80762

Object of the Theory of Grammar. Its place among Other Linguistic Sciences

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Language is social by nature: it is inseparably connected with the people who are its creators users. L. consists of three parts (sides): the phonological system, the lexical system, the grammatical system; without any one of them three is no human L. in the above sense.

Английский

2015-02-26

29.78 KB

0 чел.

Object of the Theory of Grammar. Its place among Other Linguistic Sciences.

Language is social by nature: it is inseparably connected with the people who are its creators & users. L. consists of three parts (sides): the phonological system, the lexical system, the grammatical system; without any one of them three is no human L. in the above sense.

The phonological system is the subfoundation of L-ge; it determines the material appearance of its significative units. The lexical system is the whole set of naming means of L-ge, i.e. words & word groups. The gram-l system is the whole set of regularities determining the combination of naming means in the formation of utterences as the embodiment of thinking process.

Each of the three parts of L-ge is studied by a particular linguistic discipline: phonology, lexicology & grammar.

The aim of theoretical grammar is to present theoretical description of its gram-l system, i.e. to analyse scientifically & define its gram. categories & study the mechanisms of gram. formation of utterances out of words in the process of speech making.

The nature of grammar is better understood in the light of the two planes of L-ge: the plane of content & the plane of expression.

The plane of content comprises the purely semantic elements contained in L-ge, while the plane of expression comprises the material units of L-ge taken by themselves,apart from the meaning rendered by them. The two planes are inseparably connected.

B. de Courtenay & F. de Saussure defined L-ge as a synchro0nic system of meaningful elements at any stage of its historical evolution. L-ge in the narrow sense of the word is a system of means of expression while speech should be understood as the manifestation of the system of L-ge in the process of intercourse.

The system of L-ge includes the body of material units – sounds, morphems, words, word-groups & the regularities of the use of these units. Speech comprises both the act of producing utterances & the utterances themselves, i.e. the text. L. & speech are inseparable.

Units of L. are devided into segmental and suprasegmental. Segmental units consist of phonemes. Suprasegmental units are intonations, accents, pauses, patterns of word-order.

The segmental units form a hierarchy of levels. The lowest level is phonemic, formed by phonemes. The phoneme has no meaning, it differentiates morphemes & words. Phonemes are combined into syllables.

Next level is the morphemic. The morpheme is the elementary meaningful part of the word.

The third level is lexemic. The word is a directly naming unit of L.: it names things and their relations.

The next level is phrasemic. Phrases have a nominative function, but they represent the referent of nomination as a complicated phenomenon.

Then comes sentence, & at last paragraph, or suprasegmental level, distinguished by its micro-topic.

B/n L. units there are two fundamental types of relations: syntagmatic & paradigmatic.

Syntagm. relations are immediate linear relations b/n units in a segmental sequence (string):

e.g. The space ship was launch without the help of a booster rocket.

Paradigm. relations exist b/n elements of the system outside the string where they occur. They are associative relations.

In lexicology they expressed inn synonymy & antonymy, in grammar – in gram-l numbers and cases, persons and tenses, etc.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67861. Релігія як феномен духовної культури 73.5 KB
  Деномінація (лат. denominatio – наділення спеціальним ім’ям) – релігійне об’єднання, що перебуває в стадії організаційного оформлення; перехідний тип організації, яка має характеристики церкви( централізація, ієрархічні принципи управління, відмова від ізоляціонізму) та секти (визнання своєї виключності...
67862. Первісні вірування, ранні та пізні національні релігії 68.5 KB
  Особливості ранніх національних релігій об’єктами поклоніння були вже не духи, а боги, які, мали антропоморфний і деколи зооморфний характер; послідовний політеїзм (poly-багато, teoc – Бог), виникають ієрархії богів, на їх чолі стоять, як правило, боги Сонця чи Неба, або ж боги-деміурги...
67863. Буддизм. Організаційна структура буддизму 48.5 KB
  Буддизм є особливою світовою релігією: не знає Богатворця не визнає існування Бога у вигляді персоніфікованої могутньої особи; стверджує що матеріальний світ ілюзорний постійне коливання ідеальних частинок – дхарм із яких комбінуються існуючі речі; вважає що людина позбавлена душі; тісно пов’язаний...
67864. Християнство: витоки, еволюція і сучасний стан 90.5 KB
  Засновник: ІCУС ХРИСТОС. Священні книги: Біблія, Священний переказ. Географічне поширення: країни Європи, Північно-Східної Євразії, Північної та Південної Америки, Австралії, Африки на південь від Сахари. Виникнення християнства звичайно пов’язується із початком нашої ери.
67865. Іслам – наймолодша світова релігія 45 KB
  Особливості релігійно – культурних традицій ісламу: злиття духовного і світського початків, політичної адміністрації і релігійної влади; в жодній мусульманській державі не існувало організованої церкви, яка б до того ж протистояла державі; це сприяло абсолютизації релігійного...
67866. Basic formulas of combinatorial analysis 50.91 KB
  A reliable (universal) event is an event that necessarily will happen if a certain set of conditions S holds. For example, if a vessel contains water with a normal atmospheric pressure and temperature 20 degrees, the event «water in a vessel is in a liquid state» is reliable.
67867. О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА» 97.5 KB
  Понятие услуги имеет принципиальное значение для определения существенного условия гражданских правоотношений складывающихся в сфере медицинского обслуживания – их предмета. Услуги по определению К. Маркса представляют собой особую потребительскую стоимость поскольку...
67868. ФОРМЫ (ВИДЫ) ОГРАНИЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД И ИХ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 95.5 KB
  Малько применимая к характеристике видов общеправовых ограничений не годится для анализа видов конституционно-правовых ограничений или может быть использована частично. Виды ограничений он классифицирует по следующим основаниям признакам: – по способу формулирования в законе на прямые...
67869. МЕСТО ПРАВА НА ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 167 KB
  Право на личную неприкосновенность занимает одно из ведущих мест в системе личных конституционных прав и свобод человека. Личные права и свободы составляют первооснову правового статуса человека и гражданина являются важнейшим элементом всей системы прав и свобод и во многом характеризуют...