80292

Основні засоби бюджетних установ

Лекция

Экономическая теория и математическое моделирование

Основні засоби - це матеріальні цінності, які використовуються в діяльності установ протягом періоду, що перевищує один рік, і вартість яких поступово зменшується у звязку із фізичним та моральним зносом.

Украинкский

2015-02-16

115 KB

1 чел.

Предмет: “ЕКОНОМІКА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ”

Тема № 4.2. Основні засоби бюджетних установ.

Лекція 9.4.2.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 

 1.  Основні засоби бюджетних установ;
 2.  Олбік основних засобів бюджетних установ;
 3.  Основні засоби, отримані і передані безоплатно та отримані безоплатно, як гуманітарна допомога;
 4.  Збереження основних засобів.
 5.  Знос основних засобів.

ЛІТЕРАТУРА:

 1.  Закон України „Про правові засади цивільного захисту” (24.06.2004);
 2.  Наказ Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України від 2 грудня 1997 р. N 124/136/71 "Про затвердження Порядку оформлення і бухгалтерського обліку матеріально-технічних засобів у аварійно-рятувальних підрозділах."
 3.  Постанова КМУ від 4 лютого 1999 р. N 140 Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.
 4.  Економічний словник-довідник. Під редакцією С.В. Мочерного. Київ, 1995.
 5.  Экономика. Учебник для экономических академий, вузов и факультетов. Под ред. к. э. н., доцента А.С. Булатова. «БЕК». М., 1995.
 6.  Ю.И. Аболенцев. Экономика противопожарной защиты. Москва,1985.
 7.  Бухгалтерський облік. Підручник. К. Компас, 1997.


1. ОСНОВНІ ЗАСОБИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Основні засоби - це матеріальні цінності, які використовуються в діяльності установ протягом періоду, що перевищує один рік, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку із фізичним та моральним зносом.

До основних засобів належать будинки, споруди, передавальні пристрої, робочі, силові машини та обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарчий інвентар та приладдя, столовий та кухонний інвентар, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження і капітальні вкладення в них, бібліотечні фонди, музейні цінності (крім музейних експонатів), експонати тваринного світу, документація з типового проектування та інші основні засоби.

До основних засобів належать також капітальні вкладення на покращення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи), в орендовані будинки, споруди, обладнання та інші об'єкти, що належать до основних засобів.

Не відносяться до основних засобів:

1) предмети із строком служби меншим ніж один рік незалежно від вартості;

2) предмети вартістю придбання за одиницю до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян незалежно від строку служби;

3) знаряддя лову (трали, неводи, сіті та інше) незалежно від вартості і строку служби;

4) бензомоторні пилки, гілкорізи, троси для сплаву, сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі у лісі зі строком експлуатації до двох років (пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки та ін.);

5) спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень) незалежно від вартості;

6) спеціальний одяг, спеціальне взуття, постільні речі незалежно від їх вартості і терміну служби;

7) формений одяг, призначений для видачі працівникам установ, одяг і взуття в закладах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, що утримуються за рахунок бюджету, незалежно від вартості та терміну служби;

8) тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт;

9) тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах, чи для здійснення технологічних процесів, вартість придбання або виготовлення якої не перевищує 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

10) предмети, призначені для видачі напрокат, незалежно від вартості;

11) молодняк тварин і тварини на відгодівлі, птиця, кролі, хутрові звірі, сім'ї бджіл, а також піддослідні тварини;

12) багаторічні насадження, що вирощуються в розсадниках як посадочний матеріал. 

До основних засобів належать незалежно від вартості та строку служби:

 •  сільськогосподарські машини та знаряддя;
 •  будівельний механізований інструмент;
 •  робоча та продуктивна худоба;
 •  усі види засобів пересування, призначені для переміщення людей і вантажів;
 •  музейні цінності, крім музейних експонатів (предметів мистецтва і природознавства, старовини і народного побуту, експонатів наукового, історичного і технічного значення);
 •  експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах;
 •  сценічно-постановочні засоби вартістю за одиницю понад 30 % від суми неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (декорації, меблі і реквізити, бутафорія, театральні і національні костюми, головні убори, білизна, взуття, парики); 
 •  документація з типового проектування;
 •  бібліотечні фонди.

