80288

Позабюджетна діяльність органів та підрозділів цивільного захисту

Лекция

Экономическая теория и математическое моделирование

При укладанні договорів із субєктом обслуговування за узгодженням сторін обумовлюються особливості взаємодії обєкта з державною аварійно-рятувальною службою з питань надання необхідної інформації, доступу особового складу державної аварійно-рятувальної служби

Украинкский

2015-02-16

127.5 KB

2 чел.

Предмет:  “Економіка пожежної безпеки”

Тема №   2.3. Позабюджетна діяльність органів та підрозділів цивільного захисту.   

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 1.   Обслуговування об’єктів на договірних засадах.
 2.  Платні послуги:
  •  Надання платних послуг.
  •  Надання додаткових платних послуг.
 3.  Проведення експертизи.
 4.  Педагогічна та наукова діяльність.


ЛІТЕРАТУРА:

 1.  Закон України „Про правові засади цивільного захисту” (24.06.2004);
 2.  Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” (28.12.1994);
 3.  Закон України Про аварійно-рятувальні служби (14.12.99);
 4.  Бюджетний Кодекс України.
 5.  Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Затверджене Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 283/2004;
 6.  Постанова КМУ № 1058 від 17 серпня 2001 р. Про затвердження Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби;
 7.  Постанова КМУ від 17 травня 2002 р. № 644 Про затвердження переліку додаткових платних послуг, які надаються аварійно-рятувальними службами.
 8.  Постанова КМУ від 11 квітня 2002 р. N 483 Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи.
 9.  Постанова КМУ від 15 травня 2000 р. N 798 Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони  Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
 10.  Постанова КМУ від 4 серпня 2000 р. № 1214 Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які  підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами;
 11.  Постанова КМУ від 31 травня 2006 р. № 774 Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи;
 12.   Наказ МНС України № N 440 від 17.11.2003 Про Порядок обслуговування об'єктів та окремих територій Державними аварійно-рятувальними службами.
 13.   Наказ МНС України № 444 від 13.07.2006 Про затвердження Методики розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду  оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи;
 14.   Куценко М.А., Вітько М.М., Корабльов М.М., Архіпець М.М., Алексєєва О.С. Економіка цивільного захисту. – Черкаси, 2006. – 139 с.
 15.   Осадець С.С. Страхування. – К.: КНЕУ, 1998. – 518 с.

 І. ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА ДОГОВІРНИХ ЗАСАДАХ.

Згідно Постанови КМУ від 4 серпня 2000 р. № 1214 Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які  підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами затверджено перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами.

При  укладанні договорів із суб'єктом обслуговування за узгодженням  сторін  обумовлюються особливості взаємодії об'єкта з державною аварійно-рятувальною службою з питань надання необхідної інформації,  доступу  особового складу державної аварійно-рятувальної  служби  на  об'єкт  при  виконанні  заходів, спрямованих на запобігання та профілактику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів, аварійно-рятувальних робіт та наданні додаткових послуг, а також умови використання засобів зв'язку, транспорту та  інших матеріально-технічних ресурсів  об'єкта  для  виконання державною аварійно-рятувальною службою робіт за належністю.

При виконанні робіт з посилення (забезпечення) протиаварійного захисту, крім відшкодування трудових і матеріальних затрат, можуть плануватися  накладні  витрати,  які включають:

 •  заробітну плату  непрямих  виконавців, адміністративно-управлінського персоналу;
 •  нарахування в  установленому  порядку  на   заробітну   плату непрямих виконавців і адміністративно-управлінського персоналу;
 •  транспортні витрати;
 •  утримання будівель, приміщень та споруд;
 •  знос малоцінних та швидкозношуваних предметів;
 •  інші витрати   (канцелярські,   друкарські,  послуги  зв'язку тощо).

Граничний розмір  накладних  витрат  для  кожного  підрозділу державної аварійно-рятувальної служби визначається щорічно органом управління  аварійно-рятувальною  службою  на  підставі  фактичних витрат минулого року і встановлюється у відсотковому відношенні до фонду заробітної плати прямих виконавців.

Компенсація вартості аварійно-рятувальних та інших робіт здійснюється  на  підставі документів, що підтверджують строки та умови  виконання робіт та  фактичні матеріальні витрати із застосування спеціального  оснащення та устаткування.

