81211

Учение Будды. «Четыре истины» буддизма. Благородный восьмеричный путь

Доклад

Религиоведение и мифология

Основу ее составляют 4 благородные возвышенные истины: учение о страдании о причинах страдания о прекращении страдания и о пути к прекращению страдания. 1Существуют страдания. 3Страдания можно прекратить путём избавления от желаний. Нирвана конечная цель религиозного спасения то состояние полного небытия при котором страдания кончаются.

Русский

2015-02-19

23.79 KB

3 чел.

Учение Будды. «Четыре истины» буддизма. Благородный восьмеричный путь.

Буддизм - это не столько религия, сколько философско-этическая система. Основу ее составляют 4 благородные (возвышенные) истины: учение о страдании, о причинах страдания, о прекращении страдания и о пути к прекращению страдания.

1)Существуют страдания. Все, в чем проявляется привязанность к земному есть страдание.

2)Существуют причины страданий. Выделяют основные: жажда удовольствий, жажда бытия, жажда могущества.

3)Страдания можно прекратить, путём избавления от желаний. Нирвана - конечная цель религиозного спасения, то состояние "полного небытия", при котором " страдания" кончаются.

4)Чтобы избавиться от страданий нужно вести добродетельную жизнь. Будда назвал это благородным путём (срединный, благородный восьмеричный)..

Он включает в себя 8 элементов: Правильные взгляды, т.е. основанные на "благородных истинах". Правильная решимость, т.е. готовность к подвигу во имя истины. Правильная речь, т.е. доброжелательная, искренняя, правдивая.

Правильное поведение, т.е. непричинение зла. Правильный образ жизни, т.е. мирный, честный, чистый. Правильное усилие, т.е. самовоспитание и самообладание. Правильное внимание, т.е. активная бдительность сознания. Правильное сосредоточение, т.е.верные методы созерцания и медитации. Следуя этим путем можно достигнуть совершенства: человек становится архатом-святым и погружается в нирвану. Нирвана - последнее, идеальное состояние, к которому должен стремиться мудрец. Нирвана - прекращение цепи перерождений, которое, по традиционным воззрениям, составляет удел всего живущего. Цепь перерождений (сансара) неотвратимо влечет всякое живое существо от одного перерождения к другому через сплошной ряд страданий. Смерть не избавляет, т.к. приводит к новому перерождению. Вырваться из этого круга может только тот, кто достигнет состояния архата, познавшего истину. Нирваны может достичь только человек, так как он является высшей формой перерождения. Достичь состояния архата, а через него нирваны можно через сознательные усилия и следование восьмеричному пути. Никто не поможет, если не сам. Надеяться на богов человек не должен: боги существуют, но не могут избавить человека от страданий. Будда сам прошел через перерождения и достиг просветления - он выше богов, и его смерть - переход в нирвану. Но сам Будда не спасает людей, он только возвестил истину, указал правильный путь, а каждый человек должен пройти свой путь самостоятельно.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65610. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ З ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МОТС 5.84 MB
  Їхній сприятливий вплив на процес різання пов'язаний в основному із зниженням температури в зоні різання та зменшенням тертя між робочими поверхнями ріжучого інструменту стружкою що виникає та обробленою поверхнею.
65611. ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКОВОЛЬТНИХ ТА НАДВИСОКОВОЛЬТНИХ КАБЕЛІВ З ПОЛІМЕРНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ 3.5 MB
  Можливість прокладання нових кабелів без додаткового підігрівання при низьких температурах і відсутність в них екологічно шкідливих рідких компонентів спрощують технологію будівництва та ремонту кабельних ліній електропередачі...
65612. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАХ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 3.56 MB
  У сучасних умовах необхідно активно мобілізувати внутрішні резерви стабільного соціальноекономічного розвитку регіонів країни у тому числі ті що повязані з формуванням сукупних доходів населення як одного з можливих інвестиційних...
65613. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ ХМЕЛЮ ЗА ДОПОМОГОЮ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ У ПИВОВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 366.5 KB
  Низька ефективність більшості існуючих способів вилучення цільових компонентів із рослинної сировини з високою ступінню її подрібнення викликана недосконалістю екстракційної апаратури оскільки дрібнофракційна сировина або виготовлена...
65614. Функціонування та розвиток ринку освітніх послуг у системі регіональних ринків 350.5 KB
  Європейський вектор розвитку українського суспільства формування елементів економіки знань визначають специфіку суспільних трансформацій в усіх сферах людської діяльності траєкторію зміни процесів відтворення трудового потенціалу країни в механізмах...
65615. РОМАНИ М. ШОЛОХОВА І М. СТЕЛЬМАХА: ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ 202.5 KB
  Актуальність дослідження визначається необхідністю аналізу взаємозв’язків та взаємодії національних літератур на рівні вивчення художньої специфіки романів письменників та їх внеску у духовну скарбницю людства.
65616. Історико-демографічні процеси в італійському суспільстві XII – XVII ст.: теоретико-методологічний аспект 236.5 KB
  Для аналізу взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів була обрана історія Італії XІІ XVII ст. Протягом цього тривалого періоду розвиток Італії радикально змінювався і був непрямолінійним. Демографічна та соціально-економічна динаміка розвитку Італії XІІ XVII ст.
65617. МІЖЕТНІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ НАРОДІВ КРИМУ (ПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ) 175 KB
  Перша група обумовлена складністю багатогранністю і суперечністю міжетнічної взаємодії народів Криму. У контексті Криму з його специфічною інтеграційною моделлю міжетнічної взаємодії ця проблема є досить актуальною. Малодослідженим залишається питання про форму взаємодії етносів Криму.
65618. ПОВНІ МЕТОДИ ПОШУКУ ВИВЕДЕННЯ В СИСТЕМАХ ЛОГІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 190.5 KB
  Досліджено резолюційні і парамодуляційні стратег ії лінійного типу для упорядкованих дизюнктів що використовують ослаблений варіант правила факторизації; доведено їхню коректність і повноту. Далі вивчається так зване числення літеральних секвенцій lS модифікований випадок sS коли в антецеденті секвенцій...