80744

Categorial Structure of the Word

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

The most general meanings rendered by L. expressed by systemic correlations of word-forms are interpreted as categorial grammatical meanings. The forms themselves are identified within definite paradigmatic series. The categorial meaning (e.g. the gram. number) unites the individual meanings of the correlated paradigmat...

Английский

2015-02-26

29.65 KB

15 чел.

Categorial Structure of the Word.

The most general notions reflecting the most general properties of phenomena are referred to in logic as “categorial notions”, or “categories”. The most general meanings rendered by L. & expressed by systemic correlations of word-forms are interpreted as categorial grammatical meanings. The forms themselves are identified within definite paradigmatic series. The categorial meaning (e.g. the gram. number) unites the individual meanings of the correlated paradigmatic forms (e.g. singular - plural) & is exposed through them hence, the meaning of gram. category & the meaning of the gram. form are related to each other on the principle of the logical relation b/n the categorial & generic notions.

The gram. category is a system of expressing a generalized gram. meaning by means of paradigmatic correlations of gram. forms in a category are exposed by the so-called “gram. oppositions”. The most important type of oppos. is the binary privative [privətiv] (отрицатю) opposition; it is formed by a contrastive pair of members in which one member is characterized by the presence of a certain different feature (“mark”) while the other is characterized by the absense of this feature. The member which the feature is present is called the “marked” or “strong” and is designated by the sumld+ other member is called the “unmarked” or “weak”. And is designated by the symb. e.g. the voice and devoiced consonats form a privative opposition[t,d,g,p,t,k,]. The defferential feature of the opposition is “voice”. This feature is present in the voiced consonants so they are marked members of opposition. The devoiced consonants – unmarked. The means of building up member-forms of oppos-ns are divided into synthetical & analytical; accordingly, the gram. forms are classed into synthetical & analytical too.

Synthetical gram. forms are realized by the inner morphemic composition if the word (take – took – taken, drive – drove – driven).

Analytical forms are typical of Modern Eng. They present a combination of auxiliary word with a basic word (have finished, have been, more beautiful), as a marginal analytical form – type gram. repetion should be recognized: e.g. He knocked and knoked and knoked without reply. Essential division of gram. categories is based on the changeability factor of the exposed feature. This division is represented by the system of the third person pronouns serving as genre – indices: it, he, she, he, or she (person, cousin etc.).

Variable feature categories can be exemplified by the substantive number (sing.-pl.) or the degrees of comparison (positive- comparative - superlative). Constant feature categories reflect thestatic classifications of phenomena, while variable feature categories expose various connections b/n phenomena.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66427. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СИСТЕМИ АПК 269 KB
  Ефективність діяльності переробних підприємств в умовах ринкової конкуренції залежить в основному від якості формування та рівня використання виробничого потенціалу. Розвиток економіки регіону на довгострокову перспективу повязаний саме з цими...
66428. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ СУДДІВ В УКРАЇНІ 159.5 KB
  Правове регулювання відносин найманої праці здійснюється зазвичай загальними нормами трудового законодавства України. Проте трудова діяльність окремих категорій працівників має суттєві особливості, що зумовлює наявність спеціальних норм щодо її регламентації.
66429. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ 474.5 KB
  Формування відкритої економіки, членство України в СОТ супроводжується не тільки позитивними, але і негативними явищами, серед яких слід відзначати жорсткі конкурентні умови, особливо для країн із застарілою технологією та виробництвом екологічно неякісної продукції.
66430. Внутрішні перенапруги в електричних мережах з ізольованою нейтраллю, їх обмеження та основи моделювання 4.68 MB
  Головним призначенням систем пересилання, розподілу та споживання електроенергії є ефективне забезпечення потреб національного господарства в енергії відповідної якості за мінімальних витрат і достатньому рівні надійності. Принципи побудови, розвитку сучасних і перспективних систем енергопостачання...
66431. Особенности корректировки таможенной стоимости товаров 203.5 KB
  Необходимо проанализировать изменения, связанные с образованием Таможенного союза; Выявить принципиально новые особенности Таможенного кодекса Таможенного союза; Рассмотреть что такое таможенная стоимость товаров, как она контролируется и в связи, с чем может корректироваться.
66432. Некоторые вопросы практики вексельного обращения 116.82 KB
  Наименование вексель включенное в самый текст документа и выраженное на том языке на котором этот документ составлен; простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму; 3 наименование того кто должен платить плательщика; указание срока платежа; указание места в котором должен быть совершен платеж; наименование того кому или приказу кого платеж должен быть совершен; указание...
66434. Акцизний збір в системі платежів в державний бюджет України 331 KB
  Необхідність збільшення податків і в той же час справедливого їх розподілу ставить державу перед складною дилемою: економічна ефективність чи справедливість? Оптимальне поєднання й урахування цих аспектів - неодмінна умова гармонійності податкової політики.
66435. Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) 860.5 KB
  Теорикоекономічна сутність виробничих запасів та їх характеристика як обєкту обліку та аудиту Економічна сутність запасів та іх класифікація Оцінка виробничих запасів для цілей обліку Нормативноправова база з обліку та аудиту виробничих запасів Загальноекономічна характеристика ТзОВ...