8125

Методы неинформированного поиска. Поиск в ширину, в глубину, однородной стоимости, ограниченный по глубине поиск

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Методы не информированного поиска. Поиск в ширину,в глубину, однородной стоимости, ограниченный по глубине поиск. Основная проблема в области поиска - нахождение хорошей стратегии поиска для заданной задачи. Страт...

Русский

2013-02-04

142.53 KB

25 чел.

2

Методы неинформированного поиска. Поиск в ширину, в глубину, однородной стоимости, ограниченный по глубине поиск.

Основная проблема в области поисканахождение хорошей стратегии поиска для заданной задачи.

Стратегии принято оценивать с помощью 4 критериев:

  •  Полнотагарантированное нахождение решения, если оно существует;
  •  Временная сложностьвремя поиска решения конкретной задачи;
  •  Емкостная сложностьзатраты памяти;
  •  Оптимальностьспособность находить наилучшее решение (решение минимальной стоимости).

Стратегии поиска в пространства состояний принято делить на две группы:

  1.  Стратегии неинформированного (слепого) поиска.
  2.  Стратегии информированного поиска (эвристические cтратегии).

Неинформированный поискэто поиск в отсутствии какой-либо информации, позволяющей отдавать предпочтение одним направлениям поиска перед другими.

Информированный поиск имеет место, когда есть некоторая информация, которая может использоваться при выборе того или иного направления поиска.

Стратегии неинформированного поиска

Поиск (сначала) в ширину.

Сначала раскрывается вершинакорень в дереве поиска. Затем все вершинынепосредственные потомки корня и т.д. Вершины глубины d раскрываются раньше, чем вершины глубины (d+1). Пока есть хотя бы одна вершина глубины dнельзя раскрывать вершину на глубине d+1. Поиск в ширину может быть реализован алгоритмом General-Search, в котором функция построения очереди помещает вновь сгенерированные вершины в конец очереди.

function Breadth-First-Search(Problem) returns solution or failure

return General-Search(Problem, En-queue-At-End)

Cтратегия помещает вновь сгенерированные вершины в конец очереди.

Поиск в ширину:

гарантирует нахождение решения, если оно существует;

–первым всегда находит решение минимальной глубины.

Однако решение минимальной глубины не всегда имеет минимальную стоимость.

Недостаток поиска в ширинубольшая сложность.

Пусть пространство поиска, в котором каждое состояние может быть раскрыто в b новых состояний. Тогда корень дерева генерирует b потомков, далее b2, затем b3 и так далее.

Следовательно, если решение лежит на глубине d, для нахождения решения потребуется раскрыть 1 + b + bb + bd вершин.

Порядок сложности поискаO(bd).

Оценим временную и емкостную сложность поиска при коэффициенте ветвления b=10 и глубине равной d. Пусть за одну секунду проверяется 1000 вершин (раскрываются и проверяются на достижение цели).

d

Вершины

Время

Память

0

мс

байт

2

,1 с

кбайт

4

с

Мбайт

6

6

18 м

Мбайт

8

8

ч

Гбайт

10

10

дн

Тбайт

12

12

лет

Тбайт

14

14

лет

Тбайт

Поиск по критерию стоимости.

Поиск в ширину всегда находит целевое состояние минимальной глубины в дереве поиска, однако ему не всегда соответствует решение минимальной стоимости.

Поиск по критерию стоимостимодифицированная стратегия поиска в ширину, при которой всегда раскрывается вершина с минимальной стоимостью пути. Пусть 

g(n) –функция стоимости пути в  вершину n.

Поиск в ширину является частным случаем поиска по критерию стоимости, когда стоимость равна глубине.

g(n) = depth(n).

Пример: Рассмотрим пути поиска в графе рис. 4.1.

Рис. 4.1.

Найти путь минимальной стоимости из S в G.

S

C

B

A

g(n)=5

g(n)=1

3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55779. Розробка «робочих матеріалів» як ефективний засіб навчання учнів при написанні творів за картиною 552 KB
  При складанні робочих матеріалів учитель має нагоду попередити виникнення певних помилок наприклад неправильне використання прийменників порушений граматичний зв’язок слів у словосполученні реченні уникати тавтології русизмів тощо.
55780. Розв’язування комбінаторних задач 532.5 KB
  Мета дидактична (навчальна): формування умінь і навичок розв’язування різних видів комбінаторних задач, застосовування основних теорем комбінаторики – правил суми та добутку, закріплення відомих методів і способів на практиці, вміння застосовувати знання в комплексі;
55781. Таблиці з логічними зв’язками 1.39 MB
  комірка формула книга немає вірної відповіді Що робить Excel якщо в складеній формулі знаходиться помилка повертає 0 як значення комірки виводить повідомлення про тип помилки як значення комірки виправляє помилку у формулі видаляє формулу з помилкою Яке з посилань є абсолютним З22 R1C2 5 5 Впорядкування значень діапазону коміркок у певній послідовності називають. електронні таблиці графіки й діаграми діапазон комірок сортування й фільтрація Яких форматів числових даних не існує числовий грошовий процентний округлений Логічна функція...
55782. Методична розробка з інженерної графіки, збірка завдань та рекомендацій до виконання розрахунково-графічних завдань 4.87 MB
  Мета розробки - надання допомоги студентам в освоєнні теоретичних і практичних знань, графічних умінь і навиків, активізації процесу і пізнавального інтересу. Розвитку просторових уявлень, мислення і творчих здібностей.
55783. Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі 85 KB
  Мета: навчитися: додавати до графічних зображень та тексту слайдів анімаційні ефекти, що супроводжуються звуком; вставляти до слайду презентації звукові об’єкти і настроювати їх параметри.
55784. Музично-виконавський розвиток учня-піаніста в процесі роботи над творами малої форми в 4 класі ДМШ 144.5 KB
  Педагог оголошує тему уроку план уроку в який входять такі твори: П. Педагог. Кілька пєс з цих альбомів вже були в твоєму репертуарі Лєра багато ти чула в концертах Дитячої Філармонії школи а також у записах відомих виконавцівпедагогів. Педагог.
55785. Омбудсмени року 384.5 KB
  Ми не просто розпочати нашу програму з визначення права. Справа в тому що так ми наблизились до першого нашого конкурсу яке і має таку назву Знавці права.
55786. Ой, не вітер в полі грає, не орел літає – ото Сірко з товариством по степу гуляє! 61.5 KB
  Мета: увіковічення та вшанування визначного військово-політичного діяча козацького періоду Івана Сірка; популяризація козацьких звичаїв та традицій серед учнівської...
55787. ПОЛІТИКА ВЛАДИ У ЦАРИНІ КУЛЬТУРИ В 1921-1928 рр. УКРАЇНІЗАЦІЯ (КОРЕНІЗАЦІЯ) 311 KB
  Мета: методична – удосконалення методики проведення лекціїдіалогу та активізації пізнавальної діяльності студентів шляхом використання групових форм роботи...