Компенсацію здійснює об'єкт – сторона договору аварійно-рятувального обслуговування, на якому проводились аварійно-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи, чи центральний  або  місцевий  орган  виконавчої  влади,  що  залучив державну аварійно-рятувальну службу до проведення аварійно-рятувальних робіт.

Кошти, отримані за  виконані  аварійно-рятувальні та інші роботи, використовуються відповідно до законодавства.

ІІ. НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ.

Установити, що послуги, пов'язані із здійсненням контролю за виконанням правил пожежної  безпеки,  запобіганням  пожежам  і нещасним  випадкам  на них, гасінням пожеж,  рятуванням людей та наданням допомоги  в  ліквідації  наслідків  аварій,  катастроф  і стихійного  лиха,  надаються  на  безоплатній  основі.

Згідно Постанова КМУ від 15 травня 2000 р. N 798 Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони  Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затверджений  перелік  платних  послуг, що можуть надаватися підрозділами  Державної  пожежної  охорони  Міністерства  з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (додається). Установлено, що зазначені у переліку платні послуги можуть надаватися  виключно  на добровільних засадах за письмовим зверненням  зацікавлених  юридичних  та  фізичних осіб.

Перелік платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної  пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних  ситуацій  та  у справах   захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ.

На фінансове забезпечення діяльності органів та підрозділів служби цивільного захисту держава виділяє значні кошти, але їх не вистачає для належного фінансового забезпечення. Тому з метою покращення цієї ситуації органам та підрозділів служби цивільного захисту Постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. N 644 надано право самим заробляти гроші. Надання платних правових і господарських послуг (за спеціальним переліком), консультації, сприяють додатковому фінансовому забезпеченню.

Перелік додаткових платних послуг, які надаються аварійно-рятувальними службами

1. Виконання позапланових депресійних і газових зйомок підземних виробок.

2. Розрахунок показників та аналіз стану провітрювання гірничих виробок у нормальному і аварійному (передбаченому планами ліквідації аварій) режимі,  видача рекомендацій щодо вдосконалення системи і режимів провітрювання.

3. Практичне випробування вентиляційних режимів, систем аварійного оповіщення, пожежного водопостачання підземних виробок.

4. Очищення   вентиляційних  каналів  вентиляторів  головного провітрювання підземних об'єктів від пилових відкладень.

5. Відбір і аналіз позапланових проб повітря, води, пилу тощо у підземних виробках, контроль радіаційного стану виробок.

6. Забезпечення протипожежного захисту об'єктів, у тому числі підземних, під час проведення вогневих робіт.

7. Обробка горючих елементів кріплення підземних виробок, ціликів, відбитого вугілля та інших  легкозаймистих матеріалів антипірогенами і спеціальними сумішами.

8. Просочення антисептиками, обробка антипірогенами лісоматеріалів, дерев'яних конструкцій.

9. Охолодження, ізолювання осередків самонагрівання вугілля.

10. Спорудження ізоляційних, вентиляційних, вибухостійких та інших перемичок у гірничих виробках, у порожнинах, утворених після викидів породи.

11. Закріплення (перезакріплення) гірничих виробок та заповнення порожнин негорючими матеріалами.

12. Обслуговування масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах.

13. Розкриття  раніше  ізольованих гірничих дільниць, у тому числі з погашеною пожежею.

14. Демонтаж  устаткування  та  обладнання  у  відпрацьованих гірничих виробках та їх погашення з вилученням кріплення.

15. Проведення  контролю  теплових режимів відвалів породи та териконів.

16. Перевірка технічного стану засобів саморятування. 

17. Практичне навчання правил користування саморятівниками  і засобами первинного пожежогасіння у димних камерах.

18. Конструювання, виготовлення, монтаж і налагодження пристроїв, деталей та  устаткування, необхідних для посилення протиаварійного захисту об'єктів.

19. Конструювання та виготовлення нестандартного і спеціального обладнання,  що використовується під  час  ліквідації надзвичайних ситуацій та проведення аварійно-рятувальних робіт.

20. Конструювання, виготовлення, монтаж і  налагодження устаткування  для  безпечного обслуговування та експлуатації нафтових, газових і геологорозвідувальних свердловин.

