80758

THE ARTICLE AND ITS STYLISTIC POTENTIAL

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Newspaper style was the last of all styles of written literary english to be recognized as a specific form of writing standing apart from other forms. Information in the english newspaper is conveyed through the medium of: brief news item, press reports (parlimentary, of court proceeding...

Английский

2015-02-18

27.64 KB

2 чел.

THE ARTICLE AND ITS STYLISTIC POTENTIAL.

Newspaper style was the last of all styles of written literary english to be recognized as a specific form of writing standing apart from other forms. Information in the english newspaper is conveyed through the medium of:

-- brief news item,

-- press reports (parlimentary, of court proceeding,

-- articles purely infomational in character,

-- adbertisements and announcments.

To understand the pecularities of english newspaper style it will be sufficient to analyze the following newspaper features:

  1.  brief news items,
  2.  advertisements and announcements,
  3.  the headline,
  4.  the editorial.

I. The principle function of a brief news item is to inform the reader the bulk of the vocabulary used in newspaper writing is neutral and common literary. NS has its specific vocabulary, features and is characterised by an extensive use of: 1. special political and economical terms (socialism, by-election). 2. non-term political vocabulary (public, people, unity). 3. newspaper clishes (vital, pressing problem). 4. abbrevations (UNO, NATO). 5. neologisms, these are very common in newspaper vocabulary (lunar rover, sing-in).

II. Advertisements and announcements. The principle function of them is to inform the reader. There are two basic types in the English newspaper (classified and non-classified). In classified various kinds of information are arranged according to subject-matter into sections each bearing an appropriate name (births, deaths, personal and so on.)

III. The headline is dependent form of newspaper writing. English headlines are short and catching, they compact the gist of news stories into a few eye-snaring words. Syntactically headlines are very short sentences or phrases of a variety of patterns.

a) full declarative sentences, (woman works on moon)

b) interrogative sentences, (do you love war)

c) nominative sentences, (gloomy Sunday)

d) elliptical sentences,

- auxiliary omitted, (six killed in explosion)

- subject or part of predicate omitted, (off the sun)

- sentences with article omitted, (blaze kills 15 at party)

IV. The function of the editorial is to influence the reader by giving an interpretation of certain facts. Like many evaluative writing editorials appeal not only to the reader’s mind but at his feelings as well. (The long-suffering British housewife needs a bottomless purse to cope with his scale of inflation.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2345. Початок національного відродження 54 KB
  Мета: ознайомити учнів із процесом розвитку національної ідеї в суспільно-політичному русі України першої половини XIX ст. та внеском її видатних представників у цей процес, ознайомити учнів із діяльністю українського дворянства щодо відновлення автономних прав України наприкінці XVIII ст.
2346. Поширення ідей Просвітництва в Західній Україні. 19.27 KB
  Мета: з’ясувати характер суспільно-політичного життя та витоки національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII – на початку XIX ст., довести, що діяльність Руської трійці була виявом галицько-українського відродження; з’ясувати, чому альманах Русалка Дністрова називають “політичним маніфестом українства”.
2347. Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20-30-ті роки XIX ст. 20.71 KB
  Мета: розкрити причини поширення західноєвропейських революційних ідей в Україні та створення масонських лож в Україні, проаналізувати діяльність декабристів в Україні та історичне значення декабристського руху для України, довести, що Польське повстання 1830-1831 рр. мало антиколоніальний і антифеодальний характер.
2348. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст 37.5 KB
  Мета: провести підсумкове оцінювання знань як кінцевий етап оцінювання знань з тем Вступ. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст., Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII – у першій третині XIX ст., оцінити рівень навчальних досягнень учнів та перевірити уміння застосовувати нубуті знання.
2349. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах 7-9 класи 44.9 MB
  Київська Русь та Галицько-Волинська держава. Національно-визвольна війна та відродження Української держави. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ століття. Культура України другої половині ХІХ століття.
2350. Усі уроки до курсу Всесвітня історія 9 клас 1.04 MB
  Вікторіанська Британія. Велика Французька революція кінця ХVIII ст. Франція під владою Наполеона. Модернізація Японії. Велика Британія в останній третині ХІХ ст. Завершення територіального поділу світу. Культура народів світу наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.
2351. Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях 33.5 KB
  Мета: показати процес занепаду кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні у першій половині XIX ст., довести, що російський царизм намагався зміцнити феодально-кріпосницьку систему господарювання в Україні, ознайомити учнів із процесом визрівання ознак ринкової економіки в сільському господарстві, промисловості, торгівлі України.
2352. Початок промислової революції 59 KB
  Мета: дослідити занепад кріпосницьких та зародження ринкових вілносин в Україні в першій половині XIX ст., ознайомити учнів із процесом визрівання ознак ринкової економіки в промисловості, торгівлі.
2353. Повсякденне життя українців у селі та місті. 19.07 KB
  Мета: сформувати в учнів уявлення про повсякденне життя українських селян та міщан у першій половині XIX ст. Розпорядок робочого дня українських селян.