81014

Принципы специального образования

Доклад

Педагогика и дидактика

Выготского о зоне ближайшего развития ; принцип ранней педагогической помощи обеспечение раннего выявления и ранней диагностики отклонения ребенка для определения его образовательных потребностей; принцип коррекционнокомпенсирующей направленности опора на сохранные анализаторы а так же использование компенсаторных возможностей детей; принцип социальноадаптирующей направленности обучения подготовка ребенка с психофизическими нарушениями к максимально самостоятельной жизни в обществе чтобы избежать социального выпадения; принцип...

Русский

2015-02-18

28.23 KB

1 чел.

Принципы специального образования

 Принципы специального образования - это система наиболее общих, существенных и устойчивых требований, которые определяют характер и особенности организации коррекционно-образовательного процесса и управления познавательной деятельностью лиц с особыми образовательными потребностями:

 принцип педагогического оптимизма - раскрытие потенциальных возможностей лиц с особыми образовательными потребностями, опора на идею Л.С. Выготского о "зоне ближайшего развития";

 принцип ранней педагогической помощи - обеспечение раннего выявления и ранней диагностики отклонения ребенка для определения его образовательных потребностей;

принцип коррекционно-компенсирующей направленности - опора на сохранные анализаторы, а так же использование компенсаторных возможностей детей;

 принцип социально-адаптирующей направленности обучения - подготовка ребенка с психофизическими нарушениями к максимально самостоятельной жизни в обществе, чтобы избежать социального выпадения;

 принцип преимущественного развития мышления, языка и коммуникации как средства специального образования - удовлетворение потребности в коррекционно-педагогической помощи по развитию речи, мышления и общения;

 принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании - определение подходов к содержанию и построению обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в процессе которой появляются психологические новообразования, определяющие личностное развитие ребенка;

принцип дифференцированного и индивидуального подхода - организация специального образовательного процесса на основе учета индивидуальных и специфических особенностей ребенка (характера, темперамента, состояния здоровья, особенностей эмоционально – волевой сферы каждого ребенка);

 принцип необходимости специального педагогического руководства - осуществление организационно-управленческих функций в специальном образовательном процессе высокопрофессиональными специальными педагогами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63162. Ліси: хвойні, листяні, мішані 109.98 KB
  Корекційно-навчальна мета: формувати у дітей поняття ліс листяні ліси хвойні ліси мішані ліси; навчити розпізнавати види лісів за назвою та малюнками дерев. Обладнання: мультимедійна дошка проектор картки...
63163. Принципи здорового способу життя 20.74 KB
  Мета: Ознайомити учнів з поняттям €œздоровий спосіб життя продовжувати формувати в учнів активну мотивацію щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я. Виховувати прагнення берегти своє здоров’я зважаючи на його цінність і значимість.
63165. Память как познавательный процесс 106 KB
  Память - это процессы организации и сохранения прошлого опыта, делающего возможным его повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания. Память связывает прошлое человека с его настоящим и будущим и является важнейшей познавательной функцией
63166. Право як навчальний предмет. Мета, завдання, особливості курсу 22.77 KB
  Обладнання й матеріали: Конституція України Конвенція ООН про права дитини Загальна декларація прав людини плакати з висловами відомих людей про права людини. Мир прогрес права людини ці три цілі нерозривно повязані неможливо досягнути...
63167. Вступ до історії стародавнього світу 28.52 KB
  Мета: Сформувати уявлення про хронологічні межі та предмет історії стародавнього світу дати визначення понять стародавній світ історичне джерело археологічні памятки розвивати навички відліку часу до н. Після цього уроку учні зможуть...
63168. СЛОВ’ЯНИ ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ 31.51 KB
  Мета: визначити територію, заняття й суспільні відносини союзів словянських племен, що стали базою, на якій виникла держава — Київська Русь; розвивати в учнів навички роботи з першоджерелами, історичною картою, блок-таблицями, схемами...
63169. Правознавство. Життя за правилами 21.63 KB
  Мета: познайомити учнів з правилами суспільного життя з ознаками правової норми сформувати розуміння необхідності дотримання законів і правил виховувати в учнів активну громадянську позицію.
63170. Виникнення людини. Залюднення Європи 27.2 KB
  Мета: дати уявлення про передумови виникнення людини; розглянути процес розселення пралюдей на території Європи; показати роль праці у виділенні людини з тваринного світу.