80761

Phraseological Units and the principles of their classification

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Phraseological units because they sum up the collective experience of the community.They moralize (Hell is paved with good intentions), give worring If you sing before breakfast, you will worry before night), criticize (Everyone calls his own guse swans).

Английский

2015-02-18

30 KB

3 чел.

Phraseological Units and the principles of their classification.

The branch of lex-ly studying word groups regarded and semantically functionally inseparable is known as phraseology.

Phr.units or idioms defin. as stable word groups lacking an abvious motivation. They are no freely made up by speakers but are reproduced as ready –ma… units,e.g. dark horse, a ball in china shop.

Replacing a vital component would in most cases destroy the idiom;

e.g. red tape(волокита); white elephant(обременительный подарок); an Irish bull(нелепость); small bear (пустяки); hot potato (противоречивая тема); to carry coal to New Castle(в Тулу со своим чемоданом)

Professor A.V. Koonin includes proverbs in his classification of phraseological units labels them communicative

Phraseological units because they sum up the collective experience of the community.They moralize (Hell is paved with good intentions), give worring If you sing before breakfast, you will worry before night), criticize (Everyone calls his own guse swans).

There is no any rigid borderline, between proverbs and phr. units as the latter rather frequently originate from the former so, the Phr. U. the last straw originated from the proverbs: The last straw breaks the camel’sback.

Vinogradov classifies Phr.U. into three classes: phr. combinations, unities, and fusions (сочетания,единства,сращения).

  1.  Phr. Combinations are made up of words with a restricted lexical valency. In most cases only one of the components is used figural while the other has a direct meaning and may be substitud e.g. to meet the deands, or to meet the requirement.
  2.  Phr.fusions are completely non motivated word groups, i.e. the meaning cannot be deduced for the meaning of the constituent parts: e.g. to set one’s capat smb.(to try attract a man);

at sixes and sevens( in confusion); neck and crop(entirely, altogether); to show white feather(to betray cowardice).

Phr.fusions are sentactically, semantically and morphologically stab.

  1.  Phr.unities are partly motivated or transparent. The meaning of whole unit can be deduced from the meaning of the constituent. They build up an image often exaggerated or fantastic: e.g. dancing on volcano, storm in a tea cup, to lose one’s heard (to be at a loss), to loss one’s heart to smb.(to fall in love).

From a sentactical (‘) phr.u. may classified into: nominal phrases:the apple of one’s eye, cat-and-dog life; verbal phr.: (to fish in troubled waters); adj.phr.:as good as gold; adverbal:between the devil and the deep sea; by hook or by crook (так или иначе); interjectional:my God! Good Heavens! Goodness gracious!

To be out of one’s box

To have bats in one’s спятить

Belfry(башня)

To be soft in the head

To be as sober as a judge-трезвый как стеклышко;

Like water of a duck’s back- как с гуся вода;

To be welcome as flowers in May- долгожданный;

To be welcomed as water in shoes – антоним.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25140. Головні риси філософії доби Відродження 23.5 KB
  Головні риси філософії доби Відродження. Епоха відродження характеризується розвитком промисловості торгівлі військової справи. Саме тому антропоцентризм головна ідея світогляду епохи Відродження. Відродження це цілісна культура що увібрала в себе все життя людини а не окремі його характеристики.
25141. Фіхте: філософія як науковчення 23.5 KB
  Фіхте: філософія як науковчення Фіхте послідовник Канта. Фіхте: Моя система є ніщо інше як система Канта тобто вона містить той же погляд на предмет але у своєму способі викладення вона жодним чином не залежить від викладення Канта. Фіхте намагався покращити зміни світ. Фіхте ідеаліст.
25142. Поняття практичного розуму у І.Канта 30 KB
  Свобода альфа і омега всієї практичної філософії Канта саме в свободі Кант вбачав високе призначння людини. Найглибший вимір людини який відрізняє її від усього створного світу моральність. Основний закон моральности категоричний імператив дотримання якого моральний обовязок людини.Формула персоналізації вчиняй так щоб ти завжди ставився до людства і в своїй особі і в особі будьякої іншої людини також як до засобу і ніколи тільки як до мети.
25143. Проблема буття у філософії 39.5 KB
  Проблема буття у філософії Онтологія вчення про буття. Вперше проблема сформульована Парменідом з якого і починається аналіз проблеми буття у європейській традиції.Що розуміється під буттям І є має нічого що не належало б до буття Парменід.Категорія буття Онтологічне значення методу Сократ Буття як ейдос ПлатонДіалектика буття і небуття як умова розрі нення істини і заблудження.
25144. Філософія Просвітництва: основні засади 23 KB
  Філософія Просвітництва: основні засади Взагалі у широкому сенсі Просвітництво є епохою в історії людства що збігається утвердженням капіталізму і відповідно руйнуванням феодалізму. Цікавими є погляди різних мислителів на епоху просвітництва. Вихідні ідеї епохи Просвітництва: культ науки відповідно Розуму прогрес людства. Усі праці діячів Просвітництва мають у собі ідею апології Розуму його світлої сили.
25145. Mожливості та межі наукового пізнання 32 KB
  Різні види пізнання порізному виконують цю роль. Тому основна задача наукового пізнання вияснити закони у відповідності з якими змінюються та розвиваються обєкти. Орієнтація науки на вивчення обєктів котрі можуть бути включені в діяльність чи актуально чи потенційно як можливі обєкти її майбутнього перетворення і їх дослідження як таких що підкоряються загальним законам розвитку та функціонування складає головну особливість наукового пізнання.
25146. Р. Дж. Колінгвуд Ідея історії 29 KB
  Колінгвуд Ідея історії Ідея Історії безперечно найвідоміша книга Колінгвуда. Колінгвуд вважає що 4 тисячі років тому попередники нашої цивілізації не володіли тим що ми називаємо ідеєю історії. Можна виокремити 4 основні характеристики історії критерії історичної свідомості історичності як такої за Колінгвудом: 1. науковий характер історії.