81184

Признаки деловой игры

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Решение принимаемое участниками игры на первом этапе воздействует на модель и изменяет её исходное состояние. Изменение состояния поступает в игровой комплекс и на основе полученной информации участники игры вырабатывают решение на втором этапе игры и т. Распределение ролей между участниками игры.

Русский

2015-02-19

33.44 KB

0 чел.

Признаки деловой игры

Характерные признаки деловой игры можно представить следующим перечнем(Бельчиков Я. М., Бирштейн М. М., 1989):

  1.  Моделирование процесса труда (деятельности) руководящих работников и специалистов предприятий и организаций по выработке управленческих решений.
  2.  Реализация процесса «цепочки решений». Поскольку в деловой игре моделируемая система рассматривается как динамическая, это приводит к тому, что игра не ограничивается решением одной задачи, а требует «цепочки решений». Решение, принимаемое участниками игры на первом этапе, воздействует на модель и изменяет её исходное состояние. Изменение состояния поступает в игровой комплекс, и на основе полученной информации участники игры вырабатывают решение на втором этапе игры и т. д.
  3.  Распределение ролей между участниками игры.
  4.  Различие ролевых целей при выработке решений, которые способствуют возникновению противоречий между участниками, конфликта интересов.
  5.  Наличие управляемого эмоционального напряжения.
  6.  Взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли.
  7.  Наличие общей игровой цели у всего игрового коллектива.
  8.  Коллективная выработка решений участниками игры.
  9.  Многоальтернативность решений.
  10.  Наличие системы индивидуального или группового оценивания деятельности участников игры.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56114. Інтерактивна дошка SMART Board на уроках математики 1.07 MB
  До таких форм можна віднести поперше мережеве навчання подруге навчання самостійне на основі якогонебудь комплекту навчально-методичних матеріалів УМК. Активізувати увагу учнів можна вже на етапі написання теми уроку.
56119. «Сміхові» вправи в системі здоров’язберігаючих технологій 69.5 KB
  Сміх йде від здоров’я. Тому діти і сміються таким тотальним сміхом. Одним з малорозвинених напрямків здоровязберігаючих технологій є напрямок вправ зі сміхом.
56121. Тренінгове заняття «Що я знаю про СНІД» 87.5 KB
  Мета: сформувати у підлітків розуміння власної відповідальності за ризик інфікування ВІЛ та ІПСШ; сприяти зміні мотивації статевої поведінки підлітків на користь репродуктивного здоровя та індивідуального захисту від ВІЛ; систематизувати знання про шляхи передачі ВІЛ...
56122. ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ/СНІДу 70.5 KB
  Мета уроку: Розглянути теоретичні основи та практичні способи профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу; ознайомити учнів з розповсюдженням ВІЛ СНІД в Україні; Навчити учнів оцінювати ступінь ризику захворювання; Розвивати вміння аналізувати робити висновки...