80762

Object of the Theory of Grammar. Its place among Other Linguistic Sciences

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Language is social by nature: it is inseparably connected with the people who are its creators users. L. consists of three parts (sides): the phonological system, the lexical system, the grammatical system; without any one of them three is no human L. in the above sense.

Английский

2015-02-26

29.78 KB

0 чел.

Object of the Theory of Grammar. Its place among Other Linguistic Sciences.

Language is social by nature: it is inseparably connected with the people who are its creators & users. L. consists of three parts (sides): the phonological system, the lexical system, the grammatical system; without any one of them three is no human L. in the above sense.

The phonological system is the subfoundation of L-ge; it determines the material appearance of its significative units. The lexical system is the whole set of naming means of L-ge, i.e. words & word groups. The gram-l system is the whole set of regularities determining the combination of naming means in the formation of utterences as the embodiment of thinking process.

Each of the three parts of L-ge is studied by a particular linguistic discipline: phonology, lexicology & grammar.

The aim of theoretical grammar is to present theoretical description of its gram-l system, i.e. to analyse scientifically & define its gram. categories & study the mechanisms of gram. formation of utterances out of words in the process of speech making.

The nature of grammar is better understood in the light of the two planes of L-ge: the plane of content & the plane of expression.

The plane of content comprises the purely semantic elements contained in L-ge, while the plane of expression comprises the material units of L-ge taken by themselves,apart from the meaning rendered by them. The two planes are inseparably connected.

B. de Courtenay & F. de Saussure defined L-ge as a synchro0nic system of meaningful elements at any stage of its historical evolution. L-ge in the narrow sense of the word is a system of means of expression while speech should be understood as the manifestation of the system of L-ge in the process of intercourse.

The system of L-ge includes the body of material units – sounds, morphems, words, word-groups & the regularities of the use of these units. Speech comprises both the act of producing utterances & the utterances themselves, i.e. the text. L. & speech are inseparable.

Units of L. are devided into segmental and suprasegmental. Segmental units consist of phonemes. Suprasegmental units are intonations, accents, pauses, patterns of word-order.

The segmental units form a hierarchy of levels. The lowest level is phonemic, formed by phonemes. The phoneme has no meaning, it differentiates morphemes & words. Phonemes are combined into syllables.

Next level is the morphemic. The morpheme is the elementary meaningful part of the word.

The third level is lexemic. The word is a directly naming unit of L.: it names things and their relations.

The next level is phrasemic. Phrases have a nominative function, but they represent the referent of nomination as a complicated phenomenon.

Then comes sentence, & at last paragraph, or suprasegmental level, distinguished by its micro-topic.

B/n L. units there are two fundamental types of relations: syntagmatic & paradigmatic.

Syntagm. relations are immediate linear relations b/n units in a segmental sequence (string):

e.g. The space ship was launch without the help of a booster rocket.

Paradigm. relations exist b/n elements of the system outside the string where they occur. They are associative relations.

In lexicology they expressed inn synonymy & antonymy, in grammar – in gram-l numbers and cases, persons and tenses, etc.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73913. Створення К. Марксом і Ф. Енгельсом пролетарської політекономії : початок формування економічного вчення марксизму. Структура та основні проблеми “Капіталу” Пізні наукові праці 42 KB
  Структура та основні проблеми Капіталу Пізні наукові праці . Теоретичні проблеми Капіталу К. Кілька рукописних варіантів Капіталу 1857 1865 Критика політичної економії До критики політичної економії другий та третій попередні варіанти Капіталу у вигляді нарисів та закінчених теоретичних викладок давно були готові до друку однак Маркс намагався надати цьому твору характеру вичерпної логічно закінченої теорії. Однак вихід у світ одночасно всіх томів Капіталу не пощастило забезпечити: праця тривала надалі а...
73914. Маржинальна революція: австрійська школа “граничної корисності” (К. Менгер, Ф. Візер, О. Бьом-Баверек). Принципи економікс А. Маршалла 36.5 KB
  Маржинальна революція : австрійська школа граничної корисност К. Її теоретичними принципами були субєктивний ідеалізм та теорія граничної корисності. Центральне місце в концепціях австрійської школи посідає так звана теорія граничної корисності.Візер розвивав ідеї Менгера у працях Походження й основні закони господарської цінності 1884 Природна цінність 1889 Закон влади 1926 використовуючи принцип граничної корисності для оцінки вартості витрат виробництва.
73915. Релігія та демократія: конгруенція і конфлікт 35 KB
  За Андерсоном демократія може варіюватися проте в своїй основі вона повинна мати такі складові як рівність влада народу участь всіх конкуренція згода і в випадках ліберальної демократії захист прав меншинств та окремих індивідів. Якщо не пояснювати йдеться про політичну економічну соціальну рівність чи рівність можливостей то дана характеристика не може бути надійним покажчиком демократії. Щодо інших індикаторів демократії то вони також на мою думку є досить суперечливими проте за браком місця не будемо їх розглядати. Скажемо...
73916. Економічна глобалізація 54.5 KB
  Ініціали інституціоналізацію про формування системи глобального регулювання яка буде наділеною відповідним обсягом повноважень та легітимністю. Другий шлях глобальне співробітництво за якого розв‘язання глобальних проблем буде виконуватися не шляхом нав‘язування окремими акторами підходів а шляхом конструктивного і втілюваного в життя діалогу всіх зацікавлених сил. Далі буде логічно виведено розмірковування і про інші проекти. Але зрозуміло що таким чином будуть зачіплятися інтереси якоїсь із національних держав світу адже така...
73917. Феномен глобалізації та процеси глобальних політичних змін: основні концепції та методологічні підходи 44 KB
  Блінова частина якої до якої і пишеться коментар має назву Феномен глобалізації та процеси глобальних політичних змін: основні концепції та методологічні підходи. Фактично прочитавши більшість джерел до семінару №2 у мене склалися деякі погляди на розглядувані речі звісно пов‘язані із процесом глобалізації чи то антиглобалізації які вмістити до якогось конкретного джерела виявилося дуже складним. З одного боку наявність численної кількості визначень може йти на користь вивченню глобалізації адже ця численність є прямим фактом...
73918. Кінець світу, який ми знаємо 98 KB
  Вотерса Кінець світу який ми знаємо. Від цього залежить і мислення людей яке радше ґрунтуватиметься на припущенні гетерогенності світу сильної несхожості усіх його частин а не на припущенні про одну світову сім‘ю. Останнє матиме вплив і на дії людей в усіх кінцях світу які ряснітимуть розмаїтістю. Країни обиралися за таким критеріями: Британія як дуже впливовий член ЄС і як одна з передових країн світу; Україна порівняння світової ситуації із справа в нашому суспільстві; США одна з провідних і найвпливовіших країн світу; Індія ...
73920. Підприємець – не обов’язково лідер 196.5 KB
  Вже минуло більш як два з половиною століття з тих часів, як економісти та соціологи почали систематично розглядати діяльність підприємців, але й досі не існує єдиного загальноприйнятого визначення підприємця. Тож чи дивно, що науковці не накреслили і загальноприйнятого образу підприємця.
73921. Гроші – це лише символ, реальна вартість полягає у виробленому товарі 60 KB
  Вартість грошей як товару. Відносна вартість трансакційних грошей. Вартість грошей що нагромаджуються. Подруге критично проанілізувати в чому полягає реальна вартість грошей і якщо у виробленому товарі то чому саме так.