80977

Дайте загальну характеристику історичних карт

Доклад

История и СИД

Історичні карти карти що відображують історичні явища і події взаємозвязки суспільних явищ минулого з географічними чинниками показують розміщення древніх культур держав соціальні рухи торгівельні дороги пересування людей військові удари на карті показують стрілками місця боїв схрещеними мечами райони повстань крапками або вогнищами. Історичні карти створюються на географічній основі і є математично визначеним зменшеним узагальненим образнознаковим зображенням історичних подій явищ процесів чи періодів...

Украинкский

2015-02-18

37.4 KB

1 чел.

Дайте загальну характеристику історичних карт.

Історичні карти, карти, що відображують історичні явища і події, взаємозв'язки суспільних явищ минулого з географічними чинниками, показують розміщення древніх культур, держав, соціальні рухи, торгівельні дороги, пересування людей, військові удари на карті показують стрілками, місця боїв - схрещеними мечами, райони повстань -крапками або вогнищами. Історичні карти створюються на географічній основі і є математично визначеним, зменшеним, узагальненим образно-знаковим зображенням історичних подій, явищ, процесів чи періодів. Всі карти поділяються на загально-географічні та тематичні. А історичні карти поділяються на археологічних, етнографічних, історіко-економічніх, історіко-політічніх, історико-революційних, військово-історичних і історико-культурні. Загальногеографічні карти поділені на оглядові, оглядово- топографічні, топографічні та шкільні. Історичні карти підрозділяються за охопленою територією на:— світової;— материкові;— карти держав; за змістом на:— оглядові;

— узагальнюючи; — тематичні; за масштабом на: — великомасштабні; середньомасштабні;— дрібномасштабні.Історичні карти поділяють на види за декількома критеріями:- за охопленою територією (світові, материкові, карти держав);- за змістом (оглядові, узагальнюючі і тематичні/проблемні);- за масштабом (велико-, середньо- і дрібномасштабні). Шкільні історичні карти належать до наочних засобів навчання, утворюючи разом із картами-схемами, контурними картами, планами, графіками і діаграмами групу умовно-графічних засобів. Класифікація карт з навчання історії зумовлена двома критеріями, а саме: а) формальною побудовою та місцем, у якому знаходиться картографічний центр і б) змістовним способом та сферою представлення інформації. Беручи до уваги зміст, спосіб та сферу представлення інформації в навчанні історії, виділяють карти: розвиваючі, що утворюють певний історичний образ динамічним способом, оглядові – вказують події, явища у межах певного історичного моменту, узагальнюючі – відбивають всі основні події і явища у межах визначеного у назві місця і періоду, проблемні – присвячені тільки одному питанню політичного, господарського або суспільного типу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48737. Коэффициент передачи двигателя по регулирующему воздействию 662.5 KB
  Исходя из данной САР для устойчивого состояния системы необходимо чтобы Мвр = Мс. В соответствии с уравнением замыкания системы et = yt x1t Þ DUt = Uyt Uтгt 4. мы снова пришли к устойчивому состоянию системы при котором Мвр = Мс. Принцип работы системы.
48738. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ, ТВОРЧІ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ 428.5 KB
  Вивчення студентами дисципліни Теорія та методика викладання гімнастики†крім засвоєння теоретичних відомостей щодо основ теорії й організації навчання гімнастичних вправ техніки їх виконання і методики проведення передбачає опанування практичних вмінь і навичок виконання гімнастичних елементів. Виходячи з цього у цій методичній розробці подані елементи практики гімнастичні вправи і тестові завдання що виносяться на підсумковий модульний контроль складання яких є обовязковим.010203 Здоров'я людини повинні знати: стройові...
48740. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ИХ РАБОТЫ 1.68 MB
  К основным качественным показателем и параметрам усилителя относятся коэффициент передачи коэффициент усиления Кр входное и выходное сопротивлениях Zвх Zвых динамический диапазон коэффициент нелинейных искажений коэффициент шума...
48741. Журналістський фах. Методичні вказівки 42 KB
  Огляд коментар стаття рецензія лист кореспонденція: характерні риси і тенденції у сучасній пресі на прикладі одного або групи видань 1215. Літературна основа кореспонденції на прикладі. Факт як фундамент кореспонденції на прикладі. Адресність і документальність кореспонденції на прикладі.
48742. Направления совершенствования деятельности предприятия 450.5 KB
  Существует связь между информационными технологиями и менеджментом. Менеджеру все время приходится принимать решения в условиях большой неопределенности: инфляция, изменения валютного курса, изменение налоговых и правовых условий работы...
48743. Анализ линейной динамической цепи 372.5 KB
  В данной работе исследуется линейная реактивная цепь, нагруженная на резистор и питаемая от источника ЭДС. С помощью метода узловых напряжений составляется система уравнений цепи в матричной и скалярной форме.
48744. Вивчення ролі державної мови у контексті формування та зміцнення української національної свідомості 387.5 KB
  У державотворчому процесі мова поряд із внутрішніми консолідуючими чинниками виконує й зовнішню функцію яка полягає у виокремленні держави зпоміж інших країн в утвердженні нації і держави серед багатомовної спільноти. У суспільстві де переважає корінний етнос і панує його мова як наприклад у країнах Європи зазначені функції мови поєднуються гармонійно. Внаслідок заборон і дискримінації адміністративносилового тиску якому піддавалася українська мова упродовж останніх трьох з половиною...