80905

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА (ГИП), ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСВТЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

ГИП комплекс политических правовых экономических социальнокультурных и организационных мероприятий государства направленный на обеспечение конституционного права граждан на доступ к информации. ГИП это особая сфера жизнедеятельности людей связанная с воспроизводством и распространением информации удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества и направленная на обеспечение творческого конструктивного диалога между ними и их представителями. Различают аспекты ГИП: технологический регулирование процесса развития...

Русский

2015-02-18

46.21 KB

1 чел.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА (ГИП), ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСВТЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

ГИП — комплекс политических, правовых, экономических, социально-культурных и организационных мероприятий государства, направленный на обеспечение конституционного права граждан на доступ к информации. 

ГИП — это «особая сфера жизнедеятельности людей, связанная с воспроизводством и распространением информации, удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества, и направленная на обеспечение творческого, конструктивного диалога между ними и их представителями».

Различают аспекты ГИП: технологический (регулирование процесса развития компонентов информационной среды) и содержательный (приоритеты коммуникационной деятельности участников общественно-политического процесса).

Объекты ГИП: печатные средства массовой информации (газеты, журналы, книгоиздание); электронные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет); средства связи; информационное право; информационная безопасность.

Согласно Концепции, ГИП России, её долгосрочной стратегической целью является обеспечение перехода к новому этапу развития государства — построению демократического информационного общества и вхождению России в мировое информационное сообщество.

Основные задачи ГИП:

  1.  модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
  2.  развитие информационных, телекоммуникационных технологий;
  3.  эффективное формирование и использование национальных информационных ресурсов (ИР) и обеспечение широкого, свободного доступа к ним;
  4.  обеспечение граждан общественно значимой информацией и развитие независимых средств массовой информации;
  5.  подготовка человека к жизни и работе в грядущем информационном веке;
  6.  создание необходимой нормативной правовой базы построения информационного общества.

Основные направления информатизации:

1) Государственное управление: автоматизация служб: - информационного обеспечения Президента РФ; - Правительства РФ; - Счётной палаты РФ; - СовБеза РФ; - Конст.суда, Верх.суда, Генпрокуратуры РФ; Федеральных министерств, служб, агентств; - Федерального собрания; - Центризбиркома РФ.

2) Муниципальное управление: - ИТУ ЖКХ; информационные системы; - ИТУ муницип.недвижимостью; - автоматизация делопроизводства; - ИТУ муницип.финансами; - автоматизированные информ.системы: регистрации юр.лиц, соцзащиты населения, обработки статистической информации, управления энергосбережениями и ресурсами; внутридомовые комп.сети; муницип. интернет-портал.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57950. Розв’язування ірраціональних рівнянь 168.5 KB
  Запитання: Скільки розв’язків має рівняння один Корінь якого степеня існує із будьякого числа непарного Як називають корінь третього степеня кубічний Скільки розв’язків має рівняння якщо 0 два Як називається рівняння в якому змінна знаходиться під знаком кореня ірраціональне Як називається корінь рівняння який одержується в результаті нерівносильних перетворень сторонній...
57951. НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕРЖАВИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 41.5 KB
  Мета: поглибити та систематизувати знання про освоєння території материка походження та формування населення материка його кількість склад та розміщення; ознайомити з політичною картою Південної Америки...
57952. Географія материків та океанів 87 KB
  За картою географічних поясів та природних зон визначте природні зони Північної Америки та вкажіть зони що займають найбільшу площу. Але окремі природні зони ми з вами ще ніколи не розглядали крім того сьогодні ви довідаєтесь чому особливе місце в розподілі природних комплексів материка належить рельєфу та впливу океану.
57953. Подорож героїв казки Г.К. Андерсена «Снігова Королева» по країні Синтаксис 221 KB
  Але перш ніж розпочати наш урок пропонуємо вам визначити капітана кожної команди експерта який буде слідкувати за роботою кожного учня в групі а також визначитися із назвою команди клас розподілений на 3 команди.
57954. Англія. Бінарний урок всесвітньої історії – англійської мови 180.5 KB
  Мета: Всесвітня історія ознайомити учнів з особливостями розвитку капіталістичних відносин в Англії особливостями Реформації в Англії та основними напрямками зовнішньої політики в 16 ст. Після уроку учні зможуть: Називати час правління Єлизавети...
57955. Антарктида 80 KB
  Мета навчальна: закріпити та узагальнити знання і вміння учнів з теми: «Антарктида»; поглибити їх знання за допомогою цікавих фактів про вивчений об’єкт, вдосконалювати вміння та навички роботи з картою, формувати нестандартне мислення...
57956. Антарктида і Антарктика. Загальні відомості. Відкриття та сучасні наукові дослідження 248 KB
  Сформувати поняття «Антарктика»; сприяти формуванню в учнів знань про географічне положення; поглибити і систематизувати знання про відкриття та сучасні дослідження Антарктиди в рамках міжнародного співробітництва; продовжити формування навичок встановлювати закономірності поширення природних умов
57957. Антарктида. Своєрідність географічного положення. Відкриття материка. Льодовиковий покрив 33 KB
  Мета уроку: дати поняття Антарктика и Антарктида льодовий материк планети; вивчити загальні відомості про материк: своєрідність ГП материка його розміри; розглянути відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка...
57958. встралия – самый маленький материк Земли 60.5 KB
  Перед началом соревнования вам ребята надо потренироваться повторить изученный материал о природе Австралии. На протяжении трех уроков вы составляли вопросы об особенностях природы Австралии теперь у вас есть возможность задать их своим одноклассникам и выслушать ответы. Какой остров расположен к северу от Австралии Правила игры: В течение изучения материка ученики составляют вопросы по параграфам. По плану ФГП ученики сравнивают физикогеографическое положение Австралии с ФГП...