Для обліку основних засобів в "Плані рахунків бухгалтерського обліку виконання кошторису доходів та видатків бюджетних установ" призначається рахунок 01 "Основні засоби" з належними йому відповідно до видів основних засобів субрахунками:

010 "Будинки";

011 "Споруди";

013 "Машини та обладнання";

015 "Транспортні засоби";

016 "Інструменти, виробничий (включаючи пристрої) та господарчий інвентар";

018 "Бібліотечний фонд";

019 "Інші основні засоби".

На субрахунку 010 "Будинки" обліковуються із виділенням на окремі підгрупи:

1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі учбових закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків-інтернатів для пристарілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій та ін.) та іншими установами;

2) будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання.

На субрахунку 011 "Споруди" обліковуються водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів та інше.

На субрахунку 013 "Машини та обладнання" обліковуються силові машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання з виділенням на окремі підгрупи:

1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію та ін.) в механічну, тобто в енергію руху;

2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

3) вимірювальні прилади - дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;

4) регулюючі прилади та пристрої - киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;

5) лабораторне обладнання - пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегонні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи та ін.;

6) обчислювальна техніка - електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);

7) медичне обладнання - медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка з спеціальним обладнанням та ін.), спеціальне дезинфекційне та дезинсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові та ін.;

8) комп'ютерна техніка та її комплектуючі - комп'ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання комп'ютера (вартість яких за одиницю чи комплект є вищою за 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

9) інші машини та обладнання - машини, апарати та інше обладнання, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин та обладнання відносяться: обладнання стадіонів, спортплощадок та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень в учбових закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини на автомобільному та кінному ходу, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники, пилососи та ін.

На субрахунку 015 "Транспортні засоби" із виділенням на окремі підгрупи обліковуються усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів:

1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароходи, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі та ін.);

2) рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);

3) гужовий транспорт (вози, сани та ін.);

4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки та ін.);

5) усі види спортивного транспорту;

6) запасні частини до транспортних засобів, вартістю за одиницю понад 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На субрахунку 016 "Інструменти, виробничий (включаючи пристрої) та господарчий інвентар" обліковуються із виділенням на окремі підгрупи:

1) інструменти - механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які служать для обробки матеріалів. До них відносяться: ріжучі, ударні, надавлювальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, працюючі на електроенергії, енергії стисненого повітря та ін. (електродрелі, краскопульти, електровібратори, гайковерти та ін.), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та ін. (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для провертання карданного вала на автомобілях та ін.);

2) виробничий інвентар та приладдя - предмети виробничого значення, які служать для полегшення виробничих операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти та ін.; обладнання, що сприяє охороні праці; сховища для зберігання рідких та сипучих тіл (баки, скрині, чани, засіки та ін.); шафи торговельні та стелажі; інвентарна тара; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами та ін.);

3) господарчий інвентар - предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні бар'єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення - гідропульти, стендери, драбини ручні та ін. (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих на субрахунку 013 "Машини та обладнання").

На субрахунку 019 "Інші основні засоби" обліковуються із виділенням на окремі підгрупи:

1) багаторічні насадження, до яких відносяться штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку: плодово-ягідні насадження усіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на території установ, у дворах жилих будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків та берегів річок, яро-балочні насадження та ін.; штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та учбових закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження. Багаторічні насадження збільшуються на суму капітальних вкладень. Молоді насадження усіх видів враховуються окремо від насаджень, які досягли повного розвитку, тобто віку початку плодоношення, зімкнення крон та ін.; 

2) капітальні затрати на покращення земель. До капітальних затрат на покращення земель належать затрати неінвентарного характеру (не зв'язані із будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи поверхового покращення земель для сільськогосподарського користування, які виконуються за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площі під ріллю, очистка полів від каміння і валунів, зрізання купин, розчистка зарослів, очистка водоймищ та ін.);

3) музейні цінності (незалежно від їх вартості), крім музейних експонатів (предметів мистецтва та природознавства, старовини та народного побуту, експонатів наукового, історичного та технічного значення), які обліковуються згідно з Інструкцією з обліку та збереження музейних цінностей в державних музеях та музеях різних відомств;

4) експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від їх вартості;

5) сценічно-постановочні засоби вартістю за одиницю понад 30% від суми неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (декорації, меблі та реквізит, бутафорія, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, парики); 

6) документація з типового проектування незалежно від вартості;

7) програми на технічних носіях вартістю за одиницю (комплект) вищою ніж 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, програмне забезпечення, учбові кінофільми, магнітні диски та стрічки, касети та ін.;

8) інші основні засоби вартістю за одиницю вищою ніж 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що не ввійшли до інших підгруп основних засобів.

