80701

Synonymy

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Synonyms are the words of the same part of speech different in their sound-form but similar in their meaning and interchangeable at least in one context. There are very few perfect synonyms. They usually differ in some aspect of their meaning — according to this they can be ideographic

Английский

2015-02-18

32.44 KB

1 чел.

Synonymy.

Synonyms are the words of the same part of speech different in their sound-form but similar in their meaning and interchangeable at least in one context.There are very few perfect synonyms. They usually differ in some aspect of their meaning — according to this they can be ideographic (differ in denotational component: referential and conceptual) and stylistic (connotational component: emotive charge and stylistic reference).-Ideographic synonyms express the same concept but present it in slightly different ways (clever-intelligent-bright).-Stylistic (to love -to adore; insane-mad).Some stylistic synonyms express dialectic difference (autumn-fall).The native word is usually more neutral. The borrowed — more official (work-labour — double-scaled pattern; to rise-to mount-to accent — triple-scaled pattern).

Synonymy – the coincidence in the essential meanings of linguistic elements which (at the same time) usually preserve their differences in connotations and stylistic characteristics.

Synonyms – two or more words belonging to the same part of speech and possessing one or more identical or nearly identical denotational meanings, interchangeable in some contexts. Their distinctive features can be connotations, stylistic features, distributional or depending on valency. The difference between some synonyms can be marked for register subject-field, mode, and style (tenor) or their combinations. Typology of synonyms:

-cognitive synonyms – s. which differ in respect of the varieties of discourse in which they appear; the distinction between such items lies not so much in their inner lexical meaning, but in the sphere of their actual application or usage, as besides the referential basis (referential meaning – q.v.) the actual meanings of the words as found in utterances reflect relations which hold between lexical items within the communicative space, i.e. the functional differentiation of discourse.

-contextual/context-dependent synonyms – similar in meaning only under some specific distributional conditions, when the difference between the meanings of two words is contextually neutralized: e.g. buy and get;

-dialectal synonyms – pertaining to different variant of language from dialectal stratification point of view;

-functional synonyms – the term is not lexicological proper as it refers to different syntactic units capable of performing one and the same syntactic function (e.g. Subordinate Object Clause and Complex Object constructions are functional synonyms;

-ideographic synonyms – differ in shades of meaning, i.e. between which a semantic different is statable;

-stylistic synonyms– are distinguished stylistically, i.e. in all kinds of emotional, expressive and evaluative overtones without explicitly displaying semantic difference;

-referential synonyms – a vague term, concerns coreferential expressions, when one denotatum can be defined differently from different points of view and in different aspects: e.g. names Walter Scott and the author of 'Ivanhoe' are coreferential because they refer to one and the same denotatum – Sir Walter Scott;

-terminological synonyms – two existing terms for one denotatum: e.g. borrowing and loan-word; concept and notion (the difference between them is not discriminated by some linguists);

-total synonyms - can replace each other in any given context, without the slightest alteration in denotative or emotional meaning and connotations (e.g. noun and substantive, functional affix, flection and inflection); is a rare occasion.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43325. Розрахунок фінансового стану підприємства 638 KB
  Акціонерне товариство провело деномінацію акцій шляхом дроблення у співвідношенні 1:6 витрати по операції склали 750 грн. Показник Статутний капітал грн. Номінальна вартість грн. Відбудеться зменшення нерозподіленого прибутку на суму 750 грн.
43326. Дослідження та аналіз прямих податків в Україні 586 KB
  Світовий досвід у сфері прямого оподаткування Необхідність вдосконалення системи прямого оподаткування Вступ податок прямий фінансовий Являючи собою неперевершений інструмент вилучення частини приватних доходів на користь суспільних союзів податки вважаються однією з основних рис сучасної цивілізації. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі задачі: дослідження історичних передумов виникнення і розвитку податків; дослідження теоретичних основ...
43327. Розробка програми виведення системного і реального часу на платі IBM PC 1.19 MB
  Розробка програми виведення системного і реального часу на платі IBM PC полягає в тому що розробка програми має велике значення як для навчального процесу так і для створення складних систем оскільки будьяка потужна система базується саме на більш простих системах і розуміння цих процесів значно полегшує роботу зі складними системами дії яких приховані від користувача. Крім цього на сьогодні існує проблема що стосується корекції системного часу а точніше багато комп’ютерів які беруть участь у процесі виробництва і керують ним...
43328. Використання електронних підручників на уроках хімії 143.5 KB
  Використання комп'ютерних моделей дозволяє розкрити істотні зв'язки досліджуваного об'єкта, глибше виявити його закономірності, що, у кінцевому рахунку, веде до кращого засвоєння матеріалу. Учень може досліджувати явище, змінюючи параметри, порівнювати отримані результати, аналізувати їх, робити висновки. Наприклад, задаючи різні значення концентрації реагуючих речовин (у програмі, що моделює залежність швидкості хімічної реакції від різних факторів), учень може простежити за зміною обсягу газу, що виділяється, і т.д.
43329. Оборотні кошти підприємства 516 KB
  Висока інфляція неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінювати свою політику стосовно оборотних коштів шукати нові джерела поповнення вивчати проблему ефективності їхнього використання. Тема визначення потреби в оборотних коштах є досить актуальною бо правильна організація збереження і ефективність використання оборотних коштів мають велике значення для забезпечення безперервного процесу суспільного відтворення стійкого фінансового стану всіх суб'єктів господарювання нормального грошового звернення реального накопичення...
43330. Вузол черв’ячного редуктора 5.02 MB
  Пустотілий вал 1 черв’ячного колеса розміщений у корпусі редуктора на конічних роликових підшипниках 0-го класу точності. На вал 1 діє нерухома радіальна сила – 8 кН. Вінець черв’ячного колеса не розбирається і повинен передавати Мкр=2000 кН мм на маточину. В деталі 2 є шліцевий отвір, в який заходить шліцевий вал, непоказаний на кресленні. Даний вал може вільно переміщатись в осьовому напрямку.
43332. Архітектура, історія, перспективи LTE стандарта в Україні та світі 192 KB
  Історія технології LTE Рівень економічного розвитку будьякої країни в даний час визначається ступенем розвитку сучасних технологій. Це досягається за рахунок поступового переходу до мереж наступного покоління NGN Next Genertion Network FGN Future Genertion Network LTE які підтримують широкий спектр інфокомунікаційних послуг. LTE грунтується на фундаментальній ідеї розподілу функцій комутації та функцій надання послуг що дозволяє виконати впровадження глобальної інформаційної інфраструктури ГІІ яка надає можливість...
43333. Интеграл Лебега-Стилтьеса, функции с ограниченным изменение 551 KB
  Рассмотрим подробнее заряды на -алгебре, порожденной полуинтервалами на отрезке. Каждому заряду (как и мере) поставим в соответствие функцию g. Опишем класс функций на , которые соответствуют зарядам. Построение заряда аналогично построению меры Лебега-Стилтьеса по неубывающей функции.