80724

Семантический аспект

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Семантическая роль - семантическая единица, получившая выражение в языке на основании «глубинных падежей» Ч.Филмора. Филмор выделил 6 функциональных отношений, которые могут быть между предикатом и аргументом, указывающих на 6 глубинных (семантических) падежей.

Русский

2015-02-18

31.45 KB

0 чел.

 14. Предложение. Семантический аспект

В данной лекции рассматриваются элементы предложений (члены предложения) с точки зрения их семантико-ролевых значений.

Семантические роли – это семантические единицы, являющиеся языковым соответствием участников ситуации.

Семантическая конфигурация – набор необходимых для семантической отмеченности предложения семантических ролей и значение действия.

Семантическая роль - семантическая единица, получившая выражение в языке на основании «глубинных падежей» Ч.Филмора. Филмор выделил 6 функциональных отношений, которые могут быть между предикатом и аргументом, указывающих на 6 глубинных (семантических) падежей.

  1.  Агентив (Agentive)
  2.  Инструменталь (Instrumental)
  3.  Датив (Dative)
  4.  Локатив (Locative)
  5.  Фактитив (Factitive)
  6.  Объектив (Objective)

На основе вышеперечисленных глубинных падежей выделяют 6 семантических ролей:

Агенс. Передаются через подлежащее или дополнение. Обозначает одушевленный предмет, намеренно производящий действие, передаваемое глаголом.

E.g. I read a note. A note was read by me.

 

Патиенс. Передается через дополнение, подлежащее. Объектом (источником) действия могут выступать одушевленные и неодушевленные предметы.

E.g. The yard was overlooked.

Фактитив. Передается через дополнение. Семантическая роль, обозначающая результат действия.

E.g. The child pronounced “Daddy”.

Инструмент. Передается через подлежащее, дополнение. Предполагает осознанное, намеренное действие, поэтому эта роль встречается в ролевых структурах, содержащих агенс.

E.g. John broke the window with a stone. (дополнение в роли инструмента).

The wind opened the door. (подлежащее в роли инструмента).

Локатив. Указывает на местонахождение.

E.g. He stayed in Moscow. (обстоятельство в роли локатива).

The wide playgrounds were swarming with the boys. (подлежащее в роли локатива).

Датив. Передается через дополнение.

E.g. Give me the letter. Дополнение в роли датива.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47884. Субєкти правової роботи на підприємствах, в установах, організаціях 266.5 KB
  Правова робота в нових ринкових нестабільних відносинах стає невід'ємною виробничою частиною діяльності юридичних осіб незалежно від форм власності і господарювання
47885. Методологія наукового пізнання та журналістика 149.5 KB
  Специфіка обєкта пізнання в журналістиці. Схеми пізнання обєкта. Специфіка обєкта пізнання в журналістиці. Схеми пізнання обєкта.
47886. Барокко. Архітектура. Скульптура. Живопис 519 KB
  Мета завдання лекції Метою викладання теоретичного курсу є знайомство з основними теоретичними поняттями мистецтвознавства особливостями історичних етапів світової образотворчості декоративноужиткового мистецтва та архітектури памятками світової культури допоможе студентам оволодіти належним рівнем методичної готовності до професійної діяльності виховати високий рівень художньоестетичного смаку креативний підхід у поєднанні традицій та новацій у професійній діяльності. засвоєння історії образотворчого декоративноужиткового...
47887. Міждисциплінарні методи в журналістиці 502 KB
  Міждисциплінарні методи в журналістиці Міждисциплінарні методи в журналістиці Логіка викладу Вступ. Методи історії: метод повної історичної реконструкції метод часткової історичної реконструкції порівняльноісторичний метод метод архівного дослідження. Біографічний та автобіографічний метод як важливе джерело відомостей про особу у роботі журналіста.
47888. МАНУФАКТУРНИЙ ПЕРІОД СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 292.08 KB
  Це стадія промисловості що історично передувала великому машинному виробництву. Одночасно в промисловості зберігалося ремесло і дрібне товарне виробництво. Більшість галузей промисловості у своєму розвитку поступалися континентальним країнам Європи а англійський флот значно відставав від голландського. Все це позитивно вплинуло на розвиток англійської промисловості.
47889. Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернулі 84 KB
  Якщо імовірність появи події А у кожному випробуванні не залежить від результатів інших випробувань є сталою то такі випробування називаються незалежними або експериментальними за схемою Бернулі. У кожному експерименті р імовірність події А q імовірність не появи події А. Формула Бернулі : імовірність того що у результаті nнезалежних експериментів за схемою Бернулі подія А зявиться mразів знаходиться за формулою : 1...
47890. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 308.11 KB
  Воювали США на боці країн Антанти. У зв'язку зі зростаючим попитом на всі види стратегічної сировини зброю боєприпаси продукти харчування США перетворилися у економічно найрозвиненішу державу світу. Із країниборжника США перетворилися на найбільшого кредитора. У США продовжувало розвиватися ринкове господарство на відміну від інших індустріальних країн в яких економіка перетворювалася у ринковорегульовану.
47891. Культура України епохи бароко. Феномен українського бароко 331 KB
  Феномен українського бароко Культура бароко в Україні охоплює другу половину ХУІІХУШ ст. Порівняно із Західною Європою стиль бароко в Україні поширився із значним запізненням. Дух бароко в Україні утверджували великі національні зрушення козацькі звитяги бурхливі державотворчі процеси. ароко в Україні є універсальний стилем органічною системою що включає усі сфери духовного життя літературу історіографію архітектуру образотворче і прикладне мистецтво музику театр тощо.