81206

Коран – священная книга ислама

Доклад

Религиоведение и мифология

Главным источником веры является Коран священная книга мусульман состоящая из притч молитв и проповедей Мухаммеда. спустя почти два десятилетия после смерти пророка был составлен свод Коран чтение другие названия: китаб книга зикр предостережение . Святость Корана обусловлена тем что изречения пророку диктовал архангел Джебраил на протяжении 22 лет доносивший слова самого БогаАллаха. эти откровения составили канонический текст Корана который дошел до наших дней в неизменном виде.

Русский

2015-02-19

24.8 KB

2 чел.

Коран – священная книга ислама.

Главным источником веры является Коран - священная книга мусульман, состоящая из притч, молитв и проповедей Мухаммеда. Сам Мухаммед ничего не писал, но остались разрозненные записи его изречений, и из этих записей около 650 г., спустя почти два десятилетия после смерти пророка был составлен свод - Коран ("чтение", другие названия: китаб - "книга", зикр - "предостережение"). Святость Корана обусловлена тем, что изречения пророку диктовал архангел Джебраил на протяжении 22 лет, доносивший слова самого Бога-Аллаха.

В исламской традиции эти откровения воспринимаются как речь самого Аллаха, избравшего Мухаммеда для пророческой миссии. Собранные воедино, сведенные в один список, в период правления халифа Османа (644-656 гг.), эти откровения составили канонический текст Корана, который дошел до наших дней в неизменном виде. (Первый полный такой список датируется 651-м годом). Не вошедшие в Коран записи были уничтожены.

Коран состоит из 114 глав-сур, которые делятся на 6219 стихов (аятов). В каждой суре от 286 до 3 аятов. Всего в Коране 77934 слова. В аятах от 1 до 68 слов. Суры расположены без всякого смыслового порядка по размерам: более длинные в начале, короткие - в конце. Одно и тоже повторяется многословно в разных сурах. Каждая сура, кроме девятой, начинается со слов: "Во имя Аллаха милостивого, милосердного..." Где бы ни жил мусульманин, на каком бы языке ни говорил, он обязательно произносит их несколько раз в день по-арабски. Хотя суры расположены не в хронологическом порядке, их делят на "мекканские" (до хиджры) и "мединские" (после хиджры) соответственно периодам пребывания Мухаммеда в Мекке и Медине.

Основное содержание Корана составляют восклицания и прославления величия и могущества Аллаха, предписания, запреты, угрозы "неверным". Для миллионов мусульман Коран - священная книга. Но это также и уникальный культурный памятник, принадлежащий к культурному наследию арабского мира.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15194. М. Мақатаевтың шығармашылығы 68.5 KB
  ӘОЖ 894.342 СЕЗІМ САЯСЫМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ТЕҢІЗДІҢ ЖАНЫНДАҒЫ ТАМШЫДАЙ С.М. Исматова Ә. Ж. Шағатаева Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Поэзия өнер мүлкі ретінде қырсыры мол жансезімнен тыс поэзия болмайды. Оның ішінде лирика тікелей сезімді
15195. Мағжан - ақынның ақыны 59 KB
  МАҒЖАН: БҰЙЫРСА ШЫРАҚ СӨНБЕС ҰЗАҚ ЖАНАР Жарасбай СҮЛЕЙМЕНОВ ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты. Мағжан Жұмабаев поэзия әлеміндегі жарық жұлдыз қайталанбас құбылыс. Оның қуатты бойға жігер жүрекке от беретін рухты үні ізденістері мен жаңашылдығы қа
15196. Майлықожа Сұлтанқожаұлы 27 KB
  Майлықожа Сұлтанқожаұлы 18351898 Майлықожа Сұлтанқожаұлы қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысы Қызылқұм жерінде туып өскен.Әкесі Сұлтанқожа мұсылманша сауаттышағын дәулеттікөзі ашықдіндар адам болған. М...
15197. Марат Отаралиев 47 KB
  Марат Отарәлиев: Тағдырмын ерте жоғалған... Ақын Марат Отарәлиев. Жайсаң еді ғой. Онымен шүйіркелесіп сөйлесу әңгімедүкен құру өзінше бір ғанибет. Осы бір асықтай ғана қатпа қара жігіттің тал бойында қандай тартылыс күші барын қайдам Әйтеуір адам баласына тым үй...
15198. Махамбет Өтемісұлы 45 KB
  Махамбет Өтемісұлы 1803 1846 Махамбет Өтемісұлы 1803 жылы Ішкі Бөкей ордасы қазіргі Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауд. Нарын құмының Жанқұс жерінде туған. 20.10.1846 Қараой өңірі қазіргі Атырау облысы Махамбет ауданында жерденген қазақтың көрнекті ақыны сонымен бірг...
15199. Медетбай Тәжіұлы 22 KB
  Медетбай Тәжіұлы 1850-1928 Табынай Медетбай ақын туралы алғашқы дерек Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы деген бес томдық энциклопедиялық жинақтың төртінші томында жазылған.Онда Ме...
15200. Мәшһүр Жүсіп 78 KB
  Мәшһүр Жүсіп Атақты ақын ғұлама оқымысты Мәшһүр Жүсіптің көп қырлы талант екені елге мәлім. Қаршадайынан оқыған оқып қана қоймай көңіліне мол дүние тоқыған білімдар. Ақынның 1907 жылы үш бірдей кітабы €œКөп жасағаннан көрген бір тамашамыз€ €œХалахуал€ €œСары...
15201. Міржақып Дулатов 82 KB
  Міржақып Дулатов Халық жүрегіне ерекше қымбат тұлғалардың бірі Міржақып Дулатұлы. Жақаңның бар ғұмыры халқымен тығыз байланысты. Осы арада бір ғана жәйтке тоқталсақ қазақтың азаттық қозғалысының алғашқы сәулесіндей жылт еткен €œСерке€ газетіндегі €œЖастарғ
15202. Молда Мұқан Балтекейұлы 50.5 KB
  СЫР БОЙЫНЫҢ АҚЫНЫ Ш. У. Қасымова № 45 Ақ Орда мектепгимназия Шиелі ауданы Қызылорда облысы Сырдың елі жырдың елі. Сыр өңірі қашаннан ақ ақын жыраулар мен шайырлардан данышпан бишешендерден қалған асыл мұраларды көздің қарашығындай сақтап оны ұрпақтанұ...