21. Навчання працівників бурових бригад безпечного монтжу протиаварійного устаткування на діючих свердловинах.

22. Виконання  газонебезпечних  робіт  у  закритих  ємкостях, колекторах  та  резервуарах,  їх очищення,  фарбування та технічне обслуговування.

23. Проведення аналізу води, повітря, грунту на забрудненість хімічними речовинами, якщо це не пов'язано з виконанням аварійно-рятувальних робіт.

24. Здійснення радіаційного контролю за територіями, приміщеннями, будівельними матеріалами, металевими конструкціями, транспортними  засобами,  якщо  це  не  пов'язано з виконанням аварійно-рятувальних робіт.

25. Збирання, нейтралізація та транспортування шкідливих речовин до спеціальних полігонів.

26. Проведення робіт із  затарювання у  спеціальні  ємності (контейнери) та перевезення до місць захоронення шкідливих хімічних речовин, отрутохімікатів і шкідливих відходів.

27. Випробування, тарування, ремонт, зарядка відповідних технічних  засобів  згідно з отриманими дозволами (ліцензіями), аналіз якості хімічних поглинаючих речовин і стисненого кисню.

28. Перевірка ступеня  горючості  конвеєрних  стрічок,  інших матеріалів, призначених для застосування у шахтах, нав'язування та випробування пожежних рукавів.

29. Ремонт, технічне обслуговування, випробування оснащення комунальних, об'єктових аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій.

30. Навчання населення правил  поведінки та надання  першої допомоги потерпілим у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

31. Буксирування суден.

32. Обстеження і профілактичний ремонт гідротехнічних споруд. Обстеження та очищення водних об'єктів.

33. Буріння та облаштування артезіанських свердловин. 

34. Виконання верхолазних робіт та робіт із промислового альпінізму, підняття та опускання рекламних, інформаційних щитів.

35. Первинне проходження нових туристичних маршрутів, розроблення їх технічних описів із визначенням заходів безпеки  та облаштування.

36. Технічне обслуговування, ремонт і випробування туристичного оснащення, спорядження.

37. Виконання проектних робіт з розроблення та впровадження систем зв'язку, сигналізації, автоматизації аварійно-рятувальних служб та об'єктів, що обслуговуються.

38. Забезпечення протиаварійного захисту об'єктів та територій під час проведення зливно-наливних операцій з нафтопродуктами, перекачування хімічних речовин, газів та газових сумішей, аварійно-рятувальне обслуговування перевезення небезпечних речовин.

39. Розчищення  зливоводів,  каналізаційних   колекторів та мереж, очищення та підняття з колодязів предметів, тварин тощо.

40. Ремонт  та технічне обслуговування пожежних водоймищ,  їх наповнення, відкачування.

41. Відкачування води із затоплених об'єктів.

42. Проведення спеціальних вибухових робіт.

43. Розбирання аварійних будівель, споруд.

44. Зведення споруд захисного призначення.

45. Зрізування дерев у небезпечних місцях.

46. Очищення від льоду і снігу дахів будівель, споруд.

47. Відкривання квартир на замовлення громадян, зняття грат на  вікнах і балконах із  застосуванням  спеціальної техніки та оснащення.

Зазначені в переліку платні послуги, надаються виключно на добровільних засадах за  зверненнями заінтересованих юридичних та фізичних осіб.

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ЦІН, УМОВИ НАДАННЯ ТА СПРАВЛЯННЯ ПЛАТИ ЗА ЦІ ПОСЛУГИ.

Порядок утворення цін на додаткові платні послуги, які надаються аварійно-рятувальними службами, умов їх надання та справляння плати за ці послуги затверджено Наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у  справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства фінансів, Міністерства економіки та  з питань європейської  інтеграції  16.07.2002 N 176/547/211.

1. Порядок утворення цін

1.1. Ціни на  додаткові  платні послуги, які надаються державними та комунальними аварійно-рятувальними службами, установлюються відповідно до цього Порядку згідно з разовими калькуляціями, узгодженими із замовниками, виходячи із собівартості цих послуг, визначеної відповідно до Закону  України "Про оподаткування прибутку підприємств".

1.2. Формування цін на додаткові платні послуги є розрахунком валових витрат, пов'язаних з їх наданням.

