80787

Понятие и виды юридической ответственности за нарушение правовых экологических требований

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Под юридической ответственностью за экологические правонарушения понимается отношение между государством в лице специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды правоохранительных органов иными уполномоченными субъектами и совершившим экологическое правонарушение лицом физическим должностным или юридическим по применению к нарушителю соответствующего взыскания. Сущность юридической ответственности заключается в неблагоприятных последствиях наступающих для нарушителя. Посредством применения юридической ответственности...

Русский

2015-02-18

30.62 KB

1 чел.

Понятие и виды юридической ответственности за нарушение правовых экологических требований

Статья 75. Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством.

Под юридической ответственностью за экологические правонарушения понимается отношение между государством в лице специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, правоохранительных органов, иными уполномоченными субъектами и совершившим экологическое правонарушение лицом (физическим, должностным или юридическим) по применению к нарушителю соответствующего взыскания. Сущность юридической ответственности заключается в неблагоприятных последствиях, наступающих для нарушителя. Посредством применения юридической ответственности реализуется государственное принуждение к исполнению экологических требований. При этом важно иметь в виду, что юридическая ответственность не является единственным инструментом принуждения к их исполнению в механизме экологического права. С учетом специфики функций этого механизма такую роль играют также государственная экологическая экспертиза, экологическое лицензирование, экологическая сертификация, экологический контроль, в определенной мере — экономические меры (например, платежи за негативные воздействия на окружающую среду). Об особом месте юридической ответственности в механизме обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды свидетельствует роль санкции в структуре эколого-правовой нормы. В соответствии с общей теорией права норма права, являющаяся первичной ячейкой экологического права, состоит из трех взаимосвязанных элементов — гипотезы, диспозиции и санкции. Санкция -- это элемент правовой нормы, в котором определяются меры государственного и иного взыскания, применяемые к нарушителю предусмотренного диспозицией правила. Таким образом, санкция является мерой юридической ответственности за экологическое правонарушение. При отсутствии санкции фактически отсутствует правовая норма. Отсутствие санкций обрекает экологическое требование на бездействие. Ответственность за экологические правонарушения выполняет ряд основных функций: • стимулирующую к соблюдению норм экологического права; • превентивную, обеспечивающую предупреждение новых правонарушений; • компенсационную, направленную на возмещение потерь в природной среде и возмещение вреда, причиненного здоровью человека; • карательную, заключающуюся в наказании лица, виновного в совершении экологического правонарушения. Основанием возложения юридической ответственности в рассматриваемой сфере служит экологическое правонарушение.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81343. Зберігання майна на яке накладено арешт 27.4 KB
  Зберігач, якщо ним призначено не боржника або члена його сімї, має право на одержання за зберігання майна винагороду або прибуток від зберігання майна, розмір яких установлюється за угодою зберігача з державним виконавцем, укладеною відповідно до вимог глави 66 Цивільного кодексу України.
81344. Особливості примусової реалізації рухомого майна боржника 28.89 KB
  Відділ ДВС укладає договір з організатором аукціону яким доручає реалізацію майна організатору аукціону спеціалізована організація незалежно від форми власності за визначену комісійну винагороду. Організатор повинен мати власне або орендоване приміщення з відповідними умовами для зберігання передпродажної підготовки і демонстрації майна яке відповідає торговельнотехнологічним санітарногігієнічним і протипожежним нормам а також приміщення для проведення аукціону. Організатор аукціону визначає дату та час проведення аукціону та не...
81345. Особливості примусової реалізації нерухомого майна боржника 24.77 KB
  У разі звернення стягнення на будинок квартиру приміщення земельну ділянку державний виконавець запитує відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про належність зазначеного майна боржникові на праві власності та його вартість а також нотаріальний орган про те чи не перебуває це майно під арештом. Одержавши документальне підтвердження належності боржникові на праві власності будинку чи іншого нерухомого майна державний виконавець накладає на них арешт шляхом опису та оцінки за їх вартістю на момент...
81346. Звернення стягнення на валюту та валютні цінності 24.23 KB
  У разі якщо кошти боржника в іноземній валюті розміщені на рахунках внесках або на зберіганні у банку чи іншій фінансовій установі що мають право на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку державний виконавець зобовязує їх продати протягом семи днів іноземну валюту в сумі необхідній для погашення боргу. У разі якщо такі кошти розміщені у банку або іншій фінансовій установі які не мають права на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку державний виконавець зобовязує їх перерахувати протягом семи днів ці...
81347. Звернення стягнення на цінні папери, ювелірні вироби та дорогоцінне каміння 30.05 KB
  Цінні папери ювелірні та інші побутові вироби із золота срібла платини і металів платинової групи дорогоцінних каменів і перлів а також лом і окремі частини таких виробів виявлені під час опису на які накладено арешт підлягають обов\'язковому вилученню і негайно передаються на зберігання установам Національного банку України. Порядок і умови зберігання та реалізації грошей у тому числі іноземної валюти цінних паперів ювелірних та інших побутових виробів із золота срібла платини і металів платинової групи дорогоцінного каміння і...
81348. Особливості звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку 28.33 KB
  Звернення стягнення на будинок квартиру інше приміщення земельну ділянку що є нерухомим майном провадиться у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. У разі звернення стягнення на будинок квартиру приміщення земельну ділянку державний виконавець звертається з запитом до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про належність зазначеного майна боржникові на праві власності та про його вартість а також до нотаріального органу чи не знаходиться це майно під арештом...
81349. Особливості звернення стягнення на предмет іпотеки 22.32 KB
  Звернення стягнення на предмет іпотеки і його реалізація для задоволення вимог іпотекодержателя здійснюються відповідно до умов іпотечного договору. У разі звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі виконавчого напису нотаріуса на нотаріально посвідчених примірниках іпотечного договору та договору про іпотечний кредит чи на нотаріально посвідчених копіях цих документів або за рішенням суду орган державної виконавчої служби здійснює реалізацію предмета іпотеки в порядку установленому іпотечним договором. Відчуження предмета іпотеки...
81350. Звернення стягнення на грошові кошти боржника - юридичної особи 27.5 KB
  Готівка в національній та іноземній валюті яка знаходиться в касах або інших сховищах боржника юридичної особи підлягає невідкладному вилученню після її виявлення Державний виконавець звертає стягнення на кошти боржника юридичної особи що знаходяться в кредитних установах в тому числі в органах Державного казначейства в порядку передбаченому Законом. Якщо даних про наявність у боржника юридичної особи рахунків і вкладів у банках чи інших кредитних установах немає то державний виконавець одержує такі дані в податкових органах які...
81351. Звернення стягнення на інше майно боржника - юридичної особи 28.88 KB
  У разі відсутності в боржника юридичної особи коштів достатніх для покриття заборгованості стягнення звертається на інше майно належне боржникові юридичній особі на праві власності або закріплене за ним у тому числі на майно яке обліковується на окремому балансі філії представництва та іншого відокремленого підрозділу боржника юридичної особи за винятком майна виключеного з обороту або обмеженого в обороті незалежно від того хто фактично використовує це майно. На зазначене майно накладається арешт і воно реалізується в такій...