8102

Этапы становления воспитательного коллектива

Доклад

Педагогика и дидактика

Этапы становления воспитательного коллектива Выделены стадии развития коллектива - этапы развития группы детей по характеру предъявляемых педагогом требований, по характеру отношений и взаимодействия между воспитанниками. На первой стадии педаг...

Русский

2013-02-03

21.85 KB

6 чел.

Этапы становления воспитательного коллектива

Выделены стадии развития коллектива - этапы развития группы детей по характеру предъявляемых педагогом требований, по характеру отношений и взаимодействия между воспитанниками.

На первой стадии педагог организует жизнь и деятельность группы, объясняя цели и смысл деятельности и предъявляя ясные, решительные требования.

На второй стадии, когда требования педагога поддерживаются активом, эта наиболее сознательная часть группы предъявляет требования к товарищам.

На третьем этапе развития большая часть членов группы предъявляет требования к товарищам и себе и помогает педагогам корректировать развитие каждого. В процессе развития коллектива меняются отношения его членов к целям и деятельности, друг к другу, вырабатываются общие ценности, традиции.

Этапы развития кол-ва: - на первом этапе в качестве средства, сплачивающего детей в коллектив, должно выступать единоличное требование педагога к учащимся.- на втором этапе основным проводником требований к личности должен быть актив. Педагогу необходимо отказаться от злоупотребления прямыми требованиями, направленными непосредственно к каждому воспитаннику. Здесь вступает в силу метод параллельного действия, поскольку педагог имеет возможность опереться в своих требованиях на группу учащихся, которые его поддерживают. Третий этап вырастает из второго, сливается с ним. "Когда требует коллектив, когда коллектив сближается в известном тоне и стиле" - работа воспитателя становится математически точной, организованной. Л.И. Новикова выделяет следующие стадии развития коллектива: 1) стадию сплочения коллектива2) стадию превращения коллектива в инструмент воспитания всех учащихся и 3) стадию, когда важнейшей заботой коллектива становится корректировка социального опыта и развитие творческой индивидуальности каждого воспитанника. Уровни формирования коллектива: нижним уровнем является группа-конгломерат, взаимоотношения и взаимодействия в группе поверхностны и ситуативны. Если объединение произошло - группа становится группой-ассоциацией. На этом уровне начинается единая жизнедеятельность группы, появляются первые ростки ее коллективообразования. Группа-кооперация отличается реальной и успешно действующей организационной структурой, высоким уровнем групповой подготовленности и сотрудничества. Ее межличностные отношения и ее внутригрупповое общение носят сугубо деловой характер. Группа-автономия характеризуется высоким внутренним единством по всем подструктурам и общим качествам, кроме интергрупповой активности, если группа выходит на межгрупповое взаимообщение и взаимодействие, становится органичной частью более широкой общности, а через нее и общества в целом, то в такой группе наблюдается коллективистическая направленность и она становится группой-коллективом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55148. Аналіз майна підприємства, показники фондовіддачі 72 KB
  Відпрацювати практичні навички з аналізу структури, стану та ефективності використання майна підприємства; навчитись робити висновки за результатами проведених розрахунків та розробляти рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства.
55150. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ 119 KB
  Мета. Засвоїти зміст і сутність поняття менеджмент що таке менеджмент і хто такі менеджери; розглянути і проаналізувати такі поняття як менеджмент і управління та відповідно менеджера і керівника; значимість менеджменту в управлінні організацією. Еволюція погдядів на сутність менеджменту.
55151. Методи та засоби навчання аудіювання. Підготовчі та тренувальні вправи при навчанні аудіювання. Методичні рекомендації 31.5 KB
  Узагальнити та систематизувати знання студентів з теми Навчання аудіювання молодших школярів навчити студентів добирати завдання до аудіо текстів на різних етапах роботи з ними вчити студентів методично правильному предявленню аудіотексту.
55152. Категорійно-понятійний апарат з БЖД, таксономія небезпек 949 KB
  Мета: Усвідомити концепцію допустимого ризику та визначити небезпечні й шкідливі чинники для життя людини що найчастіше трапляються шляхом соціального опитування студентів.
55153. План рахунків бухгалтерського обліку. Структура та основи побудови балансу 127 KB
  Принцип повного висвітлення передбачає: а) фінансова звітність повинна містити всю інформацію потенційні наслідки госп-ських операцій; б) фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій...
55154. Українська товарна номенклатура ЗЕД: поняття, структура, особливості застосування 122.5 KB
  Законом України Про Митний тариф України що використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності ведення статистики зовнішньої торгівлі та здійснення митного оформлення товарів. УКТ ЗЕД складається на основі Гармонізованої системи...
55155. Форми колективного обговорення професійних проблем 34 KB
  Які існують підходи до перемовин Як класифікують перемовини Які розрізняють стратегії ведення перемовин З яких стадій складаються перемовини Що таке збори Які є види зборів З яких етапів складаються збори Як треба виступати на зборах аби привернути увагу присутніх до змісту виступу та переконати їх...
55156. Поняття господарського обліку. Мета, завдання, та види обліку. Користувачі облікової інформації. Об’єкти обліку 118.5 KB
  Закон визначає право на його ведення, однак не визначає жодних правил його організації. Інформація є доступною для зовнішніх користувачів