8033

Современная педагогика

Доклад

Педагогика и дидактика

Современная педагогика - это наука о закономерностях воспитания в течение всей жизни. В процессе развития педагогики образовывались все новые связи с другими науками, что привело к выделению различных отраслей педагогики в системе педагогически...

Русский

2013-02-01

21.21 KB

22 чел.

Современная педагогика – это наука о закономерностях воспитания в течение всей жизни. В процессе развития педагогики образовывались все новые связи с другими науками, что привело к выделению различных отраслей педагогики в системе педагогических наук.

1. Общая педагогика – отрасль педагогики, которая изучает фундаментальные закономерности воспитания и обучения. В ее основе находятся совокупные для различных возрастных групп и различных типов учебно-воспитательных учреждений задачи исследования и организации форм, принципов и методов обучения и воспитания. Общая педагогика представляет собой систему, частями которой являются:

1) теория и практика обучения;

2) теория и практика воспитания;

3) теория организации и руководства системой образования.

2. Возрастная педагогика – наука, включающая в себя дошкольную, школьную педагогику, педагогику взрослых, изучающую возрастные особенности воспитания и обучения на разных этапах развития человека.

Дошкольная и школьная педагогика представляет собой область, которая изучает условия и закономерности воспитательного и образовательного процесса у детей дошкольного и школьного возраста. Особенность дошкольной и школьной отраслей обусловливается уровнем формирования физических, интеллектуальных, ценностно-мотивационных и эмоциональных способностей и потенциалов детей. Именно на базе найденных и определенных закономерностей и условий психического развития личности ребенка складываются теоретические и практические положения дошкольной и школьной отраслей педагогики.

3. Коррекционная педагогика (дефектология) изучает особенности воспитания и обучения детей с различными дефектами. К ней относятся такие ответвления, как:

1) сурдопедагогика – обучение и воспитание глухих и слабослышащих;

2) тифлопедагогика – обучение и воспитание слепых и слабовидящих;

3) олигофренопедагогика – обучение и воспитание умственно отсталых и детей с задержками умственного развития;

4) логопедия – обучение и воспитание детей с нарушениями речи.

4. Методика обучения различным предметам (предметные дидактики) занимается содержанием, формами, методами, средствами изучения отдельных учебных предметов.

5. История педагогики и образования изучает процесс развития педагогических идей, труды выдающихся педагогов прошлого и современности и особенности воспитательной деятельности в различные исторические периоды.

6. Отраслевая педагогика – общая, военная, спортивная, высшей школы, производственная и т. п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61116. Культура в Стародавньому Єгипті 41.5 KB
  Мета: показати розвиток архітектури, писемності, освіти, зародження наукових знань та їх вплив на історію людства; розвивати вміння робити з ілюстраціями; виховувати почуття прекрасного.
61117. ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 50 KB
  Невеликий архітектурний комплекс Вірменського катедрального собору є питомим фрагментом Львова без якого той не був би самим собою. Мікросвітові собору притаманна аура у якій народжуються емоції здатні народжуватися тільки тут.
61118. ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ. ПОЯВА УДІЛЬНИХ КНЯЗІВСТВ 46.5 KB
  Мета: познайомити учнів з причинами роздробленості Київської Русі; підвести їх до розуміння причин і наслідків цього процесу а саме звязку між економічними відносинами та розвитком політичної надбудови...
61119. СКЛАДЕНИЙ ДІЄСЛІВНИЙ ПРИСУДОК 382 KB
  Складений дієслівний присудок Творча трансформація Замінити прості присудки складеними дієслівними. Дослідити з яких частин складаються ці присудки. Трансформовані речення записати виділити в них присудки.
61120. Найдавніші держави Дворіччя. Давній Вавилон 59.5 KB
  Мета: дати уявлення про природно-кліматичні умови Дворіччя містадержави Месопотамії; розглянути господарське життя суспільний устрій Вавилона в період його піднесення і розквіту; ознайомити учнів із першим в історії людства збірником законів...
61121. СКЛАДЕНИЙ ІМЕННИЙ ПРИСУДОК 151 KB
  Виписати складені іменні присудки. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи Дослідження характеристика на основі опрацювання опорної схеми Розглянувши схему проаналізувати складені іменні присудки з опрацьованого тексту...
61122. Ассирія. Фінікія 70.5 KB
  Мета: розглянути Ассирію в період розквіту і зясувати причини падіння Ассирійської держави; показати неминучість загибелі держави створеної за допомогою жорстокості й насильства. Розглянути особливості господарського життя і суспільного устрою Фінікії...
61123. ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ 86.5 KB
  Правопис: тире між підметом і присудком. Пояснити наявність або відсутність тире. Виписати лише ті у яких між підметом і присудком ставиться тире.
61124. Давньоєврейське царство. Халдейське царство 68 KB
  Мета: розглянути історію переселення євреїв виникнення Ізраїлю періоди правління Давида й Соломона розпад Давньоєврейського царства; ознайомити учнів з історією утворення Халдейського царства його розвитком у період економічного і культурного розквіту...