Валові витрати на надання додаткових платних послуг визначаються відповідно до Закону України від 28  грудня  1994  р. N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" та  складаються  з  таких  показників:

 •  витрати на оплату праці  відповідно  до  умов оплати праці, установлених згідно  з  чинними  нормативно-правовими  актами  для особового складу аварійно-рятувальної служби;
 •  внески на  державне  пенсійне і соціальне страхування та інші обов'язкові  платежі і податки, передбачені  законодавчими та нормативно-правовими актами;
 •  витрати, пов'язані з організацією надання додаткових платних послуг (вартість матеріалів, амортизація основних фондів, оренда виробничих приміщень, вартість комунальних платежів тощо).

2. Умови надання додаткових платних послуг

2.1. Додаткові платні послуги надаються виключно за письмовими зверненнями юридичних осіб або за письмовою заявою фізичних осіб.

Керівник (командир) аварійно-рятувальної служби після отримання письмового звернення (заяви) приймає рішення про надання (відмову від надання) замовленої послуги з урахуванням завантаження особового складу основною діяльністю.

При позитивному  рішенні  щодо  надання  послуги  укладається договір  з  юридичною або фізичною особою,  визначається термін її надання та складається калькуляція вартості послуги.

2.2. При наданні додаткових  платних  послуг в  умовах,  які знижують   продуктивність праці  або  є  шкідливими, важкими  чи небезпечними  для   здоров'я, за погодженням із замовником застосовуються коефіцієнти збільшення вартості згідно з додатком.

2.3. Відповідальність за виконання встановленого порядку надання додаткових платних послуг та  їх якість  покладається  на керівників аварійно-рятувальних служб, які надають ці послуги.

2.4. Відмову від виконання вже замовленої послуги замовник подає аварійно-рятувальній службі виключно письмово.

3. Порядок справляння плати

3.1. Умови оплати наданої послуги визначаються договором.

3.2. Кошти,  одержані за надання додаткових платних послуг за переліком,  затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р.  за N 644, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства і спрямовуються на покриття витрат,  пов'язаних з їх  організацією та наданням.

3.3. Контроль за використанням коштів,  отриманих за  надання додаткових платних послуг, і організація звітності здійснюються в порядку,  передбаченому Інструкцією  про  порядок  використання  і обліку  позабюджетних коштів бюджетних  установ та звітності про них, затвердженою наказом Головного   управління Державного казначейства Міністерства  фінансів  України  від  11.08.98  №  63 і  зареєстрованою  в  Міністерстві  юстиції України 11.09.98. за N 561/3001.

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

1. Проведення експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Згідно Постанова КМУ № 1058 від 17 серпня 2001 р. Про затвердження Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби До обов'язків державної аварійно-рятувальної служби належать участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об'єктів  і  територій  на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Закон України Про правові засади цивільного захисту Стаття 38. Державна експертиза у сфері цивільного захисту

Державна експертиза проектів і  рішень  стосовно  техногенної безпеки об'єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити  надзвичайні  ситуації техногенного та   природного характеру  і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків, організовується урядовим органом державного нагляду у сфері  цивільного захисту і  проводиться  відповідно до закону в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно Постанови КМУ від 15 травня 2000 р. N 798 Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони  Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в Переліку зазначені послуги такого змісту:

 •  Проведення експертизи причин виникнення пожежі.
 •  Експертиза  стану  пожежної  безпеки  об'єктів,  будівель, споруд, приладів, обладнання та продукції.

КОШТИ, ОТРИМАНІ ВІД СПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 483 „Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи" Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій за погодженням з Міністерством фінансів України визначає такий порядок внесення і використання коштів за роботи, пов'язані з проведенням державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва у складі комплексної державної експертизи.

Кошти за проведення державної експертизи перераховуються на рахунки Управління забезпечення апарату (далі - УЗА) МНС України, головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи управління МНС України) шляхом попередньої оплати згідно з законодавством.

