8029

Знакомство с пакетом MatLab

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Знакомство с пакетом MatLab Выполнить действия в Matlab и сравнить полученный результат с приведенным ответом. Задать мат...

Русский

2013-02-01

49.74 KB

24 чел.

Знакомство с пакетом MatLab

Выполнить действия в Matlab и сравнить полученный результат с

приведенным ответом.

>>(2.625-2/3*(2+5/14))/((3+1/12+4.375)/((198-19)/9))

ans =          2.81

%%2

Задать матрицу A с помощью операции конкатенации: а) вертикальной

(по строкам) и б) горизонтальной ( по столбцам);

>>A=[[2 9 3];[1 -2 1];[3 7 2]]

A =

         2.00          9.00          3.00

         1.00         -2.00          1.00

         3.00          7.00          2.00

>>A=[[2; 9; 3],[1; -2; 1],[3; 7; 2]]

A =

         2.00          1.00          3.00

         9.00         -2.00          7.00

         3.00          1.00          2.00

%%3

Умножая строки или столбцы матрицы A на число и складывая между собой,

добиться, чтобы в какой-либо строке или столбце преобразованной матрицы было

наибольшее число нулей.

>>A1=A(1,:),A2=A(2,:),A3=A(3,:)

A1 =          2.00          9.00          3.00

A2 =          1.00         -2.00          1.00

A3 =          3.00          7.00          2.00

A2=A1-2*A2

A2 =     0    13     1

A1=3*A1-2*A3

A1 =     0    13     5

>>Anew=[A1;A2;A3]

Anew =

    0    13     5

    0    13     1

    3    7       2

%%4

Сгенерировать массив B размером 3 ´ 3 co случайными элементами

равномерно распределенными на отрезке [0;1].Выполнить матричные действия

1) A + 10 6 B; 2) A 6B; 3) BT; 4) поэлементно умножить A на B; 5) расположить

элементы матрицы A по возрастанию (по столбцам); 6) определить максимальный и

минимальный элементы матрицы B;

>>B=rand(3)

B =

   0.9501    0.4860    0.4565

   0.2311    0.8913    0.0185

   0.6068    0.7621    0.8214

>>A+10*B  %% (1)

ans =

  11.5013   13.8598    7.5647

   3.3114    6.9130    1.1850

   9.0684   14.6210   10.2141

>>A*B %% (2)

ans =

   5.8010   11.2799    3.5437

   1.0947   -0.5345    1.2409

   5.6820    9.2212    3.1417

>>B' %%(3)

ans =

   0.9501    0.2311    0.6068

   0.4860    0.8913    0.7621

   0.4565    0.0185    0.8214

>>A.*B %%(4)

ans =

   1.9003    4.3738    1.3694

   0.2311   -1.7826    0.0185

   1.8205    5.3347    1.6428

>>sort(A) %%(5)

ans =

    1    -2     1

    2     7     2

    3     9     3

>>maxi=max(max(B)); mini=min(min(B)) %%(6)

maxi =

   0.9501

mini =

   0.0185

>>delta=det(B) %%(7)

delta =

   0.4289

%%5

Задать массив С, используя операцию индексации и одну из функций

ones(m,n) или zeros(m,n):

>>C=zeros(1,3), C(1,1)=1, C(1,2)=-2, C(1,3)=1

C =     0     0     0

C =     1     0     0

C =     1    -2     0

C =     1    -2     1

%%6

Выполнить операцию матричного деления C\C; C/C; A\B; A/B; B\A; B/A.

>>X=inv(A)*B

X =

  -0.0252    0.3369    0.2829

   0.0154   -0.1234    0.0456

   0.2872    0.3076   -0.1732

>>X=A\B

X =

  -0.0252    0.3369    0.2829

   0.0154   -0.1234    0.0456

   0.2872    0.3076   -0.1732

>>C\C

ans =

        0         0         0

  -0.5000    1.0000   -0.5000

        0         0         0

>>C/C

ans =    1.0000

>>B\A

ans =

   0.4457    8.8125    3.0473

   0.9558   -4.6608    0.3343

   2.4362    6.3357   -0.1266

>>B/A

ans =

  -0.1551    0.2444    0.3386

  -0.0543   -0.1355    0.1584

   0.1833    0.3342   -0.0313

%%7

Определить массив: a) D = sin(A) + B3/5 ,

б) F = log eA + e-A ; в) G = |A| + |B|

>>D=abs(sin(A)+B^(3/5))

D =

   1.8257    0.6711    0.4415

   0.9898    0.0118    0.8366

   0.5136    1.1201    1.7566

>>F=log(exp(A)+exp(-A))

F =

   2.0181    9.0000    3.0025

   1.1269    2.0181    1.1269

   3.0025    7.0000    2.0181

G=sqrt(abs(A)+abs(B))

G =

   1.7176    3.0799    1.8592

   1.1096    1.7004    1.0092

   1.8992    2.7861    1.6797

>>a=A(1,:)

a =     2     9     3

>>b=A(2,:)

b =     1    -2     1

>>c=A(3,:)

c =     3     7     2

>>modul=sqrt(sum(a))

modul =    3.7417

>>ab=a*b'

ab =   -13

>>ab=sum(a.*b)  %%vectornoe

ab =   -13

>>axb=cross(a,b) %%scal

axb =    15     1   -13

>>abc=sum(c.*axb)

abc =    26

%%9

Постройте два графика в рамках одних осей координат:

у = y(x); z = z(x), x Î [a,b].Сделайте надписи на осях, заголовок для графика,

пояснительную надпись на рисунке. Задайте самостоятельно тип линий и цвет.

x=-3:3;

y=(sin(x)).^10;

z=log(x.^2);

Warning: Log of zero.

plot (x,y,x,z)

%%10

Построить графики функции y(x), z(x) в разных подобластях одного

графического окна. Интервалы изменения для x определить самостоятельно.

