80977

Дайте загальну характеристику історичних карт

Доклад

История и СИД

Історичні карти карти що відображують історичні явища і події взаємозвязки суспільних явищ минулого з географічними чинниками показують розміщення древніх культур держав соціальні рухи торгівельні дороги пересування людей військові удари на карті показують стрілками місця боїв схрещеними мечами райони повстань крапками або вогнищами. Історичні карти створюються на географічній основі і є математично визначеним зменшеним узагальненим образнознаковим зображенням історичних подій явищ процесів чи періодів...

Украинкский

2015-02-18

37.4 KB

1 чел.

Дайте загальну характеристику історичних карт.

Історичні карти, карти, що відображують історичні явища і події, взаємозв'язки суспільних явищ минулого з географічними чинниками, показують розміщення древніх культур, держав, соціальні рухи, торгівельні дороги, пересування людей, військові удари на карті показують стрілками, місця боїв - схрещеними мечами, райони повстань -крапками або вогнищами. Історичні карти створюються на географічній основі і є математично визначеним, зменшеним, узагальненим образно-знаковим зображенням історичних подій, явищ, процесів чи періодів. Всі карти поділяються на загально-географічні та тематичні. А історичні карти поділяються на археологічних, етнографічних, історіко-економічніх, історіко-політічніх, історико-революційних, військово-історичних і історико-культурні. Загальногеографічні карти поділені на оглядові, оглядово- топографічні, топографічні та шкільні. Історичні карти підрозділяються за охопленою територією на:— світової;— материкові;— карти держав; за змістом на:— оглядові;

— узагальнюючи; — тематичні; за масштабом на: — великомасштабні; середньомасштабні;— дрібномасштабні.Історичні карти поділяють на види за декількома критеріями:- за охопленою територією (світові, материкові, карти держав);- за змістом (оглядові, узагальнюючі і тематичні/проблемні);- за масштабом (велико-, середньо- і дрібномасштабні). Шкільні історичні карти належать до наочних засобів навчання, утворюючи разом із картами-схемами, контурними картами, планами, графіками і діаграмами групу умовно-графічних засобів. Класифікація карт з навчання історії зумовлена двома критеріями, а саме: а) формальною побудовою та місцем, у якому знаходиться картографічний центр і б) змістовним способом та сферою представлення інформації. Беручи до уваги зміст, спосіб та сферу представлення інформації в навчанні історії, виділяють карти: розвиваючі, що утворюють певний історичний образ динамічним способом, оглядові – вказують події, явища у межах певного історичного моменту, узагальнюючі – відбивають всі основні події і явища у межах визначеного у назві місця і періоду, проблемні – присвячені тільки одному питанню політичного, господарського або суспільного типу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57510. Іменники-синоніми. Іменники-антоніми. Багатозначні слова 35 KB
  Мета: удосконалювати вміння вживати в мовленні іменники-синоніми антоніми як засіб увиразнення мовивміти застосовувати в мовленні багатозначні словарозвивати і збагачувати мовлення дітей виховувати інтерес до рідної мови.
57511. Омоніми 91 KB
  Мета: дати учням поняття про омоніми, формувати вміння визначати омоніми в реченнях, пояснювати їхнє лексичне значення, доречно вживати їх у мовленні; удосконалювати орфографічні та пунктуаційні навички.
57513. Слово. Значення слова 230.5 KB
  Мета: закріплювати знання про пряме і переносне значення слів багатозначність слова синоніми і антоніми удосконалювати навички користування фразеологізмами; збагачувати словниковий запас розвивати творче мислення та мовлення учнів...
57514. Соціально-економічний розвиток українських земель у І половині ХVІІ століття 41.5 KB
  Мета: розглянути процес зростання магнатського землеволодіння, зростання міст; розвивати вміння узагальнювати матеріал; виховувати інтерес до предмету.
57515. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні 91 KB
  Реформи адміністративнополiтичного управління 60 70х років ХІХ ст.у Російській імперії розуміти значення та наслідки перетворень для українського народу аналізувати історичні події та давати характеристику історичним постатям того часу; розвивати історичне мислення учнів та вміння порівнювати реформи минулого з сучасними перетвореннями сприяти критичному осмисленню минулого...
57516. Наш край у I половині ХІХ століття 82 KB
  Мета уроку: Сприяти оволодінню учнями програмовим матеріалом із визначеної теми Самостійно структурувати зміст уроку, складати опорний конспект, аналізувати та узагальнювати історичні факти, визначати зв’зки між ними, їх причини, сутність, наслідки та значення.
57517. Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського 37.5 KB
  Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського. Як гетьман ставився до української національної справи 29 квітня 1918останній день правління УЦР і початок правління гетьманату Скоропадського. Саме так одним з факторів приходу Скоропадського до влади стала підтримка з боку окупаційних військ.
57518. Люблінська унія 66 KB
  Мета: визначити передумови обєднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в одну державу та наслідки, які мала ця подія для українських земель...