81223

Религия как социальное явление. Основные функции религи

Доклад

Религиоведение и мифология

Основные функции религии. Несколько подходов к определению религии: теологический философский критический научный. Два основных взгляда: религия существует в многообразии религий своего рода универсалия общий термин; религии существуют как модификации единой первоначальной религии. Функции религии...

Русский

2015-02-19

23.81 KB

7 чел.

Религия как социальное явление. Основные функции религии.

. Религия как социокультурное явление.

Несколько подходов к определению религии: теологический, философский, критический, научный. Два основных взгляда: религия существует в многообразии религий (своего рода универсалия, «общий термин»); религии существуют как модификации единой первоначальной религии.

Структура развитых религий:

1) религиозное сознание – обыденное и концептуальное (Теология, Теизм, религиозная философия);

2) деятельность – культовая (Культ) и внекультовая;

3) отношения; 4) институты и организации.

Религиозное сознание – задает содержание и особенности Р. как области духовной жизни. Ему присущи: вера, чувственная наглядность, созданные воображением образы, соединение адекватного действительности с иллюзиями, символичность, аллегоричность, диалогичность, эмоциональная насыщенность, функционирование с помощью религиозной лексики.

Функции религии:

1) мировоззренческая; 2) компенсаторная; 3) регулятивная;

4) интегрирующее-дезинтегрирующая;

5) культурно-транслирующая;

6) легитимирующее-разлегитимирующая.

Предпосылки религии:

1) космические; 2) атмосферные; 3) геотектонические;

4) социумные; 5) социокультурные; 6) антропологические;

7) психологические; 8) гносеологические

Подходы к определению сущности религии:

1) объективно-идеалистический;

2) субъективно-идеалистический (Шлейермахер);

3) натуралистический (Фрейд);

4) антропологический; 5) диалектико-материалистический.

Религия выполняет ряд функций и играет определенную роль в обществе. Выделяется следующие наиболее значимые функций религии: мировоззренческая, компенсаторная, регулятивная, коммуникативная, интегрирующая.

1)Мировоззренческая. Специфика религиозного мировоззрения оказывает существенное влияние на социальные ориентации, установки, настроения людей.

2)Компенсаторная. восполняет ограниченность, зависимость, бессилие людей. Социальное неравенство превращается в «равенство» в греховности, в страдании; церковная благотворительность, милосердие, смягчают бедствия обездоленных.

3)Регулятивная. Создает систему норм и ценностей, регулируя при этом не только моральное поведение, но и другие сферы жизнедеятельности человека. Особенно большое значение имеет система норм, образцов, контроля, поощрений и наказаний.

4)Коммуникативная. Религия обеспечивает общение. Общение складывается как в нерелигиозной, так и в религиозной деятельности и отношениях, включает процессы обмена информацией, взаимодействия, восприятия человека человеком. Общение друг с другом, общение с Богом.

5)Интегративная. Сплочение единоверцев в рамках отдельной общности, а в определенных исторических условиях эта функция выполняется по отношению ко всему обществу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64369. ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА З СИСТЕМОЮ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ 2.71 MB
  Для ефективного зниження викидів шкідливих речовин ШР з ВГ бензинових двигунів широко використовують засоби зовнішньої очистки каталітичні нейтралізатори які дають можливість звести до нуля викиди ШР в окремих режимах роботи двигуна.
64370. ТЕРМОКІНЕТИЧНА ОЦІНКА І ПРОГНОЗ ВПЛИВУ ДОБАВОК НА ТВЕРДІННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТУ І БЕТОНУ 398.5 KB
  За рахунок освоєння високоефективних хімічних мінеральних і комплексних добавок забезпечуються недосяжні раніше властивості бетонних сумішей і бетонів віднесених у світовій практиці до бетонів нового покоління.
64371. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ЦИФРОВАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ В-СПЛАЙНІВ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ 698.11 KB
  Розвиток інформаційних технологій ІТ в Україні та світі демонструє сталу тенденцію до потреби обробки даних у обсягах що збільшуються. Існує декілька факторів що стримують розвиток математичних методів обробки даних.
64372. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕРНО-БУРЯКОВИХ СІВОЗМІН ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 763 KB
  Умовою інтенсивного ведення галузі землеробства є розширене відтворення родючості ґрунту за допомогою науково-обґрунтованих систем землеробства, які враховують ґрунтово-кліматичні умови, ландшафтні особливості і екологічну безпеку довкілля.
64373. ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНОГО ГЕНЕЗУ У ОБПЕЧЕНИХ В ГОСТРІЙ СТАДІЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ 219 KB
  Результати лікування пацієнтів з поширеними та критичними опіками за площею ураження шкіри на сьогодні не можуть бути визнані задовільними. Незважаючи на певний прогрес в лікуванні такого контингенту травмованих завдяки обґрунтуванню та широкому застосуванню в останні роки раннього...
64374. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВЛАШТУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ З ГІДРОФОБІЗОВАНИМ ПРОШАРКОМ У ПРОСАДОЧНИХ ҐРУНТАХ ІІ ТИПУ 915 KB
  Відомо що при влаштуванні буронабивних паль в просадочних ґрунтах ІІ типу для зниження негативного тертя що діє у просадочному шарі та підвищення несучої здатності рекомендується застосовувати антифрикційні покриття поліетиленові плівки пластик бітумні матеріали.
64375. Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у Польщі 158 KB
  Соціально-економічні перетворення, що відбулися в Україні впродовж останнього десятиліття, призвели до суттєвої реструктуризації багатьох галузей, зникнення одних напрямів і виникнення інших.
64376. ПАТОГЕНЕЗ НАБРЯКУ-НАБУХАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ПРИ ТЯЖКІЙ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ 511.5 KB
  У зазначений термін до патологічного процесу залучаються всі системи життєзабезпечення організму розвивається набрякнабухання мозку вторинне ушкодження центральної нервової системи ЦНС причинами якого є ішемія гіпоксія і токсемія...
64377. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ЗАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ БЕССАРАБІЇ 770 KB
  Метою роботи є обгрунтування теоретико-методологічних основ суспільногеографічних на прикладі ретроспективноекістичних досліджень історикогеографічного регіону аналіз утворення поселень і формування поселенської мережі...