Кошти, отримані від сплати за послуги державної експертизи, розподіляються та використовуються в такому порядку:

 •  При проведенні державної експертизи Держпожбезпеки та УЗА МНС кошти перераховуються на рахунок Управління забезпечення апарату МНС України і використовуються в такому порядку:
 •  50 відсотків спрямовуються на утримання та зміцнення матеріально-технічної бази Держпожбезпеки МНС;
 •  50 відсотків спрямовуються на утримання та зміцнення матеріально-технічної бази УЗА МНС.
 •  При проведенні державної експертизи територіальними органами управління МНС України кошти перераховуються на рахунки цих органів, залишаються в їх розпорядженні, направляються на утримання структурних і підпорядкованих  підрозділів та використовуються згідно із законодавством (придбання спеціальної пожежної техніки і обладнання, автотранспорту, засобів зв’язку, обчислювальної техніки, будівництво пожежних депо, оформлення пожежно-технічних виставок, придбання спеціальної літератури, оренду приміщень, виконання ремонтних робіт та на оплату послуг сторонніх організацій і спеціалістів, залучених до проведення експертизи проектів).

Порядок погоджено з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерством фінансів України та Державним комітетом України з будівництва та архітектури.

Використання цих коштів здійснюється на підставі і в межах кошторису, що складається ними в порядку і за формою, встановленою для позабюджетних коштів бюджетних установ. Витрачати зазначені кошти на цілі не передбачені кошторисом не дозволяється.

Облік коштів, одержаних за проведення експертиз, та їх витрат ведеться окремо від затрат передбачених основним кошторисом, у встановленому законодавством порядку.

ІV. ПЕДАГОГІЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

крім посад, пов'язаних з педагогічною  та  науковою  діяльністю,  осіб у порядку службового сумісництва.

Згідно Наказу Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну України № 43 від 28.06.93 „Про затвердження положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”, керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів установ і організацій та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом, за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності.

Згідно Постанови КМУ від 15 травня 2000 р. N 798 Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони  Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в Переліку зазначені послуги такого змісту:

 •  Проведення на договірній основі занять із спеціалістами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з правил пожежної безпеки.
 •  Проведення   лекцій,  занять,  семінарів  на  протипожежну тематику.

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ І В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

Органи та підрозділи служби цивільного захисту можуть надавати платні послуги і в інших сферах, зокрема в освітній діяльності. Постанова Кабінету Міністрів від 20 січня 1997 р. оголошує перелік послуг, які можуть наддаватися державними навчальними закладами, серед яких навчальні заклади системи МНС України можуть використовувати:

- навчання іноземних і вітчизняних студентів у вищих навчальних закладах понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому (на умовах контракту з фізичними та юридичними особами згідно з міждержавними договорами);

- здобуття другої вищої освіти, другої кваліфікації молодшого спеціаліста, крім випадків, передбачених законодавством;

- післядипломна освіта понад державне замовлення;

- навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів;

- переведення з одного до іншого вищого навчального закладу та поновлення навчання студентів, за винятком осіб, які перебували в академічній відпустці та переводяться або поновлюються з об'єктивних причин;

- повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів;

- ліквідація студентами академічної заборгованості у разі їх переведення та поновлення, яка виникла внаслідок розбіжностей у навчальних планах;

- підготовка і перепідготовка робітників і спеціалістів за замовленнями служби зайнятості населення;

- підготовка аспірантів і докторантів понад державне замовлення;

- прийом кандидатських іспитів;

- навчання іноземних громадян в аспірантурі, докторантурі, їх стажування, крім іноземних громадян, які постійно проживають на території України;

- підготовка до захисту та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, друкування дисертації, друкування і розсилання авторефератів, стенографування захисту тощо (крім оплати часу засідання членам спеціалізованої вченої ради);

- плата за наукові консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;

- до вузівська підготовка;

- лекторії (з питань науки і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань тощо);

- платні курси водіїв, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп'ютерної підготовки, гри на музичних інструментах та машинопису, крою та шиття, оздоблення приміщень, агротехніки, зоотехніки тощо;

- різні форми позаурочної зайнятості учнівської молоді понад обсяги, встановлені навчальними планами у дошкільних та інтернатних закладах;

- консультації для різних категорій населення (учнівської молоді понад державний компонент за графіком навчально-виховного процесу; аспірантів, докторантів; підприємств і організацій різних форм власності, приватних осіб з питань економіки, технологій, права, організації виробництва тощо);

- видача документів про освіту, студентських квитків, залікових книжок, читацьких квитків, довідок-додатків до дипломів з визначенням годин вивчених предметів.


