81147

Виды и характеристика больших социальных групп

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Среди больших групп принято выделять также такие социальные группы как интеллигенция служащие представители умственного и физического труда население города и деревни. Иногда в литературе встречается и довольно широкое толкование интеллигенции включающее всех работников умственного труда в том числе служащих секретарей контролеров банка и т. Роль интеллигенции в обществе определяется выполнением ею следующих функций: научнотехническое и экономическое обеспечение материального производства; профессиональное управление производством...

Русский

2015-02-19

35.42 KB

0 чел.

Виды и характеристика больших социальных групп

Целевые социальные группы, которые создаются для выполнения функций, связанных с определенной деятельностью. Например, студентов вуза можно считать формальной целевой социальной группой (цель ее членов — получение образования);

Территориальные (местные) социальные группы образуются на основе связей, сложившихся на основе близости места проживания. Особенно важной формой территориальной общности является этнос — совокупность индивидов и групп, относящихся к сфере влияния какого-либо государства и связанных между собой особыми отношениями (общность языка, традиций, культуры, а также самоидентификация).

Общество - самая крупная социальная группа, которая как целое является основным объектом теоретического или эмпирического исследования.

Среди больших групп принято выделять также такие социальные группы, как интеллигенция, служащие, представители умственного и физического труда, население города и деревни.

Интеллигенция представляет собой социальную группу профессионально занимающихся квалифицированным умственным трудом, который требует специального образования (на Западе более употребителен термин «интеллектуалы»). Иногда в литературе встречается и довольно широкое толкование интеллигенции, включающее всех работников умственного труда, в том числе служащих- секретарей, контролеров банка и т.д.

Роль интеллигенции в обществе определяется выполнением ею следующих функций:

  1.  научно-техническое и экономическое обеспечение материального производства;
  2.  профессиональное управление производством, обществом в целом и отдельными его структурами;
  3.  развитие духовной культуры;
  4.  социализация;
  5.  обеспечение умственного и физического здоровья населения.

Обычно выделяют интеллигенцию научную, производственную, педагогическую, культурно-художественную (представители творческих профессий), медицинскую, управленческую, военную и т.д.

Люди умственного и физического труда, рассматриваемые как отдельные социальные группы, заметно различаются: по содержанию и условиям труда, по уровню образования, квалификации, по культурно-бытовым запросам.

Население города и население деревни, которые по-прежнему остаются главными видами поселения людей, различаются по месту проживания. Их различия выражаются в масштабах, концентрации населения, уровне развития производства, насыщенности объектами культурно-бытового назначения, транспорта, средств связи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65692. ВІК, ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МОЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ ДЕТРИТОВОГО МОНАЦИТУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 731 KB
  Однак до сьогоднішнього часу плутонічні породи такого віку на УЩ не знайдені а волинські трапи вулканіти ДніпровоДонецької западини ДДЗ і Донецького басейну дайки відповідного віку УЩ не могли дати такої кількості теригенного монациту оскільки представлені породами переважно основного складу в яких монацит практично відсутній.
65693. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ НА ОСНОВІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СПІЛЬНОТИ ДОНБАСУ 178 KB
  Ринкові пріоритети сучасного суспільства визначають орієнтири соціальних якостей особистості які раніше не висувалися до неї покладання на власні сили ініціативу розширення індивідуальної свободи та відповідальності значущість особистісного успіху що зумовлює змістовну зміну збагачення процесів соціалізації особистості.
65694. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ 287.5 KB
  У роботах попередніх років переважали рекомендації щодо обмеження працездатності хворих і встановлення інвалідності при перших проявах захворювання. У роботах останніх років звучать рекомендації щодо підтримки максимальної психо-емоційної...
65695. РОБОТА І РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ КІЛЬЦЕВОГО ПЕРЕРІЗУ ЗІ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ ПРИ ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 1.99 MB
  Так практично не досліджена робота елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону. Відомо що переважна більшість конструкцій піддається дії повторних навантажень це також стосується і елементів кільцевого перерізу. З огляду на наведе дослідження особливостей роботи...
65696. Математичні моделі оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення 329 KB
  Велика кількість існуючих моделей та методологічних підходів до визначення СПП дає можливість керівникам здійснити вибір засобів прийняття рішення щодо подальшого розвитку підприємства проте жоден з існуючих підходів не є достатньо ефективним як за критерієм повноти аналізованої інформації...
65697. УДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ 1.13 MB
  Сучасна фінансова, політична та економічна нестабільність в Україні, головними ознаками якої є високе боргове навантаження на вітчизняну економіку, негативні тенденції на грошово-кредитному ринку, ринку праці та у промисловості – провідній галузі вітчизняної економіки...
65698. Діяльність Служби безпеки ОУН(б) на території Волині та Полісся (1946 − 1951 рр.) 159.5 KB
  Обєктивне дослідження історії ОУНб є неможливим без скрупульозного аналізу діяльності її регіональних складових. Метою роботи є встановлення впливу СБ ОУНб на розвиток українського національно-визвольного руху на Волині та Поліссі в період поступового згасання збройної антирадянської боротьби.
65699. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ 216.5 KB
  Хоча останній і запровадив спрощення адміністративних процедур автоматичне відшкодування зменшення податкового навантаження стимулював інноваційно-інвестиційну діяльність урегулював адміністрування податків взаємовідносини з контролюючими органами окремі проблеми залишились актуальними.
65700. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 186.5 KB
  Працівники ДКРСУ виконують завдання держави спрямовані на забезпечення фінансової діяльності держави. З метою забезпечення успішної реалізації цих завдань суттєвого поліпшення потребують не лише форми і методи діяльності ДКРСУ але й якісний підхід до визначення адміністративно-правового статусу працівника ДКРСУ.