80875

Организация аттестации муниципальных служащих

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Порядок проведения аттестации Порядок проведения аттестации муниципальных служащих определяется путем принятия положения о проведении аттестации муниципальных служащих каждым муниципальным образованием в соответствии с Типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих. Для проведения аттестации на каждого муниципального служащего готовятся аттестационный лист муниципального служащего и отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период. Отзыв представляется не...

Русский

2015-02-18

42.43 KB

4 чел.

Организация аттестации муниципальных служащих.

Аттестация - это периодическая комплексная организационно-правовая процедура оценки уровня профессиональной подготовки, знаний, навыков, и профессиональноважных качеств муниципального служащего проводимая с целью определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы.

Объектом оценки является не только теоретическая и практическая подготовленность муниципального служащего, но и непосредственное исполнение своих должностных обязанностей. Решение принимается на основании анализа служебной деятельности и её результатов.

Аттестация муниципального служащего призвана способствовать совершенствованию деятельности органов местного самоуправления по подбору, повышению квалификации и расстановке муниципальных служащих.

Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.

Порядок проведения аттестации

Порядок проведения аттестации муниципальных служащих определяется путем принятия положения о проведении аттестации муниципальных служащих каждым муниципальным образованием в соответствии с Типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих.

Для проведения аттестации на каждого муниципального служащего готовятся аттестационный лист муниципального служащего и отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период.

Отзыв готовит и подписывает непосредственный руководитель муниципального служащего и утверждает вышестоящий руководитель. Отзыв содержит сведения о профессиональных и деловых качествах муниципального служащего, а также о результатах его работы за предшествующий период.

Отзыв представляется не позднее чем за 2 недели до начала аттестации в аттестационную комиссию.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в голосовании, и сообщаются муниципальному служащему непосредственно после голосования.

Аттестационный лист и отзыв приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Аттестация муниципальных служащих проводится на основании графика проведения аттестации. График проведения аттестации доводится до сведения, муниципального служащего под роспись не менее чем за месяц до начала аттестации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40888. Основи конституційного ладу України 279.5 KB
  Механізм та основні функції Української держави. Метою цієї лекції є формування у студентів знань щодо основ конституційного ладу України який включає поняття державного і суспільного ладу; засвоєння ними понять âгарантії конституційного ладу Україниâ âмеханізм державиâ âпринципи суспільного ладуâ тощо. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні Право України.: Інт держави і права ім.
40889. Рівняння Максвела для Т, ТЕ, ТМ хвиль 388 KB
  Т хвиля розповсюджується зі швидкістю світла . хвиля розповсюджується в напрямку хвиля існує там де є розвязок рівняння Лапласа електрика. Тому якщо існує електростатичне поле то може існувати і Т хвиля.
40890. Прямокутний хвильовід 139.5 KB
  Для хвилі завдяки граничним умовам на стінках , а по певній координаті (там, де індекс = 0 ) це поле однорідне, тоді буде всюди, тобто цієї хвилі не буде.
40891. Хвильовий опір хвильовода 164 KB
  Рівняння для Т, ТЕ, ТМ хвиль різні. Щоб звести їх до одного виду, використовуючи потенціали , , де - електрична скалярна функція, - магнітна скалярна функція. Якщо для Т – хвилі завжди, то , а перетворюється в нуль завдяки .
40892. Коаксіальна лінія 412.5 KB
  Таким чином, можна перетворити межу циліндричної області в межу плоскої. Тому й область перетворюється в область . Розв’язок задачі в плоскому конденсаторі:має вигляд: . Поклавши (скориставшись тим, що потенціал визначається з точністю до константи), маємо: . Скориставшись зворотнім перетворенням, одержимо:
40893. Лінії передач для інтегральних схем 207 KB
  Складність розв’язання цієї задачі полягає в тому, що граничні умови тут – нерегулярні; не можна покласти, що на поверхні. Використовують наближені методи; зокрема конформних відображень.
40894. Реальний смушковий несиметричний хвильовід 149.5 KB
  У попередній задачі ми нехтували всіма розмірами – розглядали ідеальний випадок. Тепер розглянемо реальний: скористаємося тими самими моделями: нехай розповсюджується Т – хвиля, а ми розглядаємо одну половину (симетрія).
40895. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 199.5 KB
  Поняття і види форм безпосереднього народовладдя в Україні Вибори в Україні Референдуми в Україні Поняття і види форм безпосереднього народовладдя в Україні Чинна Конституція України визнала вперше не лише належність влади народу тобто володіння політичною владою як його природне право мати владу але і його право здійснювати владу. 5 Конституції України зазначається що право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і воно не може бути узурповане...
40896. Симетричний смушковий хвильовід 51 KB
  Тут менше аніж у попередній лінії оскільки ємність тут більша. Однак тут менше не в 2 рази оскільки у попередньому хвильоводі ємність враховувалась і до верхньої сторони верхньої смужки і до нижньої див. тому там ємність більша аніж у звичайному конденсаторі.