8031

Педагогика как наука, её выделение в особую отрасль знания и предмет исследования

Доклад

Педагогика и дидактика

Педагогика как наука, её выделение в особую отрасль знания и предмет исследования Становление и развитие педагогики как науки. Категориальный аппарат педагогики Педагогика - с греческого детоводство. В Древней Греции называли педагогом раба, котор...

Русский

2013-02-01

21.2 KB

8 чел.

Педагогика как наука, её выделение в особую отрасль знания и предмет исследования

Становление и развитие педагогики как науки. Категориальный аппарат педагогики

Педагогика - с греческого «детоводство». В Древней Греции называли педагогом раба, который отводил ребенка в школу, в школе раб-ученый. Слово «педагогика» стало употребляться в более общем смысле для обозначения искусства вести ребенка по жизни, т.е. воспитывать и обучать, направляя духовное и телесное развитие. Педагогика стала наукой о воспитании и обучении детей. Такое понимание сохранилось до середины 20 в., и только позднее возникло понимание того, что в квалифицированном педагогическом руководстве нуждаются и взрослые. Сегодня термином «педагогика» принято обозначать 2 области специфической человеческой деятельности, направленные на социальное воспроизведение поколений людей, образование человека: педагогическая наука и педагогическая практика.

Педагогика - наука, изучающая сущность, закономерности, принципы, методы и функции организации педагогического процесса как фактора и средства развития человека на протяжении всей его жизни.

Объектом педагогики выступает процесс развития личности, т.е. те явления действительности, которые обуславливают развитие человеческого индивида в ходе целенаправленной деятельности социума. Эти явления получили название образование. Образование и есть та область окружающей действительности, которую изучает педагогика.

Предметом педагогики является педагогический процесс как фактор развития личности. Целью педагогики как науки является изучение закономерностей, тенденций и перспектив развития педагогического процесса для совершенствования педагогической практики.

Задачи педагогики: 

1.    Научное обоснование, развитие систем образования, содержания, обучения, воспитания.

2.    Исследование сущности структур, функций педагогического процесса.

3.    Выявление закономерностей и формулирование принципов процесса обучения и воспитания.

4.    Разработка эффективных форм, организации педагогического процесса.

5.    Разработка содержания и методики самообразования и самовоспитания.

6.    Исследование деятельности педагога и формирование пути повышения квалификации.

7.    Разработка методологических проблем педагогики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17895. Міжнародна економічна інтеграція 54 KB
  Лекція 3. Міжнародна економічна інтеграція 1. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції Міжнародна економічна інтеграція це процес господарськийполітичного об'єднання країн на основі розвитку глибоких стійких взаємозв'язків і розподілу праці між націонал
17896. Глобальні проблеми в світовій економіці на рубежі XX - XXI вв 82 KB
  Лекція 4. Глобальні проблеми в світовій економіці на рубежі XX XXI вв. 1. Екологічна криза як глобальна проблема Екологічна проблема має багатовікову історію проте вона загострилася з другої половини XIX в. у міру індустріалізації планети. За останні 100 років було знищено б...
17897. Природно-ресурсний потенціал сучасного світового господарства 79 KB
  Лекція 5. Природноресурсний потенціал сучасного світового господарства 1. Територія сільськогосподарські угіддя До природних ресурсів що все ширше використовуються в ході розвитку суспільства і створюють умови його існування в першу чергу відноситься земля. Зем
17898. Людські ресурси світового господарства 90 KB
  Лекція 6. Людські ресурси світового господарства 1. Чисельність і темпи зростання населення Землі Дані про чисельність населення отримують на основі регулярних загальних переписів населення що проводяться зазвичай один раз в 10 років а в проміжках між ними шляхом р...
17899. Науково-технічний потенціал і його роль в розвитку сучасного світового господарства 78.5 KB
  Лекція 7. Науковотехнічний потенціал і його роль в розвитку сучасного світового господарства 1. Загальне поняття і критерії оцінки науковотехнічного потенціалу Дія науковотехнічного прогресу на розвиток економіки і всіх сфер діяльності людського суспільства в су...
17900. Загальне поняття галузевої структури і роль сучасної промисловості в світовому господарстві 46 KB
  Лекція 8. Загальне поняття галузевої структури і роль сучасної промисловості в світовому господарстві 1. Загальне поняття галузевої структури Структура економіки багатопланове поняття розглядати яке можна з різних точок зору та яке показує співвідношення різних ...
17901. Сучасний стан і перспективи розвитку в головних галузевих комплексів світової економіки 105 KB
  Лекція 9. Сучасний стан і перспективи розвитку в головних галузевих комплексів світової економіки 1. Паливноенергетичний комплекс ПЕК його структура і тенденція розвитку Галузі ПЕК відносяться до капіталомістких галузей. У промисловості розвинених країнах де пред...
17902. Чинники, які впливають на міжнародні економічні позиції країни 58.5 KB
  ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ Лекція 10. Чинники які впливають на міжнародні економічні позиції країни Будьяка нація є складовою частиною світу. Якби не було прагнення яке можуть проявляти окремі країни якби не було бажання переважної більшості інших країн створити у ...
17903. Економічна безпека країни 75.5 KB
  Лекція 11. Економічна безпека країни 11.1. Поняття економічної безпеки Економічна безпека це стан національної економіки що забезпечує задоволення життєво важливих потреб країни в матеріальних благах незалежно від виникнення в світовій економічній системі або усере...