80864

Критерии эффективности государственного управления. Взаимодействие общества и государства

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Взаимодействие общества и государства. Государственное управление это практическое организующее и регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность в целях ее упорядочения сохранения или преобразования которое опирается на власть. Эффективность гос управления соотношение достигнутого результата целей управления с затраченными на это ресурсами.

Русский

2015-02-18

44.77 KB

6 чел.

Критерии эффективности государственного управления. Взаимодействие общества и государства.

Государственное управление – это практическое, организующее и регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, которое опирается на власть.

Эффективность гос управления – соотношение достигнутого результата, целей управления с затраченными на это ресурсами.

Критерий – средство для оценочного суждения, конкретный признак, на основе которого производится оценка или классификация чего-либо, определяется значимость или незначимость чего-либо, состояния объекта.

Критерии эффективности представляют собой признаки, грани, стороны, проявления управления, посредством анализа которых можно определять уровень и качество управления, его соответствие потребностям и интересам общества.

Для анализа и оценки состояния организации функционирования самого гос-ва, как субъекта упр-я общ-ми процессами используют критерии общей социальной эффективности (раскрывают результаты взаимодействия объекта и субъекта ГУ):

уровень произвоидтельности труда;

рост национального дохода страны;

уровень безработицы; 

уровень благосостояния людей в расчете на душу населения;

безопасность жизнедеятельности граждан.

Критерии специальной социальной эффективности (оценка непосредственно гос.служащего):

 время на решение управленческих задач;

стиль управления;

постановка целей;

▪ сложность организационной структуры управления;

▪ затраты на гос.упр (кадровое, экономическое, техническое).

Критерии конкретной социальной эффективности каждого упр-го органа (гос. орган, ОМСУ): законность решений и действий гос органов и ОМСУ;

критерий развития; критерий демократизации упр.целей, который показывает взаимодействие между властью и гражданами;

▪критерий нравственности;

▪ критерий правливости (гласности).

Основной критерий - уровень и качество жизни населения!

Критерии: здоровье, качество жизни, уровень личной и общественной безопасности, уровень эк-го развития гос-ва, территории, культура образование, искусство, экологическое состояние, степень развития прав и свобод и тд.

Оценка эффективности ГУ общественными институтами:

  1.  Институт общественного мнения;
  2.  референдум – массовое обсуждение жизни;
  3.  СМИ;
  4.  Обращения граждан;
  5.  Отчеты органов гос.всласти (ежегод. Послание Президента РФ, отчеты председателя Правит-ва перед ГД, отчеты министров перед ГД).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65552. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕРМОПАРАМИ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1.36 MB
  Метою дисертації є розробка методу корекції похибки від набутої в процесі тривалої експлуатації термоелектричної неоднорідності електродів термопар на основі аналізу властивостей цієї похибки.
65553. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 295.64 KB
  Водночас важливим шляхом у процесі трансформування є глибоке осмислення й усвідомлення власного історичного досвіду звернення до національних джерел зародження і розвитку професійної підготовки фахівців пожежнорятувальної служби.
65554. Комплексна оцінка успішності інтродукції видів роду PICEA Dietr. в умовах Сходу України 317 KB
  На Сході України ялини є інтродукованими видами. Уперше для умов Сходу України: визначено особливості росту якісні показники селекційну структуру стан формове різноманіття та репродуктивну спроможність ялин; визначено перспективність застосування видів ялин для створення насаджень...
65555. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ СИНХРОННОГО СТЕРЕОФОНІЧНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ З ПІЛОТ-ТОНОМ 467.5 KB
  Стереофонічний ефект і його якість є основою системи стереофонічного радіомовлення, тому має місце нагальна необхідність проведення подальших досліджень з встановлення необхідних захисних відношень за радіочастотою, що забезпечували би високу якість стереофонічного радіоприймання.
65556. Експериментально–розрахунковий аналіз деформацій циліндричних оболонок в зоні удару 1.99 MB
  Циліндричні оболонки можуть служити моделлю для ряду елементів конструкцій на які діють ударні навантаження. При розробці математичної моделі напружено-деформованого стану було використано систему рівнянь коливання оболонки типу С.
65557. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ДВОХОСЬОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ 646 KB
  Існуючі типи вітчизняних електровозів з зчіпними масами названими вище обладнані тяговими електротехнічними комплексами ТЕТК з неефективними контактно-резисторними системами керування частотою обертання тягових електродвигунів ТЕД постійного струму.
65558. Розробка технології автоматичного зварювання та наплавлення під флюсом конструкційних сталей струмом малої густини 1.02 MB
  Автоматичне дугове зварювання та наплавлення під флюсом один із провідних процесів при виробництві й ремонті сталевих конструкцій та деталей машин. Технологічна собівартість одної тонни наплавленого металу в якій 71 займають...
65559. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА ПРИВОДА З ЛІНІЙНИМ ДВИГУНОМ ДЛЯ НАХИЛУ КУЗОВІВ ШВИДКІСНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ 759.17 KB
  Оскільки найбільші обмеження швидкості наявні у кривих доцільно або прокласти нові швидкісні магістралі позбавлені кривих ділянок малого радіусу або упровадити системи для нахилу кузовів залишити в експлуатації існуючу мережу залізниць...
65560. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПЕЧЕЙ 1.32 MB
  Оптимізація технологічних процесів в дугових печах з метою скорочення енергоспоживання і тривалості плавлення є важливою і актуальною задачею. Процес плавлення металошихти в електродугових печах відбувається на протязі значної долі всієї плавки до 80 від...