81062

Взаимоотношение и анализ понятий внутренняя политика, внешняя политика, мировая политика. Закономерности международных отношений

Доклад

Международные отношения

В МО включается внутренняя и внешняя политика. Внутренняя политика испытывает двоякое давление системы международных отношений и внутренних тенденций социальноэкономического развития а также зависит от этапа исторического развития и задач государства на данном этапе. Мировая политика процесс и результат выработки принятия и реализации решений затрагивающих жизнь мирового сообщества.

Русский

2015-02-18

36.74 KB

5 чел.

Взаимоотношение и анализ понятий внутренняя политика, внешняя политика, мировая политика. Закономерности международных отношений.

В МО включается внутренняя и внешняя политика. Внутренняя – совокупность направлений социально-интеграционной, социально-культурной, социально-экономической и т. п. деятельности государства, его основных структур и институтов, ориентированная на сохранение или реформирование существующего социально-экономического уклада. С одной стороны МО отражают и выражают внутреннюю политику государств, отображают интересы и средства достижения их государствами, но с другой стороны любой участник международных отношений испытывает зависимость от тенденций мировой политики, нормы и принципы международного права и международного общественного мнения. Внутренняя политика испытывает двоякое давление системы международных отношений и внутренних тенденций социально-экономического развития, а также зависит от этапа исторического развития и задач государства на данном этапе.

Внешняя – общий курс государства в МО, она регулирует взаимоотношения данного государства с другими национальными и государственными объединениями, реализуя цели и принципы конкретного государства на данном этапе. Помимо целей и принципов во внешней политике каждым государством отбираются методы и средства достижения целей, варьируемые от стратегических до дипломатических.

Мировая политика – процесс и результат выработки принятия и реализации решений, затрагивающих жизнь мирового сообщества. Также мировую политику определяют как сферу или политическое поле, где происходят процессы получения, распределения и отчуждения власти. Мировая политика является результатом глубокой трансформации международных связей и возникновения проблем, решение которых не может быть найдено в рамках национально-государственных границ (Проблемы войны и мира, стратегической безопасности, экологической угрозы, понижающегося уровня социально-экономического развития). Мировая политика – результат процессов глобализации, зависит от динамики хозяйственного развития, перспектив международной интеграции в политическом, социальном, экономическом отношении, а также процесса взаимодействия между участниками МО.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5215. Розв’язування типових математичних задач засобами табличного процесора 55.23 KB
  Розв’язування типових математичних задачзасобами табличного процесора Задача підбору параметрів Означення.Задачею підбору параметра називається знаходження такого значення аргумента даної функції, при якому ця функція на...
5216. Робота з базами даних в MS Excel 152.64 KB
  Робота з базами даних в MSExcel Загальні положення Табличний процесор Excel забезпечує, поряд із власне обробленням електронних таблиць-аркушів, формування ділової графіки, створення, оброблення і підтримку нескладних, але великих баз та...
5217. Перетворення друкованих документів в електронну форму 31.47 KB
  Перетворення друкованих документів в електронну форму Способи подання інформації Основні різновиди природних даних, які здатний зберігати та обробляти комп'ютер, наступні: десяткові числа текст зображення звук. З м...
5218. Застосування мультимедійних технологій в процесі створення презентацій 31.83 KB
  Застосування мультимедійних технологій в процесі створення презентацій 1. Загальні відомості про презентації та пакет демонстраційної графіки PowerPoint Сучасний фахівець повинен вміти готувати і проводити публічні виступи як у межах своєї установи,...
5219. Комп’ютерні мережі та способи їх організації 33.82 KB
  Комп’ютерні мережі. Загальні відомості про комп’ютерні мережі В наш час велике значення має використання комп’ютерів для створення мереж, які формують єдиний інформаційний простір. Комп’ютерна мережа - сукупність взаємозв...
5221. Глобальна компютерна мережа Інтернет 60 KB
  Інтернет – це глобальна комп’ютерна мережа, до складу якої входять національні регіональні та локальні мережі в масштабах всієї земної кулі. Комп’ютери, які постійно підключені до мережі Інтернет і знаходяться у постійно ввімкненому стані
5222. Устройство клавиатуры и мыши 60.5 KB
  Устройство клавиатуры и мыши. Давайте же разберем устройство клавиатуры и мыши. Начнем с общей характеристики, которая присуща обоим устройствам - тип подключения к ПК. По этому типу они делятся на проводные и беспроводные. Проводные устро...
5223. Інвестиційний аналіз. Конспект лекцій 706.5 KB
  Ефективне реформування економіки України неможливе без масштабних інвестицій, які є одним з найважливіших факторів економічного зростання й відновлення, що забезпечує можливість модернізації діючих виробництв, створення і впровадження новітньо...