия
43912. Свидетельство о вере и Церкви росписей собора святого равноапостольного князя Владимира в Киеве 2.73 MB
  Сразу же отметим, что духовность, духовную жизнь, духовное состояние следует понимать только как жизнь, водимую Духом Святым, как степень подчинения всего Духу Святому или же уклонения от Его воли. То есть духовность обязательно связана с Церковью, водимой Духом Святым, основанной Господом Иисусом Христом.
43913. Разработка автоматизированной системы автоматизации учета контроля прохождения изделия по этапам технологического процесса, для ОАО «НИИ Машиностроения» 24.52 MB
  Для современных предприятий внедрение информационной системы является серьезным шагом к решению таких ключевых бизнес задач как: снижение общих затрат предприятия повышение скорости товарооборота сокращение излишков товарных запасов до минимума увеличение и усложнение ассортимента продукции улучшение качества продукции выполнение заказов в срок повышение общего качества обслуживания заказчиков и т. Целью дипломного проекта является разработка автоматизированной системы автоматизации учета контроля прохождения изделия по этапам...
43914. Проектирование здания пожарно-спасательной станции АПСО, ГИМС в пос. Соловецкий 5.66 MB
  Анализ современной практики градостроительства дает возможность сделать заключение что работы по ремонту и реконструкции жилых и общественных зданий носят постоянный и закономерный характер. После завершения работ по реконструкции и строительству пристройки здания все элементы благоустройства примыкающей территории нарушенные в процессе производства строительно-монтажных работ должны быть восстановлены в прежнем виде. В результате этих испытаний после статической обработки получены расчетные характеристики грунтов каждого слоя таблица 1....
43915. Разработка рецептуры заварных изделий 6.29 MB
  В последние годы увеличился выпуск полуфабрикатов для приготовления кондитерских изделий: дрожжевого песочного слоеного теста крема помады и др. Заварные изделия Изделия из заварного теста эклеры трубочки шу профитроли любят все и взрослые и дети. Многие производители кондитерской продукции стремятся включить заварные изделия в свой ассортимент однако приготовление заварного теста отнюдь не простая задача. Тесто Для приготовления заварного теста используйте готовую смесь Теграл Клара Супер.
43916. Изучение технологического процесса ремонта электродвигателя-преобразователя НБ – 436 в объёме ТР-3 1.04 MB
  Расчет эксплуатируемого парка локомотивов. Расчет программы технических обслуживаний и ремонтов поездных локомотивов Расчет фронта ремонта локомотивов Определение процента неисправных локомотивов.
43917. Гидравлика. Жидкие среды 1.71 MB
  Гидравлическая классификация основана на разности в скоростях падения частиц (зерен) материала неодинаковой величины и плотности, находящихся во взвешенном состоянии в водной среде. Частицы классифицируются в основном в условиях их стесненного падения, при этом одновременно
43918. Методика організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни «Деталі машин» (на прикладі Української інженерно-педагогічної академії) 1.9 MB
  Вища освіта України завжди була дуже високої якості. Такою вона залишається і сьогодні. Випускники ВНЗ України, особливо фізико-математичного, медичного, авіаційного, морського, інженерно-технічного і хіміко-технологічного профілів, працюють і мають авторитет практично у всіх країнах світу.
43919. Модернизация учебной лабораторной установки для лаборатории гидравлики и теплотехники кафедры 34, МГИУ 3.17 MB
  По мере прикрытия дросселя общий уровень давления в вихревой трубе повышается, и расход холодного потока через отверстие диафрагмы увеличивается при соответствующем уменьшении расхода горячего потока. При этом температуры холодного и горячего потоков также изменяются.