80844

РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО – ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Распределение власти по вертикали между уровнями Федерации Субъектов Федерации МСУ. Верховенство Конституции РФ Федеральных законов над Конституциями законами субъектов Федерации только по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов. Делигирование полномочий Федерализмом называют форму государственного устройства при которой все субъекты федерации обладают достаточной степенью автономности но не могут в одностороннем порядке отсоединиться.некоторые субъекты имеют сложную структуру управления Основные признаки Федерации: ...

Русский

2015-02-18

43.55 KB

2 чел.

РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО – ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.

По форме гос-территориального устройства Россия является федерацией

Федерация – форма государственного устройства, при которой части федеративного государства являются государственными образованиями, обладающими юридически определенной политической самостоятельностью и самодеятельностью. Принципы Рос.Федерализма:

1. Распределение власти по вертикали между уровнями Федерации, Субъектов Федерации, МСУ

2. Верховенство Конституции РФ, Федеральных законов над Конституциями, законами субъектов Федерации (только по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов)

3. Разделение властей

4. Народовластие

5. Реализация прав и свобод граждан

6. Демократический централизм: сочетание государственного и муниципального управления, демократизма, как полновластия народа, а с другой стороны – централизация, как приоритет интересов большинства

7. Гласность: осуществление власти, прямая, обратная связь, доступность информации

8. Законность, безличный характер власти

9. Двойное подчинение: требование подчинения конкретного органа власти органу общей компетенции и соответствующему вышестоящему органу по вопросам его компетенции. Направлен на обеспечение единой гос политики

10. Сочетание единоначалия и коллегиальности

11. Программно-целевой принцип

12. Делигирование полномочий

Федерализмом называют форму государственного устройства, при которой все субъекты федерации обладают достаточной степенью автономности, но не могут в одностороннем порядке отсоединиться. Особенности конституционно-пр.правления: 1.самая большая федерация 2.большая территория 3.Субъекты образованы двумя принципами ( территориальный, этнический) 4.некоторые субъекты имеют сложную структуру управления Основные признаки Федерации: • субъекты Федерации могут иметь административно-территориальное деление • субъекты Федерации не обладают суверенитетом (независимостью) в полном объеме • субъекты имеют свое законодательство • субъекты имеют свою систему законодательных и исполнительных органов власти • двойное гражданство • двухпалатный парламент • По КРФ – РФ – ассимитрична (В неё входят как края, области и города федерального значения, не имеющие национального статуса, так и национальные республики и автономные округа. )


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22579. Проміжний мозок 35 KB
  У таламусі налічують до 40 різноманітних ядер об'єднаних у цілісний морфофункціональний комплекс який складним чином взаємодіє з неокортексом базальними гангліями і структурами лімбічної системи. Звичайно розрізняють шість груп ядер таламуса: передню ядра середньої лінії медіальну вентролате ральну задню і претектальну. Проекційні або перемикальні ядра відносяться до специфічних ядер які організовані за топічним принципом. Серед основних проекційних ядер таламуса слід виділити вентробазальне ядро яке є специфічним ядром...
22580. Базальні ганглії 30.5 KB
  Це свідчить про те що функції неостріатума не можна звести лише до регуляції рухів. Та все ж таки базальні ганглії перш за все пов'язані з регуляцією рухової функції організму особливо початку і припинення повільних рухів. Акінезія або дефіцит рухів. Цей симптом виявляється у скованості рухів нерухомій позі та маскоподібному обличчі з немигаючим виразом очей.
22581. Лімбічна система мозку 29 KB
  Найважливішими структурами лімбічної системи є мигдалевидний комплекс МК гіпокамп і прозора перетинка септум . Для лімбічної системи дуже характерні численні нервові ланцюги наприклад коло Папеца які об'єднують у замкнену мережу різні її утвори що полегшує виконання ними складних інтегративних функцій рис. Інтегративні функції лімбічної системи . Вона забезпечується численними зв'язками різних утворів лімбічної системи з іншими відділами мозку.
22582. Принципи організації аналізаторів 20 KB
  топічний кіркові проекції побудовані таким чином що площа цієї проекції пропорційна щільності рецепторів; багаторівневості можливость спеціалізації різних рівнів ЦНС на переробці окремих видів І що забезпечує більш швидке реагування на прості сигнали що аналізуються на проміжних рівнях; багатоканльності.
22583. Механізм збудження рецепторів 24 KB
  до первинночутливих відносяться тканинні рецептори пропріорецептори терморецептори і нюхові клітини. Первинночутливі рецептори є універсальним типом рецепторних елементів у безхребетних. Вторинночутл є зоровий слуховий вестибулярний рецептори.
22584. Принцип кодування інформації в нервовій системі 26 KB
  На рівні рецепторів відбувається важливі етапи переробки інформації: отримання прийом сигналів трансформація цих різнорідних по своїй природі сигналів в єдиний по своїй природі процес – нервовий імпульс. Ця автономність дає змогу організму що володіє спеціальними механізмами відбору запамятовування збереження і відтворення інформації знову звертатись до зафіксоваої а памяті інформації відновлювати минулі подіїзовнішнього світу у вигляді нервових імпульсів і знову практично в будь який відрізок часу використати в переробці нову...
22585. Види памяті 32 KB
  Види памяті Пам'ять це здатність нервової системи зберігати у зако дованому вигляді інформацію яка при певних умовах може бути виведена з цієї системи відтворена. За тривалістю збереження інформації розрізняють безпосередній відбиток сенсорної інформації іконічну короткочасну секундигодини і довготривалу дні й роки пам'ять. Крім того у людини виділяють первинну вторинну і третинну пам'ять. Цей вид памяті має різні параметри у кожної людини змінюється протягом життя індивіда і залежить від функціонального стану організму.
22586. Кримінальне покарання. Поняття та ознаки 42.88 KB
  Поняття та ознаки Кримінальне покарання є необхідним засобом охорони держави суспільства і безпеки особи від злочинів. У боротьбі зі злочинністю кримінальне покарання має кілька функцій. Подруге реальне виконання кримінального покарання впровадження конкретних правообмежувальних процедур до винних осіб чинить сильний вплив як на самого винного так і на його оточення.
22587. Права та обовязки батьків і дітей 41.21 KB
  Це визначається на підставі Свідоцтва про шлюб і документа закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини. Дружина і чоловік мають право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка батьком дитини. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини а від батька за заявою матері та батька дитини або за заявою чоловіка який вважає себе батьком дитини або...