Умови  надання  додаткових  платних послуг  аварійно-рятувальними службами.

з/п

Умови надання додаткових платних послуг

Коефіцієнт

Збільшення вартості

1.

Температура навколишнього середовища на робочому     місці  від -20 град. С до - 40 град. C або більше + 40 град. C, виконання робіт у темні години доби (темних місцях)  або на висоті більше 10 метрів                                  

До 2,0

2.

Надання    послуг   зі строком виконання "терміново"                             

До 1,8

3.

Надання   послуг    в особливо  важких і шкідливих умовах праці або у  середовищі не придатному для дихання               

До 1,7

4.

Надання   послуг при складних метеорологічних   умовах     або у важкодоступних місцях                                  

До 1,5

5.

Надання послуг із застосуванням ручних вібромеханізмів або в умовах заводнення

До 1,4

Примітка. При складанні  калькуляції на додаткову платну послугу застосовується не більше одного коефіцієнта.

3. ПЛАТНІ ПОСЛУГИ І В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

Органи та підрозділи служби цивільного захисту можуть надавати платні послуги і в інших сферах, зокрема в освітній діяльності. Постанова Кабінету Міністрів від 20 січня 1997 р. оголошує перелік послуг, які можуть наддаватися державними навчальними закладами, серед яких навчальні заклади системи МНС України можуть використовувати:

- навчання іноземних і вітчизняних студентів у вищих навчальних закладах понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому (на умовах контракту з фізичними та юридичними особами згідно з міждержавними договорами);

- здобуття другої вищої освіти, другої кваліфікації молодшого спеціаліста, крім випадків, передбачених законодавством;

- післядипломна освіта понад державне замовлення;

- навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів;

- переведення з одного до іншого вищого навчального закладу та поновлення навчання студентів, за винятком осіб, які перебували в академічній відпустці та переводяться або поновлюються з об'єктивних причин;

- повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів;

- ліквідація студентами академічної заборгованості у разі їх переведення та поновлення, яка виникла внаслідок розбіжностей у навчальних планах;

- підготовка і перепідготовка робітників і спеціалістів за замовленнями служби зайнятості населення;

- підготовка аспірантів і докторантів понад державне замовлення;

- прийом кандидатських іспитів;

- навчання іноземних громадян в аспірантурі, докторантурі, їх стажування, крім іноземних громадян, які постійно проживають на території України;

- підготовка до захисту та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, друкування дисертації, друкування і розсилання авторефератів, стенографування захисту тощо (крім оплати часу засідання членам спеціалізованої вченої ради);

- плата за наукові консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;

- до вузівська підготовка;

- лекторії (з питань науки і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань тощо);

- платні курси водіїв, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп'ютерної підготовки, гри на музичних інструментах та машинопису, крою та шиття, оздоблення приміщень, агротехніки, зоотехніки тощо;

- різні форми позаурочної зайнятості учнівської молоді понад обсяги, встановлені навчальними планами у дошкільних та інтернатних закладах;

- консультації для різних категорій населення (учнівської молоді понад державний компонент за графіком навчально-виховного процесу; аспірантів, докторантів; підприємств і організацій різних форм власності, приватних осіб з питань економіки, технологій, права, організації виробництва тощо);

- видача документів про освіту, студентських квитків, залікових книжок, читацьких квитків, довідок-додатків до дипломів з визначенням годин вивчених предметів.

4. КОШТИ, ОТРИМАНІ ВІД СПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 483 „Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи" Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій за погодженням з Міністерством фінансів України визначає такий порядок внесення і використання коштів за роботи, пов'язані з проведенням державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва у складі комплексної державної експертизи.

Кошти за проведення державної експертизи перераховуються на рахунки Управління забезпечення апарату (далі - УЗА) МНС України, головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи управління МНС України) шляхом попередньої оплати згідно з законодавством.

