8033

Современная педагогика

Доклад

Педагогика и дидактика

Современная педагогика - это наука о закономерностях воспитания в течение всей жизни. В процессе развития педагогики образовывались все новые связи с другими науками, что привело к выделению различных отраслей педагогики в системе педагогически...

Русский

2013-02-01

21.21 KB

21 чел.

Современная педагогика – это наука о закономерностях воспитания в течение всей жизни. В процессе развития педагогики образовывались все новые связи с другими науками, что привело к выделению различных отраслей педагогики в системе педагогических наук.

1. Общая педагогика – отрасль педагогики, которая изучает фундаментальные закономерности воспитания и обучения. В ее основе находятся совокупные для различных возрастных групп и различных типов учебно-воспитательных учреждений задачи исследования и организации форм, принципов и методов обучения и воспитания. Общая педагогика представляет собой систему, частями которой являются:

1) теория и практика обучения;

2) теория и практика воспитания;

3) теория организации и руководства системой образования.

2. Возрастная педагогика – наука, включающая в себя дошкольную, школьную педагогику, педагогику взрослых, изучающую возрастные особенности воспитания и обучения на разных этапах развития человека.

Дошкольная и школьная педагогика представляет собой область, которая изучает условия и закономерности воспитательного и образовательного процесса у детей дошкольного и школьного возраста. Особенность дошкольной и школьной отраслей обусловливается уровнем формирования физических, интеллектуальных, ценностно-мотивационных и эмоциональных способностей и потенциалов детей. Именно на базе найденных и определенных закономерностей и условий психического развития личности ребенка складываются теоретические и практические положения дошкольной и школьной отраслей педагогики.

3. Коррекционная педагогика (дефектология) изучает особенности воспитания и обучения детей с различными дефектами. К ней относятся такие ответвления, как:

1) сурдопедагогика – обучение и воспитание глухих и слабослышащих;

2) тифлопедагогика – обучение и воспитание слепых и слабовидящих;

3) олигофренопедагогика – обучение и воспитание умственно отсталых и детей с задержками умственного развития;

4) логопедия – обучение и воспитание детей с нарушениями речи.

4. Методика обучения различным предметам (предметные дидактики) занимается содержанием, формами, методами, средствами изучения отдельных учебных предметов.

5. История педагогики и образования изучает процесс развития педагогических идей, труды выдающихся педагогов прошлого и современности и особенности воспитательной деятельности в различные исторические периоды.

6. Отраслевая педагогика – общая, военная, спортивная, высшей школы, производственная и т. п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57934. Графічні можливості текстового процесора MS WORD 1.94 MB
  Мета: навчальна: систематизувати і узагальнити знання учнів за даною темою; розвивальна: розвинути практичні навички опрацювання графічної інформації під час роботи з текстовими документами, творчі здібності і естетичний смак, сприяти профорієнтації...
57935. Опрацювання табличних даних за допомогою будованих функцій 19.78 MB
  Учбова: Навчити дітей на практиці застосовувати набуті знання та навички з використання вбудованих функцій та формул в електронних таблицях. Виховна: Виховати у дітей естетичне оформлення файлу, створеному у середовищі табличного процесора...
57936. Виконання обчислень в середовищі табличного процесора 105.09 KB
  Мета уроку: Учбова: Навчити дітей виконувати обчислення в середовищі табличного процесора. Обладнання до уроку: проектор підставка під проектор ноутбук проекційний екран лазерний вказівник затемненн...
57937. Розвиток Архітектури Харкова у XVIII столітті 112.5 KB
  Дидактична мета: В ході уроку забезпечити засвоєння та усвідомлення учнями знань щодо розвитку архітектури Харкова у XVIII столітті історичних пам’яток нашого міста сучасного стану споруд того часу.
57938. Подорож у світ пірамід 28.5 KB
  Мета уроку: Сформувати поняття піраміди правильної та зрізаної піраміди та їх елементів. Засвоїти властивості правильних пірамід формули для обчислення площі повної та бічної поверхні піраміди.
57939. Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення 75.5 KB
  Мета: навчальна: ознайомити учнів з поняттям презентації та комп’ютерної презентації їх призначенням зі слайдовими та потоковими презентаціями; оглянути програмні та технічні засоби призначених для створення і демонстрації презентацій...
57940. Повторення та закріплення вивченого матеріалу з теорії бухгалтерського обліку 201.5 KB
  Мета уроку: навчальна: повторити, закріпити та підсумувати навчальний матеріал з теорії бухгалтерського обліку, навчити учнів застосовувати здобуті знання на практиці та в житті...
57941. Створення звітів та макросів у Microsoft Access 2007 60.5 KB
  Мета: навчальна: ввести визначення понять звіт заголовок звіту область даних макрос; пояснити учням основні принципи створення звітів та макросів; розвивальна: формувати навички аналітикосинтетичного мислення просторову уяву науковий світогляд щодо вирішення різних задач прикладного спрямування...
57942. Природные зоны Африки 62 KB
  Цель: закрепить и обобщить знания по теме «Природные зоны Африки»; создать условия для понимания взаимосвязей природных компонентов в составе природной зоны; закреплять навыки работы с контурной картой; развивать умение работать в группах.