Кореспонденція рахунків по основних бухгалтерських операціях з основними засобами бюджетних установ наводиться у додатку до цієї Інструкції.

2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ.

Прийняття основних засобів проводиться згідно з "Актом прийому-передачі основних засобів". Надходження основних засобів супроводжується відкриттям інвентарних карток їх обліку, присвоєнням їм інвентарних номерів та проведенням необхідних записів в регістрах аналітичного обліку. Дозволяється оформлення прийняття окремих предметів безпосередньо на підставі первинних документів (рахунків-фактур та ін.). На цих документах матеріально відповідальна особа робить запис про прийняття основних засобів на відповідальне зберігання та занесення їх до інвентарного списку за місцем знаходження.

Всі основні засоби повинні знаходитись на відповідальному збереженні посадових осіб, призначених наказом керівника установи. З посадовими особами, які відповідають за збереження матеріальних цінностей, укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Особи, відповідальні за збереження основних засобів, стежать за їх схоронністю, ведуть інвентарні списки основних засобів.

У разі зміни відповідальної особи здійснюється інвентаризація основних засобів, які знаходяться на її зберіганні, про що складається акт прийому-передачі. Акт затверджується керівником установи.

Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку та звітності за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження та виготовлення, а об'єкти (предмети), первісна вартість яких змінювалась, - за відновлювальною вартістю. Зміна первісної вартості основних засобів проводиться у випадках індексації їх балансової вартості.

Установи проводять щорічну індексацію балансової вартості груп основних засобів згідно з індексом інфляції.

У випадках, коли проіндексована вартість окремих видів основних засобів (зокрема електронно-обчислювальної техніки) значно відрізняється від їх аналогічних нових зразків, вони зараховуються на баланс установи за ринковими вільними цінами на ці види техніки, діючими станом на дату проведення індексації. При цьому відповідальність за об'єктивність визначення реальної вартості покладається на керівника установи.

На основні засоби бюджетних установ амортизаційні нарахування не проводяться, а нараховується знос.

При надходженні в установу основних засобів матеріально відповідальна особа повинна розписатися в їх отриманні на документі постачальника чи на акті про прийняття.

Видача основних засобів зі складу проводиться за накладними, затвердженими керівником установи. Накладна виписується в одному примірнику.

3. ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ОТРИМАНІ І ПЕРЕДАНІ БЕЗОПЛАТНО ТА ОТРИМАНІ БЕЗОПЛАТНО, ЯК ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

Основні засоби, отримані і передані безоплатно у встановленому законом порядку, а також основні засоби, що вибули, відображаються в обліку за балансовою вартістю. По основних засобах, що були у використанні, обов'язково зазначається сума нарахованого зносу.

Основні засоби, отримані безоплатно, як гуманітарна допомога, приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерії та представник вищестоящої організації. Комісія складає акт, в якому зазначається найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей за ринковими вільними цінами на їх аналогічні види. При отриманні основних засобів, що були у використанні, вказується процент їх зносу. Дані акту відображаються в бухгалтерському обліку. Одночасно проставляється інвентарний номер у встановленому порядку, про що робиться запис в акті прийняття цінностей.

Облік цінностей, що отримані як гуманітарна допомога, здійснюється бухгалтерією та матеріально-відповідальною особою згідно із зазначеним порядком, але окремо від матеріальних цінностей, придбаних установою за рахунок бюджетних коштів.

4. ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Для організації обліку та забезпечення контролю за збереженням основних засобів на кожний об'єкт (предмет), за винятком бібліотечних фондів, відкривається інвентарна картка і кожному з них присвоюється інвентарний номер. Інвентарний номер має вісім знаків. Перші три знаки номера означають субрахунок, четвертий - підгрупу, останні чотири - порядковий номер предмета у підгрупі. На субрахунках, по яких не виділені підгрупи, четвертим знаком є нуль.

