80757

NOUN. SEMANTIC AND STRUCTURAL CLASSES OF NOUNS

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

The categorical functional properties of the noun are determined by its semantic properties. The most substantive function of the noun is hat of the subject in the sentence. The function of the object in the sentence is also typical of the noun as the substance word.

Английский

2015-02-18

27.98 KB

0 чел.

NOUN. SEMANTIC AND STRUCTURAL CLASSES OF NOUNS.

The noun as a part of speech has the categorical meaning of ‘substance’ or ‘thing ness’. It’s the main nominative part of speech effecting nomination of the fullest value within the framework of the notional division of the lexicon.

The categorical functional properties of the noun are determined by its semantic properties. The most substantive function of the noun is hat of the subject in the sentence. The function of the object in the sentence is also typical of the noun as the substance word. Other syntactic functions i.e. attributive, adverbial and even predicative, although performed by the noun are not immediately characteristics of its substantive quality.

Gender. The category of gender is expressed in English by the obligatory correlation of nouns with the personal pronouns of the third person. The category of gender is strictly oppositional. It forms two oppositions. One opposition functions in the whole set of nouns, dividing them into person (human) nouns and non-person (non-human). The other opposition functions in the subset of person nouns only, dividing them into masculine, nouns [ma:skjulin] and feminine nouns as a result of the double oppositional correlation, a specific system of three genders arises: the neutral (i.e. non-person), the masculine(masculine person), the feminine(feminine person).

The strong member of the upper opposition (person-non-person) is the human subclass of nouns, its semantic mark being ‘person’. The weak member of the opposition comp. both inanimate and animate non-person, tree, mountain, love ; cat swallow, society, crowd, bull and cow, cook and hen.

The strong member of the lower opposition is the feminine subclass of person nouns its semantic mark being ‘female sex’ woman, girl, mother, bridge. The masculine subclass of person nouns : man, father, bridegroom makes up the member of the opposition.

NUMBER. The category of number is expressed by opposition of the plural form of the noun to the sing. The strong member of this binary opposition is the plural being the suffix (-e) s [-z, -s , iz]. The productive formal mark correlate with the absence of number suffixing the sing form of the noun (zero-suffix).

The other non-productive ways of expression of the number opposition, are vowel interchange in several relict forms (man-men, woman-women, tooth-teeth) the archaic suffix (e)n (ox-oxen, child-children, the correlation of individual singular and plural suffixes in a limited number of borrowed nouns (formula-formulae[i], phenomenon-phenomena). In some cases the plural form of the noun is homonymous with the singular form(sheep, deer, fish).

CASE. Case is the immanent (присущий), morphological category of the nouns manifested in the forms of noun declension and showing the relations of the nounal element to other objects and phenomena. Thus, the case form of the noun is a morphological decisional form. This category is expressed in English by the opposition of the form in –is [-z, -s, -iz] usually called the ‘possessive’ case or ‘genitive case’. To the unfeatured form of the noun, usually called the ‘common’ case. The apostrophized- s serves to distinguished in writing a singular noun in the genitive case from the plural noun in the common case: e.g. The man’s duty, Max’s letter, the clerk’s promotion.

ARTICLE. Article is determining unit of specific nature accompanying the noun in communicative collocation. Whereas the function of the determines such as THIS, ANY, SOME is to explicitly interpret the referent of the noun in relation to other objects of a like kind, the semantic purpose of the article is to specify the nounal referent, to define it in the most general way, without any explicitly expressed contrasts.

THE DEFINITE ARTICLE expresses the identification or individualization of the referent of the noun: the use of this A. Shows that the object denoted is taken in its concrete, individual quality.

THE INDEFINITE ARTICLE expresses a classifying generalization of the nounal referent, or takes it in a relatively general sense.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80051. САМАЯ ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ 39.5 KB
  Ассистенты проекта: родители - представители разных профессий учителя начальных классов. О людях каких профессий я вам напомнила Продолжим наше путешествие в мир профессий. Выводы о значимости и важности всех профессий. Рассказы приглашенных родителей об особенностях их профессий.
80052. Подорож материками 39.5 KB
  Мета: сформувати уявлення про материки, продовжувати формувати уявлення про глобус, карту півкуль, розвивати вміння працювати з фізичною та контурною картами, вміння працювати з додатковою літературою, розвивати пізнавальні інтереси, виховувати спостережливість, любов до природи.
80053. Охорона природи на Землі 88 KB
  Вчити дітей знаходити красиве в природі. Збагатити знання дітей про природу і заходи щодо її збереження. Вміти зіставляти вчинки людей, аргументувати свою думку, встановлювати зв’язок між елементами довкілля. Формувати у дітей ділову готовність реалізувати ці знання в нестандартній ситуації...
80054. Природна зона мішаних лісів 144.5 KB
  Мета: продовжити формувати уявлення про Україну; розкрити значення вислову мішані ліси; розкрити значення лісів для життя людей; розвивати спостережливість мислення уміння аналізувати і робити висновки; вміння висловлювати свої думки; виховувати бережливе дбайливе ставлення до природи...
80055. Не дай скотитися у прірву… 8.97 MB
  Мета: розкрити негативні сторони самостійного життя поза батьківським домом, сприяти формуванню у випускників відповідального ставлення до свого життя, до життя своїх батьків, допомогти учням знайти відповіді на питання: як нам жити, що робити, як вижити в цьому світі?
80056. Проблема под микроскопом 63.5 KB
  Цели и задачи мероприятия: дать представление учащимся о понятии «проблема»; научить детей выделять и оформлять проблему; познакомить учащихся с различными способами решения личностных проблем; развивать навыки употребления полученных знаний на смоделированных проблемных ситуациях...
80057. Забуті народні свята осіннього циклу 72.5 KB
  Мета. Дослідити забуті народні свята осіннього циклу: Дмитра(8 листопада), Святої П’ятниці(10 листопада), Кузьми й Дем’яна(14 листопада); організувати пошукову роботу стосовно відродження втрачених обрядів, звичаїв, традицій українських ярмарків.
80058. ENGLISH HOLIDAYS 719 KB
  Актуальність проекту: прагматична направленість на результат; цей результат можна побачити осмислити застосувати в реальній практичній діяльності; дозволяє органічно інтегрувати знання учнів з різних сфер навколо рішення однієї проблеми.
80059. Планета на ім’я «Сміття»?.. 69.5 KB
  Мета: привернути увагу учнів побутових відходів; виявити джерела екологічних проблем, як наслідок неадекватних дій людей; продовжити формувати дбайливе відношення до природи; розвивати здібності «мислити глобально, діяти локально».