>> x=-3:3;

y=(sin(x)).^10;

z=log(x.^2);

Warning: Log of zero.

>> subplot(1,2,1);plot(x,y);subplot(1,2,2); plot(x,z)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22802. Походження Русі 28 KB
  Основними ознаками будьякої середньовічної держави в тому числі Київської Русі були: розміщення населення не за національним у той період за племінним принципом а за територіальним поява влади не пов'язаної з волевиявленням народу збирання данини для утримання цієї влади династичний спадковий характер влади вождя.
22803. Основні етапи розвитку Києворуської держави 29 KB
  До часів правління Аскольда вчені відносять і першу спробу введення християнства як офіційної релігії у Київській Русі. Володимир починає своє правління посадовивши синів і старших дружинників у містах Русі. У період правління Ярослава Мудрого розширюються кордони Київської Русі: від Чорного моря і пониззя Дунаю на півдні аж до Фінської затоки на півночі від Закарпаття на заході до верхів'їв Волги та Дону на сході. в Київській Русі встановлюється форма правління яку називають тріумвіратом Ярославичів Ізяслава Святослава та Всеволода.
22804. Київська Русь періоду розквіту. Володимир Великий. Ярослав Мудрий 34.5 KB
  Володимир Великий. Ставши Великим князем київським Володимир багато зробив аби зміцнити державу встановити лад і порядок. За часів Володимира в загальних рисах завершилося формування держави. Видатний політик і адміністратор Володимир здійснив серію реформ.
22805. Зовнішня політика Київської Русі та ГВК 25 KB
  Зовнішня політика Київської Русі та ГВК Починаючи із заснування Київської Русі вона досить активно займалася зовнішньою політикою у різних напрямках: політичному економічному релігійному та культурному. перервало зв'язки північносхідних земель Русі з Європою. Для Київської Русі була характерна договірна торгівля значне місце посідав звичайний обмін товар на товар .Отже і в період існування Київської Русі і під час розвитку ГалицькоВолинського князівства зовнішня політика проводилася досить активно і різнобічно.
22806. Причини та наслідки занепаду ГВК 24 KB
  останнього правителя ГалицькоВолинської держави Юрія II була успадкована князями литовської династії Гедиміновичів. Так припинила своє існування ГалицькоВолинська держава. Роль ГалицькоВолинського князівства надзвичайно велика. ГалицькоВолинське князівство відкрило широкий шлях західноєвропейським культурним впливам на Україну зберігаючи при цьому кращі традиції української національної культури.
22807. Хмельниччина 125 KB
  Це час коли ряд блискучих перемог зрушив все українське суспільство мобілізував широку підтримку для Хмельницького і перетворив суто козацьке повстання на загальноукраїнський антипольський рух. 1648 Хмельницький на чолі невеликого загону реєстрових і запорізьких козаків напав на польську залогу на острові Базавлук на Дніпрі і знищив її. Це звільнило Запорізьку Січ від польського контролю притягнуло запорожців на бік Хмельницького обраного гетьманом. Не сподіваючись поважніших труднощів польські полководці Великий гетьман М.
22808. Руїна. Становище України в другій половині XVII ст. 24.5 KB
  Серед козацьких ватажків виникли гострі розходження щодо того чи лишатися Україні під Москвою чи ж шукати покровителів серед інших сусідніх держав. Чи стане Україна унікальним суспільством вільних козаківземлеробів як цього хотіли селяни й рядове козацтво чи ж козацька старшина просто займе місце шляхти відтак повернувши розхитаний суспільний устрій знаті що відповідало б типовим для доби моделям Серед українців ще десятиліттями по смерті Хмельницького точилися запеклі суперечки навколо цих питань.
22809. Наступ царату на автономію України. Остаточна ліквідація гетьманського правління 28.5 KB
  Наступ царату на автономію України.Політику Петра І щодо України продовжували самодержавні імператори Росії з більшою чи меншою жорстокістю і фанатичною впертістю.Певні позитивні зміни в політиці щодо України були можливими після того як російський престол перейшов до дочки Петра І Єлизавети.Розумовський добився того що зносинами Росії з Україною займалися не в Сенаті а в колегії закордонних справ під владу гетьмана було повернуто Київ і Запорожжя з України виведено російські військові підрозділи.
22810. Три поділи Речі Посполитої 70.5 KB
  Австрія та Пруссія перелякавшись що Росія зможе поступово прибрати до рук усю Річ Посполиту вирішили поділити її між собою. За таких обставин пропозиція прусського короля Фрідріха II у 1771 році про поділ польських земель знайшла сприятливий грунт. І 5 червня 1772 повноважні представники Прусії Австрії та Росії підписали в Петербурзі договір про поділ польських земель за яким відбирали на свою користь так звані санітарні смуги тобто території по периметру Речі Посполитої.