80701

Synonymy

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Synonyms are the words of the same part of speech different in their sound-form but similar in their meaning and interchangeable at least in one context. There are very few perfect synonyms. They usually differ in some aspect of their meaning — according to this they can be ideographic

Английский

2015-02-18

32.44 KB

1 чел.

Synonymy.

Synonyms are the words of the same part of speech different in their sound-form but similar in their meaning and interchangeable at least in one context.There are very few perfect synonyms. They usually differ in some aspect of their meaning — according to this they can be ideographic (differ in denotational component: referential and conceptual) and stylistic (connotational component: emotive charge and stylistic reference).-Ideographic synonyms express the same concept but present it in slightly different ways (clever-intelligent-bright).-Stylistic (to love -to adore; insane-mad).Some stylistic synonyms express dialectic difference (autumn-fall).The native word is usually more neutral. The borrowed — more official (work-labour — double-scaled pattern; to rise-to mount-to accent — triple-scaled pattern).

Synonymy – the coincidence in the essential meanings of linguistic elements which (at the same time) usually preserve their differences in connotations and stylistic characteristics.

Synonyms – two or more words belonging to the same part of speech and possessing one or more identical or nearly identical denotational meanings, interchangeable in some contexts. Their distinctive features can be connotations, stylistic features, distributional or depending on valency. The difference between some synonyms can be marked for register subject-field, mode, and style (tenor) or their combinations. Typology of synonyms:

-cognitive synonyms – s. which differ in respect of the varieties of discourse in which they appear; the distinction between such items lies not so much in their inner lexical meaning, but in the sphere of their actual application or usage, as besides the referential basis (referential meaning – q.v.) the actual meanings of the words as found in utterances reflect relations which hold between lexical items within the communicative space, i.e. the functional differentiation of discourse.

-contextual/context-dependent synonyms – similar in meaning only under some specific distributional conditions, when the difference between the meanings of two words is contextually neutralized: e.g. buy and get;

-dialectal synonyms – pertaining to different variant of language from dialectal stratification point of view;

-functional synonyms – the term is not lexicological proper as it refers to different syntactic units capable of performing one and the same syntactic function (e.g. Subordinate Object Clause and Complex Object constructions are functional synonyms;

-ideographic synonyms – differ in shades of meaning, i.e. between which a semantic different is statable;

-stylistic synonyms– are distinguished stylistically, i.e. in all kinds of emotional, expressive and evaluative overtones without explicitly displaying semantic difference;

-referential synonyms – a vague term, concerns coreferential expressions, when one denotatum can be defined differently from different points of view and in different aspects: e.g. names Walter Scott and the author of 'Ivanhoe' are coreferential because they refer to one and the same denotatum – Sir Walter Scott;

-terminological synonyms – two existing terms for one denotatum: e.g. borrowing and loan-word; concept and notion (the difference between them is not discriminated by some linguists);

-total synonyms - can replace each other in any given context, without the slightest alteration in denotative or emotional meaning and connotations (e.g. noun and substantive, functional affix, flection and inflection); is a rare occasion.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74110. Үйсін мемлекеті 18.65 KB
  3 ғасырда Қазақстанды мекендеген тайпаларда мемлекеттіктің алғашқы белгілері болды. Ежелгі үйсіндерде әлеуметтікэкономикалық қатынастар өтпелі кезеңге тән сипатта болды. Жартылай көшпелі және жартылай отырықшы үйсін коғамында өндірістің екі негізгі түрі болды: мал және жер. Рулық құрылыстың ыдырауы барысында туындаған таптық қатынастар құлиеленушілік сипатқа ие болды.
74111. Қазақ жүздері 18.52 KB
  Дәстүрлі қазақ қоғамы үш жүзден тұрады: Ұлы жүз Қазақ жүздерінің мынандай ішкі белгілері бар: а ішкі аумақтық тұтастық; ә этностық туыстық; б шаруашылықмәдени бірлік; в саяси басқару ортақтастығы. Әрбір қазақ жүзінің тарихи қалыптаскан аумағы бар. Мысалы Ұлы жүздің таралған аймағы Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан; Орта жүздікі Орталық Шығыс Солтүстік Қазақстан; Кіші жүздікі Батыс Қазақстан.
74112. Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы 18.47 KB
  Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік қоғамдық моральдық мәселелерін арқау еткен. Абай Шығыс пен Батыс мәдениеті мен өркениетін жетік білген. Абай өзінің өлеңдерін бала кезінен жаза бастады. Бұл кезде Абай өз атынан Жаз Жаздыкүн шілде болғанда.
74113. Қазақ хандығы 18.4 KB
  1457 жылдың күзінде Әбілқайыр хан Сығанақ түбінде қалмақтардан жеңілгеннен кейін Керей мен Жәнібек сұлтандар қол астындағы рутайпалармен Шу өңіріне келіп қоныстанып Қазақ хандығының негізін салады. Мұхаммед Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди кітабында Қазақ хандығының құрылған жері Шу бойы мен Қозыбасы деп айтылады. Қазақ хандығының құрылуы осыған дейін бүкіл Қазақстан аумағында болған әлеуметтікэкономикалық және этно саяси процестердің заңды қорытындысы еді.
74115. Алаш қозғалысы 17.71 KB
  Ғасырдың бас кезінде қазақ қоғамында мүлдем жаңа жағдай қалыптасты. Ресейлік әскеримонархиялық басқару жүйесі қазақ жерінің орыс мемлнің меншігі етіп жариялануы осыған орай ішкі Ресейден қоныс аударушылар легінің күрт өсуі қазақ бұқарасының зорлықпен егіншілікке жарамды жерлерден ығыстырылуы дәстүрлі қазақ шаруашылығының терең дағдарысқа ұшырауы сол қалыптасқан жағдайдың нақты көріністері еді. Сол кездегі қазақ қоғамы дамуының күн тәртібінде қазақ халқының ұлт ретінде жоғалуы не өзінөзі сақтауы үшін күреске шығу мәселесі тұрды.
74116. Батыс Түрік қағанаты 17.7 KB
  Түрік қағанатында саясиәлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуі оның дербестікке ұмтылған жеке бөліктерінде оқшаулану үрдісінің күшеюі Шығыс және Батыс қағанаттарының құрылуына алып келді. Батыс Түрік қағанатының негізін Торэмен қаған қалаған деген ғылыми дерек те бар. Батыс Түрік қағанатының қалыптасуы Түрік қағанатының осыншама ұланбайтақ жер енді ғана қалыптаса бастаған мемлекеттіктің шеңберінде ұзақ уақыт қала алмайтын еді.
74118. Аппаратный состав и основные функции АСКУЭ Энергия+ 20.06 KB
  Основные функции Автоматический учет потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета. Санкционированное автоматическое или ручное предоставление информации о результатах измерений и состоянии средств и объектов измерений в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом ИАСУ КУ. Предоставление контрольного доступа к результатам измерений данным о состоянии объектов и средств измерений в СВК УСПД ЭСч по запросу со стороны ИАСУ КУ. Автоматическое формирование учетных показателей: сведение баланса учет...