80756

Verb. Morphological classification symantic and structural classification of verbs

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

There are exist finite and non-finite forms of a verb. Non-finite forms or the so called verb its are infinitive, the participle and the gerund. The verb forms differ in their meaning, as function. the finite form them denotes a process.

Английский

2015-02-18

28.04 KB

6 чел.

Verb. Morphological classification symantic and structural classification of verbs.

There are exist finite and non-finite forms of a verb. Non-finite forms or the so called verb its are infinitive, the participle and the gerund. The verb forms differ in their meaning, as function. the finite form them denotes a process. The gram. nature of the finite forms may be characterized by seven oppositions in reference to person, number, tense, aspect, correlation, mood, voice.

In a sentence a finite form of the verb occurs in the function of a simple verbal predicative. the non-finite form denote a process viewed as substance or property. The grammatical nature of a non-f. forms is characterized by three oppositions in reference to correlation, voice and aspect. In sentence they occure in the function of the subject, an attribute and adverb modifier and a part of a comp. Predicate.

There exist four classifications of verb: morphological, lexical, syntactical, lexico-gramm. The morphological classification is based on the way of forming the past tense form and participle 2 for. Accordingly three classes of verbs are distinguished: regular, unregular, mixed.

The lex-clas. Is based on the aspective character of lexical meaning of verbs: terminative (finish,end,close,conclude,solve,sum up,stop)

The lexico-gram.classif.of verbs including notional and semi-notinal verbs is based on their semantic and syntactical pecularities.

The syntactical clas-n includes subjective and objective verbs and is based on the character of cambinality of words.

The tense aspect system of Eng . verb

Verbal forms denoting time relation are called tense- a gram.category denoting the time of an action to the moment of speech. Tense is considered as having dimension (измерение) only . There are the present the past and the future tenses. Gram. Category of the Eng. Verb- the category of correlation- denotes the relation of a time of an action to a certain moment in present past or future. It’s expressed by the present perfect, past perfect and future perfect.

Aspect- is a gram. Category expressing the manner in which an action is performed. There are the common aspect and the continuous aspect.

Mood is a gram. category expressing the relation of action to reality a stated by the speaker. In Modern English there are three mood: indicative, imperative, subjunctive.

Indicative mood –the forms comprised in it are used to present predication as reality, as a fact. The predication need not necessary be true but the speaker presents it as being so .

Imperative mood – the forms of it serve to express that the speaker urges the person addressed to fulfil a certain action. The impart has the same form as the base of the verb. It is used only in the 2nd person sing. and plural. The gram. Subject of the imp. Mood is not indicated but may be done by using the pronoun before or after the verb.

The subjunctive mood. It’s forms are used to present predication as unreality. The speaker regard an action as possible, problematic, desirable, uncertain.

Gerund is the non-finite form of the verb, combines the properties of the verb with those of the noun.

Infinitive is the non-finite form of the verb which combines the properties of the verb with those of the noun, serving as the verbal name of a process.

Participle is the non-finite form of the verb which combines the properties of the verb with those of the adjective and adverb.

The verbal category of person expresses the personal relation of the process. The verbal number expresses its person-numerical relation.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64302. ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ТРУБНИХ І ШТАНГОВИХ КОЛОН ДЛЯ БУРІННЯ ТА ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ 3.89 MB
  Проблема підвищення експлуатаційної надійності трубних і штангових колон для буріння та видобування нафти та газу нерозривно повязана з проблемою оцінки їх навантажування. Особливістю роботи елементів трубних і штангових колон є надзвичайно складний характер навантажування...
64303. ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА ЯК ФАКТОР РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ 328.5 KB
  Процес розподілу доходів є складною соціальноекономічною проблемою оскільки зачіпає інтереси всіх економічних суб'єктів. Економічне та соціальне значення проблеми розподілу доходів зумовлено впливом на рівень стимулювання продуктивної економічної поведінки макроекономічну рівновагу соціальну напруженість.
64304. КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 308 KB
  Транспортні системи, технології, машини, шляхи сполучення та багато інших підсистем та ланок, що забезпечують надання транспортних послуг населенню та організаціям, можна визначати як багаторівневу транспортну інфраструктуру.
64305. Процес високоточного вимірювання параметрів джерел електромагнітного випромінювання за допомогою малобазових пасивних радіотехнічних систем 15.73 MB
  Бурхливий розвиток нових технологій в галузях радіотехніки обчислювальної техніки і програмного забезпечення тенденція ускладнення структури сигналів джерел електромагнітного випромінювання ДЕВ підвищення їх скритності та ущільнення радіочастотного ресурсу...
64306. Лісівничо-селекційна оцінка півсібсових і сібсових потомств сосни звичайної в умовах західного полісся 248 KB
  Мета – вивчити мінливість вегетативних і насінних потомств сосни звичайної в умовах Західного Полісся за біометричними показниками, виявити ядерцеві характеристики меристем та на їх основі опрацювати методичні можливості проведення генетико-селекційної оцінки плюсових дерев і ранньої діагностики росту їх потомств.
64307. Розробка інформаційної технології в задачах гідрохімічного моніторингу 1.06 MB
  Метою роботи є розробка інформаційної технології територіального гідрохімічного моніторингу питної води. Обєктом дослідження є гідрохімічні процеси та показники стану питної води техногенно навантажених регіонів.
64308. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ 772.5 KB
  Безперебійне перекачування природного газу неможливе без ефективної і надійної роботи газоперекачувальних агрегатів ГПА. В Україні Алжирі Росії та інших країнах налічуються тисячі одиниць ГПА різного типу потужності і конструкцій.
64309. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИДОБУВНИМИ КОМБАЙНАМИ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ШНЕКА 229 KB
  Це призводить до того що видобувні комбайни на тонких шарах при автоматичному управлінні працюють із заштибовкою шнека. Таким чином наукова задача дисертаційної роботи полягає у створенні інтегральної моделі яка описує процеси формування навантаження на шнеку та...
64310. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 1.19 MB
  В економічній теорії відбувається перехід до нової парадигми розвитку, що ґрунтується на інформації; змінюються погляди на простір і час. В інформаційній економіці провідну роль відіграє людський фактор, а отже, змінюються вимоги до побудови нових відносин у суспільстві.