80756

Verb. Morphological classification symantic and structural classification of verbs

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

There are exist finite and non-finite forms of a verb. Non-finite forms or the so called verb its are infinitive, the participle and the gerund. The verb forms differ in their meaning, as function. the finite form them denotes a process.

Английский

2015-02-18

28.04 KB

5 чел.

Verb. Morphological classification symantic and structural classification of verbs.

There are exist finite and non-finite forms of a verb. Non-finite forms or the so called verb its are infinitive, the participle and the gerund. The verb forms differ in their meaning, as function. the finite form them denotes a process. The gram. nature of the finite forms may be characterized by seven oppositions in reference to person, number, tense, aspect, correlation, mood, voice.

In a sentence a finite form of the verb occurs in the function of a simple verbal predicative. the non-finite form denote a process viewed as substance or property. The grammatical nature of a non-f. forms is characterized by three oppositions in reference to correlation, voice and aspect. In sentence they occure in the function of the subject, an attribute and adverb modifier and a part of a comp. Predicate.

There exist four classifications of verb: morphological, lexical, syntactical, lexico-gramm. The morphological classification is based on the way of forming the past tense form and participle 2 for. Accordingly three classes of verbs are distinguished: regular, unregular, mixed.

The lex-clas. Is based on the aspective character of lexical meaning of verbs: terminative (finish,end,close,conclude,solve,sum up,stop)

The lexico-gram.classif.of verbs including notional and semi-notinal verbs is based on their semantic and syntactical pecularities.

The syntactical clas-n includes subjective and objective verbs and is based on the character of cambinality of words.

The tense aspect system of Eng . verb

Verbal forms denoting time relation are called tense- a gram.category denoting the time of an action to the moment of speech. Tense is considered as having dimension (измерение) only . There are the present the past and the future tenses. Gram. Category of the Eng. Verb- the category of correlation- denotes the relation of a time of an action to a certain moment in present past or future. It’s expressed by the present perfect, past perfect and future perfect.

Aspect- is a gram. Category expressing the manner in which an action is performed. There are the common aspect and the continuous aspect.

Mood is a gram. category expressing the relation of action to reality a stated by the speaker. In Modern English there are three mood: indicative, imperative, subjunctive.

Indicative mood –the forms comprised in it are used to present predication as reality, as a fact. The predication need not necessary be true but the speaker presents it as being so .

Imperative mood – the forms of it serve to express that the speaker urges the person addressed to fulfil a certain action. The impart has the same form as the base of the verb. It is used only in the 2nd person sing. and plural. The gram. Subject of the imp. Mood is not indicated but may be done by using the pronoun before or after the verb.

The subjunctive mood. It’s forms are used to present predication as unreality. The speaker regard an action as possible, problematic, desirable, uncertain.

Gerund is the non-finite form of the verb, combines the properties of the verb with those of the noun.

Infinitive is the non-finite form of the verb which combines the properties of the verb with those of the noun, serving as the verbal name of a process.

Participle is the non-finite form of the verb which combines the properties of the verb with those of the adjective and adverb.

The verbal category of person expresses the personal relation of the process. The verbal number expresses its person-numerical relation.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65341. Розрахунок плитних фундаментів на в’язкопружній основі під впливом статичних і динамічних навантажень 440 KB
  Таким чином проблема побудови необхідних для визначення напруженодеформованого стану стінчастих фундаментів аналітичних розв’язків є актуальною і потребує вирішення. Методи дослідження: застосування та розвинення аналітичних методів розрахунку основну роль...
65342. ВПЛИВ ГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ Т-ЛІМФОЦИТІВ НА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИН РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ СФЕРОЇДНОГО ТА МОНОШАРОВОГО РОСТУ 208.5 KB
  Розуміння особливостей клітинної взаємодії при пухлинному процесі залишається актуальною медико-біологічною проблемою. З огляду на це, розроблення та впровадження простих та доступних клітинних систем для діагностики та дослідження...
65343. Удосконалення динамічної діагностики структурно-неоднорідних деталей ДТЗ 940.5 KB
  Інтересом до розробки достовірної методики динамічних розрахунків деталей нової техніки об’єднаних в загальний клас структурно– неоднорідних об’єктів в міцністних розрахунках яких необхідно враховувати як природу...
65344. Адміністративно-правові засади формування системи та правового статусу антимонопольних органів в Україні 178 KB
  В останні десятиріччя дедалі більшого значення в Україні набуває захист і підтримка добросовісної економічної конкуренції, яка є головним рушієм розвитку ринку. Ефективність такого захисту залежить, у першу чергу, від діяльності компетентних...
65345. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ СТРІЛОВИХ САМОХІДНИХ КРАНІВ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРАВЛІЧНИХ ГАСИТЕЛІВ КОЛИВАНЬ 2.1 MB
  Одним з напрямків вирішення цієї задачі є динамічне гасіння коливань суть якого полягає в приєднанні до силових ланцюгів механізмів допоміжних гасителів коливань з метою зниження коливального стану крана.
65346. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН БРАТИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМАХ І ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 157.5 KB
  Процес становлення громадянського суспільства в Україні та розбудова української демократичної правової держави передбачає перетворення українського народу з об’єкта державного управління в пріоритетний суб’єкт влади.
65347. Методичні засади підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін 162 KB
  Результати аналізу підготовки фахівців СПЗ ДПСУ із військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» свідчать, що вимогам нормативних документів підготовка цих фахівців з середнім балом успішності 3,34 задовольняє, але не забезпечує підготовку професійно компетентного фахівця.
65348. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ 360.5 KB
  З метою збереження виробничої структури підприємства в регіональному господарстві стає впровадження санації головної процедури в системі антикризового управління. Тому на сучасному етапі в умовах зростання кількості аграрних підприємств-банкрутів...
65349. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИРАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ 195 KB
  Дотепер не досліджені зусилля що виникають на робочих органах протиральних машин підприємств харчування в процесі обробки різних харчових продуктів і не визначено комплексний вплив на технічні характеристики протиральних машин...