80735

Parts of speech classification, gram-l classes of words

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

There are three main criteria according to which we classify the words into a different gram. classes. They are meaning, form function. not the individual lexical meaning of each word but the meaning common to all the words of a given class which constitutes its essence; form, it’s the morphological characteristics of a type of word...

Английский

2015-02-26

27.62 KB

0 чел.

Parts of speech classification, gram-l classes of words.

There are three main criteria according to which we classify the words into a different gram. classes. They are meaning, form & function.

1) not the individual lexical meaning of each word but the meaning common to all the words of a given class which constitutes its essence;

2) form, it’s the morphological characteristics of a type of word;

3) the syntactical property of a type of a word:

a) it’s method of combining with other words;

b) it’s function in a sen-ce (Vinogradov, Smirnitsky, Ilyish).

In accord with described criteria words are divided into notional & functional. To the not-l parts of speech belong the N, the Adj., the numeral, the V, the Adv.

1) Features of the Noun:

a) the categorical meaning of substance;

b) the changeable forms of number & case, the specific suffixal forms of their derivation;

c) the substantive functions in the sen-ce (Subj., Obj., Predicate), prepositional connectives, modification by Adj-s.

2) Features of Adj.:

a) categorical meaning of property (qualitative and realative);

b) the forms of degrees of comparison for qualitative adj.;

c) adjectival functions in the sentence (attribute).

3) Features of the numeral:

a) the categorical meaning of number(cardinal and ordinal);b)the narrow set of simple numerals, the specific forms of composition for compound numerals;

c) the function of numerical attribute and numerical substantive.

4) Feature of pronoun:

a) the categorical meaning of indication;

b) the narrow sets of various status with the corresponding formal properties of categorical changebility and word building;

c)substantival and adjectival functions for different sets.

5) Features of the V.:

a) the categorical meaning of process, presented in two forms (finite and non-finite);

b) the forms of the verbal category for person,,number, tense, aspect ,voice, mood. The opposition of finite and non-finite forms;

c) the function of the finite predicative form the finite verb and the mixed verbal function for non-finite verbs.

6) Features of Adv.:

a) the categorical meaning of secondary property (of property process or another property);

b) the forms of degrees of comparison;

c) the function of various adverbial modifiers.

The notional parts of speech unite the words of complete nominative meaning, characterized by selfdependent functions in the sen-ce.

Functional parts of speech are incomplete nominative meaning & non-selfdependent. They are the article, the preposition, the conjunction, the particle, the modal word, the interjection.

The article expresses the specific limitation of the substantive functions.

The preposition exp. the dependences & independences of substantive reference.

The conjunction exp. connections of the phenomena.

The particle unites the functional words of specifying & limiting meaning. To these series refer also verbal postpositions.

The modal word exp. the attitude of the speaker to the situation. Here belong: functional words of probability (probably, perhaps), of qualitative evaluation (fortunately, unfortunately, luckily) & also of affirmation & negation.

The interjection. They are series of emotions.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65441. БІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВІШИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ КОРІАНДРУ СОРТУ НЕКТАР В КРИМУ 877 KB
  Індивідуальний розвиток ефіроолійних рослин і зокрема коріандру є загально відомим проте циклічна схема онтогенезу і вегетаційного періоду для коріандру не розроблені не досліджені закономірності формування насіння що не дає можливості...
65442. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ У ВІБРУЮЧИХ КОНТЕЙНЕРАХ ШЛЯХОМ ВИБОРУ ФОРМИ ІНСТРУМЕНТУ 323 KB
  Відповідно до цього актуальною науковопрактичною задачею стосовно вібраційної обробки є розробка рекомендацій що сприяють підвищенню її продуктивності за рахунок розробки та дослідження інструменту одиничних абразивних...
65443. Експериментальні методи оцінки часової та функціональної ефективності алгоритмів у програмно-апаратних середовищах 922.5 KB
  Переважна більшість теоретичних досліджень з аналізу алгоритмів ґрунтується на аспекті представлення алгоритмів і не враховує особливостей сучасних засобів їх виконання. Можна виділити три основні підходи до аналізу алгоритмів.
65444. МІЦНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПРИ ПРОДАВЛЮВАННІ ШТАМПАМИ РІЗНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 7.21 MB
  У сучасному будівництві все більше поширення отримують монолітні залізобетонні будинки з безригельним безкапітельним каркасом коли плоскі плити перекриттів постійної товщини опираються безпосередньо на колони.
65445. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДДІВ В УКРАЇНІ 163 KB
  Одним із перших змін у спеціальному пенсійному законодавстві зазнало пенсійне забезпечення суддів у зв’язку із прийняттям Закону України Про судоустрій і статус суддів. Законом України Про судоустрій і статус суддів закріплено...
65446. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ХАРЧУВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНОГО ТИПУ 368 KB
  У сучасних соціальноекономічних реаліях життя в Україні коли змінюються умови навчання дітей та виникають його нові форми і програми дослідження з вивчення харчового статусу дитячого населення України з метою його корекції є вкрай актуальним але недостатньо вивченим...
65447. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 352.5 KB
  Оцінка впливу чинників на сучасний стан вищої освіти; Дослідження регіональних особливостей вищої освіти; Визначення відповідності розвитку вищої освіти рівню розвитку регіону Аналіз територіальної структури вищої освіти тенденцій її розвитку Типізація регіонів України...
65448. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 413.5 KB
  Результативність інноваційної діяльності підприємств залежить від розміру інвестицій які вкладаються та повинні окуповуватися за відповідний період часу. Оцінка економічної ефективності інвестицій в інноваційні проекти один із головних елементів технікоекономічного аналізу.
65449. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ВИРОБІВ ІЗ ПЛАСТМАС 11.09 MB
  У сучасних системах автоматизованого проектування САПР при проектуванні технологічного оснащення ТО для виготовлення виробів із пластмас недостатньо враховуються особливості пластмасового матеріалу виробу які пов'язані з нестабільністю технологічних...