810

ППП Евфрат

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Удобный инструмент для адаптирования системы конкретно под нужды и структуры организации, позволяет создать полный маршрут движения определенного типа документа, что в процессе работы позволяет экономить время и ресуры, затрачиваемые на обработку документа.

Русский

2012-11-16

231.5 KB

7 чел.

Сибирская Государственная Автомобильно-Дорожная Академия

Отчет по лабораторной работе

«Евфрат»

Выполнил: Подворный Егор

                     Проверила: Чувикова В.В.

Омск  2012

Задание

Лабораторная работа № 10

Тема: ППП "Евфрат".

Сайт: www.eччvfrat.ru 

 1.  Изучить
 2.  Описать:
  1.  Функции
  2.  Преимущества и недостатки
 3.  Разобрать на примерах.


Содержание

Задание 2

Описание функций, преимуществ и недостатков 4

Пример встроенного инструментария 5


2. Описание функций, преимуществ и недостатков

a) Функции:

 •  Централизованное хранение документов
 •  Возможности карточки документа
 •  Обеспечение безопасности
 •  Поиск по хранилищу документов
 •  Различные уведомление в ходе процесса обработки документа
 •  Маршруты и задания пользователям
 •  Интеграция с электронной почтой

b)

Преимущества:

 •  Присутствует встроенный инструментарий (Дизайнер форм, маршрутов) для адаптации системы под требования организации
 •  Внедрена система разграничения прав доступа, используется механизм ролей
 •  Дополнительные поиски по часто используемым критериям, специально настроенные администратором.
 •  Возможность задания для любого документа связанных с ним по смыслу или логике документов и перехода от одного связанного документа к другому.
 •  Дополнительный модуль Архивариус предоставляет средства автоматизации процесса списания и долговременного хранения документов.
 •  СУБД входит в комплект поставки
 •  Есть интеграция с Active Directory

Недостатки:

 •  Не позволяет отслеживать получение и возврат документов и хранение версий, что усложняет коллективную работу с документами
 •  Достаточно сильно загруженный интерфейс
 •  Отсутствует система кодирования при передаче данных через протокол TCP/IP
 •  Отсутствует «тонкий» клиент

Пример встроенного инструментария: Дизайнер маршрутов

В узлах маршрута задаются:

 •   исполнители;
 •   задачи;
 •   срок выполнения;
 •   условия дальнейшего  движения документа

Удобный инструмент для адаптирования системы конкретно под нужды и структуры организации, позволяет создать полный маршрут движения определенного типа документа, что в процессе работы позволяет экономить время и ресуры, затрачиваемые на обработку документа.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20575. Україна в роки Першої світової війни 40.5 KB
  українців було в російській армії та 250 тис. До них слід долучити 25 тис. На її заклик відгукнулося майже ЗО тис. Головна Українська Рада вирішила спиратись на ці сили.
20576. Первісний лад на території України 61 KB
  Основними заняттями людини були збиральництво і полювання. Соціальною формою існування за раннього палеоліту виступало людське стадо, оскільки лише колективне буття давало можливість вижити у складних кліматичних і природних умовах. Жили люди того часу в печерах або хижах із дерева та кісток мамонта.
20577. Зовнішня політика УНР. Берестейській договір та його наслідки. У зовнішній політиці 26.5 KB
  Зовнішня політика УНР. У зовнішній політиці Директорії вдалося розширити міжнародні зв'язки УНР її визнали Угорщина Чехословаччина Голландія Італія. Не визнали УНР країни Антанти й відроджена Польща яка претендувала на Правобережну Україну. Не визнавши гетьманської адміністрації дипломати країн Антанти не збиралися визнавати й поновлену УНР.
20578. Гетьманський переворот. Павло Скоропадський. Гетьманський уряд та його політика 39 KB
  після того як держави Антанти навіть не відповіли на пропозицію про мирні переговори Раднарком Росії розпочав їх з Німеччиною та її союзниками. був прийнятий закон Про посольства 1 місії Української Держави. Основний акцент робився на професійній підготовці фаховому рівні принциповості та патріотизмі працівників зовнішньополітичного відомства Української Держави. Міністрами закордонних справ Української Держави гетьмана П.
20579. Доба Директорії УНР: її внутрішня і зовнішня політика 39 KB
  Доба Директорії УНР: її внутрішня і зовнішня політика Політичні помилки тяжке становище трудящих залежність від окупаційної влади поразка Німеччини та її союзників у війні стали причинами падіння гетьманської влади в листопаді 1918 року. Коновальця Директорія повела наступ на Київ і захопила його 14 грудня 1918 року Прийшовши до влади вона обіцяла знищити поміщицьке землеволодіння встановити трудову владу провести вибори до Конгресу трудового народу якому й належатиме влада. Винниченко на черговому з'їзді Української...
20580. Зх. Укр. землі в 1918 р. Утворення ЗУНР. Петрушевич 32 KB
  Утворення ЗУНР. Левицьким і виданий тимчасовий закон про державну самостійність українських земель колишньої АвстроУгорської імперії за яким усі вони входили до складу Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР. Уряд ЗУНР переїхав до Тернополя а пізніше до Станіславова. перша сесія Української Національної Ради у Станіславові проголосила об'єднання ЗУНР з УНР в єдину державу.
20581. Відновлення радянської влади в Україні в 1919р. Селянсько-повстанський рух. 1919 р 27.5 KB
  Згідно з декретом Тимчасового робітничоселянського уряду вона дістала назву Українська Соціалістична Радянська Республіка УСРР а сам уряд з переїздом до Харкова зазнав значних змін на чолі уряду за рекомендацією В. Юридичне оформлення радянської державності на теренах України відбулося 10 березня 1919 р коли III Всеукраїнський з'їзд рад Харків прийняв першу Конституцію УСРР. Центральним завданням цієї диктатури Основний Закон УСРР визначив здійснення переходу від буржуазного ладу до соціалізму після чого диктатура а слідом за...
20582. Утворення СРСР. Статус України в складі Радянського союзу 29.5 KB
  Утворення СРСР. Повернімося однак до періоду що передував створенню СРСР. 10 грудня на VII Всеукраїнському з'їзді Рад було схвалено Декларацію про утворення СРСР і проект основ Конституції СРСР. З'їзд звернувся до з'їздів Рад інших радянських республік з пропозицією невідкладно оформити створення СРСР.
20583. Перехід до нової економічної політики та її здійснення в Україні 38 KB
  Сюди на цей раз надовго повернулася радянськобільшовицька влада. Радянська влада жорстоко розправлялася з незадоволеними більшовицькою політикою. Але більшовицька влада не була б такою коли б вона дала змогу реалізувати цю політику в усіх її вимірах. Радянськобільшовицька влада поверталася до традиційно тоталітарних методів керівництва й управління.