80743

Paradigmatic structure of the sentence

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Paradigmatic finds its expression in a system of apposition s making the corresponding meaningful (functional) categories syntactic oppositions are realized by correlated sentence patterns, the relations between which can be described as “transformations”, i.e. transitions to another partern of certain notional parts...

Английский

2015-02-18

28.45 KB

2 чел.

Paradigmatic structure of the sentence.

Paradigmatic finds its expression in a system of apposition s making the corresponding meaningful (functional) categories syntactic oppositions are realized by correlated sentence patterns, the relations between which can be described as “transformations”, i.e. transitions to another partern of certain notional parts to another pattern of the same national parts. i. e. some of the the patterns are to be approached as base patterns, while other as their transforms.

e. g. A question can be described as transformationally produced from a statement a negation as transformationally produced from an affirmation:

e. g. You are fond of the kid - Are you fond of the kid?

You are fond of the kid - You are not fond of the kid.

Similarly a composite sentence is to be presented as derived from two or more simple sentences. E. g. He turned to the waiter + The waiter stood in the door -- He turned to the waiter who stood in the door.

The initial basic elements of syntactic derivation should be considered as the “Kernel sentence”.

Structurally the Kernel sentence coincides with the elementary sentence. By way of example let’s take the following sentence: I saw he come.

Within the frame work of paradigmatic description this sentence is produced from the two Kernel sentences : I saw him. + He come. – I saw him come.

It can be shown as a transformational combination of the Kernel pattern- formulas

Subj. Obj. Subj. Subj. Obj.

N1 pro.—V1f – N2 pro. + N2 pro. – V2f ---- N1 pro. - V1f – N2 pro. – V2if.

 

 The diagrams:

S1 + S2--- S3

 

Nsubj. VP Nsubj. V Nsubj. VP

 

V Nobj.  V Npobj.

  N Vinf.

 

The process of derivation of genuine sentences make up six major classes. The first class includes steps of “morphological arrangment”, i.e. morph. Chainges expressing syntactically relevant categories above all the predicative categories of the finite verb: tens, aspect, voice, mood,

e.g. Jhon + start (the Kernelbase string)- Jhon starts. Jhon will be starting. Jhon would be starting. Jhon has sterted.

The second class includes various uses of functional words (functional exppansion): He understood my request- He seemed to understand my request.

The third class includes the processes of substitution. Among the substitutes we find personal pronouns, demonstrative-substitute pronouns,indefinite-subgstitute pronouns, half-notional:e.g.The puples ran out of the classroom. – They ran out of the classroom.

The fourth class is formed by procses ... E.g.Would you like a cup of tea?

The fifth class includes processes positional arrangement (changes of the word-orolerinto the reverse patterns), e.g. The man is here – Is the man here?

The sixth class is formed by prosses of intonational arrangment,e. g. We must go. – We must go? We? Must go?   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53104. Тести до підсумкового уроку. Земля на плані та карті. Географія (6 клас) 108 KB
  Завдання 1-5 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок – комп’ютерна програма реєструє їх як ПОМИЛКИ.
53105. Застосування інтерактивних технологій під час вивчення нового матеріалу на уроці географії 24.88 MB
  Виконавчо-діяльнісний етап посідає центральне місце у дидактичному процесі адже тут відбувається розвиток і навчання учнів. Досить широко відомі і достатньо розроблені вимоги до діяльності учнів на цьому етапі навчального заняття 5 126127: здобуття знань і набуття досвіду діяльності учнем має відбуватися у результаті його власної діяльності яка повинна мати навчальнопізнавальний характер; у діяльності учня мають переважати процедурні знання знанняяк над інформаційними...
53106. Використання художніх творів на уроках географії 131.08 KB
  Роль географії велична у формуванні світогляду, в свідомості закономірностей взаємозв'язків природи і людської діяльності. Географія є одним шкільним предметом, вивчаючим природу і суспільність в їх взаємозв'язку.
53108. ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ГЕОГРАФІЇ 355.5 KB
  Мета: поглибити знання учнів про особливості природи океану; продовжити формування навичок роботи з картами; практично застосовувати знання з біології фізики хімії; розвивати критичне та логічне мислення; посилювати інтерес до знань. Які асоціації викликало у вас слово ОКЕАН Отже: Тихий океан складова частина Світового океану велетенська природна водойма. Запрошую вас до співпраці в експедиції з вивчення Тихого океану. Географічне положення розміри океану.
53109. Сучасний кабінет географії – простір співпраці вчителя та учня 156.5 KB
  Соціальним замовленням суспільства сьогодні є самоствердження та самореалізація особистості через ефективне навчання розвиток творчих здібностей учнів формування загальних та спеціальних вмінь та навичок. Навчання буде успішним якщо в учителя є можливість працювати в сучасному кабінеті де оптимально поєднано використання всіх видів навчального методичного забезпечення та технічного обладнання відповідно до вимог наукової організації праці вчителя і учня. Головною роллю кабінету визначаю необхідність його як місця спілкування...
53110. Південна Америка. Історія дослідження. Географічне положення 54 KB
  Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про географічне положення площу та форму материка поглибити систему знань учнів про відкриття та дослідження Південної Америки; удосконалити практичні навички учнів характеризувати географічне положення материка. Чому важливо знати географічне положення материка 3. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності Колись Південну Америку з ласки мореплавця Америго Веспуччі назвали Новим Світом у джунглях цього материка блукали герої книги Жюля Верна Діти капітана Гранта. Сучасні уявлення про цю...
53111. Використання основних аспектів освіти для сталого розвитку та показано діяльнісну спрямованість уроків географії в системі ОСР 6.37 MB
  Обґрунтовано зміну ролі вчителя в моделі емпауерменту та визначено діяльність як основний засіб навчання і виховання людини спроможної до забезпечення сталого розвитку суспільства. Ми працюємо щоб зробити нове відкриття Єдиний шлях що веде до знань це діяльність.Шоу Будьяка діяльність або бездіяльність призведе до певного результатутільки якого. Тому входження в систему ОСР на уроках географії відбувається в двох площинах: перша площина забезпечує виховання здорової ціннісно орієнтованої толерантної полікультурної...