81206

Коран – священная книга ислама

Доклад

Религиоведение и мифология

Главным источником веры является Коран священная книга мусульман состоящая из притч молитв и проповедей Мухаммеда. спустя почти два десятилетия после смерти пророка был составлен свод Коран чтение другие названия: китаб книга зикр предостережение . Святость Корана обусловлена тем что изречения пророку диктовал архангел Джебраил на протяжении 22 лет доносивший слова самого БогаАллаха. эти откровения составили канонический текст Корана который дошел до наших дней в неизменном виде.

Русский

2015-02-19

24.8 KB

1 чел.

Коран – священная книга ислама.

Главным источником веры является Коран - священная книга мусульман, состоящая из притч, молитв и проповедей Мухаммеда. Сам Мухаммед ничего не писал, но остались разрозненные записи его изречений, и из этих записей около 650 г., спустя почти два десятилетия после смерти пророка был составлен свод - Коран ("чтение", другие названия: китаб - "книга", зикр - "предостережение"). Святость Корана обусловлена тем, что изречения пророку диктовал архангел Джебраил на протяжении 22 лет, доносивший слова самого Бога-Аллаха.

В исламской традиции эти откровения воспринимаются как речь самого Аллаха, избравшего Мухаммеда для пророческой миссии. Собранные воедино, сведенные в один список, в период правления халифа Османа (644-656 гг.), эти откровения составили канонический текст Корана, который дошел до наших дней в неизменном виде. (Первый полный такой список датируется 651-м годом). Не вошедшие в Коран записи были уничтожены.

Коран состоит из 114 глав-сур, которые делятся на 6219 стихов (аятов). В каждой суре от 286 до 3 аятов. Всего в Коране 77934 слова. В аятах от 1 до 68 слов. Суры расположены без всякого смыслового порядка по размерам: более длинные в начале, короткие - в конце. Одно и тоже повторяется многословно в разных сурах. Каждая сура, кроме девятой, начинается со слов: "Во имя Аллаха милостивого, милосердного..." Где бы ни жил мусульманин, на каком бы языке ни говорил, он обязательно произносит их несколько раз в день по-арабски. Хотя суры расположены не в хронологическом порядке, их делят на "мекканские" (до хиджры) и "мединские" (после хиджры) соответственно периодам пребывания Мухаммеда в Мекке и Медине.

Основное содержание Корана составляют восклицания и прославления величия и могущества Аллаха, предписания, запреты, угрозы "неверным". Для миллионов мусульман Коран - священная книга. Но это также и уникальный культурный памятник, принадлежащий к культурному наследию арабского мира.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14843. ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ДАНАЛЫҚ ҮРДІС 63.5 KB
  ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ДАНАЛЫҚ ҮРДІС Г.Ә.Өтетілеуова Г.Ә.Мұраталиева Ыбырайым Сүлейменов атындағы № 37 қазақ орта мектебі Тараз қ. Даналық – адамды басыбүтін және үнемі баурайтын соңғы лебіз соңғы дау. Даналық өне бойы өткенге көз тастап тарихқа үңілумен болады...
14844. Қазақ философиясы қалыптасуының тарихи ерекшеліктері 48.5 KB
  Қазақ философиясы қалыптасуының тарихи ерекшеліктері Кіріспе бөлімі Әдетте адамдардың барлығы да ізденуші өмірге қажеттінің бәрін өзімен бірге ала келген жоқ. Тарихты адам жасайды адамзат тарихы дегеніміз – дарияның асау тасқыны да толқынға қарсы жүзетін кем...
14845. ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫ ТАРИХЫН ЛОГИКАЛЫҚ-ҚҰРЫЛЫМДЫ КЕСТЕЛЕР АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 79.5 KB
  ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫ ТАРИХЫН ЛОГИКАЛЫҚҚҰРЫЛЫМДЫ КЕСТЕЛЕР АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ Р.Е. Джуншеев Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Философия пәнін оқытуды талдау барысында соңғы кезде академиялық сабақтардың әсіресе практикалық мазмұнында эмп...
14846. Мағжан дүниетанымы 77.5 KB
  Мағжан дүниетанымы Жиырмасыншы ғасырдың басы қазақ философиясының даму тарихы тұрғысынан әлі күнге дейін толық және терең зерттелмеген кезең. Бұл кезеңде әйгілі ақындар мен жазушылардан ғалымдар мен қоғам қайраткерлерінен құралған демократиялық бағыттағы қазақ ...
14847. Махаббат пен ғадауат 71 KB
  Махаббат пен ғадауат Рисала Біздің ұлық Абайымыз айтпаған сөз қалған ба Жасың ұлғайып дүние сырына бұрынғыдан тереңірек үңілген сайын Абайға барып жүгінуің жиілей береді. Жаныңды қинаған сұрақтарға жауап іздейсің. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма Өткір...
14848. «Мұтылған» философиясы 38.5 KB
  Мұтылған философиясы Ғарифолла ЕСІМ академик. Шәкәрім өзінеөзі €œМұтылған€ ұмытылған – Ғ.Е. деп ат қойған. Біздіңше бұл псевдоним. Мәселенің байыбына барсақ ақынның өзіне осылайша ат қоюында мән бар. Оның дәлелін €œМұтылғанның өмірі€ деген толғауөлеңнен ...
14849. Арифметикалық және геометриялық прогрессия 29 KB
  Арифметикалық және геометриялық прогрессия Ежелгі замандардан бастап адамзат арифметикалық және геометриялық прогрессиялардың заңдылықтарын қолдана білген.Мәселен Біздің заманымызға дейінгі ежелгі вавилондықтардың сына жазу клинопись кестелерінде ежелгі мысы...
14850. КВАДРАТ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ӘР ТҮРЛІ ӘДІСТЕРІ 150.5 KB
  КВАДРАТ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ӘР ТҮРЛІ ӘДІСТЕРІ З.Е.Темірғали Б.А.Қадырбаева І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті Талдықорған қ. Білім өркениеттіліктің әрі өлшемі әрі тетігі болып табылатындықтан кез келген мемлекеттің рухани және ә...
14851. Өлшеулер теориясының негізгі түсініктері 326 KB
  1 тақырып Өлшеулер теориясының негізгі түсініктері Дәрістер жоспары 1. Физикалық қасиеттері мен шамалар 2. Өлшеу және негізгі операциялар Қоршаған ортаның барлық объектілері өз қасиеттерімен сипатталады. Қасиет – бұл объектінің құбылыстың процестің бір жағы о...