Інвентарний номер зазначається на жетоні, який прикріплюється до об'єкта, фарбою на об'єкті або іншим способом. Присвоєний об'єкту основних засобів інвентарний номер зберігається за цим об'єктом на весь період його знаходження в даній установі. Номери інвентарних об'єктів, які вибули або ліквідовані, протягом трьох років не повинні присвоюватися об'єктам основних засобів, що надходять заново.

Оборотні відомості по основних засобах складаються щоквартально.

Інвентарні картки зберігаються в картотеках бухгалтерії, в яких вони розподіляються за відповідними субрахунками та підгрупами із внутрішнім підрозподілом за матеріально відповідальними особами, а в централізованих бухгалтеріях - за обслуговуваними установами. 

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів здається в архів тоді, коли в останню інвентарну картку вноситься відмітка про списання об'єкта основних засобів.

Строк зберігання інвентарних карток та журналів обліку основних засобів в установах становить 3 роки після їх ліквідації.

Основні засоби, які стали непридатними, підлягають списанню у відповідності з Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ. Для оформлення списання основних засобів, які стали непридатними, застосовуються: акт про списання основних засобів в бюджетних установах, акт про ліквідацію транспортних засобів, акт на списання виключеної із бібліотеки літератури в бюджетних установах. Зазначені акти складаються постійно діючою комісією, яка призначається наказом по установі.  Розбирання та демонтаж основних засобів до затвердження актів на їх списання не допускаються.

Деталі та вузли списаних основних засобів, що виготовлені із застосуванням дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, а також із кольорових металів і не використовуються для потреб установи, підлягають здачі спеціалізованим підприємствам України, які здійснюють приймання і переробку відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 

Вартість матеріалів, отриманих від розбирання окремих об'єктів основних засобів та залишених для господарських потреб установ, відноситься на збільшення коштів бюджетного фінансування.

Суми, отримані установами від продажу основних засобів (крім будівель і споруд), а також від продажу матеріалів з розібраних окремих об'єктів основних засобів, залишаються у розпорядженні установи з правом подальшого їх використання на ремонт, модернізацію чи придбання нових основних засобів того ж самого призначення. При цьому кошти від реалізації та розібрання основних засобів, придбаних за рахунок позабюджетних коштів, використовуються після сплати встановлених законодавством податків. Суми, отримані установами від продажу будівель і споруд, вносяться в доход того бюджету, за рахунок якого утримується дана установа.

5. ЗНОС ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

На основні засоби, що знаходяться на балансі бюджетних установ, нараховується знос.

Знос нараховується на будинки та споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання, робочу худобу, транспортні засоби, виробничий (включаючи пристрої) та господарський інвентар, багаторічні насадження, які досягли експлуатаційного віку.

Знос не нараховується на наступні основні засоби: на будинки і споруди, які є унікальними пам'ятниками архітектури та мистецтва; обладнання, експонати, зразки, діючі і недіючі моделі, макети та інші наочні посібники, що знаходяться в кабінетах та лабораторіях і використовуються для учбових та наукових цілей; продуктивну худобу, буйволів, волів, оленів, експонати тваринного світу (в зоопарках та інших аналогічних установах); багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку; бібліотечні фонди, фільмофонди, сценічно-постановочні засоби, музейні і художні цінності. Знос не нараховується також на основні засоби установ, які знаходяться за кордоном.

В інвентарних картках обліку основних засобів записується річна норма зносу в процентах та гривнях. Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100 % вартості основних засобів. Знос об'єктів (предметів) основних засобів нараховується за повний календарний рік (незалежно від того, в якому місяці звітного року вони придбані чи побудовані), у відповідності з установленими нормами. Знос, нарахований на об'єкти (предмети) у розмірі 100 % вартості, не може бути підставою для їх списання.

Для нарахування зносу основні засоби поділяються на 3 групи, за якими закріплені відповідні субрахунки.

Групу 1 складають основні засоби, що обліковуються на субрахунках 010, 011, 012. Це - будинки, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування).

Групу 2 складають основні засоби, що обліковуються на субрахунках 013 (крім підгруп 1, 2), 016 та автомобільний транспорт і запчастини до нього, що обліковуються на субрахунку 015. Це - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини, вартість яких за одиницю становить понад 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до нього.

Групу 3 складають основні засоби, що обліковуються на субрахунках 013 (підгрупи 1, 2), 015 (крім автомобільного транспорту і запчастин до нього), 017, 019. Це - будь-які інші основні засоби, не включені до груп 1 і 2.

