80701

Synonymy

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Synonyms are the words of the same part of speech different in their sound-form but similar in their meaning and interchangeable at least in one context. There are very few perfect synonyms. They usually differ in some aspect of their meaning — according to this they can be ideographic

Английский

2015-02-18

32.44 KB

1 чел.

Synonymy.

Synonyms are the words of the same part of speech different in their sound-form but similar in their meaning and interchangeable at least in one context.There are very few perfect synonyms. They usually differ in some aspect of their meaning — according to this they can be ideographic (differ in denotational component: referential and conceptual) and stylistic (connotational component: emotive charge and stylistic reference).-Ideographic synonyms express the same concept but present it in slightly different ways (clever-intelligent-bright).-Stylistic (to love -to adore; insane-mad).Some stylistic synonyms express dialectic difference (autumn-fall).The native word is usually more neutral. The borrowed — more official (work-labour — double-scaled pattern; to rise-to mount-to accent — triple-scaled pattern).

Synonymy – the coincidence in the essential meanings of linguistic elements which (at the same time) usually preserve their differences in connotations and stylistic characteristics.

Synonyms – two or more words belonging to the same part of speech and possessing one or more identical or nearly identical denotational meanings, interchangeable in some contexts. Their distinctive features can be connotations, stylistic features, distributional or depending on valency. The difference between some synonyms can be marked for register subject-field, mode, and style (tenor) or their combinations. Typology of synonyms:

-cognitive synonyms – s. which differ in respect of the varieties of discourse in which they appear; the distinction between such items lies not so much in their inner lexical meaning, but in the sphere of their actual application or usage, as besides the referential basis (referential meaning – q.v.) the actual meanings of the words as found in utterances reflect relations which hold between lexical items within the communicative space, i.e. the functional differentiation of discourse.

-contextual/context-dependent synonyms – similar in meaning only under some specific distributional conditions, when the difference between the meanings of two words is contextually neutralized: e.g. buy and get;

-dialectal synonyms – pertaining to different variant of language from dialectal stratification point of view;

-functional synonyms – the term is not lexicological proper as it refers to different syntactic units capable of performing one and the same syntactic function (e.g. Subordinate Object Clause and Complex Object constructions are functional synonyms;

-ideographic synonyms – differ in shades of meaning, i.e. between which a semantic different is statable;

-stylistic synonyms– are distinguished stylistically, i.e. in all kinds of emotional, expressive and evaluative overtones without explicitly displaying semantic difference;

-referential synonyms – a vague term, concerns coreferential expressions, when one denotatum can be defined differently from different points of view and in different aspects: e.g. names Walter Scott and the author of 'Ivanhoe' are coreferential because they refer to one and the same denotatum – Sir Walter Scott;

-terminological synonyms – two existing terms for one denotatum: e.g. borrowing and loan-word; concept and notion (the difference between them is not discriminated by some linguists);

-total synonyms - can replace each other in any given context, without the slightest alteration in denotative or emotional meaning and connotations (e.g. noun and substantive, functional affix, flection and inflection); is a rare occasion.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47909. ПОЛЬЩА У 70 – 80-Х РОКАХ ХХ СТ 164 KB
  Для покриття боргів уряд удався до короткотермінових кредитів що лише відсунуло загрозу банкрутства але не ліквідувало його. Намагаючись послабити тиск на споживчий ринок уряд удався до випробуваної політики затягування поясів . під тиском громадськості уряд прийняв рішення про умовне звільнення учасників червневих подій. А почалося все з рішення уряду ввести комерційні ціни на м'ясо щоб у такий спосіб роздобути кошти для виплати боргів західним країнам.
47910. Соціологія рекламної та ПР-діяльності 458 KB
  СФЕРА ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПОЯВИ РЕКЛАМИ План. Розглянемо соціологічні умови появи реклами. Реклама як масове явище не могла виникнути раніше ніж виникли ринок виробника товарів ринок інформаційних засобів розміщення реклами та ринок споживачів рекламованих товарів і послуг три основних фактори появи реклами як масового явища. Тому зараз коли історія ринку як елемента соціального розвитку налічує вже тисячоліття така рекламна ситуація називається рекламою на місці продажу та визначається лише як специфічна частина масових рекламних...
47911. Біохімічне обгрунтування методики занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі 369 KB
  Перше дитинство 47 років 5. Друге дитинство 812 років хлопчики 811 років дівчинки. Підлітковий пубертатний 1316 років хлопчики вік 1215 років дівчатка. Зрілий вік: I період 2235 років чоловіки 2135 років жінки.
47912. ПОНЯТТЯ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.41 MB
  Провідні українські експерти визнають той факт що багаторівнева економіка потребує також різноманітних видів забезпечення економічної фізичної та інших видів безпеки та організації охорони. Це дає можливість вибору для клієнтів аналізу та порівняння різних форм охоронної діяльності і в кінцевому результаті сприяє в цілому підвищенню рівня безпеки підприємницької діяльності в Україні. В умовах збільшення частки приватного капіталу в економіці України розвитку малого та середнього бізнесу а також роздержавлення стратегічних об'єктів...
47913. Призначення випробувань, впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ 1.59 MB
  Призначення випробувань впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ. Слід виділити три групи завдань вирішуваних проведенням випробувань: здобуття емпіричних даних необхідних для проектування апаратури; встановлення відповідності виробу проектним вимогам; визначення граничного стану ЕА. Цілі випробувань не постійні: вони міняються на різних етапах проектування і виготовлення апаратури. Перерахуємо основні цілі випробувань ЕА : Експериментальне підтвердження теоретичних розрахунків прийнятих допущень і гіпотез заданих показників якості...
47914. Сучасний стан охорони праці в Україні. Мета та завдання дисципліни Основи охорони праці 19.12 MB
  Виявити мету та завдання дисципліни Основи охорони праціâ. Визначити правові та організаційні питання охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні.
47916. Звітність підприємства. Методичні вказівки 334 KB
  Звіт про рух грошових коштів Тема 5 Звіт про власний капітал Тема 6. Фінансова бухгалтерська звітність документи які містять інформацію про фінансовий стан результати діяльності про рух грошових коштів підприємства за звітний період і тому подібне. № 2 Звіт про рух грошових коштів ф. № 4 представляється за станом на 31 грудня Звіт про рух грошових коштів ф.
47917. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ 1.29 MB
  За ним маркетинг це: спрямування ділового мислення інтегрована орієнтована на споживача і кінцевий результат діяльність фірми довгостроковий максимальний прибуток від реалізації її продукції філософія ділової активності бізнесу в умовах ринкових відносин і конкуренції; оснований на точному знанні передбаченні та врахуванні вимог ринку і побажань споживачів комплекс науково обгрунтованих уявлень про управління виробничозбутовою діяльністю фірми в умовах ринкових відносин; Більш конкретним є функціональний підхід до розуміння...