Кошти, отримані від сплати за послуги державної експертизи, розподіляються та використовуються в такому порядку:

 •  При проведенні державної експертизи Держпожбезпеки та УЗА МНС кошти перераховуються на рахунок Управління забезпечення апарату МНС України і використовуються в такому порядку:
 •  50 відсотків спрямовуються на утримання та зміцнення матеріально-технічної бази Держпожбезпеки МНС;
 •  50 відсотків спрямовуються на утримання та зміцнення матеріально-технічної бази УЗА МНС.
 •  При проведенні державної експертизи територіальними органами управління МНС України кошти перераховуються на рахунки цих органів, залишаються в їх розпорядженні, направляються на утримання структурних і підпорядкованих  підрозділів та використовуються згідно із законодавством (придбання спеціальної пожежної техніки і обладнання, автотранспорту, засобів зв’язку, обчислювальної техніки, будівництво пожежних депо, оформлення пожежно-технічних виставок, придбання спеціальної літератури, оренду приміщень, виконання ремонтних робіт та на оплату послуг сторонніх організацій і спеціалістів, залучених до проведення експертизи проектів).

Порядок погоджено з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерством фінансів України та Державним комітетом України з будівництва та архітектури.

Використання цих коштів здійснюється на підставі і в межах кошторису, що складається ними в порядку і за формою, встановленою для позабюджетних коштів бюджетних установ. Витрачати зазначені кошти на цілі не передбачені кошторисом не дозволяється.

Облік коштів, одержаних за проведення експертиз, та їх витрат ведеться окремо від затрат передбачених основним кошторисом, у встановленому законодавством порядку.

Викладач кафедри У та Е

ст. лейтенант вн.сл.       О. Зіновська


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7588. Генезис і еволюція фінансів. 143 KB
  Тема: Генезис і еволюція фінансів. План: Зародження фінансових відносин у стародавньому світі. Фінанси феодальної держави. Фінанси феодального міста та їх вплив на формування і розвиток державних фінансів. Роль державних фіна...
7589. Фінансова політика і фінансове право 47.5 KB
  Тема 4 Фінансова політика і фінансове право План Фінансова політика, її сутність, види і значення Фінансова політика суб’єктів господарювання фінансова політика домогосподарств фінансова політика у сфері міжнародних фінансів...
7590. Податки. Податкова система України 153.5 KB
  Тема 5. Податки. Податкова система України Економічна сутність податків: визначення поняття, характеристика функцій Характеристика елементів оподаткування Податкове законодавство України. Принципи оподаткування Загальнодержа...
7591. Бюджет. Бюджетна система 61 KB
  ТЕМА 6. Бюджет. Бюджетна система Питання до лекції Економічна сутність та призначення бюджету, його функції. Склад доходів і видатків бюджету. Бюджетна система України та принципи її побудови. Бюджетний процес: сутність, хар...
7592. Семіотичний характер логіки. 39.5 KB
  Семіотичний характер логіки. Всю множину мов можна поділити на дві підмножини: природні і штучні мови. Природні мови виникають стихійно, в умовах практичної взаємодії між людьми. Вони використовуються насамперед з комунікативною метою як ефективний ...
7593. Логічний аналіз імен 43 KB
  Взагалі всі ознаки в логіці підрозділяються на відмінні і суттєві. Відмінна ознака відрізняє певні предмети від усіх інших. Суттєві ознаки виражають якісну специфіку предмета, його сутність. Кожна суттєва ознака є відмінною але не навпаки. У змісті імені фіксується лише суттєві ознаки.
7594. Операції з іменами 45 KB
  Поділ - це здійснення переходу від одного родового імені до множини родових імен. Це процес виявлення можливий родових імен. Ім'я, обсяг якого підлягає поділу, називається подільним. Видові імена, які отримані в результаті поділу і в яких зафіксовані результати поділу називаються членами поділу. Ознака, за якою обсяг подільного імені поділяється на обсяги видових імен, називається основою поділу
7595. Класична логіка висловлювань 56.5 KB
  Класична логіка висловлювань. Характерні ознаки класичної логіки висловлювань (=пропозиційної логіки) такі: 1) В межах пропозиційної логіки розглядаються лише такі міркування, засновки і висновки яких складаються із дескриптивних висловлювань....
7596. Моделі даних. Загальні поняття 105.5 KB
  Моделі даних Загальні поняття. Термін база данихговорить про те, що йдеться про дані, тобто про інформацію, яка характеризує певний об’єкт, та, що ці дані є базовими, основними. З погляду користувача, який екс...