Норми зносу встановлюються в процентах до балансової вартості кожної групи основних засобів на кінець звітного року:

 •  група 1 - 5 процентів;
 •  група 2 - 25 процентів;
 •  група 3 - 15 процентів.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29064. Исковая давность в гражданском праве 100 KB
  Институт исковой давности имеет большое значение для защиты имущественных прав граждан и юридических лиц. С его помощью во многом обеспечивается стабильность гражданского оборота: участники гражданских отношений знают что по истечении исковой давности никто не может предъявить к ним требований и провести ревизию принадлежащих им прав. С истечением срока исковой давности право на принудительную судебную защиту не прекращается а приобретает условный характер: оно сохраняется если сторона в споре не заявит о применении исковой давности. При...
29065. Право собственности: понятие, содержание, основания возникновения и прекращения 51 KB
  Нормы образующие институт права собственности находятся в постоянном контакте и взаимодействии с нормами других правовых институтов например с обязательственным правом. Субъективное право собственности это закрепленная за собственником юридически обеспеченная возможность владеть пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своих интересах путем совершения в отношении этого имущества любых действий которые не противоречат закону и иным правовым актам и не нарушают права и охраняемые законом интересы...
29066. Вещно – правовые средства защиты права собственности и других вещных прав 37 KB
  виндикационный об истребовании имущества из чужого незаконного владенияи негаторный об устранении препятствий в пользовании имуществом не связанных с лишением владения вещью. Виндикационный иск Собственник который оказался лишенным принадлежащего ему имущества без необходимого правового основания может истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Виндикационные иски предъявляются в отношении индивидуальноопределенного имущества причем сохранившегося в натуре; в иных ситуациях надлежит требовать возмещения причиненных...
29067. Гражданско-правовое обязательство: понятие, виды, основания возникновения и прекращения 48 KB
  Обязательства чаще всего носят двусторонний характер создавая обязанности и права для обоих участников. Такой характер имеют все важнейшие договорные обязательства: купляпродажа аренда подряд перевозка и др. Однако гражданскому праву известны и односторонние обязательства в которых четко разграничены фигуры должника и кредитора. Это заем дарение и некоторые другие обязательства бытового характера в которых должнику противостоит кредитор имеющий только право требования.
29068. Исполнение обязательств 37.5 KB
  Обязательства подлежат исполнению надлежащим образом в соответствии: с условиями обязательства; с требованиями законов и иных нормативных правовых актов; с обычаями делового оборота при отсутствии условий и требований. Условия надлежащего исполнения обязательства. Обязательство может быть исполнено должником лично либо возложено им на третье лицо если это не противоречит закону или условиям обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий возможны только если это предусмотрено договором.
29069. Способы обеспечение исполнения гражданско – правовых обязательств: понятие и виды 67 KB
  Способы обеспечения исполнения обязательств правовые меры побуждающие должника к исполнению обязательства надлежащим образом. Исполнение обязательства обеспечивается следующими способами: неустойкой; залогом; удержанием имущества должника; поручительством; банковской гарантией; задатком; другими способами предусмотренными законом или договором. Условия содержащиеся в обеспечительных обязательствах не влияют на содержание и действительность основного обязательства. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не...
29070. Ответственность за нарушение обязательств 43.5 KB
  Другой формой имущественной ответственности широко используемой законодательством и при заключении договоров является обязанность неисправной стороны уплатить кредитору неустойку штраф пени Из сказанного следует что гражданскоправовая ответственность одна из форм государственного принуждения состоящая во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы...
29071. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, порядок заключения 50.5 KB
  3 той же статьи предусматривает что для заключения договора необходимо выражение воли двух сторон двухсторонняя сделка либо трех и более сторон многосторонняя сделка. Признаки Договора: Вопервых договор является действием т. Функции гражданскоправового договора. Втретьих заключение договора создает для сторон правовые гарантии реализации их субъективных прав.
29072. Договор купли-продажи: понятие, элементы, права и обязанности сторон 49.5 KB
  вид покупаемого товара способ исполнения договора. Условие договора куплипродажи о товаре считается согласованным если договор позволяет определить наименование и количество товара п. Договор куплипродажи может быть заключен как на куплюпродажу товара имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора так и товара который будет создан или приобретен продавцом в будущем если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара п. Если принадлежности или документы относящиеся к товару не переданы продавцом в...