80760

Synonyms, euphemisms and antonyms

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Traditional linguistics defines synon. As words of the same category of parts of speech conveying the same concept but differing either in shades of meaning or in stylistic characteristics. A more modern and effective approach to the classification of synonyms may based on the definition describing synonyms as words differing in connotations...

Английский

2015-02-18

28.96 KB

1 чел.

Synonyms, euphemisms and antonyms.

Traditional linguistics defines synon. As words of the same category of parts of speech conveying the same concept but differing either in shades of meaning or in stylistic characteristics. A more modern and effective approach to the classification of synonyms may based on the definition describing synonyms as words differing in connotations:

1) the connotation of degree of intensity to surprise- to astonish-toamaze, to shout-to yell –to roar;

2 ) con. of duration: to stare –to glare-to gaze- to glance-to peer;

3) emotive con.: to tremble-to shiver-to shudder (with horror)-to shake;

4) the evaluative con-n conveys the speaker’s attitude towards the referent: wellknown-famous-notorious (negative con. e.g. murdere) celebrated (positive com.)

5) con. of manner e.g. to stroll-to stride-to trot –to pace to stagger- to stumble ( denote different types of walking)

6) the con. of attendant features: pretty- handsome-beautiful(a small (a tall stature) ( classical features delicate fine proportions and a perfectt figure) features)

7) stylistic con. (meal):Snack, bite (coll), snap (dial) feast (formal)

(Girl): Girlie (coll), lassie (dial), skirt(sl.), mainden (poet.).

All synonymic groups have a “central “ word whose meaning is equal to the denotation common to all the synonymic group. This word is called the dominant synonym e.g. to surprise - to astonish – to amaze ;angry – furious – enraged.

Euphemisms .There are words in evry L. which people avoid becouse they are considered indecent rude or impolite. So they are described in a round-about way by using substitutes called euphmisms e.g.The word lavetory has many euphemisms: restroon, power room, washroom, ladies (room), gentlemen’s (room) etc.

Pregnant : in an interesting condition, in the family way, with a baby coming, expecting.

Drunk: intoxicated, under the influence, fresh, merry, boiled.

Antonyms are two or more words belonging to the same part of speech and to the same semantic field which have contrasting meanings.

According to morphological approach antonyms are divided into absolute antonyms which are completely different in their sound form, e.g. right – wrong, kind –cruel and derivational ant. Distinguish by presenceor absence of a negotive prefix: happy-unhappy.

Like synonims perfect antonyms are rare and they are often restricted to a certain context – contextual antonyms:

How far that little candle throws his so shines a good deed in a naughty (W. Shakespear).

Most antonyms are adjectives: high.

Then verbs:to loose-to fine.

Nouns: joy-grief.

Adverbs:warmly-coldly

now-then; ever-never.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72027. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ ТЕПЛОВІЗІЙНОЮ СИСТЕМОЮ 2.35 MB
  Однак аналіз виконаний в дисертаційній роботі показує що ефективність та сфера застосування ТС можуть бути суттєво розширені за умови удосконалення методів та засобів обробки формованих нею зображень шляхом обробки даних стосовно просторової роздільної здатності чутливості контрасту...
72028. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ГЛИБОКОЗАНУРЕНИХ (5-7 км) ГОРИЗОНТІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИН ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 192.5 KB
  Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: вивчення та уточнення геологічної будови нижньосередньокамяновугільних відкладів на глибинах 57 км; визначення перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів на підставі критерійних ознак...
72029. Російська суспільно-політична думка 1990-х років: ідеї та напрями 168.5 KB
  Відповідно до мети завданнями роботи є: дослідити ступінь наукової розробки проблеми; проаналізувати опублікований та архівний джерельний матеріал; розглянути формування нових політичних партій та громадських організацій альтернативних Комуністичній партії Радянського...
72030. МАРКЕТИНГ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА РИНКУ ДИКОРОСЛОЇ ТА ЛІКАРСЬКО-ТЕХНІЧНОЇ СИРОВИНИ 184.5 KB
  Посилення ринкових позицій споживчої кооперації в цілому та її заготівельним комплексом зокрема можливе завдяки впровадженню маркетингу. Вагомий внесок у вирішення проблем маркетингу в споживчій кооперації зробили такі вітчизняні вчені...
72031. СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ НА ОСНОВІ ТЕПЛОВИХ ТРУБ ДЛЯ НАУКОВОГО КОСМІЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 410 KB
  Світовий досвід дослідження космічного простору переконливо довів що однією з найважливіших умов функціонування наукової бортової апаратури є підтримання її належного температурного стану системами забезпечення теплового режиму СЗТР.
72032. Підвищення якості електричної енергії в системах електропостачання об’єктів будівництва фільтрами струмів нульової послідовності 2.02 MB
  В даній роботі розглянуті питання повязані з використанням саме автотрансформаторних ФСНП в СЕ обєктів будівництва. Необхідність використання ФСНП в СЕ обєктів будівництва повязана з тим що в таких системах зявилась велика кількість однофазних електроприймачів з нелінійним...
72033. Діагностика та прогноз перебігу рака молочної залози: імуноморфологічні аспекти 199 KB
  Визначено що по відношенню до прогнозу перебігу РМЗ виняток склала експресія маркерів ER та PgR в віковій групі до 35 років ER у віковій групі 3550 років. Інвазивна протокова карцинома яку ми виявили в групі з попереднім діагнозом МГА завдяки підвищеній реакції з Кі67 та р53 мала унікальний фенотип....
72034. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ 1.22 MB
  Сьогодні виявлено протиріччя між динамікою економічного розвитку країни які висуває вимоги до системної організації процесу економічного навчання та виховання підростаючого покоління і сформованою практикою економічної освіти; між реальним рівнем...
72035. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ОЧИЩЕННЯ ПРОМИВНИХ ВОД ТА УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДУ ВОДОПРОВІДНИХ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ 225 KB
  У багатьох частинах світу спостерігається дефіцит поступове вичерпання і зростаюче забруднення джерел прісної води. Питне водопостачання здійснюється як з поверхневих близько 70 всієї води так і з підземних джерел. В процесі очищення води тільки поверхневих джерел на спорудах поліпшення її якості щорічно утворюється близько 100 млн.