81380

Понятие и виды социологических исследований

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Качественные методы социологии позволяют социологу понять суть какоголибо социального явления а количественные понять насколько массово часто встречаемо это социальное явление и насколько оно важно для общества. Количественные методы: социологический опрос анкетирование и интервьюирование контентанализ документов наблюдение эксперимент Качественные методы: фокус группа исследование случая кейс стади этнографические исследования неструктурированные интервью.

Русский

2015-02-20

34.64 KB

0 чел.

Понятие и виды социологических исследований.

Социологическое исследование — система логических и последовательных методологических, методических и организационно-технических процедур в социологии для получения научных знаний о социальных явлениях.

Социологическое исследование - следует понимать как планомерное применение научных методов с целью изучения определенного фрагмента социальной реальности . Социологические исследования осуществляются на всех трех уровнях социологической науки.

Существуют такие виды социологических исследований как количественные и качественные.

Качественные методы социологии позволяют социологу понять суть какого-либо социального явления, а количественные - понять насколько массово (часто встречаемо) это социальное явление и насколько оно важно для общества.

Количественные методы:

  1.  социологический опрос (анкетирование и интервьюирование)
  2.  контент-анализ документов
  3.  наблюдение
  4.  эксперимент

Качественные методы:

  1.  фокус группа
  2.  исследование случая («кейс стади»)
  3.  этнографические исследования
  4.  неструктурированные интервью


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68562. Шкільна кваліметрична лабораторія: моніторинг ключових життєвих компетентностей 187 KB
  Реформування освіти у відповідності із Законом України «Про загальну середню освіту» передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, методологічної переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його життєвих компетентностей.
68563. Новый статус – новая страница в образовательном процессе 141 KB
  Исходя из целей была определена проблема школы-гимназии: Личностно ориентированный подход в обеспечении формирования компетентностной творческой личности в условиях модернизации образования и гуманизации учебно-воспитательного процесса в рамках УВК.
68565. Педагогічна вітальня «Творчий портрет учителя» 74.5 KB
  Мета заходу: презентувати педагогічний досвід вчителів, які атестуються; розвивати в них уміння об’єктивно оцінювати результати своєї праці; стимулювати безперервну фахову та загальну освіту педагогів школи, активізувати їхню творчу професійну діяльність.
68566. Моніторинг професійної педагогічної майстерності 93 KB
  Поняття моніторингу багатогранне і являє собою цілісний управлінський інструмент. Які ж методи використовуємо для забезпечення якісного об'єктивного надійного результату моніторингу Метод спостереження найдоступніший спосіб збору інформації. Проте варто пам’ятати: щоб уникнути суб’єктивності й однобічності...
68567. Конкурс професійної майстерності «Щасливий разом з дітьми» 62.5 KB
  Мета: сприяти формуванню професійної майстерності учителів школи, показати розвиток їх професійних здібностей; розвивати потребу в самовдосконаленні, саморозвитку; сприяти піднесенню їхнього авторитету. Обладнання: виставка творчих доробок учителів, що атестуються; портфоліо, плакат із висловом...
68570. ДІЄВІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 53 KB
  Методична робота є однією з найважливіших ланок у діяльності закладу освіти оскільки забезпечує постійне навчання педагогів підвищення їх фахової майстерності знайомить із інноваційними процесами в освіті та залучає до активної творчої педагогічної діяльності