80849

ОРГАНЫ ОБЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ, ИХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Государственный орган организационно оформленная группа должностных лиц наделенная компетенцией и необходимыми средствами для осуществления управления. По виду компетенции выделяют: общая компетенция общие функции управления Правительство РФ правительства и администрации субъектов РФ отраслевая компетенция по отрасли и сфере деятельности министерства главные управления управления межотраслевая компетенция выполняют как правило общие функции государственного управления и на основе их реализации осуществляют межотраслевую...

Русский

2015-02-18

46.13 KB

4 чел.

ОРГАНЫ ОБЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ, ИХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ.

Государственный орган – организационно оформленная группа должностных лиц, наделенная компетенцией и необходимыми средствами для осуществления управления. Одним из критериев формирования органов государственной власти является вид компетенции. По виду компетенции выделяют: общая компетенция (общие функции управления) – Правительство РФ, правительства и администрации субъектов РФ отраслевая компетенция (по отрасли и сфере деятельности) – министерства, главные управления, управления межотраслевая компетенция (выполняют, как правило, общие функции государственного управления и на основе их реализации осуществляют межотраслевую координацию) - комитеты специальная компетенция (органы осуществляют контрольные, регулирующие и другие функции в установленных сферах ведения) - комиссии, федеральные службы, агентства, инспекции, федеральные надзоры России. Органы общей компетенции – Президент, Правительства, администрации СРФ, Губернатор. Руководство большинством отраслей управления, обеспечивая сэр. Планирование, прогноз, организация, контроль. Органы государственного управления общей компетенции выполняют основные функции социального управления (планирование, организация, координация, контроль, регулирование и мотивация) и на основе их реализации осуществляют руководство органами отраслевой и межотраслевой компетенции, а также непосредственно руководят экономическим и социально-культурным развитием соответствующего территориального образования. Такими органами являются правительства и администрации. Правительство РФ – федеральный исполнительный орган власти общей компетенции, т.к. в процессе его деятельности воплощаются все основные функции государства. Функции Правительства РФ: исполнительно-распорядительная контроль (над исполнением законов) финансовая (бюджетная) представительская Конституция РФ определяет круг полномочий Правительства РФ: -разработка и предоставление Государственной Думе федерального бюджета, обеспечение его исполнения обеспечение проведения в стране единой финансовой, кредитной и денежной политики;

-обеспечение проведения единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; -осуществление управления федеральной собственностью;

-обеспечение мер по обеспечению обороны, государственной безопасности и реализации внешней политики страны Свои полномочия Правительство реализует посредством принятия постановлений и распоряжений, а также используя право законодательной инициативы путем разработки и внесения в Государственную Думу проектов законов, формирующих необходимую правовую базу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64339. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГОЛОЗЕРНОГО ВІВСА ТА МЕТОДИ ЙОГО ЗБЕРІГАННЯ 242.5 KB
  Завдяки усуненню головного недоліку вівса плівчастого твердої плівки витрати на переробку вівса голозерного значно зменшилися а отже відповідно зріс і попит на нього у виробників. Свіжозібране зерно голозерного вівса з поля потрапляє на хлібоприймальні підприємства та заготівельні...
64340. ЕРГО-ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 504.31 KB
  Сучасні вимоги до лікувальних закладів в світовій практиці їх проектування і будівництва наскільки змінилися, що виникла необхідність в удосконаленні архітектурних принципів формування їх архітектурного середовища.
64341. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції 873 KB
  При чому всі названі складові потребують отримання оцінок на базі кількісного оцінювання якості. Становлення галузі знань про кількісне оцінювання якості своїми коренями сягає 20х років коли в своїй праці з теорії розмірностей...
64342. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ УЧНІВСЬКИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ КЛУБІВ 200.5 KB
  Актуальною формою практичної реалізації такого напрямку організації позакласної фізкультурнооздоровчої та спортивномасової роботи у загальноосвітніх навчальних закладах є учнівські фізкультурнооздоровчі клуби.
64343. Інформаційні технології в системах навчання оперативного технічного персоналу екологічно-небезпечних виробництв 812.5 KB
  З урахуванням специфіки роботи подібних підприємств в Україні прийнято Закон Про об'єкти підвищеної небезпеки який регламентує первинну та повторну інформаційну підготовку ІП технічного персоналу як у традиційній формі так і з використанням інформаційних технологій.
64344. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ 180 KB
  Реформування аграрної сфери економіки яке супроводжувалося становленням ринкових відносин проведенням земельної реформи створенням нових підприємницьких організаційних структур різних форм власності не дало очікуваних результатів.
64346. Активатор барабанно-валкового типу безперервної дії для комплексів по виробництву дрібноштучних виробів 952.46 KB
  Практичне використання механічної активації стримується відсутністю такої конструкції активатора яка б задовольняла численні вимоги реального виробництва до надійності довговічності стабільності ремонтопридатності й забезпечувала б прийнятні технікоекономічні показники.
64347. Метод підвищення оперативності передачі даних на основі динамічного управління маршрутизацією 1.61 MB
  Загальна характеристика роботи Сучасний рівень розвитку інформаційних систем і засобів автоматизації характеризується постійним впровадженням нових інформаційних технологій в процес збору обробки і передачі даних.