80977

Дайте загальну характеристику історичних карт

Доклад

История и СИД

Історичні карти карти що відображують історичні явища і події взаємозвязки суспільних явищ минулого з географічними чинниками показують розміщення древніх культур держав соціальні рухи торгівельні дороги пересування людей військові удари на карті показують стрілками місця боїв схрещеними мечами райони повстань крапками або вогнищами. Історичні карти створюються на географічній основі і є математично визначеним зменшеним узагальненим образнознаковим зображенням історичних подій явищ процесів чи періодів...

Украинкский

2015-02-18

37.4 KB

1 чел.

Дайте загальну характеристику історичних карт.

Історичні карти, карти, що відображують історичні явища і події, взаємозв'язки суспільних явищ минулого з географічними чинниками, показують розміщення древніх культур, держав, соціальні рухи, торгівельні дороги, пересування людей, військові удари на карті показують стрілками, місця боїв - схрещеними мечами, райони повстань -крапками або вогнищами. Історичні карти створюються на географічній основі і є математично визначеним, зменшеним, узагальненим образно-знаковим зображенням історичних подій, явищ, процесів чи періодів. Всі карти поділяються на загально-географічні та тематичні. А історичні карти поділяються на археологічних, етнографічних, історіко-економічніх, історіко-політічніх, історико-революційних, військово-історичних і історико-культурні. Загальногеографічні карти поділені на оглядові, оглядово- топографічні, топографічні та шкільні. Історичні карти підрозділяються за охопленою територією на:— світової;— материкові;— карти держав; за змістом на:— оглядові;

— узагальнюючи; — тематичні; за масштабом на: — великомасштабні; середньомасштабні;— дрібномасштабні.Історичні карти поділяють на види за декількома критеріями:- за охопленою територією (світові, материкові, карти держав);- за змістом (оглядові, узагальнюючі і тематичні/проблемні);- за масштабом (велико-, середньо- і дрібномасштабні). Шкільні історичні карти належать до наочних засобів навчання, утворюючи разом із картами-схемами, контурними картами, планами, графіками і діаграмами групу умовно-графічних засобів. Класифікація карт з навчання історії зумовлена двома критеріями, а саме: а) формальною побудовою та місцем, у якому знаходиться картографічний центр і б) змістовним способом та сферою представлення інформації. Беручи до уваги зміст, спосіб та сферу представлення інформації в навчанні історії, виділяють карти: розвиваючі, що утворюють певний історичний образ динамічним способом, оглядові – вказують події, явища у межах певного історичного моменту, узагальнюючі – відбивають всі основні події і явища у межах визначеного у назві місця і періоду, проблемні – присвячені тільки одному питанню політичного, господарського або суспільного типу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36104. Кримінальне право України 468 KB
  Конституція України. Кримінальний Кодекс України від 5квітня 2001р. Кримінальний процесуальний Кодекс України від 28 грудня 1960р.
36105. КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ У НАВЧАННІ 162 KB
  Тому спілкування з людьми це наука й мистецтво. Тут важливі не тільки природні здібності людини та її бажання спілкуватись але й знання законів спілкування. Майбутні фахівці повинні зрозуміти що для успішної діяльності вони можуть і повинні навчитись орієнтуватись у психологічних підходах до партнерів адекватно розуміти реальність обирати такі способи ділового спілкування які будуть сприяти успіху як у професійній діяльності так і у житті. Студенти повинні звернути особливу увагу на те що проблема спілкування є одною з найважливіших...
36106. Міжнародний інноваційний менеджмент 350.5 KB
  Переваги міжнародного інноваційногоСпівробітництва І. Міжнародне співробітництво як запорука інноваційного процесу в національній економіці С. Міжнародне співробітництво як запорука інноваційного процесу в національній економіці С. Переваги міжнародного інноваційногоСпівробітництва І.
36107. МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 1.78 MB
  Загальна постановка задачі лінійного програмування ЗЛП полягає в наступному.2 називається припустимим рішенням або припустимим планом ЗЛП. Говорять що ЗЛП розвязна якщо вона має оптимальний план. ЗЛП може бути нерозвязною тільки з наступних двох причин: а ОПР порожня; б ОПР непорожня але цільова функція не обмежена на ОПР зверху якщо в ЗЛП шукається її максимум або не обмежена знизу якщо в ЗЛП шукається мінімум цільової функції.
36108. Основи Охорони праці 1.03 MB
  Основи охорони праці. Конспект лекцій з дисципліни Основи охорони праці для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам усіх форм навчання під час вивчення дисципліни Основи охорони праці.
36109. ОСНОВИ МЕРЕЖНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 1.03 MB
  Загальні відомості про компютерні мережі. Виникнення компютерних мереж. Практично відразу після появи ЕОМ виникло питання про налагодження взаємодії комп'ютерів один з одним щоб більш ефективно обробляти інформацію використати програмні й апаратні ресурси. З'явилися й перші мережі у той час обєднавши тільки найбільші ЕОМ у великих комп'ютерних центрах.
36110. Організація діяльності (галузева). КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 254.69 KB
  Концепція сучасної організаційної функції 5 ЗМ 1 Зміст організаційної функції в менеджменті 5 ЗМ 2 Цілі та стратегії господарської діяльності основа побудови організації 24 ЗМ 3 Проектування організаційної структури 55 М 2 Організація виробничих процесів на підприємствах 79 ЗМ 4 Організація основного виробництва 79 Перелік використаних джерел 97 ВСТУП В курсі Організація діяльності вивчаються конкретні економічні механізми принципи організації підприємницької діяльності функціонування виробничих...
36111. ПАХВ. Курс лекцій 1.54 MB
  Вивід і аналіз диференціального рівняння статики рідини Рівняння Ейлера. Вивід основного рівняння гідростатики. Випадки практичного використання основного рівняння гідростатики. Рівняння нерозривності та суцільність потоку.
36112. Конспект лекцій із педагогічної психології 1.74 MB
  Закономірності інтелектуального і особистісного розвитку дитини як субєкта навчальної діяльності організовуваної і керованої педагогом в різнихумоах освітнього процесу Зимняя І. Завдання Вивчення психологічних основ діяльності педагога. Вивчення фактів механізмів закономірностей розвиваючого навчання Визначення закономірностей умов критеріїв засвоєнь знанб формування операційного складу діяльності на основі процесц вирішення завдань Визначення психологічних основ діагностики рівня і якості засвоєння та співвідношення з освітніми...