81208

Пять столпов ислама

Доклад

Религиоведение и мифология

Саум пост. Мусульманский пост заключается в воздержании от пищи питья наслаждения и развлечений. Главным и обязательным для всех кроме больных путешествующих военных и беременных является пост в месяц рамадан; кроме того существует еще дата в которой поститься желательно. Уразабайрам праздник разговенья окончания поста.

Русский

2015-02-19

24.1 KB

4 чел.

«Пять столпов» ислама.

1) Нет иного божества, кроме Аллаха (Единого и Единственного Творца Вселенной), а Мухаммед его посланник. Каждый мусульманин должен искренне верить в эту истину.

2) Обязательная пятикратная молитва каждый день в установленные часы, обязательное ритуальное омовение перед молитвой. Молитва мусульман состоит из ряда поклонов, сопровождаемых произнесением различных религиозных формул. Совершать молитвы можно и дома, и в мечети, желательно быть повернутым лицом к Мекке. Должен совершить в день 51 поклон (на заре, в полдень, около 3 часов, на заходе солнца, перед сном).

3) Саум - пост. Мусульманский пост заключается в воздержании от пищи, питья, наслаждения и развлечений. Все время должно быть посвящено человеком Аллаху, занято молитвами, чтением Корана, благочестивыми размышлениями. Главным и обязательным для всех, кроме больных, путешествующих, военных и беременных, является пост в месяц рамадан; кроме того, существует еще дата, в которой поститься желательно. Ураза-байрам - праздник разговенья, окончания поста.

4) Закят - обязательный налог, который должны платить все в мусульманскую казну, кроме потомков Мухаммеда в пользу бедных и малоимущих. В настоящее время обязательная уплата закята мусульманами введена в ряде исламских государств и составляет 5% доходов. Установлен также уровень доходов, начиная с которого уплачивается закят. Если у мусульманина доходы ниже установленного уровня, он освобождается от внесения закята. Наряду с закятом существует и добровольно раздаваемая милостыня садака.

5) Каждый мусульманин, достигший совершеннолетия, должен совершить хотя бы раз в жизни паломничество к святым местам. Хадж - паломничество в священный город Мекку, прежде всего к Каабе, главной святыне ислама.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68964. Препроцесор та коментарії 48.5 KB
  Директиви препроцесора зазвичай використовуються для полегшення внесення змін в початкові програми і для полегшення їх компіляції в різних середовищах виконання. Розташовані в початковому файлі директиви примушують препроцесор виконувати конкретні дії.
68965. Потоковий ввід-вивід 48 KB
  Потоки cin і cout є класовими об’єктами, визначуваними і створюваними за допомогою заголовного файлу iostream.h. Як об’єкти cin і cout підтримують різні оператори і операції. З даного уроку ви дізнаєтеся, як розширити можливості введення і висновку, використовуючи функції...
68967. Масиви об’єктів, покажчики на об’єкти 55 KB
  В мові C++ масиви можуть складатися з об’єктів. З синтаксичної очки зору оголошення масиву об’єктів нічим не відрізняється від оголошення масиву вбудованого типу. Приклад програми, в якій використовується масив, який складається з трьох елементів.
68968. ПРОГНОЗУВАННЯ І ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ ПІСЛЯ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ 176 KB
  Рандомізовані, контрольовані дослідження проведені Британською королівською колегією акушерів-гінекологів, переконливо довели, що плановий КР в порівнянні з плановими вагінальними пологами достовірно збільшує ризик гістеректомії
68969. Перевантаження операторів. Дружні операторні функції 31.5 KB
  Перевантаження операторів за допомогою дружніх функцій Створення операторної функціїчлена З перевантаженням функцій тісно зв’язаний механізм перевантаження операторів. Операторні функції створюються за допомогою ключового слова opertor.
68971. Віртуальні функції. Абстрактні класи 54 KB
  Кожне перевизначення віртуальної функції в похідному класі реалізує операції властиві лише даному класу. Покажчики на об’єкти базового класу можна використовувати для посилання на об’єкти похідних класів. Якщо покажчик на об’єкт базового класу встановлюється на об’єкт...
68972. Файли. Робота з файлами. Файловий ввід-вивід 58 KB
  Не дивлячись на те що система введення-виведення мови C++ в цілому є єдиним механізмом, система файлового введення-виведення має свої особливості. Частково це пояснюється тим, що на практиці найчастіше використовуються файли на жорсткому диску, можливості яких значно відрізняються від всіх інших пристроїв.