81417

Социология в теории социальной работы –наука об обществе как целостной системе и об отдельных социаль

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Социология в теории социальной работы – наука об обществе как целостной системе и об отдельных социальных институтах рассматриваемых в их связи с общественным целым. Влияние социологии на социальную работу: использование результатов изучения социологами социальной структуры общества и других фундаментальных проблем социологического знания и практической деятельности применение этих данных в подготовке и переподготовке социальных работников анализ самой социальной работы сточки зрения участия в ней разных групп социальных работников...

Русский

2015-02-20

34.67 KB

0 чел.

Социологический подход в социальной работе.

Социология (в теории социальной работы) – наука об обществе как целостной системе и об отдельных социальных институтах, рассматриваемых в их связи с общественным целым.

Объект социологии — социальная реальность.

Предмет социологии — становление, развитие, изменение и преобразование функционирования социальных общностей и формы их самоорганизации: социальные системы, социальные структуры и институты. Это наука о социальных изменениях, вызываемых активностью социального субъекта; о социальных отношениях как механизмах взаимосвязи и взаимодействия между многообразными социальными общностями, между личностью и общностями, о закономерностях социальных действий и массового поведения.

Влияние социологии на социальную работу:

  1.  использование результатов изучения социологами социальной структуры общества и других фундаментальных проблем социологического знания и практической деятельности
  2.  применение этих данных в подготовке и переподготовке социальных работников
  3.  анализ самой социальной работы, сточки зрения участия в ней разных групп социальных работников, учреждений, работников образования, социальных педагогов и т.д.

Социологические исследования в социальной работе выполняют многообразные функции.

Во-первых, они дают перспективы, основные методы и подходы, на которые опирается практика. Хотя практическая социальная работа, без всякого сомнения, является искусством, обращение социального работника к научным методам намного повышает эффективность его деятельности.

Во-вторых, исследования помогают формировать базу знаний, необходимых для практической работы. Они могут порождать и уточнять концепции, выявлять важные для обобщений факты и подтверждать эффективность практических методов.

В-третьих, исследования выполняют чисто практическую функцию, поскольку полученные в ходе их проведения данные помогают принять конкретные решения, осуществлять программы или социальные мероприятия.

Социологические методы и техника изучения проблем социальной работы выполняют двоякую функцию — расширения и углубления социологического и социального образования в целом и получения важной первичной социальной информации, без чего невозможны анализ практической социальной работы, накопление опыта, его обобщения и в целом повышение ее эффективности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80454. Герої мультфільмів. Теперішній тривалий час 1.62 MB
  Освітня мета: навчати порівнювати явища іноземної й мови рідної; формувати уявлення про мовну будову англійської мови; поглибити знання учнів про найвідоміші мультфільми світу; формувати усвідомлення важливості оволодіння іноземною мовою і потребою користуватися нею як засобом спілкування.
80455. Learn About the World Around 73 KB
  What season is it now? What month is it now? What are the four seasons of the year? What’s your favourite season? Why? What are the spring month? What’s your favourite spring month? Why? What is the weather like in March May?
80456. Спортивні ігри. Баскетбол 178 KB
  Завдання уроку: Освітні Ознайомлення із засобами загартування; Закріплення техніки ведення м’яча правою лівою рукою в високій та низькій стійках; Повторення різновидів передач м’яча однією та двома руками Ознайомлення з технікою виконання подвійного кроку.
80457. Звуки (с), (с’), позначення їх буквами Сс 155 KB
  Навчити читати склади, слова з новими буквами. Розвивати уміння читати анаграми. Виховувати бережливе ставлення до природи. Обладнання. Фішки звуків; демонстраційні картки з великою і малою буквами Сс...
80458. Закріплення знань про звук (дз), буквосполучення дз 34 KB
  Мета. Закріплення вміння читати склади,слова і текст з буквосполученням «дз», вміння робити звуко-буквенний аналіз слів. Розвивати мовленнєві навички,словниковий запас, пам’ять,увагу. Виховувати бережливе ставлення до природи,любов до птахів.
80459. WE ARE AT HOME 60 KB
  It is Sunday today. Mrs. Black usually gets up at 8 o’clock and does the cooking breakfast. Kate does the washing up after breakfast. Then Mr. Black and Kate go shopping. They have a dog. Kate walks the dog every day but she never feeds it. Father does it.
80460. Смаки і захоплення 188 KB
  Смаки і захоплення. Вчити учнів розкривати позитивний образ Я; відрізняти здорові і шкідливі захоплення; показати різноманітність смаків і захоплень учнів класу; виховувати здоровий спосіб життя. Повідомлення теми і завдань уроку Кожна людина – це неповторна особистість у якої свої погляди смаки і захоплення.
80461. Множення й ділення круглих чисел 200 KB
  Сучасні підходи до вивчення математики в початковій школі передбачають розвиток уваги спостережливості образного і логічного мислення формують особисті якості дитини: зібраність організованість здатність швидко та якісно приймати рішення доводити і відстоювати свою думку.
80462. Різноманітність тваринного світу. Інтегрований урок (природознавство, математика, трудове навчання) 299.5 KB
  Учити розрізняти групи тварин: хребетні безхребетні; формувати вміння визначити істотні ознаки тварин. Закріплювати знання нумерації багатоцифрових чисел: читати записувати представляти число у вигляді суми розрядних доданків; удосконалювати обчислювальні навички вміння розв’язувати задачі та знаходження...