80702

Antonymy (semantic opposition). Antonyms are words which express opposite or contrasting meanings

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Antonyms are subdivided into. Gradable — represent the extremes of the quality. There are often adjectives that can be placed on the scale between them (hot-cold). Contradictory-complimentary — cannot exist without each other (dead-alive; leave-stay)3. Conversive — describe opposite attributes of the same situation (to buy-to sell — when one buys another sells)

Английский

2015-02-18

32.49 KB

0 чел.

Antonymy (semantic opposition). Antonyms are words which express opposite or contrasting meanings.

Antonyms are subdivided into:1. Gradable — represent the extremes of the quality. There are often adjectives that can be placed on the scale between them (hot-cold).2. Contradictory-complimentary — cannot exist without each other (dead-alive; leave-stay)3. Conversive — describe opposite attributes of the same situation (to buy-to sell — when one buys another sells). . Antonyms -- a class of words grouped together on the basis of the semantic relations of opposition. Antonyms are words belonging to one Part of speech sharing certain common semantic characteristics and in this respect they are similar to such semantic classes as synonyms, lexical sets, lexico-semantic groups.

Structurally, antonyms can be divided into - antonyms of the same root #. to do -- to undo, cheerful -- cheerless; - antonyms of different roots #day -- night, rich --poor.

Semantically, antonyms may be classified into – contradictories;- contraries;- incompatibles;- Contradictories represent the type of semantic relations that exist between pairs like, for example, dead -- alive, single -- married. Contradictory antonyms are mutually opposed, they deny one another. Contradictories form a privative binary opposition, they are members of two-term sets. To use one of the words is to contradict the other and to use 'not' before one of them is to make it semantically equivalent to the other: not dead = alive; not single = married;- Contraries are antonyms that can be arranged into a series according to the increasing difference in one of their qualities. The most distant elements of this series will be classified as contrary notions. Contraries are gradable antonyms, they are polar members of a gradual opposition which may have intermediate elements.

This may be observed in cold -- hot and cool -- warm which are intermediate members. Thus, we may regard as antonyms not only cold and hot but also cold and warm. Contrary antonyms may also be considered in terms of degrees of the quality involved. Thus, water may be cold or very cold, and water in one glass may be colder than in another glass. Incompatibles are antonyms which are characterized by the relations of exclusion. Semantic relations of incompatibility exist among antonyms with a common component of meaning and may be described as the reverse of hyponymy. For example, to say morning is to say not afternoon, not evening, not night. The use of one member of this set implies the exclusion of the other members of the set. Incompatibles differ from contradictories as incompatibles are members of the multiple-term sets while contradictories are members of two-term sets. A relation of incompatibility may be also observed between colour terms since the choice of red, for example, entails the exclusion of black, blue, yellow, etc.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31687. Поняття про пам’ять 22.5 KB
  Закріплення зберігання та наступне відтворення людиною її попереднього досвіду називається памяттю. Память є підґрунтям психічного життя людини. Завдяки памяті людина може здобувати необхідні для діяльності знання вміння та навички.
31688. Функції і причини уваги 36 KB
  Загальна характеристика уваги. Функції і причини уваги. Види уваги. Успішне ж виконання цього завдання потребує правильного розуміння природи уваги її видів характерних особливостей і шляхів розвитку у дітей.
31690. Форми переживання емоцій і почуттів 29.5 KB
  Настрій це загальний емоційний стан який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини характеризує її життєвий тонус. Афект як і настрій залежить певною мірою від індивідуальних особливостей людини: її темпераменту характеру вихованості. Афекти викликають глибокі зміни у психічному житті людини виснажують її.
31691. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості 81.5 KB
  Здійснюючи цілеспрямовані дії людина зустрічається з різноманітними перешкодами. Тут і оцінка ситуації і вибір шляху для майбутньої дії відбір засобів потрібних для досягнення мети прийняття рішень і т.Якщо в людини відсутня актуальна потреба виконувати дію але при цьому необхідність виконання її вона усвідомлює то воля створює допоміжне спонукання змінюючи смисл дії робить його більш значущим. Довільні та вольові дії включаються в зміст вольової поведінки людини.
31692. Самоосвіта та самовиховання як умова успішної діяльності вчителя 31 KB
  Кількість часу й сил які вчитель витрачає на самоосвіту залежить від його мотивації. Ніхто не сперечатиметься з тезою що якщо вчитель хороший то й рівень знань учнів високий. Працювати над собою вчитель починає ще зі студентської лави. Якщо вчитель не вдосконалює себе не експериментує то перетворюється на ремісника який стоїть за верстатом і робить кожного дня одну й ту ж роботу.
31693. Розвиток і виховання дитини в сім'ї потребує безлічі діяльнісних ситуацій, в яких відбувається формування особистості заданої орієнтації 47 KB
  Головне навантаження щодо забезпечення реального звязку з сімєю лягає на плечі класного керівника. Свою діяльність він організовує через класний батьківський комітет, батьківські збори, а також через вчителів, які працюють в даному класі. Важливою частиною практичної діяльності класного керівника з підтримання контактів
31695. Тактики виховання дітей у сім’ї 27.5 KB
  Вдаючись до такої тактики, батьки намагаються відгородити дитину від життєвих реалій, випробувань, намагаються все вирішувати за неї, задовольняти її потреби і примхи. За таких умов дитина позбавлена змоги формувати в собі необхідні для подальшого життя психологічні, вольові якості, об'єктивно оцінювати себе, свої можливості й інших людей, цілеспрямовано працювати над собою. Усе це деформує її внутрішній світ, систему цінностей, різко занижує або завищує її вимоги до оточення, спонукає до девіантних форм задоволення своїх потреб